Biográfiám

Biográfiám elé*

IRODALMI ÉLETRAJZOM


Mielőtt megismertetném a Kedves Olvasóimmal az irodalmi biográfiámat, életrajzomat, szeretettel köszöntöm Önöket, hogy meglátogatták Honlapomat!
              Ezúton mondok köszönetet Szabó Lászlónak, a hirek18.hu szerkesztőjének és tulajdonosának, aki a Honlapom elkészítése során az elképzeléseimet velem együttműködve magas szintű tudásával a világra segítette! Hét és fél hónapig tartott az érdekes, de nehéz együttes munkánk! 
2017. március 7-én, 70. születésnapi ajándékként elindult a Honlapom, amelyet azóta rendszeresen frissítek.
         Arra törekedtem, hogy sokoldalúan bemutassam életemet, irodalmi alkotásaimat, a műfajokat, amelyekben leírtam a gondolataimat, élményeimet,  törekvéseimet, küzdelmeimet, sikereimet, kudarcaimat  és hitvallásomat. 
           Hiszem, hogy az ember társas lény és csak közösség(ek)ben érzi jól magát, ám olykor jólesik a magány is. Életemben mindig kerestem a hasonlóan gondolkodó, érzelmű, mentalitású, vérmérsékletű és a közösségért tenni akaró, színes egyéniségeket, embereket. Azt is hiszem, hogy ebben a zaklatott és az érzelmeket kilúgozó, másokat sokszor megalázó, a pénz és a gazdagság hivalkodó világában az embereknek szüksége van a békességre, szeretetre és a lelki támaszra, amelyeket a művészetek (irodalom,  zene, ének, tánc,  képzőművészet) is gazdag ajándékként és menedékként nyújthatnak.
        Bemutatom egy ember életét, aki e nehéz és szép küzdelemben megtalálta társait, segítőit, támogatóit! A Honlapom segítséget nyújt Önöknek abban az érdekes "utazásban", amelynek során megismerhetik az alkotót és az embert is!
           
*
Magamról. Szegény, de boldog gyermekkoromat falun töltöttem és ez a szépség, nyugalom a lelkembe ivódott, erőt adott a mindennapi lét küzdelmeihez.. 
          Közgazdasági technikumot, kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolát végeztem, amely távol áll az irodalom és a művészetek birodalmától, de megtanított a körülöttem zajló  folyamatok reális értékelésére. 
        A megélhetést biztosító civil foglalkozásom mellett lettem író, költő, műfordító. 1947. március 13-án születettem Nagykanizsán. Gyermekkoromat a Somogy megyei Bélaváron, a fenséges Dráva adta friss levegő, és a folyó álomba ringató suhogása közepette töltöttem. Aztán a sors visszahívott szülővársomba. Éltem és dolgoztam Zalakomárban, Zalaegerszegen, és immár 45 éve vagyok Budapest lakója. 13 éve élem nyugdíjas éveimet, így minden időmet az irodalomnak szentelhetem., Immár 33 éve vagyok az 1982. október 25-én Óbudán megalakult Krúdy Gyula Irodalmi Kör tagja, 1991-től pedig annak elnöke.
      Első írásom 1964-ben jelent meg a nagykanizsai Zrínyi Miklós Fiúkollégium FÓRUM című lapjában „Ecserin” címmel. 1965-ben, mint diákköltő aranyérmet nyertem a keszthelyi Helikon pályázaton „Hópelyhek éneke” című versemmel.
A megyei lapok közül elsőként a Somogyi Néplap 1966-ban, majd a Zalai Hírlap 1970-ben közölte verseimet. 1968-ban és 1972-ben Zala megyei, 1970-ben országos irodalmi pályázatot nyertem, 1992-ben pedig a Móra könyvkiadó különdíját kaptam meg.
Verseimet és prózai írásaimat helyi és regionális lapok, megyei és országos szövetkezei újságok, megyei és országos napilapok, irodalmi-művészeti folyóiratok (Délsziget, Duna-part, Hévíz, Föveny, Kláris, Lant, Magyar Jövő, Művészet és Barátai, Napsziget, Somogy, Szabolcs-Szatmári Szemle, Rímkovácsok, Szárnyaló képzelet, Új Arc, Újjászületés, Zsarát) közölték, a rádióban és a TV-ben is bemutatták. Eszperantó nyelvű verseskötetem a világ számos országába eljutott.
Angol, francia és eszperantó nyelvből fordítok, főként verseket. Ezidáig több mint 570 verset fordítottam le és 450 műfordításom jelent meg különböző könyvekben, irodalmi, megyei és helyi lapokban, antológiákban. Több versfordításom hangzott el a budapesti és kerületi TV-k műsorában, illetve különféle rádióműsorokban.. Mindezekről bővebb információkat találhat a Kedves Olvasó a Honlapom "Bibliográfiám" fejezetében..

