BibliográfiámKIRÁLY LAJOS

IRODALMI,
SZÖVETKEZETI ÉS
ISKOLASZÖVETKEZETI,
VALAMINT
IFJÚSÁGPOLITIKAI
BIBLIOGRÁFIÁM
*ELŐSZÓ


Amikor 60. születésnapomon megjelent a "Hittem, amit tettem" című önéletrajzi könyvem, akkor nagyon sok tényt, adatot, fotót, írást gyűjtöttem össze és felelevenítettem sok-sok fontos eseményt, találkozást az életemből. A könyv elkészítése során tudatosan bibliográfiai jellegű adatgyűjtésre is törekedtem, gondolván azt, hogy egykor egy bibliográfiát készítek, ha lesz rá erőm és a sors ad rá időt.

Most, a 70. életévemhez közeledve, úgy gondoltam, hogy közkinccsé teszem mindazt a sok tényt, amit az 54 éves irodalmi: írói, költői, műfordítói, újságíró, szerkesztői, szervezői pályafutásom során tettem. Mivel nemcsak az irodalmi területen fejtettem ki  tevékenységemet, amelyeket mindig is a közért való tevékenység, a tehetségek felkutatása és segítése motivált, ezért azokat a munkálkodásaimat  is bemutatom  

Magam is meglepődtem azokon a múltbéli, szerteágázó  tényeken, amelyek összegezték eddigi munkásságomat az irodalom, a szövetkezés, az iskolaszövetkezés és az ifjúságpolitika területén. Most
láttam elérkezettnek az időt, hogy a hatalmas információt kedves ismerőseimmel, barátaimmal, a Krúdy Gyula Irodalmi Kör tagjaival és rendezvényeinek hűséges látogatóival, valamint a Kedves Olvasóimmal  is megismertessem. A Krúdy Gyula Irodalmi Körnek 1987 óta, azaz 30 éve vagyok tagja, amely idő az életem jelentős részét jelentette, és sok emlékezetes élményt nyújtott számomra. 

Immár 26. éve vagyok a Kör elnöke, amely sok feladatot, élményt, de hatalmas áldozatot is jelentett, jelent számomra és családom, különösen feleségem, Erzsike számára is. Mindent örömmel tettem és teszek, mert látom, hogy sok érdekes és értékes ember volt és van a Körben, jók a vezető társaim és az alkotók, akikkel és akikért érdemes együtt cselekedni.

A bibliográfiám rendhagyó, ugyanis eltér az általánosan ismert bibliográfia szabályaitól, mert nem csak a megjelenések helyét, dátumát, az írások címét rögzíti, hanem egy-egy lapban való megjelenéshez információkat ad, mivel a lapok egy része már nem létezik, és csak az Országos Széchenyi Könyvtár, a megyei és szakmai levéltári anyagokban találhatók meg

Rendhagyó abban a tekintetben is, hogy a saját és az általam mások részére szervezett irodalmi estek helyét, dátumát és a főbb közreműködők nevét is rögzíti, ezáltal fontos információkat adva az egyes eseményekről, mintegy jelezve, hogy kiknek a művészeti boldogulását segítettem az életük során. 

A bibliográfiát áttekintve egy érdekes időutazáson keresztül sok információt szerezhet minden Kedves Olvasó.

Kérem, hogy  fogadják szeretettel életem munkájának fontos összegzését!

Budapest, 2017. január hó


Király Lajos


*


BIBLIOGRÁFIÁM SZERKEZETE


IRODALMI BIBLIOGRÁFIA

1. ISKOLAI, KOLLÉGIUMI LAPOK, ÉVKÖNYVEK ÉS HELYI LAPOK 
    11. Iskolai, kollégiumi lapok
    12. Iskolai évkönyvek
    13. Helyi és üzemi lapok, helyi irodalmi lapok
         131. DMRV híradó
         132. ÉRDI POLGÁR
         133. LANT
         134. Pápai Kristály
         135. Pécsi Új Hang
         136. PESTSZENTERZSÉBET-SOROKSÁR
         137. RÍMkovácsok
         138. Üzen a homok
         139. Vecsési Hírlap
2. MEGYEI NAPILAPOK, MEGYEI SZÖVETKEZETI HAVI LAPOK 
ÉS REGIONÁLIOS LAPOK
    21. Megyei napilapok
          211. SOMOGYI NÉPLAP
          212. NÉPLAP
          213. ZALAI HÍRLAP
     22. Megyei szövetkezeti havi lapok
     23. Regionális lapok
3. ORSZÁGOS LAPOK, NAPILAPOK, SZAKSZERVEZERTI 
ÉS SZÖVETKEZETI LAPOK
    31. Országos napilapok
    32. Országos lapok, szakszervezeti lapok
          321. BÉKEMOZGALMI KÖRKÉP
          322. HELYIIPAR ÉS VÁROS-GAZDÁLKODÁS
          323. IFJÚSÁGI MAGAZIN
          324. KIÁLTÁS
          325. CSALÁDI LAP
          326. SZOCIÁLDEMOKRATA NÉPSZAVA
     33. Országos szövetkezeti havi lapok
          331. OTTHONUNK
          332. SZÖVETKEZET
          333. VIDÉK BANKJA
     34.-35. Havi, kéthavi, negyedévi, időszakos irodalmi lapok
         341. DÉLSZIGET
         342. DUNA-PART
         343. FÖVENY
         344. HÉVÍZ
         345. KLÁRIS
         346. MAGYAR JÖVŐ
         347. MŰVÉSZET és BARÁTAI
         348. MŰVÉSZETI VIZUÁLIS NEVELÉS
         349. NAPSZIGET
         350. NYÍRSÉGI GONDOLAT
         351. SOMOGY
         352. SZABOLCS-SZATMÁRI SZEMLE
         353. SZÁRNYALÓ KÉPZELET
         354. ÚJ ARC
         355. ÚJJÁSZÜLETÉS
         356. ZSARÁT
4. HATÁRON TÚLI LAPOKBAN MEGJELENT ÍRÁSAIM, TUDÓSÍTÁSOK RÓLAM        VAGY IRODALMI TEVÉKENYSÉGEMRŐL
5. RÁDIÓK, TELEVIZIÓK ÉS E-MAGAZINOK, ÚJSÁGOK
    51. Rádiók
          511. FIX RÁDIÓ
          512. A Petőfi Rádió Eszperantó nyelvű adása
          513. Fúzió Rádió
          514. FM 98 Civil Rádió
    52.-53.Televiziók
          521. ATV
          522. BALATONFÖLDVÁRI Regionális TV
          523. BUDAPEST TV
          524. CENTRUM TV
          525. DUNA TV
          526. FŐNIX TV
          527. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TV
          528. NAGYKANIZSA VÁROSI REGIONÁLIS TV
          529. KESZTHELYI VÁROSI TV
          530. KŐBÁNYAI TV - TV 10
          531. LENTI VÁROSI TV
          532. NYÍREGYHÁZI VÁROSI TV
          533. ÓBUDA TV
          534. VESZPRÉM VÁROSI TV
    54. Elektronikus lapok, magazinok
          541. MONTÁZSMAGAZIN
          542. 18. KERÜLETI HIREK
6. IDEGEN NYELVŰ LAPOK
    61. Debrecena Bulteno
7. KÖNYVEIM
8. IRODALMI ANTOLÓGIÁK, ÉVKÖNYVEK, KÖNYVEK, TANKÖNYVEK
    81. Irodalmi antológiák
    82. Évkönyvek, könyvek, tankönyvek
9. SZERKESZTETT ÉS LEKTORÁLT KÖNYVEK
    91. Általam szerkesztett könyvek
    92. MÁSOK ÁLTAL SZERKESZTETT KÖNYVEIM
10. RECENZIÓK
         101. Recenziók köteteimről
         102. Recenziók kötetekről, antológiákról, pályázatok értékelése
11. KÖTETEKBEN ANTOLÓGIÁKBAN ELŐSZAVAK 
         111. Általam írt Előszavak
         112. Köteteimhez írt előszavak, ajánlások
12.IRODALMI TANULMÁNYOK, ESSZÉK, VISSZAEMLÉKEZÉSEK 
13. MEGJELENT MŰFORDÍTÁSOK
         131.Irodalmi, művészeti újságokban, napilapokban, internetes újságokban megjelent
                műfordítások   
         132. Könyveimben megjelent műfordítások
         133. Antológiákban megjelent műfordítások
14. HÍREK, RIPORTOK, TUDÓSÍTÁSOK, INTERJÚK RÓLAM VALAMINT AZ IRODALMI TALÁLKOZÓKRÓL, ESTEKRŐL MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNYOKRÓL, DÍJÁTADÁSOKRÓL,
15. IRODALMI ESTEK, ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓK
         151. ÁLTALAM BEMUTATOTT írók. költők és irodalmi társaságok estjei
                1511. MŰVÉSZETBARÁTOK EGYESÜLETE
                1512. KRÚDY GYULA IRODALMI KÖR
                          15221. Krúdy Gyula Irodalmi Kör Krúdy Szalonja
                          15122. Zila Kávéház, Krisztina Cukrászda„Kávéházi esték” sorozat
                          15123. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XV. kerületi Eötvös Könyvtára
                          15124. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVI. kerületi Sashalmi Könyvtára
                1513. Cepeli Munkásotthon  Tamási  Lajos Oilvasó  Munkás  Kklubja
                1514. Más Budapesti, vidéki és külhoni helyszínek
         152. SAJÁT IRODALMI ESTEK, könyvbemutató és jelentős Krúdy Körös rendezvényeken
                 való szereplések
                1521. MŰVÉSZETBARÁTOK EGYESÜLETE
                1522. KRÚDY GYULA IRODALMI KÖR
                          15221. Krúdy Gyula Irodalmi Kör Krúdy Szalonja
                          15222. Zila Kávéház, Krisztina Cukrászda „Kávéházi esték” sorozata
                          15223. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XV. kerületi Eötvös Könyvtára
                          15224. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVI. kerületi Sashalmi Könyvtára
                 1523. Csepeli Munkásotthon Tamási Lajos Olvasó Munkás Klubja
                 1524.Más budapesti, vidéki és külhoni helyszínek 
16. LEXIKONOKBAN, ÉVKÖNYVEKBEN RÓLAM
      161. Lexikonok
       162. Évkönyvek
  
                                                                              *

SZÖVETKEZETI ÉS ISKOLASZÖVETKEZETI BIBLIOGRÁFIÁM

1. HELYI, MEGYEI SZÖVETKEZETI LAPOK
    11. Szövetkezetmozgalmi, érdekképviseleti,gazdálkodási témák
    12. Iskolaszövetkezeti témák
2. ORSZÁGOS NAPI ÉS HETILAPOK, ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI LAPOK, ORSZÁGOS SZAKSZERVEZETI LAPOK, ÉVKÖNYVEK
     21. Országos napi és hetilapok
          211. MAGYAR HÍRLAP
     22. Országos szövetkezeti lapok
          221. DIÁKSZÖVI
          222. KERESKEDELEM TECHNIKA
          223. SZÖVETKEZET
     23.ORSZÁGOS SZAKSZERVEZETI LAPOK 
         231. MÉRLEG
    24. Évkönyvek
         241. MAGYAR SZÖVETKEZETI ÉVKÖNYV 1988-1994
3. SZÖVETKEZETTÖRTÉNETI ÍRÁSOK
4. ISKOLASZÖVETKEZETI ÍRÁSOK, KUTATÁSOK
    41. Riportok
    42. Iskolaszövetkezeti történet, találkozók, versenyek, pályázatok
    43. Kézikönyvek, találkozók jegyzőkönyvei, címjegyzék
         431. Az iskolaszövetkezés fejlődése és főbb adatai.
         432. III. Országos Iskolaszövetkezeti Tanácskozás
         433. Iskolaszövetkezetek Pest megyében
         434. Az út kezdetén
5. IDEGEN NYELVŰ KIADVÁNYOK
    51 KOOPERATIVOJ KONTAKTOJ
         511. Lajos Király, Hungario: Lernejaj kooperativoj en Hungario
    52. KOOPERATIVA STELO
         521. Lajos Király: Lernejkooperado en la Mondo
         522. Lajos Király: Pri la lernejkooperata movado en Hungario
    53. MAGYAR SZÖVETKEZÉS (idegen nyelvú)
         531. HUNGRAIAN CO-OPERATION (angolul) Lajos Király: School Cooperatives
         532. COOPÉRATION EN HONGRIE (franciául) Lajos Király: Les coopératives scolaires
         533. COOPERACIÓN EN HUNGRIA (spanyolul) Lajos Király: Cooperativas en las escuelas
         534..VENGERSZKAJA KOOPERACIJA
                 (oroszul fonetikusan, az eredeti oroszul van szedve!) Lajos Kiraj: Skolnüje kooperativü
    54. POLISH CO-OPERATIVE REVIEW
6. VIDEÓFILMEK
    61. MINT CSEPPBEN A TENGER - Videó film a magyar iskolaszövetkezetek történetéről, fejlődéséről és helyzetéről, helyszíni iskolaszövetkezeti riportokkal tűzdelve magyar, francia, orosz, német, angol és eszperantó nyelven


                                                                              *


IFJÚSÁGPOLITIKAI BIBLIOGRÁFIÁM

1. MEGYEI LAPOK, KIADVÁNYOK ÉS SZÖVETKEZETI LAPOK
    11  Megyei lapok, kiadványok
    12. Megyei szövetkezeti lapok
         121. Arcok, riportok
         122. Munkamódszerek és közösségi hírek
         123. Elemzések
2. ORSZÁGOS LAPOK
    21. Országos napilapok, hetilapok
    22. Ifjúsági lapok
    23. Országos szövetkezeti lap
          231. Arcok, riportok
          232. Munkamódszerek és közösségek
          233. Ifjúságpolitika, ifjúsági vetélkedők, találkozók
    24. Országos szakszervezeti lap
3, VÉDNÖKSÉGI ÍRÁSOK, RIPORTOK, TANÁCSKOZÁSOKON HOZZÁSZÓLÁSOK
    31. GALAMBJAINK
    32. MÉRLEG
    33. SZÖVETKEZET
    34. TEJIPARI HÍRLAP
    35. VÁGÓÁLLAT ÉS HÚSTERMELÉS
    36. ZALAI SZÖVETKEZETI ÉLET
4. KÉZIKÖNYVEK, TALÁLKOZÓK JEGYZŐKÖNYVEI


                                                                        *       *       *


IRODALMI BIBLIOGRÁFIÁM
1964-től
*
1. ISKOLAI, KOLLÉGIUMI LAPOK, ÉVKÖNYVEK ÉS HELYI LAPOK


11. ISKOLAI, KOLLÉGIUMI LAPOK

      111. FÓRUM (Nagykanizsai „Hámán Kató” leánykollégium és a „Zrínyi Miklós” fiúkollégium    
            lapja))
             1./ Ecserin (elbeszélés), l. szám 13. oldal (1964. október)
             2./ Titok (humoros karcolat), 2. szám 7.oldal (1965. február)
             3./ Hópelyhek éneke (vers), 2. szám 9.oldal (1965. február)

       112. HÍRADÓ (A Felsőfokú Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskola KISZ Szervezetének
               lapja, Budapest)
              1./ Múló percek (vers), III. évfolyam 2. szám 14. oldal (1966. június.)

      113. ESÉSTÜSKE (Az EFE Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar Diáklapja, Székesfehérvár
              1-3./ Krampácsolás zenéje, Júdások, Hóország (versek), XIX. Évf., 1. szám 17. oldal (1989)

12. ISKOLAI ÉVKÖNYVEK

      121. Nagykanizsai „Thúry György” Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző
               Iskola Jubileumi (1857-2007) évkönyve
               1./ Óda egy iskoláról (vers) 17-20 oldal (2007).

13. HELYI ÉS ÜZEMI LAPOK, HELYI IRODALMI LAPOK

       131. DMRV híradó (Duna Menti Regionális Vízművek lapja. Vác.)
             1./ Tavasz az őszben (vers – mivel decemberben jelent meg a lap, ezért a Tavasz című versem
                   címét átírták. Ezzel a címmel is jól passzol!) 1989. december, 4. oldal.

       132. ÉRDI POLGÁR (Független közéleti hetilap. Főszerkesztő: Bíró András)
             1./ Szent korona, Szent királyunk (vers), 1991. augusztus, 6. oldal.
 
      133. LANT (A Tinódi Klub irodalmi folyóirata)
             1./ Halottak Napja (vers) II. évf. 2-4. szám (1991. december) 3. oldal.
             2./ Madonna (vers) III. évfolyam 3. szám (1992. Ősz) 5. oldal.
 
      134. Pápai Kristály (Irodalmi és Kulturális folyóirat)
             1./ Megfontolt ének (vers), XI. évfolyam 3-4. szám 20. oldal (2005. ősz-tél).
             2/ Lehetőség (vers), XII. évf. 1-2.szám 32. oldal (2006. tavasz-nyár).

      135. Pécsi Új Hang (A Pécsi Új Hang Társaság lapja)
             1-7./ Hangulat, Egy kis leltár, Hópelyhek éneke, A fény, Szeretetért pörölve, Augusztusi éj,
                 Meggyvirág (versek egész oldalas fényképes, szöveges bemutatással a Profán imádság
                 kötet alapján), X. évfolyam 3. szám 13. oldal (2005. szeptember).
             8./ Téli erdő éneke szélben (vers), X. évf. 4. szám 4. old. (2005. dec.).
             9./ Tavaszváró (vers), XI. évfolyam 1. szám 3. oldal (2006. március).
           10./ Felhőcsapat a föld felett (vers), XI. évfolyam 2. szám 7. oldal (2006. június).
           11./ Augusztusi éj (vers), XI. évfolyam 3. szám 2. oldal (2006. szept.).
           12./ Nyárvégi esti képek (vers), XII. évf. 2. szám 4. oldal (2007 jún.).
           13./ Mit ér az Ember? (vers), XVI. (?!) évfolyam 1. szám 11. oldal (2008. március).
           14./ Zuhog, zuhog (vers), XVI. évf. 3. szám 5. oldal (2008. szept.).
           15-20./ Csengettyű alszik csöndes ágon, Hazám, Dideregnek dermedt ágaink! (Téli erdő éneke
                  szélben), Körtvélyessy Magdához! (Ki mélységekből indult), Tegnap még, Pillézik a
                  porka hó (versek egész oldalas fényképes, szöveges bemutatással: a Hittem, amit tettem
                  kötet alapján) XVI. Évfolyam 4. szám.
           21./ Szeretetért pörölve (vers), XVII. évfolyam 1. szám 12. oldal (2009. március).
           22./ Hangulat (vers), XVII. évf.. 3-4.szám 14.oldal (2009. szept.).
           23./ Zúzmara, hódara (vers), XVII. évf. 4. szám 4. oldal. (2009. dec.).
           24./ A fény (vers), XVIII. évfolyam 1. szám 6. oldal (2010. március)
           25./ A nyár (vers), XVIII. évfolyam 2. szám 2. oldal (2010. június).
           26./ Szeress pokol s menny tüzével (vers), XVIII. évfolyam 4. szám 7. oldal (2010. december).
           27-29./ A demokrácia dimenziói, Vasútépítés, Szerepcsere (verses aforizmák), XIX. évfolyam
                  1. szám 4. oldal (2011. március).
           30./ Alvó asszony (vers), XIX. évfolyam 1. szám 4. oldal (2011. március).
           31./ Pillanatképek (vers), XIX. évfolyam 2. szám 9. oldal (2011. jún.).
           32./ Szívében lüktetett a Pannon-táj Im memoriam Tüskés Tibor (vers), XIX. évfolyam 3.
                  szám 4. oldal (2011. november).
           33./ Mit gondolnak a fák? (prózavers), XIX. évfolyam 3. szám 11. oldal (2011. november).

      136. PESTSZENTERZSÉBET-SOROKSÁR (Budapest főváros XX. kerületének
              társadalompolitika és szolgáltató lapja, Később, mikor Soroksár XXIII. kerületként kivált,
              PESTERZSÉBET címen jelent meg a lap)
            1./ Köszöntő (vers), XXII. évfolyam 2-3.szám (1991. február-március) 13. oldal.
            2./ Nemzedékek (vers), XXII. évf. 4. szám (1991. április) 13. oldal.
            3./ Szent korona (vers), XXII. évf. 8. szám (1991. augusztus) 11. oldal.
            4./ Betlehemi csillag (vers), XXII. évfolyam. 12. szám (1991. december) 10. oldal.
            5./ Csöndország (vers), XXIII. évf. 2. szám (1992.február 7.) 7. oldal.
            6./ A névtelenekért (vers), XXIII. évf. 6. szám (1992. április 3.) 6.oldal.
            7./ /Kis csodák (vers), XXIII. évf. 14-15. szám (1992. augusztus 7.), Nyár’92 Melléklet
                  IV. oldal.

      137. RÍMkovácsok (Budaörsi irodalmi folyóirat)
             1./ Nyárfa (vers), 7. szám (2008. június) 8. oldal.
             2./ Tavaszi varázs (vers), 7. szám (2008. június) 13. oldal.
             3./ Ezernyi tücsök (vers), 8. szám (2008. október) 23. oldal.
             4./ Betlehemi csillag (vers), 9. szám (2008. dec.) 7. oldal.
             5./ A Dráva-parton (vers), 10.szám (2009. április) 15. oldal.
             6./ Gondoltál-e arra (vers), 11. szám (2009. június) 19. oldal.
             7./ Levél hull, hull (versfordítás Emily Brontë-től), 12. szám (2009. december) 3. oldal.
             8./ Lelkedben békesség nyugalma (vers), 13. szám (2010. január) 6. oldal.
             9./ A vers egy utazás (versfordítás Michel Cahour-tól), 14.szám (2010. május) 8. oldal.
           10./ Őszi dal (vers), 16. szám (2010. november) 16. old.
           11./ Könyörgés az Időhöz (vers), 17. szám (2011. február) 15. oldal.
           12./ Kis csodák (vers), 18.szám (2011. május) 15. oldal.
           13./ Olykor kell egy kis csönd (vers), 19. szám (2011. augusztus) 11. oldal.
           14./ Beszélgetés Krúdy Gyulával (lírai vallomás) 20. szám (2011. ősz), 3. oldal.
           15./ Akarsz lenni szerelmem? (vers) 20. szám (2011.Ősz) 22. oldal.
           16./ Az írástudó hatalma (vers) 5 éves különszám 13. oldal.
           17./ A Művészet: Teremtés (vers) 21. szám 15. oldal.
           18./ Téli éjszaka (vers) 21. szám 18. oldal.
           19./ Hópelyhek éneke (vers) 21. szám 20. oldal.

      138. Üzen a homok (A Bács-Kiskun megyei Költők és Írók Baráti Köre és a népi írók Erdei
               Ferenc körének irodalmi és művészeti lapja)
             1./ Aludni vágyok (vers), I. évfolyam 1. szám (2005. szeptember- október) 36. oldal.
             2./ Alig mondunk ki egy szót (Versfordítás Michel Cahour-tól), V. évfolyam 1.szám (2009),
                  34. oldal.
             3./ Pillézik a porka hó (vers), VI. évfolyam 1. szám (2010) 38. oldal.

       139. Vecsési Hírlap (Vecsés Városért Egyesület lapja, megjelenik 15.000 példányban)
             1./ Kihalt mesterségek (vers), 1992. április-május hó, 8.oldal.
             2./ Profán imádság (vers), 2005. április hó, 14. oldal.

2. MEGYEI NAPILAPOK, MEGYEI SZÖVETKEZETI HAVI LAPOK 
ÉS REGIONÁLIS LAPOK

21. MEGYEI NAPILAPOK
      211. Somogyi Néplap (1990-től Somogyi Hírlap)
              1-2./ Hazám, Hópelyhek éneke (versek), 1966.
              3./ A Dráva (vers), 1966.
              4./ Fú a szél (vers), 1990. február 24.
              5./ Öreg barátaink panaszaiból (vers – A Költészet napja alkalmából Lotz Béla, Takáts  
                   Gyula, József Attila, Matyikó Sebestyén József és Szirmay Endre versével együtt
                   szerepeltem) 1990. április 11.
              6./ BÉLAVÁR (tárca). 1990. június 23.
              7./ Évszázados tölgyek (elbeszélés), 1992. december 5.
              8./ A kovácsműhely (elbeszélés), 1993. január 23.

      212. NÉPLAP (Szolnok megyei politikai napilap)
              1./ Mese a Csoda-Kútról (vers), 1988. június 18.
              2./ Elhagyatott temető (vers), 1989. december 16.

      213. Zalai Hírlap (Zala megyei politikai napilap)
              1./ Felemelt fejjel (vers), 1970. december 25.
              2./ Kikben már tenyészik az új (vers), 1972. március 21.
              3./ Vallomások (vers), 1972. május 1.
              4./ Józan logika (vers), 1972 nyarán
              5./ A nyár(vers), 1972 nyarán
              6./ Köszöntő (vers), 1972 őszén
              7./ Ősz (vers), 1972 őszén
              8./ Némán menetelnek a holtak (vers Hincz Gyula illusztrációjával), 1973. ápr.4.
              9./ József Attila emlékére (vers), 1987. április 11.
            10./ Tavasz (vers), 1987. április 25.
            11./ Bogarak pattantak a Napból (vers), 1987. május 23.
            12./ Vörös szemmel köszönt rád (vers), 1988. január 23
            13./ Mese (vers) 2008. szeptember 20.
            14./ Időutazás (vers, In memoriam Pék Pál), 2008. szeptember 20.
            15-16./ Gazdag örökség, Mese (versek), 2008. okt. 25.
            17./ Képek villannak (vers Lator Lászlóhoz), 2008. november 22.
            18./ Barkabimbó (vers), 2009. április 10.
            19./ Őszi tél (vers), 2009. október 31.
            20./ Szívében lüktetett a Pannon-táj (vers, In memoriam Tüskés Tibor), 2009. december 5.
            21./ Michel Cahour: Haiti (versfordítás), 2010. febr. 6.
            22./ A Tüzek örökig égnek (vers), 2010. július 24.

22. MEGYEI SZÖVETKEZETI HAVI LAPOK

      221. SZÖVETKEZETI ÉLET (Bács-Kiskun megyei mezőgazdasági, ipari és fogyasztási
              szövetkezetek lapja)
              1-4./ Gondolatok a világról (versek: I. Vihar; II. Tengerpart; III, Fű, fa, virág; IV. Szerelem),
                      1987. június 20., 4. oldal.

      222. VIHARSARKI SZÖVETKEZETEK (Békés megyei mezőgazdasági, fogyasztási és ipari
               szövetkezetek lapja)
              1./ Júdások (vers), 1989/2. szám 8. oldal.
              2./ Boldog rigófütty száll felém (vers). u.o.
              3./ József Attila emlékére (vers, a szonettet kicsit átszerkesztették és hibásan közölték.). u.o.

      223. BORSODI SZÖVETKEZETI ÉLET (Mezőgazdasági, fogyasztási és ipari szövetkezetek
              lapja)
              1./ Mese az éjszakáról (vers), 1987. november, 5. oldal.

       224. SOMOGYI SZÖVETKEZETI ÉLET (Az ÁFÉSZ-ek, a lakás- és a takarékszövetkezetek
               lapja)
              1./ Vallomás (prózavers). 1987. július,5. oldal.
              2./ Suhogó fenyves (vers). u.o.
              3./ Kőoroszlán (vers). u.o.
              4./ Tavasz (vers). u.o.
              5./ A kert (vers). u.o.

      225. SZABOLCS-SZATMÁRI SZÖVETKEZETEK (A megyei ÁFÉSZ-ek, a lakás- és
              takarékszövetkezetek lapja)
              1./ Tavasz (vers). 1987. június, 4. oldal.
              2./ Kőoroszlán (vers). 1987. június, 4. oldal.
              3./ Dombrádi nyárutó (vers). 1987. október, 6. oldal.

      226. MOZAIK (A Szolnok megyei Áfészek, takarékszövetkezetek és lakásszövetkezetek lapja)
              1./ Boldog rigófütty száll felém (vers), 1987. május, egyharmad hasábos címoldalon
                    barackvirágzás fotójával díszítve.
              2./ Halottak napja (vers), 1989. október, 3. oldal.
              3./ Költői kérdés (vers), 1989. november, 7. oldal.

      227. SZÖVETKEZETI HÍRADÓ (Tolna megyei ipari, mezőgazdasági és fogyasztási
              szövetkezetek lapja)
              1./ Utazás tavaszban (vers), 1987. augusztus, 7. oldal.

      228. VASI SZÖVETKEZETI ÉLET (Vas megyei fogyasztási szövetkezetek lapja)
              1./ Mese a Csoda-Kútról (vers), 1987. augusztus, 3. oldal.

23. REGIONÁLIS LAPOK

      231. GÓLYA HÍR (Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Pest, Szabolcs-Szatmár-
              Bereg megyék ingyenes lapja. Megjelent 10.000 példányban).
             1./ Aranypor csillámlott (vers). II. évfolyam 4. szám. 1994. január 26. 7. oldal.

*
3. ORSZÁGOS LAPOK, NAPILAPOK, SZAKSZERVEZETI ÉS SZÖVETKEZETI LAPOK,

 31. ORSZÁGOS NAPILAPOK, LAPOK

         311. NÉPSZABADSÁG
                1./ Az éj mély csendjében (vers). 1989. február 4, 17. oldal

  32. ORSZÁGOS LAPOK, SZAKSZERVEZETI LAPOK

         321. BÉKEMOZGALMI KÖRKÉP (Az Országos Béketanács havi kiadványa)
                1./ Talpig békében (vers), V. évfolyam, 1987.szeptember, 8. oldal.

         322. HELYIIPAR ÉS VÁROS-GAZDÁLKODÁS (A HVDSZ lapja)
                1-3./ Hűség, Olykor, Tűz (négysorosak). 1988. május, 7. oldal.

          323. IFJÚSÁGI MAGAZIN
                1./ Hogy megismerjelek (vers), 1970. december. 26. oldal.
          324. KIÁLTÁS (A Lakosság Érdekvédelmi Tömörülése – LÉT kéthetenként megjelenő lapja)
                1./ Szép sugaras-szemű lányok (vers) 5. évfolyam 6. szám (1994. március 14.) 9. oldal.

          325. CSALÁDI LAP (A Magyar Vöröskereszt folyóirata)
                1./ A szerelem (Lírai vallomás. A rovatvezető tévedésből rosszul vette át a Krúdy Kör
                    „Szókimondás évada” antológiájából a nevet. A szerző Király Lajos. Az írás megjelent a
                    Fény és árnyék kötet 63-64.oldalán is 1989-ben.). XXXIX. évfolyam, 1990. május,
                    23.oldal
                2-3./ Szemlehúnyva, Fehéren izzik (versek – Baranyi Ferenc, az irodalmi rovat vezetője az
                        irodalmi oldal „Cigarettaszünet” című bevezetőjében jelezte, hogy tévedésből került a
                        lírai vallomásom elé T. Ágoton László Krúdy körös társam neve. „Kárpótlásként” két
                        versemet közölte.) XXXIX. évfolyam, 1990. október. 23. oldal.

       326. SZOCIÁLDEMOKRATA NÉPSZAVA
               1./ Miért tisztelem a dolgos embert? (önéletrajzi vallomás) 79. évfolyam 2. szám
                   (1990. január)

33. ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI HETI, HAVI LAPOK

       331. OTTHONUNK (A lakásszövetkezetek lapja)
             1./ A ház (vers, az öreg ház grafikájával). I. évfolyam 3-4. szám (1990. július) 30. oldal.
             2./ KÖLCSEY FERENC (1790 -1838) – lírai emlékezés a nagy költő születésének 200.
                  évfordulója alkalmából, Deák István asszociációs grafikájával. I. évfolyam 7. szám
                  (1990. október) 22. oldal.
             3./ A.B.F.R.A – A szatmárcsekei temetőben (vers). I. évfolyam 7. szám (1990. október)
                  22. oldal.
             4./ SZÓ – KÉP (Vallomás Deák István asszociációs grafikájáról). I. évf. 8. szám
                  (1990. november) 24. oldal.
             5./ Mindnyájunk őse a tenger (vers) I. évfolyam 8. szám (1990. november) 24. oldal.
             6./ A szeretet ünnepén (karcolat), I. évfolyam 9. szám (1990. december), 18. oldal.
             7./ Betlehemi csillag (vers), u.o.
             8./ Szeretet (vers), I. évf., 9. szám, 19.oldal.
             9./ Téli képek (karcolat), II. évfolyam l. szám (1991. január), 12. oldal.
           10./ Hideg tél van (vers), u.o.
           11./ Mese a tűzkirályról és a jégkirályról (mese), II. évfolyam 1. szám (1991. január) 14. oldal.
           12./ Február, február (vers), II. évfolyam 2. szám (1991. febr.) 15. o.
           13./ Gyöngyök a sárban (vers), II. évfolyam 4-5.szám (1992.április-május) 15. oldal.
           14./ Mária kép a falon (vers), II. évfolyam 12. szám (1991.december) 8. oldal.
           15./ Új év, új álmok, új remények (vers) III. évfolyam 1. szám (1992. január) 15. oldal.

      332. SZÖVETKEZET (A fogyasztási szövetkezeti mozgalom hetilapja. Megjelent 40.000
              példányban 1990-től ÚJ SZÖVETKEZET, 1992-től ÁFÉSZ MAGAZIN).
             1./ Vallomás (prózavers). XL. évfolyam. 13. szám (1987. márc. 25), 6. oldal.
             2-/Mikor mítosszá érik (vers), 1987. márc. 25. 6. oldal.
             3./ Michelangelo (vers), 1987. március 25. 6. oldal.
             4./ Tavasz (vers), 1987. március 25. 6. oldal.
             5./ Fehéren izzik (vers), 1987. március 25. 6. oldal.
             6./ Kőoroszlán (vers), 1987. március 25. 6. oldal.
             7./ Miért boldog az ember? (lírai vallomás) XL. évfolyam 35. szám (1987. augusztus 26.)
                  4. oldal.
             8./ Költészet hatalma (vers. A 60 éves Juhász Ferenc köszöntése). XLI. évfolyam. 30.szám
                  (1988. július 27.) 6. oldal.
             9./ Köszöntő (nőnapi vers). XLII. évfolyam 10. szám (1989. március 8.) 6. oldal.
           10./ Kinél van a lámpás? (vers). XLIII. évfolyam 16. szám (1990. április 18) 11. oldal.
           11./ Példázat (vers). XLIII. évfolyam 32. szám (1990. augusztus 8) 11. oldal.

      333. VIDÉK BANKJA (Az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség Lapja)
              1./ Halottak Napja (vers), II. évfolyam 5. szám (1992. október) 2. oldal.


34.-35. HAVI, KÉTHAVI, NEGYEDÉVI, IDŐSZAKOS IRODALMI LAPOK

      341. DÉLSZIGET (Helytörténeti, művészeti folyóirat)
              1./ Betlehemi csillag (vers), 15/1989. szám 59. oldal.

      342. DUNA-PART (Irodalmi, kulturális és társadalmi folyóirat)
              1./ Remény (vers), 2009/3. szám 39. oldal.
              2./ Időtlenség boldog himnuszával (vers), 2009/3. szám 39. oldal.
              3./ Az idő szétárad (Versfordítás Michel Cahourtól), 2010/1. szám, 28. oldal.
              4./ Majd elmegyek (versfordítás Michel Cahourtól), 2010/1. szám, 28. oldal.

       343. FÖVENY (Az Alföld Művészeti Egyesület és a Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége Dél-
               magyarországi Irodalmi Műhelyének folyóirata, később az ALFÖLD Művészeti Egyesület
               FALUDY GYÖRGY Irodalmi Műhelye és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Csongrád
               Megyei Szervezet Szépírói Tagozatának „Föveny” folyóirata)
              1./ Poéták (vers), IX. évf.11. szám (2008. nov.), 6. oldal.
              2./ Vox Humana (vers), IX. évf. 11. szám (2008. november.), 7. oldal.
              3./ Virágárus lány (vers), IX. évf. 11. szám (2008. november), 7. old.
              4./ A pillanat hatalma (vers), IX. évf. 12.szám (2008. dec.), 9. oldal.
              5./ Képek villannak (vers Lator Lászlónak) X. évfolyam 1. szám (2009. január) 7. oldal.
              6./ Alig mondunk ki egy szót (Michel Cahour, versfordítás) X. évfolyam 8-9.szám
                   (2009. augusztus-szeptember) 17. oldal.
              7./ Élni tudni (Michel Cahour, versfordítás) u.o.
              8./ Mi van az evilágon túl (Michel Cahour, versfordítás) u.o.
              9./ Természetesen (Michel Cahour, versfordítás) X. évfolyam 10. szám (2009. október)
                    5. oldal,
            10./ Szeretnék elmenni mezítlenül (Michel Cahour, versfordítás) u.o.
            11./ A Sehol végtelen útjain (Michel Cahour, versfordítás) X. évfolyam 10. szám (október)
                   5-6.oldal.
            12./ Magyar átok(?)… (vers), XI. évf. 4.szám, 15. oldal.
            13./ Ha a tegnap visszatérne (Michel Cahour, versfordítás), XI. évfolyam, 2010/ 6-7.szám,
                   10. oldal.
            14./ Sztriptíz (vers) XI. évf. 2010/ 8-9.szám, 9. oldal.
            15./ Karácsony (Théophile Gautier, versfordítás), XI. évfolyam, 2010/ 12. Szám, 7. oldal.
            16./ Megszületett (vers), XII. évfolyam 2011/ 1. szám, 13-14.oldal.
            17./ Fekete-erdő (Ernest Hemingway, versfordítás), XII. évfolyam, 2011/ 6-7. szám 15. oldal.
            18./ Éji madár (Ernest Hemingway, versfordítás), XII. évfolyam, 2011/6-7. szám 15. oldal.
            19./ Hermina! Hermina! (Jules Verne, versfordítás), XII. évfolyam, 2011/8-9. szám 13. oldal.
            20./ A templomi csönd (Jules Verne, versfordítás), XII. évfolyam, 2011/8-9. szám 13-14.oldal.
            21./ A Korán (Jules Verne, versfordítás), XII. évfolyam 2011/11. szám 13-15.oldal.
            22./ Becsület mezeje (Ernest Hemingway, versfordítás), XIII. évfolyam 2012/1. szám
                   11. oldal.
            23./ Egy szó elég (Michel Cahour, versfordítás), XIII. évfolyam 2012/7. szám 8. oldal.
            24./ A könyörtelen idő (Michel Cahour, versfordítás), XIII. évfolyam 2012/7.szám 8-9. oldal.
            25./ Szeretnélek egy könyvbe tenni (Michel Cahour, versfordítás), 2012/9. szám 7. oldal.
            26./ Lesz... (Michel Cahour, versfordítás), 2012/ 9. szám 7. oldal.
            27./ Amikor a fecskék (Michel Cahour, versfordítás), 2012/12. szám 20. oldal.
            28./ Megállni az út szélén (Michel Cahour, versfordítás), 2012/12. szám 20. oldal.
            29./ Őrzi az ég (Michel Cahour, versfordítás), 2013/1. szám 4. oldal és a 2013/4. szám
                   9. oldal.
            30./ Talán egy virág (Michel Cahour, versfordítás), 2013/1.szám 4.o.
            31./ Bennem (Michel Cahour, versfordítás), 2013/1. szám 4. oldal és a 2013/4. szám 9. oldal.
            32./ Kemény hittel (vers), 2013/3. szám 12. oldal.
            33./ Gubbasztó varjak (vers), 2013/3. szám 12. oldal.
            34./ Talán egy virág (Michel Cahour, versfordítás), 2013/12. szám 8. oldal
            35./ A boldogság ezernyi (Michel Cahour, versfordítás), 2013/12. szám 9. oldal.
            36./ Hajnali hangok (vers), 2014/10.szám 6. oldal.
            37./ Mikor az idő (vers) 2015/10. szám 10.oldal.
            38./ Augusztusi hőség (vers) 2015/10.szám 10. oldal.

      344. HÉVIZ (Művészeti és művelődési folyóirat)
              1./ Keszthelyi fasor (vers), V. évfolyam, 1995/5. szám 19.oldal.
              2./ Aranypor csillámlott (vers), VII. évfolyam, 1997/ 4. szám 32. oldal.
              3./ Ebek szaggatnak (vers), XV. évfolyam, 2007/2-3. szám 24. oldal.
              4./ Időutazás (vers Pék Pál emlékére), XVII. évfolyam, 2008/2-3. szám 26. oldal.
              5./ Fekete ladik (vers), XVII. évfolyam 2008/4. szám 48-49.oldal.
              6./ Július 14 (versfordítás Victor Hugó-tól), XVII. évfolyam 2008/4. szám 49. oldal.
              7./ Síremlék (versfordítás Jacques Roubaud-tól), XVII. évfolyam 2008/4. szám 50. oldal.
              8./ Hazám (szonett), XVII. évfolyam 2008/4. szám 51. oldal.
              9./ Impressziók Chopin zenéjének hallgatása közben (versrészlet), XVII. évfolyam
                   2008/4. szám 52. oldal.
            10./ Nemzedékek (versrészlet), XVII. évfolyam 2008/4. szám 52-53.oldal.
             11./ World Trade Center (versrészlet), XVII. évfolyam 2008/4. szám 53. oldal.
             12./ Fehéren izzik (vers), XVIII. évfolyam, 2010/l. szám, 67. oldal.

      345. KLÁRIS (Irodalmi-kulturális folyóirat, Alapító laptulajdonos-főszerkesztő: Dr. Györgypál
              Katalin)
               1./ Táncoló cigánylány (vers Deák István grafikájával), 1993/1. szám, címoldal.
               2./ Világot látni (próza), 1993/2. szám 2. oldal.
               3-4./ Prométheusz, az istenektől ellopnád-e újra a lángot (vers), Tűz (négysoros),
                    1993/4. szám 5. oldal.
               5./ Őszi dal (vers), 1993/5. szám 13. oldal.
               6./ A világ dolgairól (3 rövid tanmese), 1993/6. szám 17. oldal.
               7./ Boldog rigófütty száll felém (vers), 1994/1. szám 13. oldal.
               8./ Zápor (négysoros), 1994/2. szám 18. oldal.
               9./ Magány (vers), 1994/3. szám 10. oldal.
             10./ A Dráva (vers), 1994/4. szám 5. oldal.
             11./ Most elmondom helyetted (vers), 1994/5. szám 9. oldal.
             12./.Horvátország – anno 1991 (vers), 1994/6. szám 5. oldal.
             13./ Éretted van és általad (vers), 1995/2. szám 18. oldal.
             14./ Michelangelo (vers), 1995/3. szám 17. oldal.
             15-18./ Aforizmák (verses aforizmák), 1995/4. szám. 36. oldal: Az élőt segítsd,
                    Az emberségről, Célok és utak.
             19-20./ Fájdalmak éneke (vers), 1995/5. szám 9. oldal; A jó kertészről (verses aforizma),
                    1995/5. szám 39. oldal
             21-22./ A fenyőfa (tanmese), 1995/6. szám 2. oldal, Hazafelé (négysoros), 1995/6. szám
                    22. oldal.
             23-25./ Tél van (tanmese), 1996/1. szám 8. oldal,
                         Repülj táltos repülj (vers), 1996/1. szám 21. oldal, Fehér csipkés hullám (négysoros),
                        1996/1. szám 23. oldal.
             26./ Olykor (vers), 1996/2. szám 19. oldal.
             27./ Hétfő (vers), 1996/3. szám 7. oldal.
             28./ Mikor az embert gyűlölet vezérli (vers), 1996/4. szám 6. oldal.
             29./ Rejts hát magadba (vers), 1996/5. szám 8. oldal.
             30./ Betlehemi csillag (vers), 1996/6. szám 15. oldal.
             31./ Gyöngyök a sárban (vers), 1997/1. szám 8. o.
             32./ Tavaszi ének (vers), 1997/2. szám 24. oldal.
             33./ Két dimenzió (vers), 1997/3. szám 11. oldal.
             34./ Augusztusi éj (vers), 1997/4. szám 7. oldal.
             35./ Metamorfózis (vers), 1997/5. szám 11. oldal.
             36./ Csendes ének (vers), 1997/6. szám 25. oldal.
             37./ Negyven év (vers), 1998/1. szám címoldal.
             38./ Süss fel Nap (vers), 1998/2. szám 5. oldal.
             39./ Szegénység dicsérete (vers), 1998/4. szám 21. oldal.
             40./ Örökség (vers), 1998/5. szám 20. oldal.
             41./ Koldus ének (vers), 1998/6. szám 23. oldal.
             42./ Lázadás (vers), 1999/1. szám 7. oldal.
             43./ Érintés (vers), 1999/3. szám címoldal.
             44./ Háború (négysoros), 1999/4. szám 4. oldal.
             45-53./ Aforizmák (verses aforizmák), 1999/6. szám 13.oldal: Szavak és szótlanságok,
                    A szeretetről, A lelketlenekről;19. oldal: Test és lélek, Az élőt segítsd;
                    35. oldal: A költő, A bizalomról; 36.oldal: Relativitás.
              54./ Hideg tél van (vers), 2000/1. szám 20. oldal.
              55./ Fölmászott a tökinda (gyermekvers), 2000/2. szám 29. oldal.
              56./ Lehajtotta fáradt fejét a Nap (gyermekvers), 2000/5. szám 21. oldal.
              57./ Évszázados tölgyek (elbeszélés), 2001/2. szám 13. oldal.
              58./ Augusztusi éj (vers), 2001/4. szám címoldal.
              59./ World Trade Center (vers), 2002/1. szám 26. oldal.
              60./ Álmok városa: New York (lírai vallomás), 2002/2. szám 22. oldal.
              61./ Teli erdő éneke szélben (vers), 2002/6. szám 13. oldal.
              62./ Napjaink (vers), 2003/5. szám 22. oldal.
              63./ Utcakövező (vers), 2004/1. szám 7. oldal.
              64./ Remény (vers), 2004/2. szám 18. oldal.
              65./ Új év, új álmok (vers), 2004/6. 21. oldal.
              66./ Vándor(rab)lás (vers), 2005/2.szám 4. oldal.
              67./ Bűntelenül, szabadon (prózavers), 2005/5. szám 7. oldal.
              68./ Ének New Orleansről, Louis Armstrong városáról (vers), 2005/6. szám 19. oldal.
              69-70./ Álom és varázslat (vers), 2006/1. szám 17. oldal. Napfénynek dárdái (gyermekvers),
                     28. oldal.
              71./ Tavaszvárás (vers), 2006/2. szám 9. oldal.
              72./ Mese a Lélek és a Szerelem tündérvilágáról (oratórium), 2006/3. szám 26-27.oldal.
              73./ Hangulat (vers), 2006/5. szám 18. oldal.
              74./ Szállnak a pelyhek (vers), 2006/6. szám 10. oldal.
              75./ Gyorsan suhant (vers), 2007/1. szám 8. oldal.
              76./ Hittem, amit tettem (vers), 2007/2. szám címoldal.
              77./ New Yorkban írok (vers), 2007/3. szám 16. oldal.
              78-79./ Sur la mer éternelle (vers), 2007/4. szám 10. oldal, Kiscicák (vers), 28. oldal.
              80./ Egy kis filozófia (vers), 2007/5. szám 25. oldal.
              81./ Csillagpalota (vers), 2007/6. szám 16. oldal.
              82./ Az élet nagy ajándéka (esszé), 2007/6.szám 47. oldal.
              83./ Fáradhatatlan drága asszonyok (vers), 2008/1. szám 16. oldal.
              84-85./ Tavaszi ének (vers), 2008/2. szám. címoldal; Első New York-i utazásom emlékeiből
                     (regényrészlet), 9. oldal.
              86-87./. Cica della Bella Maria (elbeszélés), 2008/3. szám 10. oldal; Az ifjú Krúdy Gyula
                     (vers), 11. oldal.
              88./ Gondolatok Tüskés Tibor „Kézfogások” írása kapcsán (esszé), 2008/3. szám
                     43-44.oldal.
              89-90./ Zene (vers), 2008/4. szám 3. oldal; Beszélgetés vagány cicával (elbeszélés), 8. oldal;                      Óda egy iskoláról (vers), 22. oldal.
              91./ Az ember élete (vers), 2008/5. szám 6. oldal.
              92./ Hemingway a költő (esszé), 2008/5. szám 42-43.oldal
              93./ A hó lassan (vers), 2008/6. szám 14. oldal.
              94./ Képek villannak (vers Lator Lászlónak), 2009/1. szám címoldal.
              95./. Találkozás Lator László költővel (esszé), 2009/1. szám 51-54.o.
              96./ Sírnak az angyalok (vers, Sellei Zoltán síremlékének avatásakor), 2009/1. szám
                     23. oldal.
              97./ Antalfy Pista bátyámnak (vers), 2009/2. szám 19. oldal.
              98./ Amikor elbátortalanodik a költő (esszé), 2009/2. szám 51-53.oldal.
              99./ Űrutazás (vers), 2009/3. szám 22-23.oldal.
             100./ Irodalomtörténet és barátság. Gondolatok „Fodor András és Tüskés Tibor levelezése
                      I-II.” kötetek olvasása kapcsán (esszé), 2009/4. szám 53-54.oldal.
             101./ Az írástudó hatalma (Vers Fodor András születésének 80. évfordulója emlékére),
                      2009/4. szám 54. oldal.
             102./ Tizenkét vers Laoszból (versfordítás. Michel Cahour: Douze poémes du Laos
                       versciklusa.), 2009/5. szám 25-27.oldal.
             103./ Michel Cahour író, költő, filozófus (esszé), 2009/5. szám 55-56.oldal.
             104./ Mese (vers), 2009/6.szám 10. oldal.
             105./ Fa Ede és költészete (esszé), 2009/6. szám 45. oldal.
             106./ Szívében lüktetett a Pannon-táj (vers Tüskés Tibor emlékére) 2010/1. szám 9. oldal.
             107./ Drégely Istvánról és költészetéről (esszé) 2010/1. szám 46. oldal.
             108./ Haiti (Versfordítás Michel Cahourtól), 2010/2.szám 3 oldal.
             109./ Egy kis sün mindig visszatér (elbeszélés), 2010/3.szám 21-22.oldal.
             110./ A légy (elbeszélés), 2010/4.szám 20. oldal.
             111./ Trója és Odüsszeusz históriája (vers), 2010/5. szám 25. oldal.
             112./ A Tüzek örökig égnek (vers), 2010/5. szám 49. oldal.
             113./ Hideg van kopogós (vers), 2010/6. szám 18. oldal.
             114./ Akik igaz gyöngyöt sírnak (vers), 2011/1. szám 27. oldal.
             115./ A „Felkelő Nap Háza” (elbeszélés), 2011/2. Szám 17. oldal.
             116./ Budapest (Versfordítás Michel Cahourtól), 2011/2.szám 27. oldal.
             117./ Kétségek között (Versfordítás Verne Gyulától), 2011/3. szám 22. oldal.
             118./ Fények és csillagok (lírai vallomás), 2011/4. szám 8. oldal.
             119./ Intelem egy fiúnak (Versfordítás Ernest Hemingwaytől), 2011/5.szám 20. oldal.
             120./ „A lélek látatlan belső mentőövébe kapaszkodva” Soós Magdának (vers), 2011/5.szám
                     23. oldal.
             121./ Halk remény Györgypál Katalin verseskötete (recenzió), 2011/5.szám 47-49. oldal.
             122./ 50 év 50 élmény Mészáros Ferenc prózái (könyvismertetés), 2011/6. szám 51. oldal.
             123./ Mikor az ember (vers), 2011/6. szám 3. oldal.
             124./ A New York City Maraton kihívásai (Próza fordítás Michel Cahourtól), 2012/1. szám
                     10.-11. oldal.
             125-126./ Anekdoták a „Kanizsai emlékképek” című könyvemből: - Na, Fűzfa! Gyere ki!,
                     Balogh tanár úr (Anekdoták),2012/1. szám 19. oldal
             127./ Portré egy Ladyről - részlet (Ernest Hemingway prózaversének fordítása), 2012/2. szám
                     24. oldal.
             128./ Gondolatoknak a lombozatában (vers), 2012/2. szám 25. oldal.
             129./ Zuhansz a semmibe álom-sziklák közé (vers) 2012/3. szám 25. oldal.
             130-132./ CSACSKASÁGOK-BÓL: Az Ász és az Ész, Szomorú a csiga-biga, Panaszos
                      kalapos (vidám, bohókás versek), 2012/4.szám 5. oldal.
             133./ Apám börtönévei - Györgypál Katalin könyve „Bizalmas vallomás” a múltról és a lélek
                      küzdelmeiről – Gondolatok a könyv kapcsán (recenzió), 2012/4. szám 49-52.oldal.
             134./ Szavak (Versfordítás Michel Cahourtól), 2012/5. szám 21. oldal.
             135./ A szánkózások (elbeszélés), 2012/6. szám 16.-17. oldal.
             136./ „Láttyátuk feleim...” (vers), 2013/1. szám 3. oldal.
             137./ A költő lelke (vers), 2013/2. szám 26. oldal.
             138./ Egy felsőtagozatos diák gyötrelmei balladaírás közben
                     (Versfordítás Ernest Hemingwaytől) 2013/3. szám 6. oldal.
            139./ Egy nyáron át – Györgypál Katalin verseskötetéről (recenzió) 2013/3. szám
                     46-48. oldal.
            140./ A Harmadik (vers) 2013/4. szám 21. oldal.
            141./ Küzdelmes élet (vers) 2013/5. szám 4. oldal.
            142./ Meditáció bajokról, bánatokról (vers) 2013/6. szám 3. oldal.
            143./ Fakutya mesék (gyermekvers) 2014/.szám 28. oldal.
            144./ Micsoda fény (vers) 2014/2. szám 24. oldal.
            145./ Versek a Napról és a Holdról (vers) 2014/3. szám címoldal.
            146./ Rózsák hulltak (vers) 2014/4.szám 16. oldal.
            147./ A Margit-híd (vers) 2014/5. szám 25. oldal.
            148./ Didergő csillagok (vers) 2014/6. szám 20. oldal.
            149./ Köszöntő (vers) 2015/1.szám 19. oldal.
            150./ Gondolatok Vincent Van Goghról (vers) 2015/3. szám 15. oldal.
            151./ Kemény hittel (vers) 2015/5.szám 22. oldal.
            152./ Szabad énekelni?! (elbeszélés) 2015/6. szám 15-17. oldal.
            153./ Tél (vers) 2016/1. szám 24. oldal.
            154./Kedves, bolondos pillanatok – Folie (Versfordítás Michel Cahour francia költőtől)
                    2016/2. szám 22. oldal.
            155./ Soha nincs távol – J'amais loin – (versfordítás Yannick Resch francia költőnőtől)
                    2016/2. szám 22. oldal.
            156./ Mese a csoda-Kútról (vers) 2016/3. 4. oldal.
            157./ Nyugodt az éj (vers) 2016/4. 19. oldal.
            158,/ Mit tudok én (vers) 2016/6. 27. oldal.
            159./ Hópihék hullnak az égből (vers) 2017/1. 13 öldal
            160./ Ősöktől kapott adomány (vers) 2017/2.szám, címoldal
            161./ Mikor az interneten böngészkedsz (vers) 2017/3. 22. oldal.
            162./ Kérdések (vers) 2017/4. 8.oldal.
            163./ Emlékek, tények, vágyak 2017/6. 21. oldal.
            164./ Az embert mi vezérli? (vers, Lator László Kossuth-díjas költőnek) 2018/1 címoldal.
            165./ A gonoszság és a szeretet (elbeszélés) 2018/2. 12-13. oldal.
            166./ Krédó (vers) 2018/3. 3. oldal.
            167./ Szeptemberi tücsökzene (vers) 2018/4. 19. oldal.
            168./ A temető (elbeszélés) 2018/5.12.oldal.
            169./ Reánk tört (vers) 2018/6. 12. oldal
           
        346. MAGYAR JÖVŐ (Irodalmi és társadalomélettani folyóirat)
                  1./ Szeress pokol s menny tüzével (vers) 2003/1. szám 19. oldal
                  2-3./ Kérdések, Fájdalmak éles pengéi (versek), 2005/4. szám 64. oldal.
                  4./ A nép (vers), 2007/1.szám 95.oldal.
                  5-8./ Gyorsan suhant, Szeress pokol s menny tűzével, Profán imádság, Kis csodák
                         (versek),  2007/2. szám 32. oldal.
                  9./ Victor Hugo: Július 14 (versfordítás), 2007/3. 20.oldal.
                10./ Guillaume Apollinaire: A búcsúzás (versfordítás), 2007/3. szám 20. oldal.
                11./ Louis Aragon: Pártjához a költő (versfordítás), 2007/3. szám 20. oldal.
                12./ Jacques Roubaud: Síremlék (versfordítás), 2007/3. szám 20. oldal.
                13./ Csillagok könnyeztek (vers), 2008/1. szám 4. oldal.
                14./ Ének New Orleansról, Louis Armstrong városáról (vers), 2008/l. szám 5. oldal.
                15./ Macskasors (elbeszélés), 2008/2. szám 86-87.oldal.
                16./ Az énekes madár (tanmese), 2008/4. szám 101-102. oldal.
                17./ Beszélgetés az íróval.- Az írás tisztelgés Ernest Hemingway előtt (Esszé, képzelt
                       beszélgetés), 2009/3. szám 22-23.oldal
                18./ Ernest Hemingway: Foglyok (Captives- versfordítás), 2009/3. szám 24. oldal.
                19./ Ernest Hemingway: Becsület mezeje (Champs d’Honeur- versfordítás), 2009/3. szám
                       24. oldal.
                20./ Ernest Hemingway: Lezárt fejezet (Chapter heading - versfordítás), 2009/3. szám 24.
                       oldal.
                21./ Sok-sok nyomorúság (vers), 2009/4. szám 75. oldal.
                22./ Michel Cahour francia író, költő, filozófus (irodalmi nacionálé), 2010/2. szám
                      82. oldal.
                23./ Michel Cahour: A vers egy utazás (Le poéme est un voyage – versfordítás), 2010/2.
                       szám 82. oldal.
                24./ Michel Cahour: Miért van az? (Pourquoi faut-il? – versfordítás), 2010/2. szám
                      82. oldal.
                25./ Michel Cahour: Hagyd kitárva szívedet (Laisse ton coeur s’ouvrir – versfordítás),
                      2010/2.szám 82. oldal.
                26./ Michel Cahour: Nem szeretem a követ (Je n’aime pas la pierre – versfordítás, 2010/2.
                       szám 83. oldal.
                27./ Michel Cahour: A boldogság (Le bonheur – versfordítás), 2010/2. szám 83. oldal.
                28./ Michel Cahour: Időt nyerni (Gagner du temps – versfordítás), 2010/2. szám 83. oldal.
                29./ Antalfy Pista bátyámnak (vers), 2011/2. szám 37. oldal.
                30./ Egy kis sün mindig visszatér (elbeszélés), 2011/2. szám 69-70.oldal.
                31./ Trója és Odüsszeusz históriája (vers), 2011/4. szám 74-75.oldal és 2012/2. szám
                       102. oldal.
                32./ Profán Imádság (vers), 2012/2. szám 18. oldal.
                33./ Qou vadis? (vers) 2013/l. szám 41. oldal.
                34./ Mit gondolnak a fák? (prózavers) 2013/2.szám 33. oldal.

          347. MŰVÉSZET és BARÁTAI (A Művészetbarátok Egyesületének lapja, megjelenik 1500
                    példányban. Nemzetközi kitekintéssel.)
                  1./ Kiáltó csönd (Az általam szerkesztett Honvári Erzsébet: Kiáltó csönd című első
                        verseskötetében az általam írt ELŐSZÓ.). I. évfolyam 1. szám (1991. szeptember-
                        október) 6. oldal.
                  2./ Szabad énekelni? (elbeszélés) II. évfolyam 1. szám (1992. január-február) címoldal
                        és a 2. oldal.
                  3./ Vándorló szilánk (vers). II. évfolyam 2. szám (1992. március-április) 9. oldal.
                  4-5./ Egy hajléktalan panaszos énekeiből, A múlandóság sebei (versek), II. évfolyam
                        4. szám (1992. szeptember-október) 10. oldal.
                  6./ A misék (elbeszélés), III. évfolyam 1. szám (1993.január-február) 11. oldal.
                  7-10./ A szoba, Szép sugaras-szemű lányok, Séta, Gyermekkor áldott tündércsodái
                         (versválogatás a Gyermekkor tündércsodái kötet megjelenése kapcsán), III. évfolyam                          2. szám (1993. március-április) 12. oldal
                  11-12./ Profán imádság, Ingázók (versek), III. évfolyam 4. szám (1993. szeptember-
                         október) 15. oldal.
                  13./ Madonna (vers), IV. évfolyam 1. szám (1994. január-február) 14.oldal.
                  14./ Aki húsodból vett (vers), IV. évfolyam, 3. szám (1994. május-június) 11.oldal.
                  15./ Rekviem (vers), IV. évfolyam., 4. szám (1994. szeptember-október) 14. oldal.
                  16./ Metamorfózis (vers), V. évfolyam 1. szám (1995. január-február) 6. oldal.
                  17./ Fú a szél (vers), V. évfolyam. 2. szám (1995. március-április) 8. oldal.
                  18./ A.B.F.R.A (vers), XV: évfolyam 1. szám (2005. január-február) 29. oldal.
                  19-20./ Csillagok könnyeztek (vers II. János Pál pápa emlékére), XV. évfolyam 3. szám
                          2005. május-június) 15. oldal; Napjaink, József Attila emlékére, Profán imádság
                          (versek), XV: évf. 3. szám 18. oldal.
                  21./ Egyszerűség, szépség, tisztaság (vers Antalfy Istvánhoz), XV. évfolyam 4. szám
                          (2005. szeptember-október) 6. oldal.
                  22-23./ Elisabeth Barreth Browning: Portugál szonettek VII. és XLIII. (fordítások),
                          XVII. évfolyam. 3. szám (2007. május-június) 18. oldal.
                  24./ Poéták (vers), XVIII. évfolyam 2. szám (2008. március-április), 25. oldal.
                  25./ Az ősz hírnökei (prózavers), XVIII. évfolyam 4. szám (2008. szeptember-október),
                          19. oldal.
                  26./ Képek villannak (vers Lator Lászlónak ), XVIII. évfolyam 5. szám (2008. november-
                         december), 15. oldal.
                  27./ Az írástudó hatalma (vers Fodor András születésének 80. évfordulója emlékére),
                          XIX. évfolyam 1. szám (2009. január-február), 23. oldal.
                  28./ 110 éve született Hemingway (esszé), XIX. évfolyam 2. szám (2009.március-április),
                          17. oldal.
                  29-32./ Ernest Hemingway: A tenger; Rohamcsapatok; Arsiero, Asiago; Vers
                          (versfordítások), XIX. évolyam 2. szám (2009. március-április), 17. oldal.
                  33./ A szavak hatalmával (vers, a 85 éves Antalfy István köszöntése), XIX. évfolyam
                           4. szám (2009. szeptember-október), 24. oldal.
                  34./ Michel Cahour: Ha lassíthatnám az Időt (versfordítás), XIX. évfolyam 5. szám
                          (2009. november-december), 29. oldal.
                  35./ Szívében lüktetett a Pannon táj (vers Tüskés Tibor emlékére), XX. Évfolyam
                          1. szám (2010. január-február), 14. oldal.
                  36./ Fodor András, a hűség költője (tudósítás), XX. évfolyam 1. szám (2010. január-
                          február), 13. oldal.
                  37./ Michel Cahour: Romok alatt (Décombres – versfordítás), XX. évfolyam 2. szám
                          (2010. március-április), 17. oldal.
                 38./ A Művészet és Barátai újságról (Elemző cikk, felhívás támogatásra), XX. évfolyam.
                         2. szám (2010. március-április), 27. oldal.
                 39./ Mostoha volt hozzá a sors (Baktai Faragó József halálára emlékezés a „FÖLDBE
                          SIETETT CSILLAGOK” verseskötet megjelenése kapcsán) XX. évfolyam 3. szám
                          (2010. május-június) 15. oldal.
                 40./ Federico Gárcia Lorca: Szerenád (versfordítás) XX. évfolyam 3.szám (2010. május-
                          június) 24. oldal.
                 41./ Trombitavirágok (vers) XXI. évfolyam 5. szám (2011. november-december)            
                          9. oldal.
                 42./ Valóság és illúzió (vers) XXIII. évfolyam 1. szám (2013. január – február) 14. oldal.
                 43./ Gyöngyök a sárban (vers) XXIII. évfolyam 3. szám (2013-május – június) 3. oldal.
                 44./ Michelangelo (vers) XXIII. évfolyam 4. szám (2013 szeptember- október) 31. oldal.
                 45./ Napjaink (vers) XXIV. évfolyam 1. Szám (2014 január-február) 28. oldal.
                 46./ Didergő csillagok (vers) XXIV. évfolyam 5. szám (2014. november-december)
                         30. oldal.
                 47./ Kis csodák (vers) XXV: évfolyam 2.szám (2015.január-február) 27. oldal.
                 48./ Erdei patak (vers) XXVI. évfolyam 2. szám 28. oldal.