Eddig 42 kötetem jelent meg:

- Aranytollú Remény-Madár (versek, 1987),
- Mese a Csoda-Kútról (versek, 1988),
- Piros Táltos (versek, 1988),
- Fény és Árnyék (versek, vallomások, 1989),
- Vox Humana (válogatott versek Eszperantó nyelven, 1990),
- Kinél van a lámpás? (versek, 1990),
- Gyöngyök a sárban (versek, 1991),
- Szó-Kép (versek Deák István asszociációs grafikáihoz, 1991),
- Száll a pitypang, mint a szellő (gyermekversek, 1991),
- Gyermekkor Tündércsodái (versek, elbeszélések, tárcák, 1992),
- Rekviem (versek, 1994),
- A bölcsességek titkaiból (aforizmák, 1995),
- Profán imádság (versek, 2005),
- Zsengék (1962-1965 válogatott versei, 2005),
- Képek és versek kis Juliannáról (versek fényképekhez, 2006),
- Hittem, amit tettem (önéletrajzi vallomások, válogatott írások, fordítások, reflexiók és fényképek a szerző        életének 60 évéből, 2007),
- Három történet és tíz vers & Tíz történet és három vers (versek, vallomások, 2008 ),
- Galagonyás dűlő (elbeszélések, vallomások, esszék, 2009),
- Szeress pokol s menny tüzével (válogatott szerelmes versek és versfordítások, 2010),
- Tüskés Tiborra emlékezem (emlékek, levelek, vallomások, versek, 2010),
- Még sok dolgom van a világban (válogatott versek, 2011),
- Kanizsai emlékképek (emlékek, vallomások, versek, 2011),
- Hold és Szél. (válogatott kínai szerelmes és erotikus versfordítások, 2012),
- Gondolatok a lélekről és a világról (válogatott oratóriumok és versek, 2013),
- Az énekes madár (tanmesék, 2013),
- A költő lelke (új versek és versfordítások, 2013),
- Négy „E” .(válogatott versfordítások Elisabeth Barrett Browning, Emily Dickinson, Ernest Hemingway, és
   Eduardas Mieželaitis verseiből, 2014),
- Hangok és hangulatok (versek és vallomások, 2014),
- Változatok a csöndre (válogatott és új versek, versfordítások, 2015),
Sons de l'âme – Lélek hangjai (francia és magyar nyelvű versválogatás Király Lajos által fordított Michel Cahour versekből, 2015), 
- Meditációk (Új versek, vallomások, versfordítások és fényképes útiélmények, 2016),
- A Kis Vadóc (Kisregény, 2016),
- Új versek, versfordítások, 2017,
- Emlékek, tájak, utazások (Válogatott versek és prózai írások, 2017),
- Rímek és dallamok (Új versek, 2018),
- Meditációk a küzdelmekről, a betegségről és a létről (Versek, vallomások, 2019),
- Anekdoták (Anekdoták, 2019),
- Türelem (Versek, 2019. január-2019 augusztus),
- Válogatott esszék és vallomások ( Esszék és vallomások, 2020), 
- Három francia költő verseiből (Válogatás Jules Verne, Michel Cahour és Yannick Resch általam        fordított verseiből, 2020),
- Kinek lelke örök tűzben ég ( 2019. szeptembere óta írt versek, 2020),
- A lélek titkaiból (Válogatott versek, 2020).
*

Több mint 140 antológiában, évkönyvben, könyvben jelentek meg írásaim. 30 verseskötetet és antológiát szerkesztettem vagy lektoráltam, továbbá több szövetkezettörténeti, iskolaszövetkezeti tanulmányt, kézikönyvet szerkesztettem. Szerepelek a Kortárs magyar írók 1945-1997 lexikonában, a Magyar Irodalom Évkönyvében, a Who is Who Magyarországon c. lexikonban.
Éveken keresztül irodalmi színpadot és ifjúsági klubot vezetettem, öt éven át szerkesztettem a DIÁKSZÖVI Újságot.
Tagja vagyok a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaságnak, a csepeli Tamási Lajos Irodalmi Klubnak, a Művészetbarátok Egyesületének. 1991 óta az Óbudán működő Krúdy Gyula Irodalmi Kör elnöke, valamint az amerikai Hemingway Society tagja és a Magyarországi Alkotók Nemzetközi Egyesülete (MANE)  örökös tiszteletbeli tagja vagyok, Megkaptam a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetést.

*
Kitüntetéseim: Keszthelyi Helikon Ünnepség Aranyérme (1965), Árvízvédelemért Érem (1970),Kulturális Miniszteri Dicséret (1974), Kiváló Szövetkezeti Munkáért (1975, 1982), Kiváló Ifjúsági Vezető (1978), Bronz Krúdy Emlékérem (1993), Ezüst Krúdy Emlékérem (2002), KLÁRIS Különdíj (2003), Magyar Kultúra Lovagja (2005), Krúdy Emlékplakett (2007), KLÁRIS Nívódíj (2007), Művészetbarátok Egyesülete Emlékplakettje (2007), Újjászületés folyóirat „Irodalmi Munkásságért” kitüntetése (2009) KLÁRIS „Irodalmi-Művészeti”- díj (2013), Kárász József Irodalmi Kör „Díszoklevele” „a két irodalmi szervezet közötti együttműködés elmélyítéséért és a kortárs irodalom fejlesztéséért”,(2013) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Krúdy Emlékév plakettje (2013), Montázsmagazinért-díj (2015), Oklevél az „SMV 2000 Festőtanoda munkájának támogatásáért” (2017), I. helyezés versmondás kategóriában a Csepeli Munkásotthon Kulturális Központ „Tamási Lajos” Irodalmi Klubjának DALNOKVERSENYÉN (2017), II. helyezés versírás kategóriában a Csepeli Munkásotthon Kulturális Központ „Tamási Lajos” Irodalmi Klubjának DALNOKVERSENYÉN (2017), Arany Krúdy Emlékérem (2017), KLÁRIS Életmű-díj (2019). Magyarországi Alkotók Országos Egyesülete (MANE) Életmű-díj (2020) 

                                                                                 *

Szeretettel köszöntöm a Honlapom www.rexpoeta.blogspot.hu minden kedves látogatóját és olvasóját!

Budapest, 2017. március 13.

                Frissítés: 2020 március


Király Lajos


Összes oldalmegjelenítés