           348. MŰVÉSZETI VIZUÁLIS NEVELÉS (A Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének
                    védnökségével kiadott lap)
                    1./ Öreg barátaink panaszaiból (vers) 1991.1. évf. 1.szám 17.oldal.
                    2./ Szabálytalan ragozás (vers) 1991. 1. évfolyam 1. szám. 17. oldal.
                    3./ Nemzedékek (vers) 1991. 1. évfolyam 5.szám. 17. oldal.

           349. NAPSZIGET a művészetekért (Kulturális, művészeti folyóirat)
                    1./ Lázadás (vers) 10. szám (2004 nyár) 94. oldal.
                    2./ Lelkedben békesség nyugalma (vers) 17. szám (2006 tavasz) 55. oldal.
                    3./ Gazdag örökség (vers) 18.szám (2006 nyár) 68.oldal.

            350. NYÍRSÉGI GONDOLAT (Független közösségi magazin. Lapalapító, főszerkesztő:
                    Kulimár János)
                    1./ Tegnap még (vers), 2009. január, 15. oldal.

            351. SOMOGY (Irodalom. Művészet. Kultúra)
                    1-3./ Régi őrházak árva kertjei, Őrzöm a tenger zúgó énekét, Elhagyatott temetők
                    halottainak éneke (versek), XXIII. évfolyam 4.szám (1995. július- augusztus) 318. oldal.

            352. SZABOLCS-SZATMÁRI SZEMLE (Gazdasági, társadalmi és kulturális folyóirat)
                    1./ Fehéren izzik (vers), 1988/l. szám 85. oldal.

            353. SZÁRNYALÓ KÉPZELET (Független Művészeti Lap, Törökszentmiklós.
                    Főszerkesztő Hajdrik József)
                    1./ Fejezetek Szolnok történetéből (vers), V. évfolyam (2002) 1. szám 18. oldal.
                    2./ Táncoló cigánylány (vers), IX. évfolyam (2006) 1. szám 56. oldal.
                    3./ Csöndország (vers), X. évfolyam (2007) 1-2. szám 5. oldal.
                    4.-5./ Üzenet a szürkéknek, Féltékenység filozófiája (versek), XI. évfolyam (2008)
                        1-2. szám 12. oldal.
                    6./ Vádirat (vers), XI. évfolyam (2008) 2-3.szám 8. oldal.
                    7./ Egy kis filozófia (vers), XII. évfolyam (2009) 1-2.szám 9.oldal.
                    8./ Alszik a kis kormi (elbeszélés), XII. évfolyam (2009) 1-2. szám 25.oldal.
                    9./ Tél (vers), XIII. évfolyam(2010 tavasz) 22. oldal.
                  10./ Őrzöm a tenger zúgó énekét (vers), XIII. évfolyam (2010 tavasz) 22. oldal.

            354. ÚJ ARC (Irodalmi, Kulturális, Társadalmi lap. Független Alkotók Országos Egyesülete
                      folyóirata, Eger. Főszerkesztő: Varga László)
                     1./ Profán imádság (vers), I. évfolyam 1. szám (1991), 10. oldal.

             355. ÚJJÁSZÜLETÉS (Szellemi és Művészeti Kör kulturális-spirituális folyóirata,
                     Törökszentmiklós, Gyömrő .Főszerkesztő: Hajdrik Pató Szelam)
                     1./ Két dimenzió (vers) VII. évfolyam (2007) 12. szám 15. oldal.
                     2./ A gyermekkor fontossága (lírai vallomás) VIII. évfolyam (2008) 13. szám 19. oldal.
                     3./ Ez sok talán? (vers), VIII. évfolyam (2008) 14.szám 17. oldal.
                     4./ Vándorló szilánk (vers), IX. évfolyam (2009), 15. szám 17.oldal.
                     5./ Tücskök himnusza zeng (lírai vallomás), IX. évfolyam (2009), 15. szám 22. oldal.
                     6./ A pillanat varázsa (lírai vallomás), IX. évfolyam (2009), 15. szám 22. oldal.
                     7./ Egy kis sziget (vers), X. évfolyam (2010) 16. szám 11. oldal.
                     8./ Gondolatok az „ÚJJÁSZÜLETÉS ALMANCH II” Antológiáról (recenzió),
                          X. évfolyam (2010) 16. szám 12-13.oldal.
                     9./ Valóság és illúzió (vers), X. évfolyam (2010) 16. szám 13. oldal.
                   10./ Gyöngyök a sárban (vers), X. évfolyam (2010) 16. szám 13.oldal.
                   11- 12./ Portré egy fiatalasszonyról, Harmattól csillognak (kb.i. e. 600 körüli ismeretlen
                           kínai szerzőktől versfordítások), X. évfolyam (2010) 16. szám 24. oldal.
                   13-14./ Tavaszi szél, Lótuszvirág lány (versfordítások Zi Ye-től), X. évfolyam (2010)
                          16.szám 24. oldal.
                   15./ Feleségemnek (versfordítás Liu Hsiao Wei-től), XI. évfolyam (2011 tavasz) 17. szám
                          6. oldal.
                   16./ A reggeli napsugár (versfordítás Wu Liang császártól), XI. évfolyam (2011 tavasz)
                         17. szám 7. oldal.
                   17-18./ Fehéren izzik, Magány (versek), XI. évfolyam (2011 tavasz) 17. szám 7. oldal.
                   19./ Boldog rigófütty száll felém (vers), XI. évfolyam (2011 nyár) 18. szám 6. oldal.
                   20./ Fényképed előtt (vers), XI. évfolyam (2011 nyár),18.szám 6.oldal.

             356. ZSARÁT (Irodalom, Művészet, Kultúra Időszaki lap, Győr.
                     Főszerkesztő: Porubszky Ildikó)
                      1./ Infarktus (vers), II. évfolyam 5. szám (1992. május).
                      2./ Példázat (vers), II. évf. 6.szám (1992. június).
                      3./ Csöndország (vers), II. évfolyam 9. szám (1992. szeptember).
                      4./ Vádirat (vers), II. évf. 10. szám (1992. október).
                      5./ Háború (négysoros), II. évfolyam 11. szám (1992. november).
                      6./ Most elmondom helyetted (vers), II. évfolyam 12. szám (1992.december.)
                      7./ Keserűség (négysoros), III. évfolyam 1. szám (1993. február).
                      8./ Hűség (négysoros), III. évfolyam 4. szám (1992. április).
                      9./ A Tolvaj Idő (vers), III. évfolyam 5. szám (1993. május).
                    10./ Fénymadár (gyermekvers), III. évfolyam 6. szám (1993. június).
                    11./ Szép sugaras-szemű lányok (vers), III. évfolyam 7. szám (1993. július).
                    12./ Szabad énekelni (elbeszélés), III. évfolyam 12. szám (1993. december.)
                    13./ Múlandóság sebei (vers), IV. évfolyam 1. szám (1994. január).
                    14./ Negyvenesek (vers), IV. évfolyam 4. szám (1994. április).
                    15./ Zápor (négysoros), IV. évfolyam 5. szám (1994. május).
                    16./ Igazság (verses aforizma), IV. évfolyam 7. szám (1994. július).
                    17./ Fény és árnyék (vers), IV. évforduló 8. szám (1994. augusztus).
                    18./ Az erdő (vers), IV. évfolyam 9. szám (1994. szeptember).
                    19./ Amikor a gyertyák égnek (vers), IV. évfolyam 12. szám (1994. december).
                    20:/ Zúzmara, hódara (vers), V. évfolyam 2. szám (1995. február).
                    21./ Ki a magyar? (vers), V. évfolyam 3. szám (1995. március).
                    22./ A fény (vers), V. évfolyam 4. szám (1995.május).
                    23./ Metamorfózis (vers), V. évfolyam 5. szám (1995. május).
                    24./ Ha múlik az idő (vers), V. évfolyam 6-7. szám (1995. június.-július).
                    25./ Vetés és aratás (verses aforizma), V. évfolyam 8-9. szám
                             (1995. augusztus szeptember).
                    26./ Az iskola (lírai vallomás), V. évfolyam 11. szám (1995. november.).
                    27./ A hó lassan (vers), V. évfolyam 12. szám (1995. december).
                    28./ Segíteni tudás hatalma (verses aforizma), VI. évfolyam 3-4. szám
                            (1996. március- április).
                    29-30./ Fondorlat, Halhatatlanság (verses aforizmák), VI. évfolyam 5-6.szám
                            (1996. május-június).
                    31-32./ A lelketlenekről, Az idő pénz? (verses aforizmák), VI. évfolyam 7-8.szám
                           (1996. július-augusztus).
                    33-34./ A kiszolgáltatottságról, A nép nevében (verses aforizmák), VI. évfolyam
                           9-10.szám (1996. szeptember-október).
                    35./ Betlehemi csillag (szonett), VI. évfolyam 11-12.szám (1996. november-december).
                    36./ Téli erdő éneke, szélben (vers).VII. évfolyam 1. szám (1997.február.)
                    37./ Örök hidak (vers), VII. évfolyam 4. szám (1997. augusztus).
                    38./ Kérdések? Talányok? (vers), VII. évfolyam 5. szám (1997. október.).

4. HATÁRON TÚLI LAPOKBAN MEGJELENT ÍRÁSAIM, TUDÓSÍTÁSOK RÓLAM VAGY IRODALMI TEVÉKENYSÉGEMRŐL

41./ MEGJELENT ÍRÁSAIM

       1./ Szent korona, Szent királyunk (vers). Amerikai Magyar Szó. (New Yorkban magyarul
            megjelenő napilap) 2006. június 26

42. TUDÓSÍTÁSOK RÓLAM, IRODALMI ÉS A KRÚDY GYULA IRODALMI KÖRÖS TEVÉKENYSÉGEMRŐL

       1./ Hrubik Béla: Szindbád hazatért (Hrubik Béla a szlovákiai CSEMADOK elnöke, költő, aki a           Krúdy Gyula Irodalmi Kör vendége is volt Óbudán. A 4 színes fotóval illusztrált cikk a 
        szlovákiai Szécsénykovácsiban megtartott Krúdy ünnepségről szólt, amelynek vendége volt
        Pekár István is, a Duna Televizió egykori elnöke is. Az egyik fotó azt ábrázolja, amikor
       átadom a Simon M. Veronika által festett ifjúkori Krúdy portrét Filip Józsefnek, Szécsénykovácsi         polgármesterének.).
       ITTHON (Nemzeti Kulturális havilap. Kiadja a JEL polgári társulás a Szlovák Köztársaság 
       Kulturális Minisztériumának támogatásával. Pozsony. Főszerkesztő: Batta György). II. évfolyam 
       11-12.szám, 2007 Karácsony hava, 37-39. oldal.

*

5. RÁDIÓK, TELEVÍZIÓK ÉS E-MAGAZINOK, ÚJSÁGOK

51. RÁDIÓK

      511./ FIX RÁDIÓ
               Lajtai Gábor, a Művészlegeltető irodalmi rovat vezetője riportot készített a Krúdy Körről
               Kanizsa Józseffel és velem. Közben elmondottunk 13 körtag versét. Én a Michelangelo és a
              World Trade Center című verseimet mutattam be a hallgatóknak.
               Budapest, 2001.október 30, 14-15 óra.

      512./ A Petőfi Rádió Eszperantó nyelvű adása
               Farkas Éva szerkesztő riporter bemutatta rövid életrajzomat és a VOX HUMANA – (Homa                Vočo – Emberi hang) című, eszperantóul megjelenő kötetemet és elmondta a Homa vočo
               (Emberi hang), a Patrolando (Hazám), a Liberigaj pluraj vortoj (Szabadító tiszta szóval),
               valamint a Neĝolando Hóország) című verseimet.
               Budapest, 1990. szeptember

        513./ Fúzió Rádió
               1./ Krebsz Ágnes, a rádió szerkesztő-riportere mutatott be, kérdezett az életutamról,
                    irodalmi pályafutásomról. Az interjú közben elmondtam több versemet is.
                    2006 októbere
               2./ Ferenczfi János, a rádió szerkesztő riportere a Krúdy Gyula Irodalmi Körről kérdezte
                    Kanizsa Józsefet és Király Lajost, valamint irodalmi életútjaikról is szó esett. Közben
                    verseikből is elmondottunk néhányat. Itt hangzott el először a Gondolatoknak a
                    lombozatában című versem. 2010. december 6. 16 óra.
        514./ FM 98 Civil Rádió
                 Élő legenda őskövület.
                 Vendég :Király Lajos író, költő, műfordító, a Magyar Kultúra lovagja.
                 Riporter Németh Nyiba Sándor
                 Feltéve a YouTube-ra: 2014. április 2-án

52.-53.TELEVIZIÓK

      521./ ATV
              1./ Riport a Kőbánya-Újhegyi „Széchenyi István” kétnyelvű általános iskolában 2010.
                   március 29-dikén „Szeress pokol s menny tüzével” címmel megjelent könyvem
                   bemutatója kapcsán.
                    ATV- Kőbányai hírek: 2010. április 12, 16 óra 25 perc.
             2./  Riport a Kőbányai Kő-Caféban 2011.május 4-én „Még sok dolgom van a világban”
                   címmel megrendezett könyvbemutatómról.
                   ATV- Kőbányai Hírek: 2011. május 16, 16 óra.

       522./ BALATONFÖLDVÁRI Regionális TV
               A balatonföldvári Bajor Gizi Művelődési Házban működő városi könyvtár vendége volt a
               Krúdy Gyula Irodalmi Kör, ahol Laczkó András irodalomtörténész, a Magyar Jövő
               főszerkesztője vezetésével Györgypál Katalin, Kanizsa József, Király Lajos és Tárkányi
               Imre mutatkozott be.
               A Balatonföldvári Regionális TV az est alkalmából interjút készített Kanizsa Józseffel és
               Király Lajossal.Balatonföldvár, 2009. április 23.

      523./ BUDAPEST TV
              1./ A Krúdy Gyula Irodalmi Kör „KÉT ÉVTIZED” címmel megjelent antológiájának
                    bemutatása, riporter Shmuck Andor. Kanizsa Józseffel, a Kör titkárával és velem interjút
                    készített. Elmondtam a World Trade center című versemet.
                    BUDAPEST TV, 2002. február
              2./ Riport velem a Kőbányai Büntetés Végrehajtási Intézetben adott költészet napi                                    rendezvényünk kapcsán.
                   MTV Budapesti Regionális Híradó, 2009. április 2. 18 óra.

        524./ CENTRUM TV (Budapest: TV 10 Kőbánya, TV 18 Kispest, TV 19 Pestszentlőrinc, ESTV                   Pestszenterzsébet és Soroksár)
                  Az alábbi műsorok mind az 5 kerületi DIGI TV-ben bemutatásra kerültek pár napos,
                  illetve hetes eltolódással. Sőt ismétlés is volt.
                  A bibliográfiában a TV 10 Kőbánya műsorszórását regisztráljuk pontosan. (Flash Media                      Player)
             1./ NOVEMBERI TÉL (Videó, Tamás Anita)
                  www.centrumtv.hu/centrumtvvideo.php?vid=694610cd7
                  Kanizsa József és Király Lajos által előadott hangulatos versek. Király Lajos az alábbi                         verseket adta elő: Őszi dal, Őszi tél, Vadlibák szállnak, Hideg van kopogós, Téli erdő
                  éneke szélben, Hazafelé, Pillézik a porka hó.
                  A kellemes zenei aláfestéssel és Kanizsa József háttérfotóival kerültek előadásra a versek.                   A felvétel a Kőbánya-Újhegyi tónál készültek. 2011. január 23.
              2./ TÉLI NAPLEMENTE (Videó, Tamás Anita)
                  www.centrumtv.hu/centrumtvvideio.php?vid=696dbfd5d
                  Kanizsa József és Király Lajos által előadott hangulatos versek. Király Lajos az alábbi
                  verseit adta elő: Tél, Hópelyhek éneke, Hideg tél van, Napfénynek dárdái, Tél van.
                  Zenei aláfestéssel és Kanizsa József háttérfotóival illusztrálva hangzottak el a versek.
                 A felvételek a Kőbánya-Újhegyi tónál készültek. 2011. február 11.
              3./ TAVASZVÁRÓ 1. RÉSZ (Videó, Tamás Anita)
                 www.centrumtv.hu/centrumtvvideo.php?vid=974cc5580
                 Kanizsa József és Király által előadott hangulatos tavaszi és szerelmes versek. Király
                 Lajos az alábbi verseit adta elő: Tavaszváró, Tavasz, Légy velem, Süss fel Nap, Éretted
                 van – és általad, Tavaszi ének, Barkaág, Barkabimbó pihen az ágon.
                 Zenei aláfestéssel hangzottak el a versek a Kőbányai Uszoda melletti parkban, közben
                élőkép snittek és Kanizsa József tavaszi virágokról készített háttérfotói voltak láthatók.
                2011. március 19.
             4./ TAVASZVÁRÓ 2. RÉSZ (Videó, Tamás Anita)
                www.centrumtv.hu/centrumtvvideo.php?vid=9ce0ee89
                Kanizsa József és Király Lajos által előadott hangulatos tavaszi és szerelmes versek
                prózaversek, lírai vallomások.
                Király Lajos az alábbi írásait adta elő:
                      Lírai vallomás: A szerelem.
                      Versek: Bogarak pattantak a Napból, Álom és emlékezés, Szeretlek, Fehéren izzik,
                      Szeress pokol s menny tüzével.
                      Versfordítások: Fehér felkelő Hold (ismeretlen kínai költő i. e. 6. század).
                      2011. március 28.
             5./ TAVASZVÁRÓ 3.RÉSZ (Videó, Tamás Anita)
                 www.centrumtv.hu/centrumtvvideo.php?vid=b3daa461e
                 Király Lajostól elhangzott versfordítások: Elvesztem én (Dioszkoridesz), Lótusviráglány
                 (Zi-Ye kínai költőnő), A reggeli napsugár (Wu Liang császár), Egy igaz leányzó (William
                 Blake), XLIII. szonett (Elisabeth Barret Browning), Egzotikus illat (Charles Baudelaire),
                 A Mirabeau-híd (Guillaume Appolinaire), Hagyd kitárva szívedet (Michel Cahour).
                 2011. április 7.

      525./ DUNA TV
               A Krúdy Gyula Irodalmi Kör a Kéhli vendéglő nagytermében megemlékezést és 
               koszorúzást tartott. Bemutatásra került a NEGYED ÉVSZÁZAD című antológiánk,
               ezen    alkalommal riportot készítettek velem. 2007. október 21.

       526./ FŐNIX TV
               Gyimesi László velem készített életmű riportjának a bemutatása az „ÍRÁSTUDÓK”
               sorozatban  2010. január 3 és január 10. között minden nap. A műsorban több művemet és
               versfordításomat olvastam fel .Ezek:
               Elbeszélés: Ecserin.
               Versek: Lehetőség, Fut a Hold, Őszi dal, Profán Imádság, Szeress pokol s menny tüzével.
               Versfordítások. Ernest Hemingway: A tenger.,Michel Cahour: A vers egy utazás.

      527./ HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TV
               A Németh László városi könyvtárban Kanizsa Józseffel közösen rendezett író-olvasó
               találkozónk alkalmából nyilatkoztunk a 25 éves Krúdy Gyula Irodalmi Körről és irodalmi                    tevékenységünkről. 2007. október 3.

      528./ NAGYKANIZSA VÁROSI REGIONÁLIS TV
              1./ Zalakomári milleneumi zászló átadás. Riportot készítetek életutamról és a helyi általános                      iskola irodalmi összeállítást adott műveimből.
                   KANIZSA Regionális TV, 2000. június
              2./ 150 éves a Keri, Gálaest. Elmondtam a nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Ház
                    színpadán az ezen alkalomra írt, hosszabb lélegzetű versemet Óda egy iskoláról címmel.
                    KANIZSA TV, Nagykanizsa, 2007. november 30.
              3./ A Magyar Kultúra Napja alkalmából Király Lajos és Kanizsa József irodalmi estje volt a
                   nagykanizsai VOKE Művelődési házban. Az estről tudósítást adtak.
                   KANIZSA TV, Nagykanizsa, 2011. január 20.
              4./ Rendhagyó irodalmi óra a Költészet Napján az intézményben
                   KANIZSA TV, Nagykanizsa, 2012. április 11.
                   www.kanizsatv.hu/hirek/6328/rendhagyó irodalmi óra/
              5./ A magyar kultúrát ünnepelték
                   A nagykanizsai VOKE Művelődési házban A Krúdy antológia, valamint Király Lajos és                      Kanizsa József verseinek bemutatója volt. Székely Mendel Melinda szoborkiállítását
                   nyitották meg. Az esten részt vett tálas erőn, a Stockholmi Királyi Opera tenorja
                   KANIZSA TV, 2013. január 21.
                   www.kanizsatv.hu/hírek/8312/a magyar kulturat unnepeltek/
               6./ Nagykanizsai elszármazottak találkozója Budapesten.
                    2014. novemberében Budapesten került megrendezésre a nagykanizsai elszármazottak
                    találkozója, ahol tájokoztatót tartott Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő,
                    Nagykanizsa Megyei Jogú város előző polgármestere, valamint Dénes Sándor a jelenlegi
                    polgármester is. A találkozón interjút adtam.
                    A program és interjú látható: KANIZSA TV ABC Magazin 2014. december 11.
                    (www.kanizsatv.hu)

       529./ KESZTHELYI VÁROSI TV
                A Költészet Napja alkalmából Király Lajos és Kanizsa József mutatkozott be
                gyermekverseivel a város általános iskolai tanulóinak.
                Az irodalmi találkozó kapcsán a városi TV interjút készített Kanizsa Józseffel és Király
                Lajos. Király Lajos elmondotta a városhoz való érdekes emlékeit, hiszen diákköltőként itt
                kapta meg verspályázatáért az a Helikoni Aranyérmet 1965 áprilisában.
                2011. április 14.

      530./ KŐBÁNYAI TV - TV 10
              1./ 2010. március 29-dikei „Szeress pokol s menny tüzével” című kötetem bemutatójának
                   irodalmi estjéről adtak tudósítást. Az esten szerepeltek: Györgypál Katalin, Kanizsa
                   József, Király Lajos, Stancsics Erzsébet, Tárkányi Imre.
                   2010. április 12.
              2./ 2010. június 11-i műsorban való szereplés. Elmondottam franciául és magyarul a L'amour                    éternel (Örök szerelem) című versemet. A műsor a kőbányai Széchenyi István német és
                   magyar nyelvű általános iskolában került megrendezésre.
                   2010.június 11.

      531./ LENTI VÁROSI TV
               Színes programot állított össze a Zala megyei Lentiben működő Csordás János Alapítvány.
               A Budapesten született, gyermek- és ifjúkorát Lentiben töltő, Balatonmagyaródon
               tanárkodó, majd Lentiben eltemetett költő, népművelő, helytörténész születésének 80.
               évfordulója alkalmából emlékműsort rendezett.
               A rendezvény fő védnökeként Csordás János életéről, költészetéről, munkásságáról, Tüskés                Tiborral való barátságáról és kettőnk kapcsolatáról tartottam előadást, majd elmondottam
               erre az alkalomra írt Akik igazgyöngyöt sírnak című versemet.
               A városi televízió riportot készített velem Csordás János költészetéről, az óbudai Krúdy                        Gyula Irodalmi Körről és a munkásságomról, amelyet este leadott.
               2010. október 30.

      532./ NYÍREGYHÁZI VÁROSI TV
               Riport Kanizsa Józseffel és Király Lajossal abból az alkalomból, hogy a nyíregyházi Móricz                Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban az olvasóterem felvette Krúdy Gyula nevét. Ezen                alkalomból került átadásra Simon M. Veronika Krúdy portréja, valamint bemutattuk a 25
               éves Krúdy Kör NEGYED ÉVSZÁZAD című irodalmi antológiáját.
              2007. november 6.

      533./ ÓBUDA TV
              A Főnix TV-ben Gyimesi László által szerkesztett „IRÁSTUDÓK” sorozat, az Óbuda TV-
              ben is bemutatásra került.
              2010. január 3-10, minden nap 17,30 kor.

      534./ VESZPRÉM VÁROSI TV
              A Költészet Napja alkalmából a Veszprémi HEMO Simon M. Veronika festőművész írókról,
              költőkről készített portréiból kiállítást rendezett. A kiállítás megnyitóját irodalmi műsor
              színesítette. Dedik János, Király Lajos, Stancsics Erzsébet és Szántai Sándor verseikből
              adtak át egy csokrot a közönségnek. Enyedi Béla daltulajdonos pedig minden jelenlévő költő               egy-egy megzenésített versét adta elő.
              Az estről TV riport és tudósítás készült, amelyet este sugároztak. 2010. április 12.

54. ELEKTRONIKUS LAPOK, MAGAZINOK

      541. MONTÁZSMAGAZIN
               (www.montazsmagazin.hu - Íróklub)
            1./ Bemutatjuk Király Lajos írót, költőt, műfordítót I. rész. – 2013. március 25. - Nagy L. Éva
                Az irodalmi nacionálén és a megjelent könyveken kívül bemutatták a Bogarak pattantak a                   napból, Szeretet, Igazság – Gazság című verseket is.

           2./ Beszélgetés Király Lajos íróval, költővel II. rész. - 2013. március 27. - Nagy L. Éva
                Az interjúra adott válaszokon kívül, melynek során a szerző élete, irodalmi pályafutása
                került bemutatásra, közlése kerültek  Profán imádság, Olykor kell egy kis csönd című
                versek is..
           3./ Király Lajos a műfordításról III. rész - 2013. március 29 – Nagy L. Éva
                A műfordítói tevékenység, a Krúdy Gyula Irodalmi Körrel való kapcsolat és a jövőbeni
                tervekre adott válaszokon kívül a szerző versfordításai közül bemutatták
               William Shakespeare: Tavasz, Emily Dickinson: A néma vulkán készen áll; Federico Gárcia                Lorca: Szerenád; Michel Cahour: Budapest című verseket.

           4./ Király Lajos: 30 éves az Óbudán működő Krúdy Gyula Irodalmi Kör – 2013. április 17.

           5./ Király Lajos: Bemutatjuk Michel Cahour francia költőt, írót, műfordítót. - 2013. június 4.
                A francia irodalmár és megjelent műveinek bemutatásán kívül közölték a tanulmány
                szerzőjének fordításában a következő verseket is:
                A vers egy utazás, Az Idő szétárad, Ha a tegnap visszatérne, Talán egy virág, Neked adom,
                Megérteni...

           6./ Király Lajos: Jules Gabriel Verne, azaz Verne Gyula, a költő - 2013. július 27.
                A szerző Verne költői életútjáról szóló érdekes tanulmányán kívül fordításában az alábbi
                versek jelentek meg:
                Templomi csönd, Herminának, Téged látlak minden könnyben, Hermina, Hermina,
                Egy keskeny út, Hűséges kutya, A Koránban látni, Istenem, ha az éjszaka, Az élet.

            7./ Király Lajos: Beszélgetés Nagy L. Éva költővel, újságíróval a Montázsmagazin
                 riporterével .   2013. október 7

            8./ Karácsonyi versek – 2013. december 25. (Weninger Endréné összeállítása)
                 Király Lajos: Betlehemi csillag (vers).

            9./ Nagy L. Éva - Király Lajos: Fenyves Mária Annunziáta író, költő, festő, grafikus,
                 zongorista, énekes és kiváló szervező. -  2013. december 27.

          10./ Király Lajos: Bemutatjuk Németh Nyiba Sándor költő, zenész, zeneszerző, egykori
                 olimpikon, sportedző és riporter életútját. -2014. január 7

          11./ Király Lajos: Beszélgetés Lengyel Géza költővel, esztétával, a csepeli Tamási Lajos
                 Olvasó  Munkás Klub elnökével.  2014. január 19.

          12./ ­ Montázsmagazin születésnap és antológia bemutató 2014. március 5.
                   (Riport Kiss András fotóival).

         13./ Weninger Endréné Erzsébet: ­A kecskeméti Montázsmagazin az óbudai Krúdy Kör vendége                  volt. Helyszín: Zila Kávéház és Kávéház, 2014. április 17.
                 Közlés: 2014. április 25 (Riport Kiss András fotóművész fotóival).

         14./ ­Vendégségben a Krúdy Körben. Kovács István József irodalmi estje 2014. június 12-én a
                Kéhli vendéglő Krúdy Szalonjában. -- 2014-06-14 (Fényképest riport).

         15./ ­Nagy L. Éva: A Krúdy Kör „Király”-a Kecskeméten. Fényképes riport a 2014. szeptember                 6-i jubileumi estemről Kiss András fotóművész fotóival.
                Közlés: 2014. szeptember 21. Szerkesztette: Weninger Endréné.

         16./ Király Lajos-Weninger Endréné: A Krúdy Szalon kecskeméti vendégei 2011.szeptember
               11-én. Fényképes riport Weninger Endrénével, írásaival színesítve.

         17./ 50 éve az irodalmi pályán – Király Lajos címmel 2014. december 1-jén a Szabó László
                 által szerkesztett jubileumi estem anyagát felrakta Weninger Endréné, Erzsike, a
                 Montázsmagazin szerkesztője.
                 Az írásos anyag érdekessége, hogy a lap karakterének megfelelően a szerkesztő asszony
                 néhány szereplő fényképét, és a bemutatott kötetek borítóját kinagyítva rakta fel. Az estről
                 készített több mint 1 órás videó felvétel pedig, amelyet Kerchner Nelly és Szabó László
                 (vivereviverevivere) vett fel teljes terjedelmében látható, hallható.

          18./ Advent versben elbeszélve. Weninger Endréné az Advent című versemmel köszöntötte az
                 olvasókat 2014. december 2-án.

         19./ Egy csokor szeretet versben elbeszélve
                Weninger Endréné szép összeállítást készített karácsony alkalmából, amelynek során
                Dömök Eliz, Kovács István József, Antalfy István, Hajdrik József, Kanizsa József
                verseivel  és az én Betlehemi csillag című versemmel köszöntötte a Montázsmagazin
                olvasóit. Közlés: 2014. december 23.

       542./ 18. KERÜLETI HIREK
                 Pestszentlőrinc -Pestszentimre Hírportálja www.hirek18.hu
                1./ 2013. március 21-én Györgypál Katalin író, költő, lapszerkesztő „Egy nyáron át” című
                     kötetét mutattam be a Zila Kávéházban. Az eseményről riport készült, valamint egy
                    rövid videó összeállítás készült, amely megtekinthető a www.hir18.hu honlapon!
                2./ 2013. június 20-án a Zila Kávéházban Ossik János estjének bevezetőjeként méltattam a                       szerző fordítói tevékenységét és May Károly munkásságát, amely látható és hallható a                         www.hir18.hu honlapon.
                3./ 2014. március 6-án a sashalmi Könyvtárban jubileumi születésnapja alkalmából
                     beszélgettem Györgypál Katalin életútjáról, költészetéről, lapszerkesztői munkásságáról.                      Összeállítást mutattunk be verseiből és prózai műveiből.
                4./ Csernai Marian: A költő lelke. - Zila Káváházi Esték sorozat.
                     2014. március 20-ám Király Lajos: „A költő lelke” című verseskötetét mutatták be.                              Ekkor került sor Vincze Angéla festőművész kiállításának a megnyitására is.
                     Fényképes riport.
                5./ 2014. április 17-én a Zila Kávéházban bemutattam a Montázsmagazin általam 
                     szerkesztett „Lelkünk ünnepnapjai” antológiáját. Műsort szerkesztettem és kiállítást
                     szerveztem a Montázsmagazinhoz kötődő festők, grafikusok és fotósok alkotásaiból. 
                     Beszélgettem Weninger Endréné szerkesztővel a lap tevékenységéről és a jövőbeni 
                     terveiről.  Az estről cikk és videó felvétel is készült, amelyek megjelentek a   
                    www.hír18.hu  honlapon, valamint a You tube-on! Fényképes interjú jelent meg a            
                    Montázsmagazinban is!
               6./ 2014. május 6-án beszélgettem a XVI. kerületi sashalmi könyvtárban Ossik János íróval,
                    műfordítóval áttekintettük Karl May regényeinek fordításával kapcsolatos munkásságát
                    és jövőbeni terveit.
                    Az estről videó felvétel van, amely a hir18-on és a You Tube-on látható.
              7./ 2014. május 15-én a Zila Kávéházban bemutattam Németh Nyiba Sándor költőt,
                    zeneszerzőt, szerkesztőt, egykori olimpikont és levezettem műsorát.
                    Az estről interjú, valamint videó felvétel készült és megjelent a www.hír18.hu honlapon                       és a You Tube-on!
               8./ 2014. június 5-én a sashalmi könyvtárban Kanizsa Józseffel elemeztük Kardos Ferenc
                    nagykanizsai költő irodalmi munkásságát és költészetét.
                    Az estről a hír18-on, a YOU Tube-on és a Kanizsa TV-n látható felvétel.
               9./ 2014. augusztus 7-én a sashalmi könyvtárban korabeli zenei felvételekkel és élőben is                        elő- adott énekszámokkal színesítve bemutattam Tálas Ernő, a Stockholmi Király Opera                      tenorja életét és művészetét.
                   Az estről több mint 1 órás videó felvétel van, amely a hir18-on és a You Tube-on látható.
             10./ 2014. augusztus 21-én a Zila Kávéházban a hódmezővásárhelyi Fehér József költő,                              meseíró életútját és költészetét mutattam be.
                   Az estről interjú, valamint videó felvétel készült, amely megjelent a www.hir18.hu                                honlapon. Továbbá szerkesztett formában részletet adott le a Hódmezővásdárhelyi                                Televizió!
            11./ A Krúdy Gyula Irodalmi Kör óbudai rendezvénye 2014. szeptember 11-én a Kéhli                                vendéglőben. Weninger Endréné költő, a Montázsmagazin szerkesztőjének
                   bemutatkozása.    Készítette: vivereviverevivere (Szabó László) Kitekintés/Séta az
                   országban/2014. 09.20.
                  Tudósítás és 1 óra 11 perces videó felvétel.
             12./ 2014. szeptember 18-án a Zila Kávéházban a 90 éves Antalfy István költő jubileumi                             estjét vezettem le és munkásságáról, valamint jövőben terveiről faggattam.
                    Az estről több mint 1 órás videó felvételt készített Szabó László ujságíró-szerkesztő,                           amely látható a You Tube-on és a 18. kerületi hirek internetes újságban.
             13./ 2014. október 2-án a sashalmi könyvtárban bemutattam a mély érzelmű Vitál Mária                            költészetét és faggattam a lélek belső forrongásairól, kitárulkozásairól, valamint távlati                        irodalmi terveiről.
                   Az estről fényképes interjú készült a 18. kerületi hírek Internetes újságban.
             14./ 2014. október 9-én a 90 éves Antalfy István köszöntése a Krúdy körben, beszélgetés                           életútjáról Az estről videó felvételt készített Szabó László. A több mint 1 órás anyag                             látható a www.hírl8.hu-n és a You Tube-on.
             15./ 2014. október 10-én Tóth Hekkel Arany, a Krúdy Kör tagjának kiállítása, szerzői estje                      Seregélyesen. Kanizsa József, a Krúdy Kör titkára fényképes riportja olvasható a hír18-ban                  valamint a You Tube-on. a költő-festő szülőfalujában, Seregélyesen rendezett irodalmi                        estről és festménykiállításról.
                 A költőnek „Vándorutam piramisa” címmel megjelent első verses kötetét már május 20-án                  az Élhető világ klubban és szeptember 4-én a sashalmi könyvtárban is bemutattam, ahol                      első alkalommal került megrendezésre Tóth Hekkel arany festménykiállítása. A szép                            festménykiállítást szülőfaluja is láthatta, A kiállítást megtekintők nem gondolták volna,                        hogy e képek alig egy év alatt készültek el.
             16./ 2014. november 13-án a Kéhli vendéglő nagytermében 50 ÉVE AZ IRODALMI                               PÁLYÁN címmel Király Lajos jubileumi estjéről írt tudósítást Szabó László és több mint                    1 órás videó felvétel készített. Az anyag megtekinthető http://hirek18.hu/kiraly lajos.html                     honlapon, valamint a Youtube-on és a Facebook-on.
            17./ 2014. november 29-én felkerült zenei aláfestéssel az Advent című versem, amely a                             Youtube-on és a Facebook-on is olvasható
            18./ 2014. december 21-én Kellemes szent karácsonyi Ünnepeket címmel zenei aláfestéssel                     Kanizsa József és az én verseim felkerültek a lapra. Tőlem a Betlehemi csillag és a                               Csengettyű alszik csöndes ágon című verseim olvashatók.
            19./ 2014.december 29-én Szabó László, a hirek18.hu főszerkesztője Kanizsa József valamint                 Király Lajos új évi versével köszöntötte a lap az olvasóit. Király Lajos-tól az Új év, új                         álmok, új remények című vers jelent meg.

*
6. IDEGEN NYELVŰ LAPOK

    61. DEBRECENA BULTENO (A Magyar Eszperantó Szövetség Hajdú-Bihar megyei Bizottsága           kéthavonta eszperantó nyelven megjelenő lapja. Főszerkesztő: Papp Tibor, aki verseimet                     eszperantóra fordította.).
          1./ Autobiografio (Önéletrajzi vallomás), 38. szám, 1987. augusztus, 34. oldal.
          2./ Konfeso (Vallomás, prózavers), 38. szám, 1987. augusztus, 35. old.
          3./ Liberigaj puraj vortoj (Szabadító tiszta szóval, vers), 38. szám, 1987. augusztus, 36. oldal.
          4./ Patrolando (Hazám, vers), 38. szám, 1987.augusztus, 37. oldal.
          5./ Se mitose maturas (Mikor mítosszá érik, vers), 38. szám, 1987. augusztus, 37. oldal.
          6./ Ebleco (Lehetőség, vers), 38. szám, 1987. augusztus, 38. oldal.
          7./ Tosto (Köszöntő, vers), 38. szám, 1987. augusztus, 39. oldal.
          8./ Blanke ardas (Fehéren izzik, vers), 38. szám, 1987. augusztus, 39. oldal.
          9./ Mondo mezurata (Megmért világ, vers), 38. szám, 1987. augusztus, 40. oldal.
        10./ Kvardek jaroj (Negyven év, vers),41. szám,1987.december, 26. o.
        11./ La Amo (A Szerelem, lírai vallomás), 49. szám, 1989. április, 16-17.oldal.

*

7. KÖNYVEIM

    1./ ARANYTOLLÚ REMÉNY-MADÁR (Versek, 1987. Zalakomár és Vidéke ÁFÉSZ és az Antikva Kiadásszervező Iroda. Lektorálta: Baranyi Ferenc és Madár János. Szerkesztette: Barcs János. Borítólap: Kenesseiné Bogár Katalin. 66 p.) ISBN 963 02 5210 4

    2./ MESE A CSODA-KÚTRÓL (Versek, 1988. ANTIKVA Kiadó és a Budapesti Művészetbarátok  Egyesülete. Lektorálta: Lator László és Madár János. Szerkesztette: Barcs János. Borítólap: Bogár Katalin. 135 p.) ISBN 963 7324 01 1

     3./ PIROS TÁLTOS (Versek, 1988. ANTIKVA Kiadó. Lektorálta: Csillag Tibor és Kopré József.  Szerkesztette: Dr. Keserű József. Borítólap: Bogár Katalin. 96.p.) ISBN 963 02 598 26

     4./ FÉNY ÉS ÁRNYÉK (Versek, vallomások, 1989. ANTIKVA Könyvkiadó Kft.
Lektorálta Czine Mihály. Borítólapot tervezte: Király Lajos. 72.p.) ISBN 963 02 721 3

     5./ VOX HUMANA (Válogatott versek eszperantó nyelven, 1990. Magyar Eszperantó Szövetség   Hajdu-Bihar megyei bizottsága által kiadott DEBRECENA BULTENO 1990. januári                           különszáma (55.). Fordította: Papp Tibor. 55 p.) ISBN 963 04 0126 2

     6./ KINÉL VAN A LÁMPÁS? (Versek, 1990. ANTIKVA Könyvkiadó Kft.
Lektorálta: Kopré József. Illusztrációk: Deák István grafikái. 92 p.) ISBN 963 7800 03 4

     7./ GYÖNGYÖK A SÁRBAN (Versek, 1991. Budapesti Művészetbarátok Egyesülete. Lektorálta: Kopré József. 37 p.) ISBN 963 7324 08 9

     8./ SZÓ-KÉP (Király Lajos versei Deák István asszociáció grafikáihoz, 1991. Budapesti               Művészetbarátok Egyesülete. Borítólap és illusztrációk: Deák István grafikái. 47 p.
ISBN 963 7324 10 0

     9./ SZÁLL A PITYPANG, MINT A SZELLŐ (Gyermekversek, 1991. ANTIKVA Könyvkiadó   Kft. Borítólap és illusztrációk: Urbánné Weis Valéria grafikái. 72 p.) ISBN 963 7800 08 5

    10./ GYERMEKKOR TÜNDÉRCSODÁI (Versek, elbeszélések, tárcák, 1992. Krúdy Gyula         Irodalmi Kör. Lektorálta: Fodor András. Borítólap és az illusztrációk: Kertai Tibor grafikái.
A hátlapon a szerző fényképe látható, 112 p). ISBN 963 04 2719 2

    11./ REKVIEM (Versek, 1994. Krúdy Gyula Irodalmi Kör. Borítólap: Bartos Ildikó. 56 p.)
ISBN 963 8082 02 x

    12./ A BÖLCSESSÉGEK TITKAIBÓL (Verses aforizmák, 1995. Krúdy Gyula Irodalmi Kör.
100 p.) ISBN 963 8082 11 9

    13./ PROFÁN IMÁDSÁG (Válogatott és új versek, 2005. Krúdy Gyula Irodalmi Kör. 
Lektorálta:Tárkányi Imre. Borítólapon: JOHE (Heil József) „Kozmoszvirágok” című festménye.
 A hátlapon a szerző fényképe látható, 117 p.) ISBN 963 8082 55 0

    14./ ZSENGÉK (Válogatott írások 1962-1965, 2005. Krúdy Gyula Irodalmi Kör.
Lektorálta: Kanizsa József. A borítólapon a szerző ifjúkori portréjának grafikáját és a belső                 illusztrációkat készítette: Simon M. Veronika festőművész. A szerző ifjúkori fotóját                       készítette: Deutsch Viktor. 70 p.) ISBN 963 8082 58 5

    15./ KÉPEK ÉS VERSEK KIS JÚLIANNÁRÓL – PICTURES AND POEMS OF LITTLE     JULIANNA (A szerző New Yorkban élő unokájáról készített fényképfelvételekhez írt versek,           amelyek Julianna 3 születésnapjára készültek 2006-ban. New Yorkban került átadásra                         2006.március l-én. A szerző magánkiadása, 18 verset tartalmaz Csak szűk körű családi,                       kortársi, baráti ajándékozásra készült 20 példányban (19 pld. színes belső fotóval és 1 pld.                   fekete-fehér belső fotóval), színes borítóval és fényképekkel. A hátsó borítólapon Simon M.               Veronika ÁHITAT című festménye látható. A fotókat készítették: Skrabonja Király Krisztina             és Johnny Skrabonja. 37 p.)

     16./ HITTEM, AMIT TETTEM (Utak, gondolatok, írások és képek életem 60 évéből, 2007.       Krúdy Gyula Irodalmi Kör. Lektorálta: Tárkányi Imre. A színes borítólapon SIMON M.                     Veronika festőművésznek a szerzőről készített festménye látható. A kötetben szereplő 96                     fotó főként a szerző családi archívumából való, de szerepelnek közöttük Csontos Jolán,                       Deutsch Viktor, Mészáros Ferenc, Kanizsa József, Király Balázs, Király Lajos, Skrabonja                   Király Krisztina felvételei is.
 A kötetben sok bibliográfiai jellegű gyűjtés, valamint recenzió, levél is szerepel. Továbbá                   120 vers és versrészlet, 13 versfordítás, valamint 18 prózai írásból való részlet is található.                   249 p.) ISBN 978-963-8082-68-8

      17./ HÁROM TÖRTÉNET ÉS TÍZ VERS & TÍZ TÖRTÉNET ÉS HÁROM VERS
(Versek és elbeszélések, 2008. URÁNUSZ Kiadó. A címlapon Ocsko Krisztina „Naplemente” című   színes fotója, a hátsó borítón a szerző fényképe található. 80 p.) ISBN 978-963-9599-64-2

      18./ GALAGONYÁS DŰLŐ (elbeszélések, vallomások, esszék, 2009. URÁNUSZ Kiadó.
A címlapon Ocsko Krisztina „Nyári csendélet a Galagonyás dűlő udvarán” című színes fotója,             az 5. oldalon a szerző nagyméretű fényképe található. 90 p.) ISBN 978-963-9599-79-6

      19./ SZERESS POKOL S MENNY TÜZÉVEL (válogatott szerelmes versek és versfordítások, 2010. URÁNUSZ Kiadó. A címlapon Annibal Carracci „Jupiter és Junó” festménye                       részlete. 162 p. ) ISBN 978-963-9599-92-5)

      20./ TÜSKÉS TIBORRA EMLÉKEZEM (Emlékek, levelek, vallomások, versek, 2010.
Kiadó a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata. Lektorálta: Tislérné Tóth Zsuzsanna.     Ajánlást írt Balogh László, a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi                     Szakközépiskola igazgatója. A címlapon Tám László fotóművész Tüskés Tiborról a 75.                       születésnapi ünnepségén készített portréja, a hátsó borítón a könyv szerzőjének fényképe                     látható. 92 p.) ISBN 978-963-87161-6 3

      21./ MÉG SOK DOLGOM VAN A VILÁGBAN (Válogatott versek, 2011. Biro Family Nyomda és Könyvkiadó. A hátsó borítón a szerző fényképe található. 135.p.)
ISBN 978-615-5102-01-1

      22./ KANIZSAI EMLÉKKÉPEK (Emlékek, vallomások, versek, 2011. Krúdy Gyula Irodalmi   Kör. Lektorálta: Kanizsa József. A címlapon Kanizsa Józsefnek az egykori keri jelenlegi és                 Mészáros Ferencnek a „Zrínyi Miklós” Fiúkollégiumról 1962-ben készített fotója látható. A               hátsó borítón a szerző fotója található. A belső fotókat Deutsch Viktor, Kanizsa József, Király             Lajos és Simon M. Veronika készítette.164 p.) ISBN 978-963-8082-87-9

      23./ HOLD ÉS SZÉL (Válogatott kínai szerelmes és erotikus versfordítások, 2012. Biró family   Nyomda és Könyvkiadó. A címlapon és a hátsó borítón látható festmények színes fotói,                     valamint a belső illusztrációk festményeinek és grafikáinak fekete-fehér fotói a                                   „WIKIMÉDIA COMMONS”-ból, az ingyenesen letölthető és felhasználható anyagokból                   valók. A könyv a versfordításokon kívül a költők és a szerző irodalmi életútját is                                 tartalmazza. 73 p.) ISBN 978-963-5102-27-1

      24./ GONDOLATOK A LÉLEKRŐL ÉS A VILÁGRÓL (Válogatott oratóriumok és versek,     2013. Biró family Nyomda és Könyvkiadó. A hátsó borítón a szerző fotója található. 93 p.)
 ISBN 978-615-5102-35-6

      25./ AZ ÉNEKES MADÁR (Tanmesék – nem csak felnőtteknek, 2013, Biró family Nyomda és   Könyvkiadó. A címlapon lévő és a belső grafikákat Szabados István festőművész készítette.
61 p.) ISBN 978-615- 5102-41-7

      26./ A KÖLTŐ LELKE (Új versek és versfordítások, 2013, Biró family Nyomda és                     Könyvkiadó.  A címlapot Szabados István festőművész készítette. 73 p.)
ISBN 978-615-5102-43-1

      27./ NÉGY „E” (Válogatott versfordítások Elizabeth Barrett Browning, Emily Dickinson, Ernest Hemingway és Eduardas Mieželaitis műveiből. 2014. Biró family nyomda és Könyvkiadó. A               címlapon a 4 költő arcképe látható.  130 p.) ISBN 978-615-5102-50-9

       28./ HANGOK ÉS HANGULATOK (Versek és vallomások, 2014. Biró family Nyomda és         Könyvkiadó. 60 p.) ISBN 978-615-5102-49-3

       29./ VÁLTOZATOK A CSÖNDRE (Válogatott és új versek, versfordítások, 2015. Bíró family   Nyomda és Könyvkiadó. A címlapon Szabados István Kozmosz című festménye látható. 143 p.) ISBN 978-963-7365-52-2

       30./ SONS DE L'ÂME - LÉLEK HANGJAI (Francia és magyar nyelvű versválogatás Király       Lajos által fordított Michel Cahour versekből, 2015. Krúdy Gyula Irodalmi Kör.. A címlapon               Michel Cahour színes fotója látható. 119.p.)  ISBN 978-615-5515-02-6

       31./ MEDITÁCIÓK (Új versek, versfordítások és fényképes útiélmények. 2016. Bíró family     Nyomda és Könyvkiadó. A címlapon Kreischer Nelly "MEDITÁCIÓ" című számítógépes                   festménye látható.227 p.) ISBN 978-615-5102-64-6

       32./ A KIS VADÓC (Kisregény, 2016. Biró family nyomda és Könyvkiadó. a címlapon lévő       fotót Király Lajosné, a szerzőről hátsó borítón lévő fotót Kiss András fotóművész készítette,               62 p.)  ISBN 978-615-5102-71-4

*
8. IRODALMI ANTOLÓGIÁK, ÉVKÖNYVEK, KÖNYVEK, TANKÖNYVEK

     81. IRODALMI ANTOLÓGIÁK

           1./ KEZEMBEN PIROS ALMA
(Versek gyerekeknek, Pedagógusok Szakszervezete Szabolcs-Szatmár megyei Bizottsága, Nyíregyháza, 1988. 84 p.)
- Fut a Hold (vers), 57. oldal, Pillézik a porka hó (vers), 58.oldal

            2./ A SZÓKIMONDÁS ÉVADA
(Versek és prózák,Krúdy Gyula Irodalmi Kör, Budapest, 1989. 185 p.)
Kőoroszlán (vers), 20. oldal,
- Mese a mesékről és mítoszokról (vers), 20. oldal.
- A szerelem (lírai vallomás), 21. oldal.

             3./ HANGYA KALENDÁRIUM 1990
(Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat, 1989. 116 p.)
- Negyvenesek (vers), 84. oldal,
- A Nap éneke (vers), 84. oldal.

              4./ VISSZHANG Küzdő és kezdő írók antológiája 1991
(Független Szövetkezeti Alkotók Országos Egyesülete, 1991. 206 p.)
- Meditációk (vers), 14. oldal,
- A szatmárcsekei temetőben (vers), 15-16.oldal.

              5./ NEMZEDÉKEK
(Krúdy Gyula Irodalmi Kör, 1991, 137 p.)
- Gyöngyök a sárban (vers), 73. oldal,
- Apám könyörgése (vers), 73. oldal,
- Nemzedékek (vers),76. oldal,
- Kérdések? Talányok? (vers), 77. oldal,
- Mese a gazdaságról (vers), 78. oldal,
- A metróban (vers), 79. oldal,
- Elidegenedés avagy őslelet Homo Sapiens Anno 1990 (vers), 80. o.),
- Könyörgés az Időhöz (vers), 81. oldal.

               6./ GONDJAINKRA BÍZVA
(Váci Mihály Irodalmi Kör, Nyíregyháza, 1991. 362 p.)
- Fájdalmak éneke (vers), 16. oldal,
- A sivatag (vers), 74. oldal,
- Meditációk (vers), 91. oldal,
- Óaranyba öltöztek a nyírfák (vers), 104. oldal,
- Örökség (vers), 197. oldal.

                7./ VISSZHANG Kezdő és küzdő írók antológiája 1992
(Független Alkotók Országos Egyesülete és a Heves megyei Írók Köre, 1992, 299 p.)
-Tavaszváró (vers), 21. oldal,
- Meggyvirág (vers) 22. oldal,
- Végtelen játszma avagy a Nép nevében (vers), 22.oldal,
- Jöjjetek fáradt madarak (vers), 23. oldal,
- A hajózásról (vers), 23. oldal.

                  8./ EGY ÉVTIZED
 (A Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája, 1992, 167 p.)
- Történelem (vers), 61. oldal,
- A bosszú anatómiája (vers), 61. oldal,
- Ikarosz éneke (vers), 62. oldal,
- Infarktus (vers), 63. oldal,
- Dereng a fény (vers), 63. oldal,
- Múlandóság sebei (vers), 64. oldal,
- Kis csodák (vers), 65. oldal.

                  9./ ISTVÁN KIRÁLY SZERELMEI Antológia ’93
(Független Alkotók Országos Egyesülete és a Heves megyei Írók Köre, 1993, 194 p.)
- A bosszú anatómiája (vers), 100.oldal,
- Harag és gyűlölet (vers), 100. oldal.

                10./ HÁZAM, HAZÁM, SZERELMEM
(A Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája, Budapest, 1993, 162 p.)
- Aranypor csillámlott (vers), 84. oldal,
- Nagyapám (vers), 84. oldal,
- Keszthelyi fasor (vers), 85. oldal,
- Dombrádi nyárutó (vers), 86. oldal,
- Érintés (vers), 87. oldal,
- Szeretet (vers), 87.oldal,
- A gólyafészek (elbeszélés), 88. oldal,
- A temető (elbeszélés), 88. oldal.

                 11./ TÉLI VILÁG, DE JÓ VILÁG I-II
(Mikulás, karácsony és téli versek gyűjteménye. Alex-typo Kiadó és Reklámiroda, 1993. I-II. kötet 191-191 p.)
- Hazafelé (vers), I. kötet 157. oldal,
- Pillézik a porka hó (vers), I. kötet 157. oldal,
- Csendes ének (vers), I. kötet 158. oldal,
- Téli kép (vers), I. kötet 158. oldal,
- Csengettyű alszik csöndes ágon (vers), I. kötet 158. oldal.

                 12./ MŰVÉSZETBARÁTOK KÖNYVE III. 1984-1993
(Művészetbarátok Egyesülete, 1994, 293 p.)
- Szép sugaras-szemű lányok (vers), 87. oldal,
- Egy hajléktalan panaszos énekeiből (vers) 87. oldal.

                 13./ MESEVONAT
(Versek, mesék 2-14 éves gyerekeknek. Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája, 1994, 118 p.)
- Tavaszi ének (vers), 7. oldal,
- Gyermekláncfű, pitypang (vers), 22. oldal,
- Illatos réten (vers), 32. oldal,
- Fölmászott a tökinda (vers), 32. oldal,
- Tücsökmese (vers), 39. oldal,
- Hej, kiscsikó, pejcsikó (vers), 40. oldal,
- Bogárszemű aranyhörcsög (vers), 74. oldal,
- Mese a Tűzkirályról és a jégkirályról (mese), 87.oldal
- Pillézik a porka hó (vers), 104. oldal,
- Napfénynek dárdái (vers), 104. oldal,
- Hóország (vers), 108. oldal.

                   14./ TÜKÖR ELŐTT
(Antológia. BÍRÓ family Kft, Budapest, 1994, 174 p.)
- Mondjátok a zúgó hegyi patakoknak (vers), 30. oldal,
- Nemzedékek (vers), 77. oldal,
- Vándorló szilánk (vers), 81. oldal,
- Gyöngyök a sárban (vers),124. oldal,
- A XXI. század küszöbén térdepelve (vers), 131. oldal.

                    15./ SZIPORKÁK ’95
(Zsarát - kulturális folyóirat alkotóinak antológiája, 1995, 70 p.)
- Vádirat (vers), 36. oldal,
- Szép sugaras-szemű lányok (vers), 36. oldal,
- Az erdő (lírai vallomás), 37. oldal,
- A világ dolgairól (vers), 38. oldal.

                     16./ HALLGATNI KELL! (?)
(Antológia. BÍRÓ family Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft, 1995, 150 p.)
- Esténként szívedből visszatérnek (vers), 80. oldal,
- „Láttyátuk feleim…” (vers), 93. oldal,
- Fákat borzolt az esti szél (vers), 128. oldal.

                      17./ KLÁRIS ANTOLÓGIA ’95
(URÁNUSZ Kiadó, 1995, 327 P.)
- Az ember – és születése (vers), 126. oldal,
- Alvó asszony (vers), 127. oldal,
- Időtlenség boldog himnuszával (vers), 128. oldal,
- Visszatérés boldog keserűsége (vers), 128. oldal,
- Vox Humana (vers), 129. oldal.

                      18./ DUNAPARTI RAPSZÓDIA
(A Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája, 1996, 116 p.)
- A falevél (tanmese), 51. oldal,
- Metamorfózis (vers), 52. oldal,
- Zúzmara, hódara (vers), 53. oldal.

                      19./ KLÁRIS ANTOLÓGIA ’96
(URÁNUSZ Kiadó, 1996, 356 p.)
- Szeretetért pörölve (vers), 159. oldal,
- Zuhog zuhog (vers), 159. oldal,
- Fehér (vers), 160. oldal,
- Fájdalmak éles pengéi (vers), 161. oldal,
- 48 évet megértem (vers), 161. oldal,
- Nyárvégi esti képek (vers), 162. oldal.

                      20./ ÁLMOK ÁRNYÉKÁBAN
(Antológia. BÍRÓ family Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft, 1996, 148 p.)
- Negyvenesek (vers), 96. oldal.


                       21./ EMBERÍVŰ HÍD
(Antológia, URÁNUSZ Kiadó, 1997, 160 p.)
- Prométheusz az istenektől ellopnád-e a lángot? (vers), 93. oldal,
- A világ dolgairól (vers), 137. oldal.

                       22./ PICIKE ESZTENDŐ
(Gyermekantológia, URÁNUSZ Kiadó, 1997, 138. p.)
- Tavaszi ének (vers), 16. oldal,
- Zápor (vers), 54. oldal,
- Hazafelé (vers), 110. oldal.

                       23./ KLÁRIS ANTOLÓGIA ’97
(URÁNUSZ Kiadó, Budapest 1997, 369 p.)
- Költészet Napján (vers), 151. oldal,
- A fenyőfa (tanmese), 152. oldal,
- Tél van (tanmese), 153. oldal,
- Az autó (tanmese), 153. oldal,
- Amikor a gyertyák égnek (vers), 154. oldal,
- Koldus ének (vers), 155. oldal.

                        24./ IHLET ÉS ALKOTÁS
(Írások az írásról, URÁNUSZ Kiadó, 1998, 160 p.)
- A költészet hatalmáról (vers), 158. oldal.

                        25./ ÁLOMVALÓSÁG
(Írások a művészet(ek)ről, URÁNUSZ Kiadó,1998, 154 p.)
- A művészet – teremtés (vers Prokop Péter festőművész-papnak ajánlva, 9. oldal.

                        26./ KLÁRIS ANTOLÓGIA ’98
(URÁNUSZ Kiadó, Budapest, 1998, 321 p.)
- Kérdések a világról (vers), 122. oldal,
- Időjárás jelentés (vers), 123. oldal,
- Kis csodák (vers), 124. oldal.

                         27./ MÁSFÉL ÉVTIZED 
(Krúdy Gyula irodalmi Kör antológiája, 1998, 182. p.)
- Isten tenyerében ringatódzva (elbeszélés), 71. oldal,
- Michelangelo (vers), 76. oldal,
- Aranyló Napból ömlik a fény (vers), 76. oldal.

                         28./ ITT!
(Írások továbbélő múltunkról, URÁNUSZ Kiadó, 1999, 157 p.)
- Világot látni (lírai vallomás), 36. oldal, A Dráva (vers), 125. oldal.

                         29./ KLÁRIS ANTOLÓGIA ’99
(URÁNUSZ Kiadó, 1999, 321 p.)
- Óaranyba öltözött a nyírfa (vers), 135. oldal,
- A tolvaj Idő (vers), 135. oldal.

                         30./ ÜZEN A HOMOK
(Bács-Kiskun megyei Költők és Írók Baráti Köre antológiája, 1999, 176 p.)
- Csendes ének (vers), 155. oldal.

                         31./ ZÖLD OLTÁR 
(Írások a hitről, URÁNUSZ Kiadó, 2000, 160 p.)
- Profán imádság (vers), 155. oldal.

                         32./ KLÁRIS ANTOLÓGIA ’00
(URÁNUSZ Kiadó, 2000. 388 p.)
- Könyörgés az Időhöz (vers), 169. oldal.

                         33./ KLÁRIS ANTOLÓGIA ’01
(URÁNUSZ Kiadó, 2001, 306 p.)
- Szökőkút (vers), 132. oldal,
- Gradina-domb alatt (vers), 132. oldal.

                         34./ KÉT ÉVTIZED
(Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája, 2002, 274 p.)
- Álmok városa:New York (lírai vallomás), 106.o.
- World Trade Center (vers), 107. oldal,
- Szeress pokol s menny tűzével (vers), 109. old.

                         35./ A TAVASZ DALA
(Antológia. A KLÁRIS első tíz éve. URÁNUSZ Kiadó, 2002, 160 p.)
- Koldus ének (vers), 78. oldal.

                         36./ CSILLAGVETŐ 
(Gyermekantológia, URÁNUSZ 2002, 162 p.)
- Fölmászott a tökinda (vers), 50. oldal,
- Csendes ének (vers), 129. oldal.

                         37./ KLÁRIS ANTIOLÓGIA ’02
(URÁNUSZ Kiadó, 2002, 396 p.)
- Valóság és illúzió (vers) 163. oldal,
-Isten és Ember (vers), 164. oldal,
- Erőm sokasulj (vers), 164. oldal,
- Mese a halhatatlanságról (vers), 165. oldal,
- A Lélek (vers), 165. oldal,
- Rejts hát magadba (vers), 166. oldal,
- Kiszakadni (vers), 167. oldal.

                         38./ KLÁRIS ANTOLÓGIA ’03
(URÁNUSZ Kiadó, 2003, 400 p.)
- Hulló angyalok (vers), 178. oldal,
- Mikor száműzzük? (vers), 179. oldal,
- A Harmadik (vers), 180. oldal,
- Táncol vígan a táncospár (vers), 182. oldal.

                         39./ KARÁCSONY FÉNYÉBEN
 (Antológia.Válogatás a KLÁRIS 1992–2002. decemberi számaiból. URÁNUSZ Kiadó, 2003,160 p.)
- Betlehemi csillag (vers), 72. oldal,
- A fenyőfa (tanmese), 123. oldal.

                         40./ KLÁRIS ANTOLÓGIA ’04
(URÁNUSZ Kiadó, 2004, 370 p.)
- Könyörgés (vers), 154. oldal,
- Megfontolt ének (vers), 154. oldal,
- Az énekes madár (tanmese), 155. oldal.

                          41./ KRÚDY GYULA IRODALMI KÖR
(Alapítva: 1982. Krúdy Gyula Irodalmi Kör, Óbuda – Budapest, 2005, 32 p. – A kiadvány 71 fotóval ad áttekintést a Kör életéről. Készült „Krúdy lila” színnyomással, a borítón Koncz Eta festőművész Krúdy öregkori portréja, a hátsó borítón pedig Simon M. Veronika Krúdy ifjúkori portréja látható. Az anyagban összeállítás készült a Kör tagjainak alkotásaiból.)
- Fájdalmak éles pengéi (vers), 28. oldal.

                          42./ KLÁRIS ANTOLÓGIA ’05
(URÁNUSZ Kiadó, 2005, 356 p.)
- Olykor kell egy kis csönd (vers), 148. oldal,
- Gondoltál-e arra (vers), 149. oldal,
- A Napfény (vers), 150. oldal,
- A Dráva-parton (vers), 150. oldal,
- Csillagok könnyeztek (vers II: János Pál pápa emlékére.), 151. oldal,
- Átváltozások (vers), 152. oldal.

                          43./ ATTILÁTÓL AZ ÁRPÁDHÁZI SZENTEKIG 
(Árpádházi Szentek Antológia Simon M. Veronika festményeivel, 2006, 105 p. 14. színes és l fekete-fehér festmény reprodukcióval, hozzá versek és prózai írások)
- Szent Korona, Szent Királyunk (vers Szent Istvánhoz.), 45. oldal.

                          44./ KLÁRIS ANTOLÓGIA ’06
(URÁNUSZ Kiadó, 2006, 359 p.)
- Mit gondolnak a fák? (vers), 141. oldal,
- Quo vadis? (vers), 142. oldal,
- Modern Pilátusok (vers), 144. oldal,
- Isteni ajándék (vers Simon M. Veronika festőművészhez). 144. oldal.

                           45./ EGYBEFONÓDVA
(Antológia. Válogatás a KLÁRIS 1992-2005. évi számaiból. URÁNUSZ Kiadó, 2006,160 p.)
- Rejts hát magadba (vers), 82. oldal.

                           46./ NEGYED ÉVSZÁZAD
(A Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája, 2007, 270 p.)
- Lelkedben békesség nyugalma (vers), 94. oldal,
- Csillagpalota (vers), 94. oldal,
- Ezernyi tücsök (vers), 95. oldal,
- Ének New Orleansről, Louis Armstrong városáról (vers), 96. oldal,
- Csillagok könnyeztek (vers II. János Pál pápa emlékére), 97. oldal.

                           47./ KLÁRIS ANTOLÓGIA ’07
(URÁNUSZ Kiadó, 2007, 341 p.)
- Hogy önmagad legyél (vers), 133. oldal,
- A férfi összehasonlított minden dolgot úrnőjével és hiányt nem vélt felfedezni
(Guido Cavalcanti, versfordítás), 134. oldal,
- Két domb (Vidyapati, versfordítás), 134. oldal,
- Portugál szonettek VII.
(Elisabeth Barret Browning, versfordítás), 135. oldal,
- Hozzád rohan folyóm (Emily Dickinson, versfordítás), 136. oldal,
- Az elveszett kisfiú (William Blake, versfordítás), 136. oldal,
- A Mirabeau-híd (Guillaume Apollinaire, versfordítás), 137. oldal,
- Chanson (Victor Hugo, versfordítás), 138. o.,
- A tenger (Ernest Hemingway, versfordítás), 138. oldal.

                            48./ TAVASZI VARÁZS
(Készült a KLÁRIS folyóirat 15. évfordulójára. Válogatás a 2002-2006. évi számaiból. URÁNUSZ Kiadó, 2007, 162 p.)
- Álom és varázslat (vers), 81. oldal.

                            49./ LELKÜNK HANGJAI
(Antológia. Pécsi Új Hang Irodalmi Társaság, 2007,133 p.)
Nyárvégi esti képek (vers), 61. oldal, Tavaszváró (vers), 61. oldal.

                            50./ KIOLVASÓ
(Gyermekantológia. Versek és mesék óvodásoknak és kisiskolásoknak. URÁNUSZ Kiadó,
2007,156 p.)
- Napfénynek dárdái (vers), 74. oldal.

                             51./ 6. KANIZSAI ANTOLÓGIA
(Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2007. jún., 149 p.)
- Mit gondolnak a fák? (vers), 41. oldal.

                             52./ ÚJJÁSZÜLETÉS ALMANACH I.
(Divius Lux MM, 2007, 112 p.)
- Odüsszeusz (vers), 47. oldal, Ikarosz éneke (vers), 47. oldal.

                             53./ TŰZŐRZŐK 2008
(Csepeli Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub évkönyve, Budapest, 2008, 244 p.)
- Őszi dal (vers), 88. oldal,
- Óaranyba öltözött a nyírfa (vers), 89. oldal,
- Kis csodák (vers), 89. oldal,
- Ikarosz éneke (vers), 90.oldal,
- Gyorsan suhant (vers), 91. oldal,
- Könyörgés az Időhöz (vers), 92. oldal,
- Profán imádság (vers), 93. oldal,
- Olykor kell egy kis csönd (vers), 94. oldal.

                            54./ KLÁRIS ANTOLÓGIA ’08
(URÁNUSZ Kiadó, 2008, 337 p.)
- Vihar előtt (esszé), 136. oldal,
- Két körte (elbeszélés), 137. oldal,
- A pillanat varázsa (lírai vallomás), 138. oldal,
- A természet csodája (esszé), 139. oldal,
- A kiscicák boldogsága (esszé), 140. oldal.

                            55./ 8. KANIZSAI ANTOLÓGIA
(Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2008. dec., 176 p.)
- Vadlibák szállnak (vers), 39. oldal.

                            56./ KULTÚRA LOVAGRENDJE ÉVKÖNYVE 
(Adrianus Kiadó, 2009, 387 p.)
- A.B.F.R. A (vers) 267. oldal.

                            57./ 9. KANIZSAI ANTOLÓGIA
(Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2009. jún., 218 p.)
- Esténként szívedből visszatérnek (vers), 84. old.
- Hemingway, a költő. Néhány gondolat a 110 éve született íróról (tanulmány), 118-194.oldal,
- Shoch Trops – Rohamcsapatok (Ernest Hemingway, versfordítás), 194. oldal.

                             58./ KLÁRIS ANTOLÓGIA ’09
(URÁNUSZ Kiadó, 2009, 353 p.)
- Históriás ének (vers), 141. oldal,
- Fehér felkelő hold (Ismeretlen kínai szerző, versfordítás),142.oldal,
- Ha hajának erdeje (Bhárthári, versfordítás), 142. oldal,
- Rondó (Guillaume de Machaut, versfordítás), 142. oldal,
- Robot után gyorsan ágyba fekszem (William Shakespeare, versfordítás), 143. oldal,
- Exotikus illat (Charles Baudelaire, versfordítás), 144. oldal,
- Levél hull, hull (Emily Brontë, versfordítás), 144. oldal,
- Karácsony (Theofil Gautier, versfordítás), 145.oldal,
- Sorok egy fiatal hölgyhöz, aki nagyon közel állt ahhoz, hogy egy madarat fogjon
 (Ernest Hemingway, versfordítás), 145. oldal,
- A vers egy utazás (Michel Cahour, versfordítás), 146. oldal.

                              59./ TŰZŐRZŐK 2009
(Csepeli Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub évkönyve, Budapest 2009, 242 p.)
- Erkel Ferenc (vers), 85. oldal, Kérdések a világhoz (vers), 85. oldal,
- Kossuth apánk (vers), 86. oldal,
- A pillanat hatalma (vers), 87. oldal,
- A női test himnusza (vers), 88. oldal,
- Barkabimbó (vers), 89. oldal,
- Piros Táltos (vers), 89-92.oldal.

                              60./ ARCOK ÉS ÉNEKEK
(Verses antológia, 2009. A belső oldalon a szerző fotójával és nacionáléjával. Az első és hátsó borítón a szerzők fotója található. RÍM Kiadó, 2009. 336 p.)
- Fénykép és nacionálé, 145. oldal.
- Vörös szemmel köszönt rád (versrészlet),145. oldal.
- Fájdalmak éneke (vers), 145. oldal,
- Óaranyba öltöztek a nyírfák (vers), 146. oldal,
- Kis csodák (vers), 146. oldal.

                              61./ ÚJJÁSZÜLETÉS ALMANACH II
(Divius lux MM, 2009. 116 p.)
- Oly szép (Michel Cahour, versfordítás), 65. oldal.,
- Időt nyerni (Michel Cahour, versfordítás), 65. oldal,
- Néha a pillanat elidőz (Michel Cahour, versfordítás), 65.oldal,
- Miért van az (Michel Cahour, versfordítás), 65. oldal,
- Alvó asszony (vers), 66. oldal, Az ősz hírnökei (vers), 66. oldal,
- A Művészet – Teremtés (vers), 115. oldal.

                              62./ GLÓRIA
(Keresztény Alkotók Közössége – KEK –Antológiája, 2009. 192 p.)
- Betlehemi csillag (vers), 94. oldal, Piéta (vers), 94. oldal,
- Három stáció egy képben (vers), 95. oldal,
- Fodor András emlékműsor (tudósítás),100. oldal.

                              63./ KULTÚRA LOVAGRENDJE ÉVKÖNYVE 2010
(Adrianus Kiadó, 2010. 997-1506 p.)
- Vándorló szilánk (vers) 1197.oldal.

                              64./ 10. KANIZSAI ANTOLÓGIA
(Nagykanizsa megyei Jogú Város Önkormányzata, 2009. dec., 239 p.)
. Az ég hűs tenyerében (vers), 24. oldal,
-Michel Cahour versei (a költő életrajza),120. o.
- Nem szeretem a követ (Michel Cahour, versfordítás), 121. oldal,
- A szavak a szomjúságot oltják (Michel Cahour, versfordítás), 121. oldal,
- Szeretnélek egy könyvbe tenni (Michel Cahour, versfordítás), 122.oldal,
- Szelíd arcod mögé menekültem (Michel Cahour, versfordítás), 122. oldal.

                              65./ ARCOK ÉS ÉNEKEK
(Verses antológia, 2010. A belső oldalon a szerző fotójával és nacionáléjával. Az első és a hátsó borítón a szerzők fotója található. RÍM Kiadó, 2010. 344 p.)
- Fénykép és nacionálé, 186. oldal,
- Fehéren izzik (vers), 186. oldal,
- Olykor kell egy kis csönd (vers), 186-187.oldal,
- Kérdés (vers). 187. oldal,
- Gyolcs-fehér falak (vers), 187-188.oldal,
- Lassan tűnődve (vers), 188. oldal, Őszi dal (vers), 188. oldal,
- Ikarosz éneke (vers), 189. oldal, Magány (vers), 189. oldal.

                               66./ 11. KANIZSAI ANTOLÓGIA
(Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2010. jún.. 179.p.)
- Tavaszi szél (Zi Ye, versfordítás), 102. oldal.
- Lótuszvirág lány (Zi Ye, versfordítás), 102. old.
- Találkozás az utcán (Zi Ye, versfordítás),103.o.
- A reggeli napsugár (WU LIANG császár, versfordítás), 103. oldal,
- „Kanizsa, a diákévek városa” In memoriam Tüskés Tibor (részlet a Tüskés Tiborra emlékezem monográfiából), 118-130.oldal.

                                67./ TŰZŐRZŐK 2010
(A csepeli Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub Évkönyve,2010.214. p.
- Az Ember (oratórium), 96-104 oldal. A BM országos irodalmi pályázatán, 1970-ben I. díj. A mű kis kiigazítással most jelent meg először nyomtatásban.

                                68./ KLÁRIS ANTOLÓGIA'10
(URÁNUSZ Kiadó. 2010. 342.p.)
- Magyar átok (?) (vers), 143.-144. oldal.
- Még sok dolgom van a világban (vers), 144. oldal,
- Trombitavirágok (vers), 145. oldal.
- Modern mese(?) (vers), 145. oldal.
- Boldog Apor Vilmos (vers), 146. oldal.
- Arcok – Visages (Michel Cahour, versfordítás), 147-148.oldal

                                69./ VÁSÁRHELYI KÖRTÁNC Irodalmi Antológia 
(A Kárász József Alapítvány évkönyve, 2011. 96 p.)
- A névtelenekért (vers), 81. oldal.
- Alpok (vers), 82. oldal.
- A pillanat hatalma (vers), 83. oldal.
- Fáradhatatlan drága asszonyok (vers), 83. o.,
- A Tüzek örökig égnek (vers), 84. oldal.
- Piéta (vers), 85. oldal.

                                70./ KULTÚRA LOVAGRENDJE ÉVKÖNYVE 2011
(Adrianus Kiadó, 2011. 1509-1877 p.)
- Akik igazgyöngyöt sírnak (vers Csordás János emlékére), 1663-1664.oldal.

                                71./ TŰZŐRZŐK 2011
(A csepeli Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub évkönyve 2011, 255 p.)
- Három stáció egy képen (vers), 116. oldal.
- Kristályvilág (vers), 117. oldal.
- Le temps – Az Idő (Michel Cahour Budapesten írt versének fordítása
francia és magyar nyelven), 118. oldal,
- F:W-nek ajánlva (Ernest Hemingway, versfordítás), 121. oldal.
- Zsoltár az Életről- Psalm of Life (Longfellow, versfordítás részlet), 121. oldal.
- Oklahoma (Ernest Hemingway, versfordítás), 120. oldal.
- Őrült Krisztián emlékére (Ernest Hemingway, versfordítás), 122. oldal.
- Minden hadsereg ugyanaz (Ernest Hemingway, versfordítás), 123. oldal.
- A kánkán (Jules Verne, versfordítás),124. oldal,
- A Koránban látni (Jules Verne, versfordítás), 124. oldal.

                                72./ KLÁRIS ANTOLÓGIA '11
(URÁNUSZ Kiadó, 2011. 322 p.)
- Virágárus lány (vers), 138. oldal.
- Emlékek (vers), 138. oldal.
- Kései üzenet (Li Baj, /Li Taj Po/ versfordítás), 139. oldal.
- Egy pöttöm kislegény (André Chénier, versfordítás), 139.oldal.
- Jogunk tűrni az éjt (Emily Dickinson, versfordítás), 140. oldal.
- Lélek (Emily Dickinson, versfordítás), 140. oldal.
- Ha fájó szívet (Emily Dickinson, versfordítás) 140. oldal.
- A templomi csönd (Jules Verne, versfordítás),141. oldal.
- Téged látlak minden könnyben (Jules Verne, versfordítás), 141. oldal.
- Az ifjúsággal együtt (Ernest Hemingway, versfordítás), 142. oldal.
- Jött puha álmos szárnyú éj(Ernest Hemingway, versfordítás), 142.oldal.
- Talán? (Michel Cahour, versfordítás) 143. oldal.

                                73./ GLÓRIA 
(Keresztény alkotók Köre - KEK – Almanachja IV. - 2011, 195 p.)
- Hűvös az éj a város háztetőin (Ernest Hemingway, versfordítás), 52. oldal.
- Egy újságban (Ernest Hemingway, versfordítás) 52. oldal.

                                74./ ÚJJÁSZÜLETÉS ANTOLÓGIA III. 2011 (108 p.)
- Le Momentosko Vruzhipe – A pillanat varázsa (lírai vallomás fordítása cigány lóvári nyelvre),
56. oldal.
- Rejts hát magadba (vers), 57. oldal.
- Bujdosó szerelmünk nyomát (vers), 57. oldal.

                                75./ 12. KANIZSA ANTOLÓGIA
(Nagykanizsa megyei Jogú Város Önkormányzata antológiája, 2011. december, 257 p.)
- Jules Verne (tanulmány), 156-157. oldal
- Várakozás (Jules Verne, versfordítás), 158-159. oldal.
- A gőz (Jules Verne, versfordítás),159. oldal.

                                76./ MAGYAR KULTÚRA LOVAGRENDJE ÉVKÖNYVE 2012
(Adrianus Kiadó, 2012. 1181-2354 p)
- Ha az Idő megállna (Michel Cahour, versfordítás), 2086. oldal.

                                 77./ „OH FÜRED, DRÁGA HELIKON...”II.
Balatonfüred az irodalomban (1701-2011) (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 64.
Szerkesztette: Matyiko Sebestyén József. Lektorálta: Laczkó András, Németh József, Tüskés Tibor)
- Emlékek és impressziók (vers), 318. oldal.

                                  78./ HÁROM ÉVTIZED
(A Krúdy Gyula Irodalmi Kör Antológiája, 2012, 449 p.)
- Gondolatoknak a lombozatában (vers), 144. o.,
- Hervadó bazsarózsák, Őszi panaszok (Jü Hszüan Csi, versfordírások), 145. oldal,
- Kezeimben erő feszül, A néma vulkán készen áll (Emily Dickinson, versfordítások), 146.oldal,
- Hermina, Hermina! (Jules Verne, versfordítás), 147.oldal.
- A hajókazánfűtő (Ernest Hemingway, versfordítás),148. oldal.
- Káin (Anne Stevenson, versfordítás), 148. old.al,
- A gyermekkor (Michel Cahour, versfordítás),149.oldal,
- Budapest (Michel Cahour, versfordítás),194.oldal.
- Sírnak az angyalok (vers), 236. oldal.

                                   79./ KLÁRIS ANTOLÓGIA '12
(URÁNUSZ Kiadó, 2012. 328 p.)
- Quintia oly gyönyörű, Céliának (Catullus, versfordítások), 144. oldal.
- Nyári délben (Ovidius, versfordítás),145. oldal.,
- Ó, Istenem! Milyen egy éjszaka... (Petronius, versfordítás), 146. oldal.
- Tavasz ( Shakespeare, versfordítás), 146. oldal.
- Fájdalom (Jules Verne, versfordítás), 147. oldal.
- XXXVII Minden mámorító pillanat,
- CXXIX Segítsünk a zord időben,
- CXXXII Lehetne Ő kegyesebb (Emily Dickinson, versfordítások),148-149.oldal.,
- Szeretném elcsábítani a tengert (Michel Cahour, versfordítás), 149.oldal

                                    80./ TŰZŐRZŐK 2012
(A csepeli Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub évkönyve 2012, 219 p.)
- Mindeség, a gyöngéd anya (Emily Disckinson, versfordítás), 114 oldal..
- Beteg rózsa (William Blake, 3 versfordítási variáció), 115. oldal.
- Egy keskeny út (Jules Verne, versfordítás), 116. oldal.
- A könyörtelen idő (Michel Cahour, versfordítás), 117.oldal.
- Critical intelligence (Ernest Hemingway, versfordítás), 118-121. oldal.
- Testem - a Föld teste (Edward Miželaitis, versfordítás),122. oldal.

                                    81./ TAVASZI ZSONGÁS
(Antológia. Készült a Kláris irodalmi-kulturális folyóirat 20. évfordulójára. Válogatás a folyóirat 2007/2 – 2012/1. számaiból- URÁNUSZ Kiadó, 2012.162. p.)
- Budapest (versfordítás Michel Cahourtól), 70. oldal,
- Egy kis filozófia (vers), 100. oldal.

                                    82./ ÉVSZAKOK
(Gyermekantológia. Versek és mesék óvodásoknak, kisiskolásoknak.
URÁNUSZ Kiadó, 2012. 165. p.)
- Kiscicák (vers), 32. oldal.

                                    83./ ÉLETJÁTÉK
(Kőbányai írók, költők antológiája, 2012.
Kőbányai Írók, Költők Egyesülete, 241p.)
. Szeretet (vers), 230-231.oldal.

                                    84./ 13. KANIZSAI ANTOLÓGIA
(Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata antológiája, 2012. december, 278 p.)
- Nagykanizsa (vers) 24. oldal,
- Emily Dickinson (1830-1886) 114-115. oldal,
- A szív először örömet kér (versfordítás), 115.o.,
- Ha az éjszakának vége (versfordítás)115. oldal,
- Minden mámorító pillanat (versfordítás) 116.o.,
- A lélek saját magadnak (versfordítás) 116. old.,
- Bizalom (versfordítás) 116. oldal.,
- Tényleg reggel akar lenni? (versfordítás) 118.o,
- A vörösbegy első, aki...(versfordítás) 119. oldal

                                     85./ TŰZŐRZŐK 2013
(A csepeli Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub évkönyve 2013, 240 p.)
MICHEL CAHOUR VERSEI a szavakról, az életről, a boldogságról, a szerelemről és a halálról (versfordítások)
- Csak az egyszerű szavakat szeretem, 114. oldal.
- Egyetlen szó, 114. oldal.
- Egy szó, amelyet kiválasztunk, 115. oldal.
- Szavakat találni, 115. oldal.
- Küzdök, 116. oldal.
- Nézni a vizet, 116. oldal.
- Nem mertem, 116. oldal.
- Elképzeltem a hajnali fénylő tengert, 117.oldal.
- Neked adom, 117. oldal.
- A boldogság ezernyi, 118. oldal.
- Szeretni az éjszakát, 118. oldal.
- Tested tanítja testemet, 121. oldal.
- Ha szeretlek téged, 121. oldal.
- Megérteni, 122. oldal.
- A csönd, 123. oldal.
- A halál, 123. oldal.

                                    86./ KRÚDYTÓL – KRÚDYRÓL
(A Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája. 2013, 155 p.)
- Az ifjú Krúdy Gyula (vers) 87. oldal.
- Beszélgetés Krúdy Gyulával (elbeszélés), 91. oldal.

                                    87./ KLÁRIS ANTOLÓGIA'13
(URÁNUSZ Kiadó, 2013. 346 p.)
Részletek Michel Cahour francia költő „TÉRIDŐ” (ÉPHÉMÉRIDES) című kötetéből
- Csókkal érintettem az arcodon, 146. oldal.
- Próbáltam megtalálni,146. oldal.
- Szeretni, 147. oldal.
- A múló pillanat, 147. oldal.
- Felhők, 148. oldal.
- Annyi szó bolyong bennem, 148. oldal.
- Szeretném, hogy a szavakban megmaradjon, 149. oldal.
- Pillanatok, 150. oldal.
- Az égben ezernyi madár, 150. oldal.
- Séta, 151. oldal. Átölelve, 151. oldal.

                                    88./ VÁSÁRHELYI KÖRTÁNC 2013
(Kárász József Irodalmi Kör antológiája 2. 2013. 190 p.
- Irodalmi nacionálé fényképpel 137. oldal)
- Anyai szeretet hatalma (vers) 138-139. oldal.
- Versekben szépség és fájdalom (vers) 139. old.
- Két közmondás (vers) 139. oldal.
- Kemény hittel (vers) 140. oldal.
- Az élet ars poeticája (vers) 140. oldal.

                                     89./ LELKÜNK ÜNNEPNAPJAI
(Montázsmagazin antológiája, 2014. 306 p.)
- Kis csodák (vers), 125. oldal.
- Pillanat (vers), 125. oldal.
- Szeress pokol s menny tüzével (vers) 126.o.
- Meggyvirág (vers), 127. oldal.
- A női test himnusza (vers), 128. oldal.
- A pillanat hatalma (vers), 131. oldal.
- Barkaág (vers), 131. oldal.
- Betlehemi csillag (vers), 132. oldal.
- Csillagpalota (vers), 132. oldal.
- Zene (vers), 133. oldal.
- Olykor kell egy kis csönd (vers), 134. oldal.

                                     90./ 14. KANIZSAI ANTOLÓGIA
(Nagykanizsa megyei Jogú Város Önkormányzata antológiája, 2013. december, 204 p))
- Nyár végi hangulat (vers), 14. oldal,
- Eduardas Mieželaitis: Líra (versfordítás), 36-40. oldal.

                                      91./ UTAK, ARCOK, MŰVÉSZETEK
(Válogatás a Krúdy Gyula Irodalmi Kör tagjainak a Montázsmagazinban megjelent életinterjúiból. Krúdy Gyula Irodalmi Kör, 2014, 327p.)
- Bogarak pattantak a Napból (vers), 138. oldal,
- Szeretet (vers), 138. oldal,
- Szerenád (Federico Garcia Lorka, versfordítás), 139. oldal

                                     92./ TŰZŐRZŐK 2014
(a csepeli Tamási Lajos Olvasó Munkásklub évkönyve, 2014. 249 p.)
Versfordítások Henri Droguet francia költőtől
- Henri Droguet biográfiája, 115-116. oldal,
  1./ Chose tres simple II - Egyszerű történet ( vers), 116. oldal,
  2./ Saint-Martin-le- Gréard II. (vers), 116. oldal,
  3./Anamnese – Korrajz (vers), 117. oldal,
  4./ Saint-Martin-le-Gréard III. (vers), 118. oldal,
  5./ Fermes – Tanyák (vers) , 119. oldal,
  6./ Départementale 92 – 92. megye (vers), 120-122. oldal.
- Michel Cahour: Szavak – Les mots (versfordítás),123-124. oldal.

                                     93./ ÜZEN A HOMOK III.
(Bács-Kiskun megyei Írók és Költők Baráti Köre Antológiája III. 2014, 177 p.)
-Bogarak pattantak a Napból (vers), 173. oldal,
-Szeretet (vers), 174. oldal,
-Igazság- gazság (vers), 174. oldal.

                                     94./ KLÁRIS ANTOLÓGIA'14
(URÁNUSZ Kiadó, 2014, 377 p.)
- Szépség és ifjúság (vers), 178. oldal,
- Hajnali hangok (vers) 179. oldal,
- z igazi művész (vers), 180. oldal,
- Hangulat (vers), 180.oldal,
- Micsoda fény...(vers), 181. oldal,
- Zsendül a táj (vers), 181. oldal,
- Meditáció – éjfél után (vers), 182. oldal.

                                      95./ 15. KANIZSAI ANTOLÓGIA
(Nagykanizsa megyei Jogú Város Önkormányzata antológiája, 2014. december, 233 p))
Gondolatok az egykori nagykanizsai „Zrínyi Miklós” fiúkollégiumról.
(lírai vallomás), 125-133. oldal.

                                      96./ ÉLETUTAK 
(Montázsmagazin antológia, 2015. 462 p.)
A Krúdy Kör „Király”-a Kecskeméten (életútinterjú) 157. oldal
- Nyárfa (vers) 158. oldal,
- Mese a kisegérről és az oroszlánról (tanmese) 159. oldal,
- Hogy megismerjelek (vers) 161. oldal,
- Szeres pokol s menny tüzével (vers) 164. oldal,
- Az élet ars poétikája (vers) 165. oldal,
- Neked adom – Je te donne (versfordítás Michel Cahour-tól)
166. oldal
- A néma vulkán készen áll (versfordítás Emily Dickinson-tól)
167. oldal,
- A költő lelke (vers) 168. oldal,

                                      97./ ALFÖLDI PALETTA, 2015 
(Irodalmi Alkotók Antológiája. "Faludy György" Irodalmi Műhely, Csongrád, 200 p.)
- Király Lajos irodalmi nacionáléja, 115. oldal.
- Változatok a csöndre vers), 116-118. oldal.
- Áldott légy, szavak hatalma! vers) 119. oldal.
- szerelmes ének (vers), 119. oldal.
- Aki gazdag (vers), 120. oldal.

                                      98./ TŰZŐRZŐK 2015
(A csepeli Tamási Lajos Olvasó Munkásklub évkönyve, 2015. 254 p.)
- Hallottad- e már (vers), 121-123. oldal.
- A tél lehelete (vers), 123. oldal.
- Versekben szépség és fájdalom (vers), 124. oldal.
- A kezdő költőknek (vers), 124. oldal.
- Feleségemnek (vers), 125. olal.
- Unokák (vers), 125. oldal.
- Útban Bicske felé (veres), 126. oldal.
- Bicske, Galagonyás-dűlő (vers) 126. oldal.
- A Korán - Le Koran (versfordítás Jules Vernétől), 127-129. oldal.

                                    99./ KLÁRIS ANTOLÓGIA'15
(URÁNUSZ KIADÓ, 2015, 372 p.)
- Freedom Tower (vers), 171-172 oldal.
- A szőlőmetsző reménye (vers), 172. oldal.
- Fecske ének (vers), 173. oldal.
- Érintések (vers), 173-174.oldal.
- Húsvéti gondolatok a költészetről, az életről és a világról (vers), 174-175. oldal.
- Csendes séta (versfordítás Michel Cahourtól), 175. oldal.

                                  100./ 16. KANIZSA ANTOLÓGIA
(Nagykanizsa megyei Jogú Város Önkormányzata antológiája, 2015. december, 233 p)
- Michel Cahour (irodalmi biográfia) 124. oldal.
- A csönd hangjai (versfordítás Michel Cahourtól), 125-126. oldal.

                                  101./ CSAK A SZERETET ÖRÖK
 (Montázsmagazin antológia, 2016. 462 p.)
- Húsvéti gondolatok a költészetről, az életről és a világról (vers), 75. oldal.
- Életutak (vers), 76.oldal.
- Dal a boldogságról (vers), 76. oldal.
- Szerelmes ének (vers), 77.oldal.
- Érintések (vers), 77.oldal.
- A csönd nyugalma (vers), 78. oldal.
- Unokák (vers), 78-79. oldal.
- Isten ujjának intő csöndje (vers), 79. oldal.
- Szeretem az esőcseppet arcodon (versfordítás Michel Cahourtól), 134. oldal.
- Szeretnélek egy könyvbe tenni (versfordítás Michel Cahourtól), 134. oldal.
- Döntés (versfordítás Yannick Reschtől), 220. oldal.

                                  102./ TŰZŐRZŐK 2016
( A csepeli Tamási Lajos Irodalmi Klub évkönyve,  268 p.)
- Yannick Resch francia költőnő biográfiája fotójával  264. oldal.
- Szempillák között (versfordítás), 138-139. oldal.
- Írni akartam neked (versfordítás), 139-140.oldal.
- Soha nincs távol (versfordítás), 140-141. oldal.
- Milyen nyugodt erő (versfordítás) 141-142. oldal.
- Oléron szigete (versfordítás), 142. oldal.
- A fakó időben (versfordítás), 142-143. oldal.
- Télen (versfordítás), 143-144. oldal.
- Egy nap (versfordítás) 144-145. oldal.
- Még nem érzékeljük a hajnalt (versfordítás), 145-146. oldal.
- Ott ( versfordítás), 146. oldal.
- Rólad (versfordítás), 149. oldal.
- Döntés (versfordítás), 150. oldal.

                                  103./ KLÁRIS ANTOLÓGIA'16
(URÁNUSZ KIADÓ, 2016, 374 p.)
- Négy cica (vers), 160. oldal.
- Várakozás (vers), 160-161. oldal.
- Oly sötét, borongós (vers), 161. oldal.
- Játszik velünk (vers), 161-162. oldal.
- A Nap ragyog (vers), 162. oldal.
- Madarak csöndjében (versfordítás Michel Cahourtól), 162. oldal.
- Átadom majd a csöndet (versfordítás Michel Cahourtól), 163. oldal.
- Beszélni akarok veled (versfordítás Yannick Reschtől), 163-164. oldal.

                                  104./ 17. KANIZSA ANTOLÓGIA
(Nagykanizsa megyei Jogú Város Önkormányzata antológiája, 2016. december, 208 p)
Yannick Resch versei, Király Lajos versfordításai
- Egy nap (versfordítás), 32-33. oldal.
- Ott (versfordítás), 33. oldal.

                                  105./ CSODÁLATOS TERMÉSZET
(A Montázsmagazin antológiája, 2017. 181 p.)
- Micsoda fény (vers) 65. oldal.
- Meggyvirág (vers) 65. oldal.
- Tavasz (vers) 66. oldal.
- Nyugodt az éj (vers) 66. oldal.
- Hópelyhek hullnak az égből (vers) 67. oldal.
- Szökőkút (vers) 67. oldal.
- Nyárvégi esti képek (vers) 68. oldal.
                                  
                                  106./ TŰZŐRZŐK 2017
( A csepeli Tamási Lajos Irodalmi Klub évkönyve,  242 p.)
- Az erkélyen (vers) 107. oldal.
- A zene hatalma (vers) 108. oldal.
- Mikor a tükörbe néztem (vers) 109. oldal.
- Hattyúk, sirályok, fekete szárcsák (vers) 110-113. oldal.
- Karácsonyi emlékek (vers) 114-116. oldal.
- Ki fényre vágyik (vers)  117. oldal.
- Az alkotásról (vers) 118. oldal.
- Az ember ha öregszik (vers)  118.oldal.
- Különös hangokat hallok- Il y a bruits étrangers (versfordítás Michel Cahourtól), 119.oldal.
- Érintsed meg a kezet- Touche la main  (versfordítás Michel Cahourtól), 120. oldal.
- Költői jókívánságok - Voeux poétiques (versfordítás Michel Cahourtól). 120. oldal.

                                   107./ KLÁRIS  ANTOLÓGIA'17
(URÁNUSZ KIADÓ, 2017, 372 p.)
- Kell (vers) 166 oldal.
- Vegyétek el tőlem! (vers) 167. oldal.
- A szülői szeretetről (vers) 167-168. oldal.
- Emberből vagyok! (vers) 168-169. oldal.
- Dal a lélekről (vers) 169. oldal.

                                   108./ HÁROM ÉS FÉL ÉVTIZED
(A Krúdy Gyula irodalmi Kör antológiája 2017, 486 p.)
- Ősöktől kapott adomány (vers), 104. oldal.
- Csak nyolc sorba (vers), 104. oldal.
- Húsvéti emlékek (vers), 105. oldal.
- Költészet napja után (vers), 106. oldal.
- Ha csók tüzel (vers), 107. oldal.
- Vajon feltámadunk-e? (vers), 107. oldal.
- Szeptemberi tücsökzene (vers), 108. oldal.
- A hosszú élet titka (vers), 108. oldal.

                                  109./ ŐSZINTE GONDOLATOK, IGAZ ÉRZÉSEK, 2017
(Csongrád megyei kortárs írók  antológiája)
- Király Lajos biográfiája, 142. oldal.
- Gondolatok a gyávaságról (vers), 143. oldal.
- Egy énekes-versmondó vallomása (vers), 143-144. oldal.
- Bennünk emlékek évgyűrűi (vers), 144. oldal.

                                   110./ A TAVASZ MOSOLYA, 2017
(URÁNUSZ Kiadó  antológiája, 2017, 162 p.)
- Költő lelke (vers), 35. oldal.

                                   111./ ARANYMADÁR 2017,
(Gyermekantológia, URÁNUSZ Kiadó, 2017, 161 p.)
- Fakutya mese (vers),  99-100. oldal.

                                   112./ TÖRÉKENY CSODÁK, 2017
(A Toll és Ecset Alapítvány antológiája, 2017,  171 p.)
-  Ki fényre vágyik (vers), 89. oldal.

                                   113./ LÉLEKTÜKÖR, 2017
(Az Aranycsillag Internetes Csoport  Jubileumi Antológiája,, 2017, 288 p. zenei CD-vel)
- Dal a lélekről (vers), 51. oldal.
- Nem tudok én semmit (vers), 117-118. oldal.
- Vegyétek el tőlem! (vers) , 118. oldal.
- A csönd nyugalma (vers  Erdősi Ildikó megzenésítésével CD-n),

                                    114:/ 18. KANIZSAI ANTOLÓGIA
(Nagykanizsa megyei Jogú Város Önkormányzata antológiája, 2017. december, 201 p)
- Gyermekkori találkozások Nagykanizsával ( Részletek a "Kanizsai emlékképek" című
   könyvből), 78-81. oldal.

                                     115./ TŰZŐRZŐK 2018 ANTOLÓGIA

( A csepeli Tamási Lajos Irodalmi Klub évkönyve, 266 p.)
- 70 éves lettem (vers) 122-123. oldal,
- Éjfél előtt (vers) 123. oldal.
- Egy énekes-versmondó vallomása (vers) 124. oldal.
- Egy önérzetes nő filozófiája (vers) 125. oldal,
- Ó Laurám! (vers) 126. oldal.
- Petuniák a balkonon (vers) 126. oldal.
- Bármerre jártam (vers) 129. oldal.
- Füvet kaszálnak (vers) 130. oldal.
- Politikai relativitáselmélet (vers) 131. oldal,
- Spirális (vissza) fejlődés?! (vers) 132. oldal.
- Tudom (vers) 133. oldal.

                                     116./  A NYÁR VARÁZSA 
(AMontázsmagazin antológiája, 2018, 227 p.)
- Aranypor csillámlott (vers) 75. oldal.
- Egy kis sziget (vers) 75. oldal.
- A fény (vers) 75. oldal.
- A nyár (vers) 76. oldal.
- Csillagpalota (vers) 76. oldal.

                                     117./ KLÁRIS ANTOLÓGIA' 18
(URÁNUSZ KIADÓ, 2017, 372 p.)
MEDITÁCIÓK A KÜZDELEMRŐL, A BETEGSÉGRŐL, ÉS A LÉTRŐL
- I.   Kórháznak tükréből (vers) 145. oldal.
- II.  Nemlét gyötörte testemet (vers) 146. oldal.
- III. Győztem! (vers) 146. oldal.
- IV.  Ne hidd (vers) 147. oldal.
- A fák aranyban tündököltek (vers) 147. oldal.

                                      118:/ 19. KANIZSAI ANTOLÓGIA
(Nagykanizsa megyei Jogú Város Önkormányzata antológiája, 2018. december, 201 p)


*

82. ÉVKÖNYVEK, KÖNYVEK, TANKÖNYVEK

      1./ Losonci Miklós: Száky Sándor életműve (Budapesti Művészetbarátok Egyesülete, 1990. 80 p.)
           - Keszthelyi fasor (vers), 43 oldal.
           - Párás hajnal (vers), 44. oldal.

      2./ Honvári Erzsébet: Kiáltó csönd (versek, 1991),
           - Előszó.

      3./ Vántsa Zoltán: Kitárom bezárt kapuimat (versek, 1992),
            - Előszó.

      4./ Kulimár János: Véremben oldódnak (emlékezések, recenziók, riportok. 1994).
           - Aranypor csillámlott (vers), 139. oldal.

      5./ Színek és szavak. Körtvélyessy Magda művészete
           -  Körtvélyessy Magda: Kettős párhuzam (versek). 20-21. oldal Előszó

       6./ Kántor Zoltán – Kópis Eta: Dicsérje dal a verset (megzenésített versek, NAP Kiadó, 2004,                  240 p.)
           - Száll a pitypang mint a szellő, 22. oldal, Tavaszi dal, 23. oldal.

      7./ Lapis György: NAPI(S) gyakorló 3. osztály 2. félév
           (Színes rajzokkal és fotókkal illusztrált tankönyv. Apáczai Kiadó, 2006), 88 p.)
           - Illatos réten (gyermekvers), 69. oldal.

       8./ Enyedi Béla által megzenésített versek, 1966 – 2006 (Simon M. Veronika grafikáival                           illusztrált összeállítás, Simon M. Veronika, 2007. Oldalszámozás nincs.)
            - Pillézik a porka hó;
            - Ó, édes Istenkém!;
            - Zúzmara, hódara.

       9./ Nagykanizsai Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola               Jubileumi – 1857-2007 – Évkönyve (2007, 170 p.)
            - Óda egy iskoláról (A 150 éves Keri köszöntése, vers.), 17-20.oldal.

     10./ Riersch Zoltán: Barackvirág ivadéka (versek, Krúdy Gyula Irodalmi Kör, 2008, 84 p.).                       - Előszó.

     11./ Laczkó András: Sofőr az ágy alatt (Irodalmi töredékek a XX. És XXI. századból, anekdoták,               NAP Alapítvány, 2009. 120 p.)
          - Király Lajos szereti a mákos tésztát? (anekdoták), 101-106.oldal.

     12./ Györgypál Katalin: Könyvek között (Könyvismertetések elemzések, URÁNUSZ Kiadó, 2009,            209 p.)
          - Király Lajos: Rekviem (recenzió) 47- 48. oldal
          - Király Lajos: Hittem, amit tettem (recenzió), 123- 125. oldal.

     13./ Laczkó András:Írók és iskolák IV.(NAP Alapítvány,2009,136 p)
          - Király Lajos iskolái (életút interjú), 38-49. oldal.

     14./ Baktai Faragó József: Földbe sietett csillagok (válogatott versek, Krúdy Gyula Irodalmi Kör,              2010. 138 p.).
           - Előszó.

     15./ Zászlós Levente: Valóság a mitológiában (Tanulmányok, kritikák, Z füzetek.                                       Sorozatszerkesztő: Simor András, 2011. 83 p.)
          - Az önismeret útján. Király Lajos: Hittem, amit tettem (recenzió), 55-57. oldal.
          -  A szerelem anatómiája. Király Lajos: Szeress pokol s menny tüzével (recenzió), 57-58. oldal.

     16./ Mészáros Ferenc: 50 év 50 élmény (emlékezések, Krúdy Gyula Irodalmi Kör, 2011. 119 p.).             - Előszó.

     17./ Selam Pató: Le shonitoska razako gradicho - A Holdfénysugár lépcső (cigány lóvári nyelven              írt írások és fordítások, 2012, 200 p.)
          - Le Momentosko Vruzhipe – A Pillanat varázsa (lírai vallomás cigány lóvári nyelvre fordítva),             90. oldal.

    18./ D. Bencze Erzsébet: Üveghang (válogatott versek a szerző illusztrációival. Krúdy Gyula                      Irodalmi Kör, 2012. 200 p.)
          -  Előszó.

     19./ Györgypál Katalin: Könyvek világa (Könyvismertetések, elemzések Quasar Berta                              fraktálgrafikáival illusztrálva. URÁNUSZ Kiadó, 2012, 228 p.)
          - Király Lajos: „Még sok dolgom van a világban” könyvéről recenzió 46-54. oldal.

     20./ Szabó László: Kávéházi esték  - Interjúk és tudósítások a Zila Kávéházből
          - Előszó
          - Kerekasztal beszélgetés a Zila kávéházban 37-60. oldal
          - Beszélgetés Király Lajos író, költő, műfordítóval, a Krúdy Gyula Irodalmi Kör elnökével,
            Zila kávéház, 2015. január 28. 61-100.oldal.

      21./ Ujvári Ferenc: Vers a lelkem  (Válogatott versek, Krúdy Kiadó, 2018, 120 p.)
          - Előszó
   
      22./ Györgypál Katalin: ( Közö(ös) életünk (Esszék, könyvismertetések, 2018,270 p.)
          - Király Lajos: Gondolatok a lélekről és a világról -
             Válogatott oratóriumok és versek (Könyvismertetés)  215-220. oldal.                                               
     

 *

9. SZERKESZTETT ÉS LEKTORÁLT KÖNYVEK

    91. ÁLTALAM SZERKESZTETT KÖNYVEK

          1./ NEMZEDÉKEK (A Krúdy Gyula Irodalmi Kör Antológiája, 199l – Barcs Jánossal közös                    szerkesztés.)
          2./ KIÁLTÓ CSÖND (Honvári Erzsébet verseskötete, 1991.)
          3./ KITÁROM BEZÁRT KAPUIMAT (Vántsa Zoltán verseskötete, 1992.)
          4./ KETTŐS PÁRHUZAM (Körtvélyessy Magda verseskötete, 1993.)
          5./ MENEKÜLTLÉT (Lukács Ottó verseskötete, 1993.)
          6./ VIHARBAN (Dénes Géza novelláskötete, 1994.)
          7./ SZAGGATOTT SZIVÁRVÁNY (Baktai Faragó József verseskötete, 1994.)
          8./ AZ ÚT KEZDETÉN (A „Diákszövi” Alapítvány kiadványa, 1994.)
          9./ FÉNYPÁSZTOROS ÉJSZAKÁN (Rédai Gábor verseskötete, 1994.)
        10./ HÁNY ÉLET VOLT EZ? (Keres Emil Kossut-díjas színművész verseskötete, 1995.)
        11./ SEJ, HAJ BÚZASZÁR (Kanizsa József verseskötete, 1997.)
        12./ CSILLAG CSENGŐK (Kanizsa József verseskötete, 1998.)
        13./ VINNI TOVÁBB (Kanizsa József verseskötete, 2003.)
        14./ KRÚDY GYULA IRODALMI KÖR (a Krúdy Körről készült verses, fényképes                                  összeállítás, - Kanizsa Józseffel közös szerkesztés, 2005. 32 p.)
        15./ TESTAMENT (Cecei-Horváth Tibor verseskötete, 2005.)
        16./ BARACKVIRÁG IVADÉKA (Riersch Zoltán verseskötete, 2008.)
        17./ FÖLDBE SIETETT CSILLAGOK (Baktai Faragó József verseskötete, 2010)
        18./ HÁROM ÉVTIZED (A Krúdy Gyula Irodalmi Kör Antológiája, 2012)
        19./ KRÚDYTÓL-KRÚDYRÓL (A Krúdy Gyula Irodalmi Kör Antológiája, 2013)
        20./ NE SIESS, IDŐ! (Szénási Sándor István verseskötete, 2013)
        21./ LELKÜNK ÜNNEPNAPJAI (A Montázsmagazin Antológiája, 2014)
        22./ UTAK, ARCOK, MŰVÉSZETEK (Válogatás a Krúdy Gyula Irodalmi Kör tagjainak a                        Montázsmagazinban megjelent életútriportjaiból, 2014)
        23./ VÁNDORUTAM PIRAMISA (Tóth-Hekkel Arany verseskötete, 2014)
        24./ ÉLETUTAK (A Montázsmagazin antológiája, 2015)
        25./ CSAK A SZERETET ÖRÖK (A Montázsmagazin Antológiája, 2016)
        26./ HETVENKEDŐ IDŐ (Tóth-Hekkel Arany válogatott verseskötetre, 2016)
        27./ HÁROM ÉS FÉL ÉVTIZED (Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája, 2017)
        28./ VERS A LELKEM (Ujvári Ferenc verseskötete, 2018)

   92. MÁSOK ÁLTAL SZERKESZTETT KÖNYVEIM

         1./ ARANYTOLLÚ REMÉNY-MADÁR (Versek, 1987.)
              Lektorálta: Baranyi Ferenc és Madár János
              Szerkesztette: Barcs János
         2./ MESE A CSODA-KÚTRÓL (Versek, 1988.)
              Lektorálta: Lator László és Madár János
             Szerkesztette: Barcs János
         3./ PIROS TÁLTOS (Versek, 1988.)
             Lektorálta: Csillag Tibor és Kopré József
             Szerkesztette: Dr Keserű József
         4./ FÉNY ÉS ÁRNYÉK (Versek, 1989.)
             Lektorálta: Czine Mihály
         5./ KINÉL VAN A LÁMPÁS? (Versek, 1990.)
             Lektorálta: Kopré József
         6./ GYÖNGYÖK A SÁRBAN (Versek, 1991.)
             Lektorálta: Kopré József
         7./ GYERMEKKOR TÜNDÉRCSODÁI (Versek, elbeszélések, tárcák, 1992.)
             Lektorálta: Fodor András
         8./ PROFÁN IMÁDSÁG (Válogatott és új versek, 1995)
             Lektorálta: Tárkányi Imre
         9./ ZSENGÉK (Válogatott versek 1962-1965, 2005)
            Lektorálta: Kanizsa József
        10./ HITTEM, AMIT TETTEM (Utak, gondolatok, írások és képek életem 60 évéből, 2007)
            Lektorálta: Tárkányi Imre
        11./ TÜSKÉS TIBORRA EMLÉKEZEM (Emlékek, levelek, vallomások, versek, 2010)
            Lektorálta: Tislérné Németh Zsuzsanna

*
10. RECENZIÓK

    101. RECENZIÓK KÖTETEIMRŐL

            1./ Balogh Jolán: „Ember az embertelenségben” (Recenzió az Aranytollú Remény-Madár                          verseskötetről a könyv címlapjának fotójával.) SZÖVETKEZET. XL. évfolyam 48.szám                      (1987.november 25.) 6. oldal.
            2./ (csé.): Király Lajos. Aranytollú remény-madár (recenzió, megemlítve a kötet kiadását                          segítő szövetkezeti összefogást). BORSODI SZÖVETKEZI ÉLET.
                 1987. november 5. oldal.
            3./ Verasztó Antal: Aranytollú reménymadár (Recenzió a kötetről), BÉKÉS MEGYEI                                NÉPÚJSÁG. 1988. február 16, 4. oldal.
            4./ Verasztó Antal: Mese a csodakútról (recenzió a kötetről). BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG.                     1988. szeptember 3.
            5./ Balogh Jolán: A második kötet mit mondott nekem? (Király Lajos: Mese a Csoda-Kútról,                    a borító fotójával). SZÖVETKEZET. XLI. évfolyam, 17. szám (1988. április 27.) 6. oldal.
            6./ Kopré József: Király Lajos verseiről (Gondolatok a Gyöngyök a sárban kötetről).                                  OTTHONUNK. 1991. május.
            7./ T.T.(Troszt Tibor): Bélavári tündérkert címmel recenzió A gyermekkor tündércsodái                             kötetről. Somogyi Hírlap. 1993. január 23.
            8./ Porubszky Ildikó: Király Lajos: A gyermekkor tündércsodái kötetről. ZSARÁT. III.                              évfolyam 3. szám (1993. március).
            9./ Mandics György: A fénykereső (Recenzió a Gyermekkor tündércsodái, a Száll a pitypang,                  mint a szellő, valamint a Kinél van a Lámpás? kötetekről, a kötetek borítólapjának                                fotójával), Temesvári Új Szó, V/1019. csütörtök, 1993. december 30.
          10./ Kulimár János: KORTÁRSAIM KÖNYVESPOLCÁRÓL: Király Lajos: Gyermekkor                           tündércsodái. (recenzió Király Lajos nagyalakú portréjával). GÓLYA HÍR. II. évfolyam 4.                   szám. (1994. január 26), 6-7oldal.
           11./ Szirmay Endre: Fohász az élőkért és a holtakért (Rekviem kötetről a hátsó borító                                   grafikájával), Somogyi Hírlap. 1994. március 11.
           12./ Györgypál Katalin: Rekviem. – Király Lajos verseskötetéről. KLÁRIS. 1995/2. szám 35-                     36.oldal.
           13./ Györgypál Katalin: Király Lajos: A bölcsességek titkaiból könyvéről. KLÁRIS. 1995/4.                       szám 40. oldal.
           14./ Tárkányi Imre: Király Lajos: Profán imádság. Művészet és Barátai. XV. évfolyam 3. szám                   (2005. május-június), 18. oldal.
           15./ Kő-Szabó Imre: Király Lajos Profán imádság kötetéről KLÁRIS, 2005/5. szám 50. oldal.
           16./ Tárkányi Imre: Király Lajos Zsengék kötetéről. KLÁRIS. 2006/2. szám 48. oldal
           17./ Stancsics Erzsébet: Zsengék kötetről. KLÁRIS. 2006/2. szám 49. oldal.
           18./ Tárkányi Imre: Hittem, amit tettem. Király Lajos 60 éve. KLÁRIS. 2008/2. szám
                  58. oldal.
           19./ Györgypál Katalin: Hittem, amit tettem kötetről. KLÁRIS. 2008/2. szám 58-59.oldal.
           20./ Riersch Zoltán: Néhány gondolat Király Lajos életrajz indíttatású könyvéhez. KLÁRIS.                       2008/2. szám 59-60.oldal.
           21./ Lengyel Géza: Király Lajos: „HITTEM, AMIT TETTEM” művének hatására.                                       KRISTÁLY.    (AKIOSZ – Amatőr Költők és Írók Országos Szövetsége lapja).
                  2008. évi 3. szám 16. old.
           22./ Tárkányi Imre: Három történet és tíz vers…Király Lajos könyve. KLÁRIS. 2008/6. szám                    50-51.oldal.
           23./ Stancsics Erzsébet: Három történet és tíz vers. KLÁRIS. 2008/6. szám 51-52.oldal.
           24./ Okányi Kiss Ferenc: Három történet tíz vers kötetről meditáció. KLÁRIS. 2008/6. szám                      52-53.oldal.
           25./ Lengyel Géza: Galagonyás dűlő, Király Lajos prózái. KLÁRIS. 2009/3. szám 55. oldal.
           26./ Mészáros Ferenc: Galagonyás dűlő, Király Lajos, Lajoska, Lajos öcsém. KLÁRIS.                               2009/3. szám 56-57. oldal.
            27./ Tárkányi Imre: Király Lajos töprengései (Három történet és tíz vers, valamint a                                   Galagonyás dűlőről recenzió). Művészet és barátai. XIX. évfolyam (2009. március-április)                    2. szám 26. oldal.
            28./ Kiss Sándor: Hittem, amit tettem avagy tényleg hegyeket mozdít – hat a hit. Recenzió                          féle. GLÓRIA Antológia 2009, 96-97.oldal.
            29./ Czére Béla: Macskajaj és NKVD-eposz. Király Lajos: Három történet és tíz vers & Tíz                        történet és három vers. Galagonyás dűlő (a két könyvről recenzió és a kritikus ideológiai                      eszmefuttatása Hemingway-ről). MAGYAR JÖVŐ. 2010/1. szám, 104-105.oldal.
            30./ Laczkó András: Hit és remény Király Lajos útján (életmű elemzés versek bemutatásán                         keresztül). HÉVÍZ. XVII. évf. 2009/4. szám, 48-53.oldal.
                   - Fekete ladik (vers), 48- 49. oldal,
                   - Július 14 (versfordítás Victor Hugo-tól), 49. oldal,
                   - Síremlék (versfordítás Jacques Roubaud-tól), 50. oldal,
                   - Hazám (szonett), 51. oldal,
                   - Impressziók Chopin zenéjének hallgatása közben (versrészlet), 52. oldal,
                   - Nemzedékek (versrészlet), 52-53.oldal,
                   - World Trade Center (versrészlet), 53. oldal.
             31./ Zászlós Levente: Az önismeret útján. Mélylélektani elemzés Király Lajos: Hittem, amit                       tettem c. könyve nyomán. (KORTÁRS KÖLTŐK sorozat) KLÁRIS. 2010/2. szám
                    47. oldal.
             32./ Györgypál Katalin: „Szeress pokol s menny tüzével”, Művészet és barátai. XX.                                     évfolyam (2010. május-június), 24. oldal.
             33./ (há) Horányi Árpád: Amikor érzelem irányítja a költőt. Király Lajos két új kötete is                             napvilágot látott (A „Tüskés Tiborra emlékezem” és a „Szeress pokol s menny tüzével”                       kötetekről. A két könyv borítójának fényképével)). Zalai Hírlap. 2010. június 17.
                    15. oldal.
             34./ Zászlós Levente: A szerelem anatómiája (Recenzió Király Lajos: Szeress pokol s menny                     tüzével kötetéről). HÉVIZ. XVIII. évfolyam 2010/2.szám 69-70.oldal.
             35./ Téglás Tivadar: Szeress pokol s menny tüzével. Király Lajos versei és műfordításai.                             KLÁRIS. 2010/4. szám 42-43.oldal.
             36./ Györgypál Katalin: Király Lajos új kötete. (Válogatott szerelmes versek és                                          versfordítások). KLÁRIS. 2010/4. szám 43-44.oldal.
             37./ Udvarhelyi András: Méltatásféle Király Lajos Szeress pokol s menny tüzével című                               könyvéről. KLÁRIS. 2010/4. szám 44-45.oldal.
             38./ Mészáros Ferenc: Király Lajos A Tüzek örökig égnek versének elemzése. KLÁRIS.                            2010/4. szám 49-50.oldal.
             39./ Tüskés Gábor: Tüskés Tiborra emlékezem, Király Lajos könyve. KLÁRIS. 2010/6. szám                    48-49.oldal.
             40./ Tárkányi Imre: Király Lajos: Tüskés Tiborra emlékezem könyvéről. KLÁRIS.
                   2010/6. szám 49.-50. oldal.
             41./ Madár János: RÉGI ŐRHÁZAK ÁRVA KERTJEI Király Lajos: Tüskés Tiborra                                  emlékezem könyvéről. FÖVENY. 2010/11. szám 25-26.oldal
             42./ Györgypál Katalin: Könyvmustra. (Uránusz Kiadó, 2010. 170 p.) 99-101.oldal.
                   Király Lajos: Tüskés Tiborra emlékezem.
             43./ P.S.(Pató Selam): Király Lajos: Szeress pokol s menny tüzével (könyvismertető).
                   ÚJJÁSZÜLETÉS. XI. évfolyam (2011) 17. szám 7. oldal.
             44./ Horányi Árpád: Az élet apró pillanatairól (recenzió Király Lajos „Még sok dolgom van a                   világban” kötetéről a könyv címlapjának fotójával.). Zalai Hírlap. 2011. január 31,
                  7. oldal.
              45./ Tárkányi Imre: Még sok dolgom van a világban (recenzió Király Lajos verseskötetéről).                      Művészet és Barátai. XXI. évfolyam 2. szám (2011. március-április) 23. oldal.
                   46./ Oláh Ibolya: Galagonyás dűlő (recenzió a kötetről.). ELDORÁDÓ. Internetes lap.
                   Http://eldorado.virtus.hu/index.php?id=detailed_article&aid_105479
              47./ Antalfy István: Még sok dolga van...Király Lajos új könyvéről (recenzióféle                                        impressziók). KLÁRIS. 2011/3. szám, 47. oldal.
              48./ Arany Horváth Zsuzsa: Akár föld mélyén a láva (Király Lajos: Kanizsai emlékképek                           könyvéről recenzió a könyv borítólapjának és a szerző portréjának fotójával). Zalai                               Hírlap. 2012. január 7.
              49./ Kő-Szabó Imre: Hold és szél (recenzió Király Lajos kínai szerelmes és erotikus                                  versfordításairól). KLÁRIS. 2012/3. szám 51-52. oldal.
              50./ Györgypál Katalin: Könyvek világa (Könyvismertetések, elemzések. URÁNUSZ Kiadó,                     2012. 228 p.)
                    Még sok dolgom van a világban (recenzió Király Lajos verseskötetéről) 46-54. oldal
              51./ Györgypál Katalin: Gondolatok a lélekről és a világról. Király Lajos kötete (recenzió).                       KLÁRIS. 2013/2. szám 50-53. oldal.
              52./ Lengyel Géza: Az énekes madár (Tanmesék- nem csak felnőtteknek) Király Lajos                               könyve. (recenzió) KLÁRIS. 2013/6. szám 48-49. oldal.
              53./ Stancsics Erzsébet: Az énekes madár (recenzió). KLÁRIS. 2013/6. szám 49. oldal.
              54./ Fehér József: A költő lelke énekes madár (recenzió) Magyar Irodalmi Lap NET újság,                          2014. január 9.
              55./ Murzsa Timea: Enyhítő zápor a léleknek. Király Lajos: A költő lelke (recenzió).                                  FÖVENY. 2014/2. szám 36-37. oldal.
              56./ Barcs János: Gondolatok Király Lajos könyvéről, az Énekes madárról (recenzió).                                  FÖVENY. 2014/5. Szám, 32. oldal.
              57./ Fehér József: Négy kiválóság egy kötetben (recenzió). Magyar Irodalmi Lap Net újság,                      2014. november 5.
              58./ Fehér József: Négy kiválóság egy kötetben (recenzió). KLÁRIS, 2015/2. szám
                     47-49. oldal.
              59./ Földesdy Gabriella: Változatok a csöndre Király Lajos kötete (recenzió) KLÁRIS,                                2015/4. szám 50-51. oldal.
              60./ Fehér József: Változatok a csöndre (recenzió) KLÁRIS, 2015/4.szám 51-52. oldal.
              61./ Fehér József: Hangok és hangulatok (versek és vallomások), KLÁRIS, 2015/6.szám
                     50-52. oldal.
              62./ Stancsics Erzsébet: LÉLEK HANGJAI-Michel Cahour versei Fordította: Király Lajos                          (Michel Cahour francia költő Sons de l'âme - Lélek hangjai címmel francia és magyar                          nyelven megjelent kötetéről recenzió) KLÁRIS, 2016/ 1. szám 48. oldal.
               63./ Fehér József: MEDITÁCIÓK Király Lajos kötete (recenzió) KLÁRIS, 2016/5.szám
                      49-51. oldal
               64./ Fehér József: Új versek, versfordítások. Király Lajos (egyik) születésnapi kötetéről                             (recenzió) KLÁRIS,2017/5. szám 48-50. oldal.
               65./ Stancsics Erzsébet:RÍMEK ÉS DALLAMOK Király Lajos új versei (recenzió)                                   2018/3.szám. 47-48. oldal.
               66./ Fehér József: RÍMEK ÉS DALLAMOK Király Lajos új versei (recenzió) 2018/3.
                      48-49. oldal.
   102./ RECENZIÓK MÁSOK KÖTETEIRŐL, ANTOLÓGIÁKRÓL, PÁLYÁZATOK                          ÉRTÉKELÉSE

            1./ Riersch Zoltán: Petróleumlámpák árnyékában kötetéről. KLÁRIS. 2007/2. szám 58-                           59.oldal.
            2./ Feinek György: Ezüstlakodalom kötetéről. KLÁRIS. 2007/6. szám 57.oldal.
            3./ Juhász Sándor: A harc ára kötetéről. KLÁRIS. 2008/1. szám 58-60.oldal.
            4./ Györgypál Katalin: Lépésről lépésre kötetéről. KLÁRIS. 2009/2. szám 56-57.oldal.
            5./ ÚJJÁSZÜLETÉS ALMANACH II antológiáról. ÚJJÁSZÜLETÉS. 2010/I. szám (X.                            évfolyam/16. szám). 12-13 old.
            6./ A Tollinga internetes lap 2010. évi verspályázatának értékelése, javaslat az elismerésekre.
                 www.tollinga.hu
            7./ A Tollinga internetes lap 2011. évi verspályázatának értékelése, javaslat az elismerésekre.
                 www.tollinga.hu
           8./ Györgypál Katalin: Halk remény című kötetéről. KLÁRIS. 2011/5. szám 47-49. oldal.
           9./ Györgypál Katalin : Apám börtönévei kötetéről. KLÁRIS, 2012/4. szám 49-52. oldal.
         10./ Györgypál Katalin: Egy nyáron át verseskötetéről. KLÁRIS. 2013/3. szám 46-48. oldal.
         11./ Földesdy Gabriella: Herczegh Ferenc-kalauz könyvéről recenzió KLÁRIS. 2016/6.szám
*

11. KÖTETEKBEN, ANTOLÓGIÁKBAN ELŐSZAVAK

      111. Általam írt Előszavak

             1./ Honvári Erzsébet: Kiáltó csönd, (versek, 1991) 5-6.oldal
             2./ Vántsa Zoltán: Kitárom bezárt kapuimat, (versek, 1992) 5-6.old.
             3./ Körtvélyessy Magda: Kettős párhuzam, (versek, 1993) 5-6.oldal.
             4./ Riersch Zoltán: Barackvirág ivadéka, (versek, 2008) 5-6.oldal.
             5,/ Baktai Faragó József: Földbe sietett csillagok (válogatott versek, 2010), 5-6.oldal.
             6./ Mészáros Ferenc: 50 év 50 élmény (visszaemlékezések, 2011), 5-6.oldal.
             7./ D. Bencze Erzsébet: Üveghang (válogatott versek, 2012), 5. old.
             8./ KRÚDYTÓL-KRÚDYRÓL (Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája, 2013), 5-6. oldal.
             9./ UTAK, ARCOK, MŰVÉSZETEK (Válogatása Krúdy Gyula Irodalmi Kör tagjainak a                         Montázsmagazinban megjelent életútinterjúiból, 2014) 5-7. oldal.
           10./ Szabó Lászó. Kávéházi esték, 2015. 5-6. oldal.
           11./ Tóth-Hekkel Arany: Hetvenkedő idő, válogatott versek, 2016. 5-6 oldal.

      112. KÖTETEIMHEZ ÍRT ELŐSZAVAK, AJÁNLÁSOK

             1./ MESE A CSODA-KÚTRÓL (versek, 1988) 7-9.oldal. Barcs János.
             2./ PIROS TÁLTOS (versek, 1988) 5-6.oldal. Kopré József.
             3./ VOX HOMANA (válogatott versek eszperantó nyelven, 1990). 1.oldal. Papp Tibor.
             4./ GYÖNGYÖK A SÁRBAN (versek, 1991) Hátsó borító. Kopré József.
             5./ GYERMEKKOR TÜNDÉRCSODÁI (versek, elbeszélések tárcák, 1992) 5-6.oldal.
                  Fodor András.
             6./ PROFÁN IMÁDSÁG (válogatott és új versek, 2005) 5-6.oldal. Tárkányi Imre.
             7./ TÜSKÉS TIBORRA EMLÉKEZEM (emlékek, levelek, vallomások, versek, 2010)
                  5-6.oldal. Balogh László.

*

12. IRODALMI TANULMÁNYOK, ESSZÉK, VISSZAEMLÉKEZÉSEK

      1./ Az élet nagy ajándéka (esszé).
           - KLÁRIS, 2007/6. szám, 47. oldal.
           - GALAGONYÁS DŰLŐ kötet, 56-58.oldal.
       2./ Gondolatok Tüskés Tibor „Kézfogások” írása kapcsán.(esszé).
           - KLÁRIS. 2008/3. szám 43. oldal.
       3./ Hemingway, a költő (esszé).
           - KLÁRIS. 2008/5. szám 42-43.oldal.
       4./ Hemingway feleségei (esszé),
           - GALAGONYÁS DŰLŐ kötet, 74-76.oldal.
       5./ Beszélgetés Hemingwayjel (esszé),
           - GALAGONYÁS DŰLŐ kötet, 77-80.oldal.
       6./ Beszélgetés Krúdy Gyulával (esszé),
           - GALAGONYÁS DŰLŐ kötet, 81-83.oldal.
       7./ Találkozás Lator László Kossuth-díjas költővel (esszé).
           - KLÁRIS. 2009/1. szám 51-54.oldal.
       8./ Amikor elbátortalanodik a költő (esszé),
           - KLÁRIS. 2009/2. szám 51-53-oldal.
       9./ Hemingway, a költő. Gondolatok a 110 éve született íróról (esszé),
           - KANIZSAI ANTOLÓGIA 9. (2009), 188-194.oldal.
     10./ Beszélgetés az íróval- Az írás tisztelgés Hemingway előtt (esszé),
           - Magyar Jövő. 2009/3. szám 22-23.oldal.
     11./ 110 éve született Hemingway (esszé).
           - Művészet és Barátai. XIX. évfolyam (2009.március-április) 2. szám 17. oldal.
     12./ Irodalomtörténet és barátság. Gondolatok „Fodor András és Tüskés Tibor levelezése I-II.”                  kötetek olvasása kapcsán (esszé).
          -  KLÁRIS, 2009/4. szám 53-54.oldal.
     13./ Michel Cahour fracia író, költő, filozófus (esszé),
         - KLÁRIS, 2009/5. szám 55-56.oldal,
         - MONTÁZSMAGAZIN, 2013. június 4.
         - A KÖLTŐ LELKE kötet, 2013, 46-48. oldal.
         - UTAK, ARCOK MŰVÉSZETEK antológia 180-186. oldal
     14./ Fa Ede és költészete (esszé).
         - KLÁRIS. 2009/6. szám 45. oldal
     15./ Drégely Istvánról és költészetéről (esszé).
         - KLÁRIS. 2010/1. szám, 46. oldal.
     16/ Jules Verne Gabriel, azaz Verne Gyula, a költő (tanulmány).
         - KANIZSA ANTOLÓGIA 12, 156-157. oldal,
         - MONTÁZSMAGAZIN, 2013. július 27.
     17./ Emily Dickinson amerikai koltönő (tanulmány).
         - KANIZSA ANTOLÓGIA 13, 144-145. oldal.
         - NÉGY „E” kötet, válogatott versek, 2014.
     18./ Henri Droguet francia költő (tanulmány).
        - TŰZŐRZŐK Évkönyve 2014, 115-116. oldal.
     19./ Elizabeth Barret Browning angol költőnő (tanulmány).
         -  NÉGY „E” kötet, válogatott versek, 2014.
     20./ Ernest Hemingway (tanulmány a verseiről)
          - NÉGY "E" kötet, élete és versei, 2014
     21./ Eduardas Mieželaitis litván költő (tanulmány).
         - NÉGY „E” kötet, válogatott versek, 2014.

*
13. MEGJELENT MŰFORDÍTÁSOK

     131. IRODALMI, MŰVÉSZETI, ÚJSÁGOKBAN, NAPILAPOKBAN INTERNETES                        ÚJSÁGOKBAN MEGJELENT MŰFORDÍTÁSOK

             l./ Victor Hugo: Július 14 (vers).
                 - MAGYAR JÖVŐ, 2007/3. szám 20. oldal,
                 - HÉVIZ, 2009/4. szám 49. oldal.
            2./ Guillaume Apollinaire: A búcsúzás (vers).
                - MAGYAR JÖVŐ, 2007/3. szám 20. oldal.
            3./ Louis Aragon: Pártjához a költő (vers).
               - MAGYAR JÖVŐ, 2007/3. szám 20. oldal.
            4./ Jacques Roubaud: Síremlék (vers),
               - MAGYAR JÖVŐ, 2007/3 szám 20. oldal,
               - HÉVIZ, 2009/4. szám 50. oldal.
            5-6./ Elizabeth Barrett Browning: Portugál szonettek VII. és XLIII. (szonettek).
               - Művészet és Barátai. XVII. évfolyam 3. szám (2007. május-június), 18. oldal.
            7./ Vidyapati: Két domb (vers).
               - Pécsi Új Hang, XVI. évf.,4. szám. (2008. december), 9. oldal.
            8./ Ernest Hemingway: Foglyok (vers).
               - MAGYAR JÖVŐ, 2009/3. szám 24. oldal
            9./ Ernest Hemingway: Becsület mezeje (vers).
               - MAGYAR JÖVŐ, 2009/3. szám 24. oldal.
               - FÖVENY, 2012/1. szám 11. oldal.
           10./ Ernest Hemingway: Lezárt fejezet (vers).
               - MAGYAR JÖVŐ, 2009/3. szám 24. oldal.
           11./ Ernest Hemingway: A tenger (vers).
               - Művészet és Barátai, 2009/2. szám 17. oldal.
           12./ Ernest Hemingway: Rohamcsapatok (vers).
               - Művészet és Barátai, 2009/2. szám 17. oldal.
           13./ Ernest Hemingway: Arsiero, Asiago (vers).
               - Művészet és Barátai, 2009/2. szám 17. oldal.
           14./ Ernest Hemingway: Vers (vers).
               - Művészet és Barátai 2009/2. szám 17. oldal.
           15-27./ Michel Cahour: Tizenkét vers Laoszból (versciklus).
               - KLÁRIS 2009/5. szám 25-27.oldal.
           28./ Michel Cahour:Alig mondunk ki egy szót (vers).
               - FÖVENY 2009/8-9. szám 17. oldal.
               - ÜZEN A HOMOK. 2009. V. évfolyam 1. szám, 34. oldal.
           29./ Michel Cahour: Élni tudni (vers).
               - FÖVENY. 2009/8-9.szám 17. oldal.
           30./ Michel Cahour: Mi van az evilágon túl (vers).
               - FÖVENY. 2009/8-9.szám 17. oldal.
            31./ Michel Cahour: Természetesen (vers).
               - FÖVENY. 2009/10. szám 5.oldal.
            32./ Michel Cahour: Szeretnék elmenni mezítlenül (vers).
               - FÖVENY. 2009/10. szám 5. oldal.
            33./ Michel Cahour: A Sehol végtelen útjain (vers).
               - FÖVENY. 2009/10.szám 5-6.oldal.
            34./ Michel Cahour: Ha lassíthatnám az Időt (vers).
               - Művészet és Barátai 2009/5. szám 29. oldal.
            35./ Michel Cahour: Haiti (vers).
               - Zalai Hírlap, 2010. február 6.
               - FÖVENY, 2010/4. szám 15. oldal.
               - KLÁRIS, 2010/2.szám 3. oldal.
            36./ Michel Cahour: Romok alatt (vers).
               - Művészet és Barátai, 2010/2. szám 17. oldal.
            37./ Michel Cahour: Az Idő szétárad (vers).
               - DUNA-PART, 2010/1. szám 28. oldal.
               - MONTÁZSMAGAZIN. 2013. június 4.
            38./ Michel Cahour: Majd elmegyek (vers).
               - DUNA-PART, 2010/1. szám 28. oldal.
            39./ Michel Cahour: A vers egy utazás (vers).
               - MAGYAR JÖVŐ, 2010/2. szám 82. oldal.
               - MONTÁZSMAGAZIN.2013. június 4.
            40./ Michel Cahour: Miért van az? (vers).
               - MAGYAR JÖVŐ, 2010/2. szám 82. oldal.
            41./ Michel Cahour: Hagyd kitárva szívedet (vers).
               - MAGYAR JÖVŐ, 2010/2. szám 82. oldal.
            42./ Michel Cahour: Nem szeretem a követ (vers).
               - MAGYAR JÖVŐ, 2010/2. szám 83. oldal.
            43./ Michel Cahour: A boldogság (vers).
               - MAGYAR JÖVŐ, 2010/2. szám 83. oldal.
            44./ Michel Cahour: Időt nyerni (vers),
               - MAGYAR JÖVŐ, 2010/2. szám 83. oldal.
            45-46./ Kb. i. e. 600 körüli
                  Ismeretlen kínai szerzők:Portré egy fiatalasszonytól (vers), Harmattól csillognak (versek).
               - ÚJJÁSZÜLETÉS, X. évfolyam (2010) 16. szám 24. oldal.
            47-48./ ZI YE (CE JE):Tavaszi szél (vers), Lótuszvirág lány (versek).
               - ÚJJÁSZÜLETÉS, X. évfolyam (2010) 16. szám 24. oldal.
            49./ Federico Gárcia Lorca: Szerenád (vers).
               - Művészet és Barátai, 2010/3. szám 24. oldal.
               - MONTÁZSMAGAZIN. 2013. március 29.
            50./ Michel Cahour: Ha a tegnap visszatérne (vers).
               - FÖVENY. 2010/6-7. szám 10. oldal.
               - MONTÁZSMAGAZIN. 2013. június 4.
            51./ Michel Cahour: Budapest (vers).
               - KLÁRIS. 2011/2. szám 27. oldal.
               - MONTÁZSMAGAZIN. 2013. március 29-
            52./ Jules Verne: Kétségek között (vers).
               - KLÁRIS. 2011/3. szám 22. oldal.
            53./ Ernest Hemingway: Fekete-erdő (vers).
               - FÖVENY, 2011/6-7. szám 15. oldal.
            54./ Ernest Hemingway: Éji madár (vers).
               - FÖVENY, 2011/6-7. szám 15. oldal.
            55./ Liu Csiao Wej (Liu Siao-Vej): Feleségemnek (vers).
               - ÚJJÁSZÜLETÉS, XI. évfolyam (2011 tavasz) 18. szám 6. oldal.
            56./. Wu Liang császár: A reggeli napsugár (vers).
               - ÚJJÁSZÜLETÉS, XI. évfolyam (2011 tavasz) 18. szám 6. oldal.
            57./ Jules Verne: Hermina! Hermina! (vers).
               - FÖVENY, 2011/ 8-9. szám 13. oldal.
               - MONTÁZSMAGAZIN. 2013. július 27.
            58./ Jules Verne: A templomi csönd (vers),
               - FÖVENY, 2011/8-9. szám 13-14.oldal.
            59./ Ernest Hemingway: Intelem egy fiúnak (vers)
               - KLÁRIS, 2011/5.szám 20. oldal.
            60./ Jules Verne: A Korán (vers)
               - FÖVENY, 2011/11.szám 13-15.oldal.
            61./ Michel Cahour: A New York City Maraton kihívásai (elbeszélés)
               - KLÁRIS, 2012/1. szám 10-11.oldal.
            62./ Guillaume Apollinaire: A Mirabeau-híd (vers)
               -Vásárhelyi Látóhatár, 2012/1. szám 19. oldal.
            63./ Ernest Hemingway: Portré egy Ladyről (vers)
               - KLÁRIS, 2012/2. 24. oldal.
            64./ Michel Cahour: Egy szó elég (vers)
               - FÖVENY, 2012/7. szám 8. oldal.
            65./ Michel Cahour:A könyörtelen idő (vers)
               - FÖVENY, 2012/7. szám 8-9.oldal.
            66./ Michel Cahour: Szavak (vers)
               - KLÁRIS, 2012/5. szám 21. oldal.
            67./ Michel Cahour: Amikor a fecskék (vers)
              - FÖVENY, 2012/12. szám 20. oldal.
            68./Michel Cahour: Megállni az út szélén (vers)
              - FÖVENY, 2012/12. szám 20. oldal.
            69./ Michel Cahour: Őrzi az ég (vers)
              - FÖVENY, 2013/1. szám 4. oldal.
           70./ Michel Cahour: Talán egy virág (vers)
              - FÖVENY, 2013/1. szám 4. oldal.
              - MONTÁZSMAGAZIN. 2013. június 4.
           71./ Michel Cahour: Bennem (vers)
              - FÖVENY, 2013/1. szám 4. oldal.
           72./ Ernest Hemingway: Egy felsőtagozatos diák gyötrelmei balladaírás közben (vers)
              - KLÁRIS, 2013/3.szám 6. oldal.
           73./ William Shakespeare: Tavasz (vers)
              - MONTÁZSMAGAZIN. 2013. március 29.
           74./ Emily Dickinson: A néma vulkán készen áll (vers)
              - MONTÁZSMAGAZIN. 2013. március 29.
           75./ Michel Cahour: Neked adom (vers)
              - MONTÁZSMAGAZIN. 2013. június 4.
           76./ Michel Cahour: Megérteni (vers)
              - MONTÁZSMAGAZIN. 2013. június 4.
           77./ Jules Verne: Templomi csönd (vers)
              - MONTÁZSMAGAZIN. 2013. július 27.
           78./ Jules Verne: Herminának (vers)
              - MONTÁZSMAGAZIN. 2013. július 27.
           79./ Jules Verne: Téged látlak minden könnyben (vers)
               - MONTÁZSMAGAZIN. 2013. július 27.
           80./ Jules Verne: Egy keskeny út (vers)
              - MONTÁZSMAGAZIN. 2013. július 27.
           81./ Jules Verne: Hűséges kutya (vers)
              - MONTÁZSMAGAZIN. 2013. július 27.
           82./ Jules Verne: A Koránban látni (vers)
              - MONTÁZSMAGAZIN. 2013. július 27.
           83./ Jules Verne: Istenem, ha az éjszaka (vers)
              - MONTÁZSMAGAZIN. 2013. július 27.
           84./ Jules Verne: Az Élet (vers)
              - MONTÁZSMAGAZIN. 2013. július 27

132. KÖNYVEIMBEN MEGJELENT MŰFORDÍTÁSOK

        1-2./ VICTOR HUGO: Le 14 Juillet (vers).
            - Zsengék (2005), 35. oldal;
            - Hittem, amit tettem (2007), 50. oldal.
        3-4./ VICTOR HUGO: Chanson (vers).
           - Zsengék (2005), 52 oldal.
           - Szeress pokol s menny tüzével (2010, új fordításban),116. oldal.
        5./ PAUL ÉLUARD: Liberté (versrészlet).
           - Zsengék (2005), 51. oldal.
        6-7./ JACQUS ROUBAUD: Tombeau (szonett).
           - Zsengék (2005), 50. oldal;
           - Hittem, amit tettem (2007), 50. oldal.
        8./ PAUL CELAN: Le blanc, le léger (Fehér, könnyed; vers).
           - Hittem, amit tettem (2007), 85.oldal.
        9./ PAUL CELAN: Sans titre (Cím nélkül, vers).
          - Hittem, amit tettem (2007), 86. oldal.
      10-11./ MICHEL CAHOUR: Tizenkét vers Laoszból (Douze poémes du Laos),
            2 vers:- VIII. Volt;
           - Hittem, amit tettem (2007), 89. oldal;
             IX. Nemsokára; -
          -  Hittem, amit tettem (2007), 90. old.
       12.-23./ MICHEL CAHOUR VERSEI a Szeress pokol s menny tüzével kötetemben (2010):
          - Elég egy arcnak (vers), 130. oldal,
          - Ajkaidról álmodoztam (vers), 131. oldal,
          - Elidőzni a szájnál (vers), 132. oldal,
          - Lesz (vers), 133. oldal,
          - Hagyd kitárva szívedet (vers), 134. oldal,
          - Ha egy kutya lennék (vers), 135. oldal,
          - Nem szeretem a követ (vers), 136. oldal,
          - Oly szép (vers), 137. oldal,
          - Szeretnélek egy könyvbe tenni (vers), 138. oldal,
          - Szeretem az esőcseppet arcodon (vers), 139. oldal,
          - Átadni a testet (vers), 140. oldal,
          - Szeretnék mindenkit megismerni (vers), 142. oldal.
       24-25./ LAND’SILENTA –Csöndország (vers) (Eszperantó és magyar nyelven, Papp Tibor                          fordításában)
          - Hittem, amit tettem (2007), 145. oldal;
          - Vox Humana (eszperantó nyelven, 1990), 2. oldal.
       26./ SONG FOR MY GRANDSCHILD JÚLIANNA-
             (Ének Júlianna kisunokámnak, angol és magyar nyelven írt versem).
          - Hittem, amit tettem (2007), 223.oldal.
       27-28./ Dioszkoridész: Elvesztem én (vers):
          - Hittem, amit tettem (2007), 224.oldal;
          - Szeres pokol s menny tüzével (2010), 102.oldal.
       29-30./ Guido Cavalcanti: A férfi összehasonlított minden dolgot úrnőjével... (szonett):
          - Hittem, amit tettem (2007), 225. old;
          - Szeress pokol s menny tüzével (2010), 110. oldal.
       31-32./ VIDYAPATI THAKUR: Két domb (vers):
          - Hittem, amit tettem (2007), 225. oldal.
          - Szeress pokol s menny tüzével (2010),112. oldal.
       33./ WILLIAM BLAKE: Az elveszett kisfiú (vers).
          - Hittem, amit tettem (2007), 226. oldal.
       34./ RICHARD PRIOR: Egy igaz leányzó (versfordítás variációk).
          - Szeress pokol s menny tüzével (2010),114. oldal.
       35./ ELISABETH BARRETT BROWNING Portugál szonettek, XLIII.(szonett)
          - Hittem, amit tettem (2007), 226. oldal.
       36-40./ ELISABETH BARRET BROWNING Portugál szonettek - I.,V.,VI.,VII.,XLIII.
          - Szeress pokol s menny tüzével (2010), 117-121.oldal.
       41./ ERNEST HEMINGWAY: Nyitó játék (vers).
          - Hittem, amit tettem (2007), 235. oldal.
       42-43./ ERNEST HEMINGWAY VERSEI: Szeress pokol s menny tüzével kötet (2010):
         - Éjjel nálad feküdtem (vers), 128. oldal,
         - Sorok egy fiatal hölgyhöz (vers), 131. oldal,
       44./ EMILY DICKINSON: Hozzád rohan folyóm (vers).
         - Hittem, amit tettem (2007), 235. oldal.
       45-60./ ISMERETLEN KÍNAI KÖLTŐK VERSEI (I. E. 600 KÖRÜL).
              Fehér felkelő Hold (vers)
         - Szeress pokol s menny tüzével (2010), 99. oldal,
         - Hold és Szél (2012), 9. oldal (2 variáció).
              Portré egy fiatalasszonyról (vers),
         - Szeress pokol s menny tüzével (2010), 99. oldal,
         - Hold és szél 2012), 11. oldal.
              Tücskök és apró szöcskék (vers)
         - Szeress pokol s menny tüzével (2010),100. oldal,
         - Hold és Szél (2012), 14. oldal.
              Harmattól csillognak (vers),
         - Szeress pokol s menny tüzével (2010),100. oldal,
         - Hold és Szél (2012), 11. oldal.
              A Csen és Vej folyók (vers)
         - Hold és Szél (2012), 10. oldal.
              Ha hiányzom (vers, 2 variáció)
         - Hold és Szél (2012), 11. oldal.
               A folyóparton (vers, 2 variáció)
         - Hold és Szél (2012), 12. oldal.
               Könyörgöm, Csungce! (vers)
         - Hold és szél (2012), 15. oldal.
               A szilvák hullanak a fáról (vers)
         - Hold és Szél (2012) 16. oldal.
       61./ CSANG HENG (78- 139) Tung-Seng-Ko-ból (vers)
        - Hold és Szél (2012), 17. oldal.
       62-82./ ZI YE (CE JE - III-IV. század)
               Két szerelmes dal (vers)
         - Szeres pokol s menny tüzével (2010), 103. oldal,
         - Hold és Szél (2012), 23. oldal.
               Tavaszi szél (vers)
         - Szeress pokol s menny tüzével (2010), 103. oldal,
         - Hold és szél (2012), 18. oldal.
                Lótuszvirág lány (vers)
         - Szeress pokol s menny tüzével (2010),104. oldal,
         - Hold és Szél (2012), 18. oldal.
                Találkozás az utcán (vers)
         - Szeress pokol s menny tüzében (2010),104. oldal,
         - Hold és Szél (2012), 20. oldal.
                Egy szenes kályha (vers)
        - Szeress pokol s menny tüzével (2010), 104. oldal,
        - Hold és Szél (2012), 23. oldal.
                Szeretkezés után (vers)
        - Hold és Szél (2012), 18. oldal.
                Lángoló szerelem (vers)
        - Hold és Szél (2012), 19. oldal.
                Dinnye és szilva (vers)
        - Hold és Szél (2012), 19. oldal.
                Csak egy párnával alszom (vers)
        - Hold és Szél (2012), 19. oldal.
                Szerelmesek (vers)
        - Hold és Szél (2012), 20. oldal.
                Sóvárgás régi szerető után (vers)
        - Hold és Szél (2012), 20. oldal.
               Vetkőzés (vers)
        - Hold és Szél (2012), 20. oldal.
                Bátortalan nő (vers)
        - Hold és Szél (2012), 21. oldal.
                Kibontott szoknya (vers)
        - Hold és Szél (2012), 21. oldal.
                Kibontott haj (vers)
        - Hold és Szél (2012), 22. oldal.
                Felejthetetlen éjszaka (vers, 2 variációban)
        - Hold és Szél (2012), 22. oldal.
       83./ SEN JÜE (441-513)A hat visszaemlékezésből (versek, részlet)
                Megérkezés, - Melletted,- Veled
        - Hold és Szél (2012), 24. oldal.
       84-85./ LIU CSIAO-WEJ (LIU SIAO-VEJ – V. század)
                 Feleségemnek (vers)
        - Szeress pokol s menny tüzével (2010),105. oldal,
        - Hold és Szél (2012), 25- 27. oldal.
       86-87./ WU LIANG CSÁSZÁR (VU LIANG CSÁSZÁR- 464-549)
                 A reggeli napsugár (vers).
        - Szeress pokol s menny tüzével (2010), 107. oldal,
        - Hold és Szél (2012), 27. oldal.
       88./ CSIEN VEN LIANG CSÁSZÁR (503-551)
                Egy gyönyörű nő (vers)
       - Hold és Szél (2012), 28. oldal.
       89./ HOU CSU CSEN CSÁSZÁR (503-564)
                A hátsó kertben Jáde fa virágzik (vers)
       - Hold és Szél (2012), 29. oldal.
       90./ SÜ CSIN CSIEN (6. század)
                Feleségemmel újévre várva (vers)
        - Hold és Szél (2012), 30. oldal.
       91- 93./ CSANG VEN CSENG (657-730)
       - Hold és Szél (2012) kötetben megjelent versek
               Vers a régi vasalóról (vers), 31. oldal,
               Egy nő verse az íjról és az íjászról (vers), 31. oldal,
               Az íjász válasza (vers), 31. oldal.
       94-96./ CSAO LÜAN LÜAN (8. század)
       - Hold és Szél (2012) kötetben megjelent versek
               Hajzuhatag (vers), 32. oldal,
               Karcsú ujjak (vers)m 32.oldal,
               Tejfehér mellek (vers), 32. oldal.
       97./ HSZIE VEN (Tang Dinasztia, 8. század)
               Cseng úrhölgy (vers)
        - Hold és Szél (2012), 33. oldal.
       98-99./ VANG VEJ (701-761)
               Egy fiatal hölgy tavaszi gondolatai (vers),
               Messzi, távoli valakinek (vers)
        - Hold és Szél (2012), 34. oldal.
       100-103./ LI PAJ (LI BAJ, LI TAJ-PO – 701-762)
               Aranycsészéből ittam (vers),
               Kései üzenet (vers).
         - Hold és Szél (2012), 35. oldal.
               Mezei találkozás (vers),
               Őszi zöld víz mellet énekelve (vers).
        - Hold és szél (2012), 35. oldal.
       104./ SI KUNG SU (740-790?)
               Összeomoltam: feleségül vették a kurtizánomat
        - Hold és Szél (2012), 37. oldal.
       105./ MENG CSIAO (751-814)
               Elválás régi időkben (vers)
        - Hold és Szél (2012), 37. oldal.
      106-107./ HAN SAN (8. század vége - 9. Század eleje)
               Gyöngyfüggöny mögött (vers),
               Lopott szerelem (vers).
         - Hold és Szél (2012), 38. oldal.
      108./ HSZÜE TAO (768-831)
               Tavaszi hangulatok (vers)
         - Hold és Szél (2012), 39. oldal-
      109-110./ PO CSÜ JI (772-846)
               Az örök Bánat dalából (részlet)
         - Hold és szél (2012), 40-41. oldal.
                Dal a lótuszmag gyűjtésről (vers)
         - Hold és Szél (2012) 42. oldal.
       111./ PAJ HSZIANG CSIAN (776-826)
               A nászéjszaka (vers)
         - Hold és Szél (2012) 43-44. oldal.
       112-113./ JÜAN CSEN (779-831)
               Késő ősszel (vers),
               Tavaszi Hajnal (2 versvariáció).
         - Hold és Szél (2012), 45. oldal.
       114-115./ TU MU (803-852)
               Búcsúajándék (vers),
               Kitárom érzéseimet (vers).
         - Hold és Szél (2012), 46. oldal.
       116./ HSZÜE FENG (Kb. 806-876)
               A palota (vers)
         - Hold és Szél (2012), 47. oldal.
       117-119./ LI SANG JIN (813-858)
              A belső szoba titka (vers),
              Cím nélkül (vers).
         - Hold és szél (2012), 48. oldal.
               A „Jáde város” sorozatból (vers)
         - Hold és Szél (2012), 49. oldal.
       120-121./ JÜ HSZÜAN CSI (Kb. 843-868)
              Hervadó bazsarózsák (vers),
              Őszi panaszok (vers).
         - Hold és Szél (2012), 50. oldal.
       122-125./ LI JÜ CSÁSZÁR (936-978)
              Egy igaz kincs (vers),
              Buddhista barbár I. (vers)
          - Hold és Szél (2012) 51. oldal.
              Buddhista barbár II. (vers),
              Buddhista barbár III. (vers).
          - Hold és Szél (2012), 52. oldal.
       126./ LIU JUNG (990-1050)
              Mielőtt leengedi illatos függönyét (vers)
          - Hold és Szél (2012) , 53. oldal.
       127-130./ OU JANG HSZIU (1007-1072)
              Nem tartasz attól, hogy... (vers)
          - Hold és Szél (2012), 54. oldal.
              A régmúltra gondolt (vers),
              Lágy szellő suhant virágok között (vers).
          - Hold és Szél (2012), 55. oldal.
               Tavasz elején (vers)
          - Hold és Szél (2012), 56. oldal.
        131./ CSIN KUAN (1049-1100)
              Egy kurtizán emlékére (vers)
          - Hold és Szél (2012), 57. oldal.
        132./ MADAM WEJ (Született 1050-ben)
              Egyedül, szomorúan (vers)
          - Hold és Szél (2012), 58. oldal.
        133./ CSÜ SÜ CSEN (1063-1106)
              Tavaszi vigasztaló (vers)
          - Hold és Szél (2012), 59- oldal.
        134./ BHÁRTRHÁRI:
               Ha hajának erdeje (vers).
          - Szeress pokol s menny tüzével (2010), 108. oldal.
        135./ ÁMÁRU:
              Mikor ajka ajkamhoz közelített (vers).
          - Szeress pokol s menny tüzével (2010), 109. oldal.
        136./ GUILLAUME DE MACHAUT:
              Rondó (vers).
          - Szeress pokol s menny tüzével (2010), 111. oldal.
        137./ PIERRE DE RONSARD:
              Gyönyörök kútja (vers).
          - Szeress pokol s menny tüzével (2010), 113. oldal.
        138./ ALEKSZANDR SZERGEJEVICS PUSKIN:
              Volt egy tisztes barátnőm (versfordítás variációk).
          - Szeress pokol s menny tüzével (2010), 115. oldal.
        139./ Charles Baudelaure:
              Egzotikus illat (vers).
          - Szeress pokol s menny tüzével (2010), 122. oldal,
        140-141./ KONSZTANTINOSZ KAVAFISZ
          -  A Szeress pokol s menny tüzével kötetemben (2010):
               Egy éjszaka (vers), 123. oldal,
               Térj vissza (vers), 123. oldal.
         142-143./ GUILLAUME APOLLINAIRE:
           - A Szeress pokol s menny tüzével kötetben(2010):
               A Mirabeau-híd (vers), 124.-125. oldal,
               A búcsúzás (vers), 126. oldal.
         144./ Federico García Lorca:
               Szerenád (vers).
            - Szeress pokol s menny tüzével (2010), 127. oldal.
         145./ OCTÁVIO PAZ LOZANO:
               Ellentétek (vers).
            - Szeress pokol s menny tüzével (2010), 129. oldal.
         146-157./ MICHEL CAHOUR: 12 vers Laoszból.
            - Gondolatok a lélekről és a világról (2013).52- 57. oldal.
         158-167./ ELIZABETH BARRETT BROWNING VERSEI
           - A NÉGY „E” kötetemben (2014)
              Portugál szonettek I, V, VI, VII, XLI, XLIII ; 11-13. oldal,
              Dal ,14. oldal,
              Élet és szerelem, 15. oldal,
              Egy férfi kívánalmai, 16-17. oldal,
              Lord Walter felesége, 18-22. oldal.
         168-186./ EMILY DICKINSON VERSEI
           - A NÉGY „E” kötetemben (2014)  AZ „ÉLET” CIKLUSBÓL
             Jogunk tűrni az éjt, 31. oldal,
             Lélek, 31. oldal,
             Ha fájó szíved , 32.oldal,
             Lelkem mélyét, 32. oldal,
             A szív először örömet kér , 33. oldal,
             Azt kérdezem, 33. oldal,
             A lélek választja társaságát , 34. oldal,
             Ha az éjszakának vége , 34. oldal,
             Én még soha, 35. oldal,
             Falja a drága betűket, 36. oldal,
             Minden mámorító pillanat, 36. oldal,
             A lélek saját magadnak, 37. oldal,
             A műsor nem valóság, 37. oldal,
             Az Isten cipót adott, 38. oldal,
             Bizalom, 38. oldal,
             A kezeimben erő feszül, 39. oldal,
             A néma vulkán készen áll, 39. oldal,
             Segítsünk a zord időben, 40. oldal,
             Lehetne ő kegyesebb, 40. oldal,
             Palánktól palánkig, 40. oldal,
                                                         A „TERMÉSZET” CIKLUSBÓL
             Mindenség, a gyöngéd anya, 43. oldal,
             Tényleg reggel akar lenni? 44. oldal,
             A vörösbegy első, aki…, 44.oldal,
             Mindenütt ezüstös csillogás, 45. oldal,
             Természet ritkán használ, 45. oldal,
             Lágy déli széllel, 46. oldal,
             Mint hatalmas rivaldafényben, 46. oldal,
             Méhek szorgos zümmögése, 47. oldal,
             Méhet nem izgatja, 47. oldal.
         187.-240./ ERNEST HEMINGWAY VERSEI
             Nyitó játék, 55. oldal,
             Láthatatlan költemény, 55. oldal,
             F. W.-nek ajánlva, 56. oldal,
             Egy felső tagozatos diák gyötrelmei balladaírás közben, 56. oldal,
             A hajókazánfűtő, 58. oldal,
             A biztonsági ember, 59. oldal,
             A kimondhatatlan, 59. oldal,
             Egy újságban…, 61. oldal,
             Polonius intelmeinek modern változata, 62. oldal,
             Will Davies-nek, 63. oldal,
             A koppenhágai csata, 63.oldal,
             Oklahoma, 66. oldal,
             Foglyok, 67. oldal,
             D’Annunzió, 68. oldal,
             Isten nyáron szabadságra megy, 68. oldal,
             Hűvös az éj a város háztetőin, 69. oldal,
             [Jött puha álmos szárnyú éj…], 69. oldal,
             [Éjjel feküdtem veled…], 69. oldal,
             Sorok egy fiatal hölgyhöz, aki nagyon közel állt ahhoz, hogy egy madarat fogjon, 70. oldal,
             Meggyilkolva - Piave, 1918. július 8., 70. oldal,
             Éji madár, 71. oldal,
             Végül, 71. oldal,
             [A szajha egy szajha…], 72. oldal,
             [„A vér sűrűbb a víznél…”], 73. oldal,
             Minden hadsereg ugyanaz, 73. oldal,
             Rohamcsapatok, 74. oldal,
             A derék halott fickók emlékére, 74. oldal,
             [Arsiero, Asiago…], 75. oldal,
             Montparnasse, 75. oldal,
             Az ifjúsággal együtt, 76. oldal,
             A liberális Ernest sirámai, 76. oldal,
             A kor követelménye, 77. oldal,
             Vers, 77. oldal,
             Fekete-erdő, 78. oldal,
             Lezárt fejezet, 79. oldal,
             Becsület mezeje, 79. oldal,
             Mitrailliatrice, 80. oldal,
             A tenger… (Sima hajózás), 80. oldal,
             Roosevelt, 81. oldal,
             Riparto D’Assalto, 82. oldal,
             Kedvelem az amerikaiakat, 85. oldal,
             Kedvelem a kanadaiakat, 86. oldal,
             Nagy tánc hegyen-völgyön, 87. oldal,
             A királyok sportja, 89. oldal,
             A „kínai”-nak, akinek a katonaság volt a hivatása, 89. oldal,
             Everybody steps (Mindenki lépkedjen), 90. oldal,
             [És a szerző mindent tudhat…], 91. oldal,
             Portré egy Ladyről, 92, oldal,
             Critical Intelligence (Kritikus felismerés), 93. oldal,
             Neothomista vers, 95. oldal,
             Intelem egy fiúnak, 97. oldal,
             Őrült Krisztián emlékére, 98. oldal,
             Vers miss Marynek, 101. oldal,

          241-244./ EDUARDAS MIEŽELAITIS VERSEI
              Szív, 109. oldal,
              Ikaros, 112. oldal,
              Testem - a föld teste, 114. oldal,
              Líra, 116. oldal,
              Ige, 120 oldal,

      133. ANTOLÓGIÁKBAN MEGJELENT MŰFORDÍTÁSOK

             1./ Guido Cavalcanti: A férfi összehasonlított minden dolgot úrnőjével… (szonett).
                  - KLÁRIS ANTOLÓGIA ’07, 134. oldal.
             2./ Vidyapati Thakur: Két domb (vers).
                  - KLÁRIS ANTOLÓGIA ’07, 134. oldal.
             3./ Elizabeth Barrett Browning: Portugál szonettek VII. (szonett).
                  - KLÁRIS ANTOLÓGIA ’07, 135.oldal.
             4./ Emily Dickinson: Hozzád rohan folyóm (vers.
                  - KLÁRIS ANTOLÓGIA ’ 07, 136. oldal.
             5./ William Blake: Az elveszett kisfiú (vers).
                  - KLÁRIS ANTOLÓGIA’07, 136. oldal.
             6./ Guillaume Apollinaire: A Mirabeau-híd (vers).
                  - KLÁRIS ANTOLÓGIA ’07, 137. oldal.
             7./ Victor Hugó: Chanson (vers új fordításban).
                 - KLÁRIS ANTOLÓGIA ’07, 138. oldal.
             8./ Ernest Hemingway: A tenger (vers).
                 - KLÁRIS ANTOLÓGIA ’07, 138. oldal.
             9./ Ernest Hemingway: Ha nem leszel a Valentinom (vers).
                 - KANIZSAI ANTOLÓGIA 9, 193. oldal
           10./ Ernest Hemingway: Rohamcsapatok (vers).
                - KANIZSAI ANTOLÓGIA 9, 194. oldal.
           11./ Ismeretlen kínai szerző (i. e. 600): Fehér felkelő hold (vers).
                - KLÁRIS ANTOLÓGIA ’09, 142. oldal.
           12./ Bhártrhári: Ha hajának erdeje (vers).
                - KLÁRIS ANTOLÓGIA ’09, 142. oldal.
           13./ Guillaume de Machaut: Rondó (vers).
               - KLÁRIS ANTOLÓGIA ’09, 143. oldal.
           14./ William Shakespeare: XXVII. szonett (vers).
                - KLÁRIS ANTOLÓGIA ’09, 143. oldal.
           15./ Charles Baudelaire: Exotikus illat (vers).
              - KLÁRIS ANTOLÓGIA ’09, 144. oldal.
           16./ Emily Brontë: Levél hull, hull (vers).
              - KLÁRIS ANTOLÓGIA ’09, 144. oldal.
           17./ Theofil Gautier: Karácsony (vers).
              - KLÁRIS ANTOLÓGIA ’09, 145. oldal.
           18./ Ernest Hemingway: Sorok egy fiatal hölgyhöz, aki nagyon közel állt ahhoz,
                 hogy egy  madarat fogjon (vers).
              - KLÁRIS ANTOLÓGIA ’09, 145. old.
           19./ Michel Cahour: A vers egy utazás (vers).
              - KLÁRIS ANTOLÓGIA ’09, 146. oldal.
           20./ Michel Cahour: Oly szép (vers).
              - ÚJJÁSZÜLETÉS ALMANACH II, 2009, 65. oldal.
           21./ Michel Cahour: Időt nyerni (vers).
              - ÚJJÁSZÜLETÉS ALMANACH II. 2009, 65. oldal.
           22./ Michel Cahour: Néha a pillanat elidőz (vers).
              - ÚJJÁSZÜLETÉS ALMANACH II. 2009, 65. oldal.
           23./ Michel Cahour: Miért van az (vers).
              - ÚJJÁSZÜLETÉS ALMANACH II. 2009, 65. oldal.
           24./ Michel Cahour: Nem szeretem a követ (vers).
              - KANIZSAI ANTOLÓGIA 10, 121. oldal,
           25./ Michel Cahour: Szavak a szomjúságot oltják (vers).
              - KANIZSAI ANTOLÓGIA 10, 121. oldal,
           26./ Michel Cahour: Szeretnélek egy könyvbe tenni (vers).
              - KANIZSAI ANTOLÓGIA 10, 122. oldal,
           27./ Michel Cahour: Szelíd arcod mögé menekültem (vers).
              - KANIZSAI ANTOLÓGIA 10, 122. oldal.
           28./ Zi Ye (Ce Je): Tavaszi szél (vers).
              - KANIZSAI ANTOLÓGIA 11, 102. oldal.
           29./ Zi Ye (Ce Je): Lótuszvirág lány (vers).
              - KANIZSAI ANTOLÓGIA 11, 102. oldal.
           30./ Zi Ye (Ce Je): Találkozás az utcán (vers).
              - KANIZSAI ANTOLÓGIA 11, 103. oldal.
           31./ Wu Liang császár: A reggeli napsugár (vers).
              - KANIZSAI ANTOLÓGIA 11, 103. oldal.
           32./ Li Baj (Li Taj-Po): Kései üzenet (vers).
              - KLÁRIS ANTOLÓGIA '11, 139. oldal.
           33./ André Chénier: Egy pöttöm kislegény (vers).
              - KLÁRIS ANTOLÓGIA '11, 139. oldal.
           34-36./ Emily Dickinson: Jogunk tűrni az éjt (vers) Lélek (vers) , Ha fájó szívet (vers)
              - KLÁRIS ANTOLÓGIA '11, 140. oldal.
           37-38./ Jules Verne (Verne Gyula):A templomi csönd (vers), Téged látlak minden könnyben
              - KLÁRIS ANTOLÓGIA '11, 141. oldal.
           39-40./ Ernest Hemingway: Az ifjúsággal együtt (vers). Jött puha álmos szárnyú éj (vers)
              - KLÁRIS ANTOLÓGIA '11, 142. oldal.
            41./ Michel Cahour: Talán (vers)
              - KLÁRIS ANTOLÓGIA '11, 143. oldal.
           42./ Michel Cahour: Le Temps - Az Idő (vers, két nyelven)
              - TŰZŐRZŐK 2011, 118. oldal.
           43./ Ernest Hemingway: F.W.-nek ajánlva (vers)
              - TŰZŐRZŐK 2011, 121. oldal.
           44./ Longfellow: Zsoltár az Életről (versrészlet)
              - TŰZŐRZŐK 2011, 121. oldal.
           45./ Ernest Hemingway: Oklahoma (vers)
              - TŰZŐRZŐK 2011, 122. oldal.
           46-47./ Ernest Hemingway: Őrült Krisztián emlékére (vers), Minden hadsereg ugyanaz (vers)
              - TŰZŐRZŐK 2011, 123. oldal.
           48./ Jules Verne (Verne Gyula): A kánkán (vers)
              - TŰZŐRZŐK 2011, 124. oldal.
           49./ Jules Verne (Verne Gyula): A Koránban látni (vers)
              - TŰZŐRZŐK 2011, 125. oldal.
           50.- 51./ Ernest Hemingway: Hűvös az éj a város háztetőin (vers), Egy újságban (vers).
              - GLÓRIA ALMANACH IV. 2011, 52. oldal.
           52./ Michel Cahour: Ha az idő megállna (vers)
              - Magyar Kultúra Lovagrendje Évkönyve 2012. 2086.oldal
           53.-54./ Jules Verne: Várakozás (vers), A gőz (vers).
              - KANIZSA ANTOLÓGIA 12, 57-58. oldal.
           55-56./ Jü Hszüan Csi: Hervadó bazsarózsák (vers), ,Őszi panaszok (vers)
              - HÁROM ÉVTIZED 145. oldal.
           57-58./ Emily Dickinson: A kezeimben erő feszül (vers), A néma vulkán készen áll (vers).
              - HÁROM ÉVTIZED 146. oldal.
           59./ Jules Verne: Hermina, Hermina (vers)
              - HÁROM ÉVTIZED 147. oldal.
           60./ Ernest Hemingway: A hajókazánfűtő (vers)
              - HÁROM ÉVTIZED 148. oldal.
           61./ Anne Stevenson: Káin (vers)
              - HÁROM ÉVTIZED 148. oldal.
           62./ Michel Cahour: A gyermekkor (vers)
              - HÁROM ÉVTIZED 149. oldal.
           63./ Michel Cahour: Budapest (vers)
              - HÁROM ÉVTIZED 194. oldal.
           64-65./ Catullus: Quintia oly gyönyörű (vers), Céliának (vers).
              - KLÁRIS ANTOLÓGIA '12, 144. oldal.
           66./ Ovidius: Nyári délben (vers)
              - KLÁRIS ANTOLÓGIA '12, 145. oldal.
           67./ Petronius: Ó, Istenem! Milyen egy éjszaka... (vers)
              - KLÁRIS ANTOLÓGIA '12, 146. oldal.
           68./ William Shakespeare: Tavasz (vers)
              - KLÁRIS ANTOLÓGIA '12. 146. oldal.
           69./ Jules Verne: Fájdalom (vers)
              - KLÁRIS ANTOLÓGIA '12, 147-148. oldal.
           70-72./ Emily Dickinson: XXXVII Minden mámorító pillanat (vers),
                       CXXIX Segítsünk a zord időben (vers), CXXXII Lehetne Ő kegyesebb (vers).
              - KLÁRIS ANTOLÓGIA ' 12, 148-149. oldal.
           73./ Michel Cahour: Szeretném elcsábítani a tengert (vers)
              - KLÁRIS ANTOLÓGIA '12, 149. oldal.
           74./ Emily Dickinson: Mindenség, a gyöngéd anya (vers)
              - TŰZŐRZŐK 2012, 114. oldal.
           75./ William Blake: Beteg rózsa (vers)
              - TŰZŐRZŐK 2012, 115. oldal.
           76./ Jules Verne: Egy keskeny út (vers)
              - TŰZŐRZŐK 2012, 116. oldal.
           77./ Michel Cahour: A könyörtelen idő (vers)
              - KLÁRIS ANTOLÓGIA '12, 149. oldal.
           78./ Ernest Hemingway: Critical Intelligence (vers)
              - TŰZŐRZŐK 2012, 118-121.oldal.
           79./ Edward Mieželaitis: Testem - a Föld teste (vers)
              - TŰZŐRZŐK 2012, 122. oldal.
           80-95./ Michel Cahour versei a szavakról, az életről, a boldogságról, a szerelemről és a                               halálról
              - TŰZŐRZŐK 2013, 114 - 123. oldal
                 Csak az egyszerű szavakat szeretem, 114. old.
                 Egyetlen szó, 114. oldal.
                 Egy szó, melyet kiválasztunk, 115. oldal.
                 Szavakat találni, 115. oldal.
                 Küzdök, 116. oldal.
                 Nézni a vizet, 116. oldal.
                 Nem mertem, 116. oldal.
                 Elképzeltem a hajnali fénylő tengert, 117. old.
                 Neked adom, 117. oldal.
                 A boldogság ezernyi, 118. oldal.
                 Szeretni az éjszakát, 118. oldal.
                 Tested tanítja testemet, 121. oldal.
                 Ha szeretlek téged, 121. oldal.
                 Megérteni, 122. oldal.
                 A csönd, 123. oldal.
                 A halál, 123. oldal
           96-106./ Részletek Michel Cahour francia költő „TÉRIDŐ (ÉPHÉMÉRIDES) című kötetéből
             - KLÁRIS ANTOLÓGIA'13, 146-151. oldal.
                Csókkal érintettem az arcodon, 146. oldal.
                Próbáltam megtalálni, 146. oldal.
                Szeretni, 147. oldal.
                A múló pillanat, 147. oldal.
                Felhők, 148. oldal.
                Annyi szó bolyong bennem, 148. oldal.
                Szeretném, hogy a szavakban megmaradjon, 149. oldal.
                Pillanatok, 150. oldal.
                Az égben ezernyi madár, 150. oldal.
                Séta, 151. oldal.
                Átölelve, 151. oldal.
           107-112./ HENRI DROGUET francia költő (Cherbourg 1944-)
               A költő nacionáléja , 115-116. oldal,
                1. Chose tres simple (Egyszerű történet, vers), 116. oldal,
                2. Saint-Martin-le-Gréard II. (vers), 116-117. oldal,
                3.Anamnese (Korrajz, vers), 117-118.oldal,
                4.Saint-Martin-le-Gréard III. (vers), 118.oldal,
                5. Fermes (Tanyák, vers), 119. oldal,
                6. Départementale 92 I-III (92. megye, vers), 120-122. oldal.
              - TŰZŐRZŐK 2014, 115-122. oldal.
          113./ Michel Cahour: Szavak (Les mots, vers)
              - TŰZŐRZŐK 2014, 123-124. oldal.

*
14./ HÍREK, RIPORTOK, TUDÓSÍTÁSOK, INTERJÚK RÓLAM, VALAMINT AZ IRODALMI TALÁLKOZÓKRÓL, ESTEKRŐL, MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNYOKRÓL,
DÍJÁTADÁSOKRÓL

          1./ Fiatalok nagygyűlése Kanizsán (A címoldalon szereplő tudósítás szólt a Gyarmati Ifjúság Napja alkalmából megrendezett ifjúsági nagygyűlésről, amelyen felszólalt Illisz László, a KISZ KB titkára. Itt kerültek átadásra a megyei „Angela Davis” pályázat győzteseinek is a díjai. Vers-próza kategóriában két díjat adott ki a zsűri. Az egyiket Király Lajos: Fekete párducok című oratóriumáért kapta.). ZALAI HÍRLAP. 1992. április 22.

           2./ Balogh Jolán: Megbecsülni értékeinket. (A bemutatkozó amatőr művészek sorát Király Lajossal kezdjük…). Szövetkezet. 1987. március 25. 6. oldal.

           3./ Megnyitó Tiszavasváriban. A meghívott íróvendégek: Baranyi Ferenc, Ratkó József és Király Lajos. (beharangozó cikk).
SZABOLCS-SZATMÁRI SZÖVETKEZETEK. 1987. október, 2. oldal.

           4./ Rövid hírek: „Új kötet. Király Lajos, a zalai származású költő második kötete látott napvilágot a közelmúltban. A Mese a csoda-kútról című, szövetkezeti összefogással megjelentetett verseskötet ötezer példányban kerül a könyvespolcokra.”.
ZALAI HÍRLAP, 1988. április 7. 8. oldal.

            5./ Találkozók, irodalmi estek, újdonságok. Őszi könyvünnep Tiszavasváriban. (Fényképes riport a címoldalon az Őszi Megyei Könyvhetek megnyitójáról. Baranyi Ferenc és Ratkó József társaságában látható Király Lajos).
Kelet- Magyarország. 1988. október 28.

            6./ Őszi megyei könyvhetek. A házigazda: Tiszavasvári. (Fél oldal terjedelmű fényképes riport, amint a három költő: Baranyi Ferenc, Ratkó József és Király Lajos mondják a verseiket.).
SZABOLCS-SZATMÁRI SZÖVETKEZETEK. I. évfolyam 11. szám (1988. november), 4. oldal.

            7./ Tarnai László: Az ifjú szövetkezők költője (Szöveges életút bemutatás, fényképpel illusztrálva, amikor Király Lajos dedikál Tiszavasvárin.).
Kelet-Magyarország. 1988. december 31.

            8./ Átadták a díjakat. 83 pályázat 173 mű (Képes tudósítás a szövetkezeti dolgozók és tagok országos irodalmi pályázatának hatvani díjátadó ünnepségéről. A díjakat átadta: Czine Mihály. A Heves megyei MESZÖV különdíját kapta Király Lajos vers és prózapályázatáéért).
SZÖVETKEZET. XLVII. évfolyam 9. szám (1989. március 1.) 6. oldal.

             9./ Szalay Attila: Irodalmi kávéház Zircen. Miért tisztelem a dolgos embert? (A zirci Randevú cukrászdában tartotta Király Lajos költő az 50. író-olvasó találkozóját. Az elsőként megjelent Aranytollú reménymadár kötet bemutatójára, valamint a Fény és árnyék kötet ősbemutatójára került sor).
NAPLÓ. 1989. október 18, 5. oldal.

            10./ Küldetés a szövetkezetiek könyvterjesztő mozgalma (A Szolnok megyei napilapban megjelent tudósítás a 29. Őszi Megyei Könyvhetek Országos megnyitó ünnepségéről és az azt követő irodalmi műsorról szólt. Felsorolta a műsor író vendégeit, akik között Király Lajos költő is szerepelt a Fény és árnyék verseskötete megjelenése kapcsán.).
NÉPLAP. 1989. október 28. címoldal.

             11./ Budai M.: Egy napra ott volt az ország irodalmi központja. Országos és megyei megnyitó Mezőtúron. (Egész oldalas, 3 fényképpel illusztrált tudósítás a 29. Őszi Megyei Könyvhetek országos megnyitójáról, ahol Sánta Ferenc, Jókai Anna, Fodor András, Köteles Pál és Király Lajos voltak az íróvendégek. A gálaműsort Czine Mihály vezette le, ahol az irodalmi alkotásokat, így 3 versemet Spolarits Andrea és Czibulás Péter, a szolnoki Szigligeti Színház színészei adták elő. Ez alkalommal jelent meg a Fény és Árnyék című kötetem, amelyet Czine Mihály lektorált és dedikálhattam a közönségnek.).
MOZAIK. 1989. november, 7. oldal.

               12./ Rövid hír a Krúdy Gyula Irodalmi Kör által kiadott NEMZEDÉKEK antológiájáról, minősítve azt. Kiemelt néhány költőt: Antalfy Istvánt, Barcs Jánost, Király Lajost, Madár Jánost, Rátkai Jánost, Péter Etát, Pintér Katalint, Szántai Sándort.
ÚJ EMBER. 1991. június 6.

                13./ Balogh Jolán: Nemzedékek antológiája (A cikkíró recenziót közöl a Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiájáról, amelynek során említést tesz Gergely Mihályról, aki verssel jelentkezett, Madár Jánosról és Király Lajosról, akinek most jelent meg a Gyöngyök a sárban című verseskötete is.).ÚJ SZÖVETKEZET. 1991. május 1.

                14./ Rövid hír: „PINTÉR KATALIN költőt mutatja be Király Lajos a Budapesti Művészetbarátok szokásos csütörtöki klubnapján. A Belgrád rkp 24. szám alatti klubban november 28-án. Az este fél hatkor kezdődő találkozón közreműködnek még a költőnő bemutatásán Eszenyi Enikő, Papp Vera, Kaszás Attila, Vallai Péter és Békési Káli Artúr.”.
VASÁRNAPI HÍREK. 1991. november 24.

                15./ Király Lajos: Művészet és Barátai Alapítvány
(Tudósítás. A Művészetbarátok Egyesülete elnöksége 1991. június 28-i ülésén elhatározta a Művészet és Barátai Alapítvány létrehozását, titkári teendőjével az alapítvány kezdeményezőjét Király Lajost bízta meg. a tudósítás szólt a megalapítás 170.700 Ft-os szándéknyilatkozatáról, a felajánlók nevét és a befizetendő összeg nagyságát is közölte.).
Művészet és Barátai. I. évfolyam 1. szám. (1991. szeptember- október) 5.oldal.

                16./ Király Lajos: Tájékoztató a „Művészet és Barátai” Alapítványról (Mint az Alapítvány titkára tudósítást írtam az eddigi alapítványi befizetésekről és buzdítás a hozzájárulásokra.).
Művészet és Barátai. II. évfolyam 4. szám (1992. szeptember-október) 9. oldal.

                17./ Király Lajos: Tájékoztató a „Művészet és Barátai” Alapítványról (Tájékoztató és agitáció. Kevés a kamat és lassan csordogálnak a befizetések. Az Alapítvány az újságunk megjelentetésének legfontosabb támasza.).
Művészet és Barátai. II. évfolyam 5. szám (1992. november-december) 4. oldal.

                18./ Kiss Lajos: 20 éves a Krúdy Gyula Irodalmi Kör (A cikkíró elemzi a Kör 20 éves tevékenységét, megemlíti többek között a zalai származású elnök Király Lajos, 14 kötetes költő szerepét is.).
HÉVIZ. XI. évfolyam 2000/4.szám 9-11.oldal.

                19./ Nick Ferenc: A Magyar Kultúra Lovagjai (Fényképes ismertetés Habsburg Györgyről és Király Lajosról). Művészet és Barátai. XV: évfolyam.,2. szám (2005. március-április) 21. oldal
.
                20./ Geröly Tibor: Bélavártól New Yorkig (Gondolatok Király Lajos 60. születésnapja alkalmából „Én álmodtam a csöndet” címmel megrendezett irodalmi estjéről).
Művészet és Barátai. XVII. évfolyam 3. szám (2007. május-június) 18. oldal.

                21./ Varga Gabriella: Krúdy és Óbuda hírnevét öregbítik (Riport a Krúdy Gyula Irodalmi Körről, beszélgetett Király Lajossal is a cikk szerzője).
ÚJ KATEDRA. (Pedagógusok-pedagógusképzők havonta 10.000 példányban megjelenő lapja), 2006. október, 37-38.oldal.

                22./ Horváth-Balogh Attila: „Hittem azt, amit tettem”. A zalakomári kötődésű Király Lajos a településen tartott író-olvasó találkozót (A cikkíró szólt a zalakomári évekről, a megjelent legújabb kötetről, a Krúdy Körről és Hemingway verseinek fordításáról).
ZALAI HÍRLAP, 2008. május 28. 7.oldal.

                23./ Györgypál Katalin: A tisztújító közgyűlésről (A gyűlésen felszólalt Király Lajos).
Művészet és Barátai. XIX. évfolyam (2009. május-június) 3.szám 28. oldal.

               24./ Györgypál (Katalin): Tisztújítása Művészet és barátai Alapítványnál (Király Lajos titkár beszámolójáról és a tisztségviselők választásáról. Elnök: Tárkányi Imre. Titkár: Király Lajos. Tagok: Baktai Faragó József, Kiss Zita és dr. Szemenyei Klára).
Művészet és Barátai. XIX. évfolyam (2009. május-június) 3. szám 29. oldal.

               25./ - bihari- (Bihari Tamás): Létezése a vers, a műfordítás, az irodalom (a Pesterzsébeten élő 62 éves Király Lajos író, költő, műfordító bemutatása életút riporton keresztül. A cikk egy nagyméretű színes fotót is közöl a riportalanyról).
Pesterzsébet. (Budapest Főváros XX. kerületének társadalompolitikai és szolgáltató lapja.) XXX. évfolyam 9. szám (2009. szeptember 1.) 16. oldal.

               26./ K.H.: Öregdiák-találkozó a Batthyányban (Tudósítás, amelyben a következőket írták: „Az évforduló másik jeles eseménye az iskola közel negyvenezer kötetes lelkének, a könyvtárnak névadója, melyet ettől a naptól Tüskés Tibor Iskolai könyvtárnak neveznek. Tüskés Tibor, a féléve elhunyt író, szerkesztő, kritikus, Nagykanizsa díszpolgára az iskolára hagyta könyvtárát. Így a méltó a névfelvétel, melynek fényét Király Lajos „Tüskés Tiborra emlékezem” című kötetének felmutatása is emelte. Ezen felül Simon M Veronika festőművész olajfestményét, Tüskés Tibor portréját is leleplezték az ünnepen. A rendezvény vendége volt dr. Nagy Anna költőnő, Tüskés Tibor özvegye.”. KANIZSA (Lokálpatrióta hetilap), XXII. évfolyam 24. szám (2010. június 17) 7. oldal.

                27./ Z.A.: Megjelent a tizenegyedik Antológia (Tudósítás, amelyben szólnak a „Tüskés Tiborra emlékezem” könyvemből megjelentetett kanizsai fejezetről és az általam elmondott Tavaszi szél című versemről is).
KANIZSA. (Lokálpatrióta hetilap) XXII. évfolyam 24. szám (2010. június 17) 12. oldal.

*

15. IRODALMI ESTEK, ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓK

      151. ÁLTALAM BEMUTATOTT ÍRÓK. KÖLTŐK ÉS IRODALMI TÁRSASÁGOK                           ESTJEI

      1511. MŰVÉSZETBARÁTOK EGYESÜLETE

                1./.1991. február 27: Köves István költő bemutatkozása
                2./ 1991. március 27: Szőke Miklós Árpád író, költő bemutatkozása.
                3./ 1991. április 10: „Költészet Napja” alkalmából a „Nemzedékek” antológiánk                                        bemutatása.
                4./ 1991.április 27: Radnai Ketykó István költő bemutatkozása.
                5./ 1991. május 29: Lukács Ottó költő bemutatkozása.
                6./ 1991. szeptember 25: P. Kovács János novellista estje.
                7./ 1991. október 21: Elek Mihány költő „Útközben” című kötetének bemutatója.
                8./ 1991. november 28: Pintér Katalin költő estje.
                9./ 1992. január 30: Rátkai János költő, prózaíró estje.
              10./ 1992. február 27: Antalfy István költő „Visszhang” című, első kötetének bemutatása.
              11./ 1992. március 26: Bolváry Judit költő „Sohasem késő” című, első kötetének bemutatása.
              12./ 1992. április 30: Bíró András költő „A szépség ünnepe” című kötetének bemutatása.
              13./ 1992. május 27: Tatai Török Ibolya író, költő estje.
              14./ 1992. október 28: Kende Sándor„Pistám szerelmei” című kötetének bemutatása. (Nem                        gondolta senki, hogy november 27-én a Farkasréti temetőben búcsúztatjuk.)
              15./ 1993. január 27: Czédli József költő „A létezés himnusza” című első kötetének                                    bemutatása.
              16./ 1993. március 21: Vántsa Zoltán „Kitárom bezárt kapuimat” című, első verseskötetének                      bemutatása.
              17./ 1993. április 28: Szénási Sándor István költő bemutatása Meditáció címmel.
              18./ 1993. május 26: T. Ágoston László novellista estje.
              19./ 1993. december 1: Körtvélyessy Magda „Kettős párhuzam” című általam szerkesztett                           kötetének bemutatója.
              20./ 1994. február 23: Kántor Zoltán költő szerzői estje.
              21./ 1994. április 27: Lukács Ottó költőnek az általam szerkesztett „Menekültlét” című                                kötetének bemutatása. (Nagyon szorgalmaztam, hogy a nagykanizsai születésű                                      csodálatos lírai verseket író költőtársunk, aki nagyon beteg volt, kiadja az első kötetét.                          Nekem jutott az a lehetőség, hogy megszerkeszthettem az első könyvét. Az esten                                  hallhattuk kitűnő zongorajátékát is, mivel zenei konzervatóriumot végzett zeneszerző                          szakon. Az estet követő egy éven belül örökre elbúcsúzott tőlünk.)
              22./ 1994. szeptember 28: Kanizsa József költő „Énekel a lomb” kötetének a bemutatása.
              23./ 1994. november 30: Baktai Faragó József általam szerkesztett „Szaggatott szivárvány”                        címmel megjelent első kötetének bemutatása.
              24./ 1995. május 31: Keres Emil Kossuth díjas színművész „Hány élet volt ez?” címmel                               megjelent verseskötetének bemutatása. (Nagy öröm volt számomra, hogy én                                         szerkeszthettem a kitűnő színész 70. születésnapja alkalmából megjelent verseskötetét.                         A könyvet az általam vezetett Krúdy Gyula Irodalmi Kör adta ki. Az irodalmi esten                             verset mondott Székhelyi József színművész is.).
               25./ 1995. november 29: Bemutattam a csepeli Tamási Lajos Olvasó Munkás Klubot.
               26./ 1996. szeptember 25: Kanizsa József költő „Fény gyúl ki az égen” kötetét mutattam be.

         1512. KRÚDY GYULA IRODALMI KÖR

          15121. Kéhli Vendéglő Krúdy Szalonja, (Óbuda, Mókus utca 22. Kéhli Vendéglő)

                 1./ 1993. szeptember 9: Bemutattam Porubszky Ildikó költőt, a Zsarát irodalmi lap                                      szerkesztőjét.
                 2./ 1994. szeptember 9: Bemutattam a 70 éves Antalfy István költőt.
                 3./ 1995. május 11: Bemutattam Hevér Zoltán költőt.
                 4./ 1995. június 8: Megszerveztem a 70 éves Keres Emil Kossuth-díjas színművész                                    jubileumi estjét, ahol az általam szerkesztett „Hány élet volt ez?” kötetét mutattuk be.
                 5./ 1995. szeptember 7: Bemutattam a csepeli Tamási Lajos Olvasó Munkás Klubot.
                 6./ 1997. szeptember 11: Bemutattam Porubszky Ildikó költőt, szerkesztőt.
                       Közreműködtek: Györgypál Katalin, Kanizsa József, Sellei Zoltán, Tárkányi Imre.
                 7./ 2005. május 12: Bemutattam Kő-Szabó Imre prózaírót.
                 8./ 2005. november 10: Beszélgettem a 70. születésnapját ünneplő Zászlós Leventével a                          „Gilgames” fordításkötetéről.
                 9./ 2006. szeptember 8: Fogadtuk és bemutattam a nagykanizsai Aranyecset Irodalmi és                           Képzőművészeti Társaságot, melynek titkára Riersch Zoltán költő, egykori zalakomári                         (kiskomáromi) irodalmi színpadi tagom.
               10./ 2008. február 14: Irodalmi esten mutattam be Györgypál Katalin költő, író, drámairó, a                         KLÁRIS szerkesztő-laptulajdonosának életútját és művészetét.
               11./ 2008. január 10: Bemutattam a költő-házaspár Hanácsek Erzsébet és Madár János                                 irodalmi munkásságát.
               12./ 2008. május 8: Bíró András író, költő új könyvének bemutatója kapcsán beszélgettem a                       szerzővel
               13./ 2008. szeptember 11: Bemutattam a Nagykanizsán élő Riersch Zoltán költőt.
               14./ 2008. október 13: Lator László Kossuth-díjas költő, műfordító, szerkesztő életútját                               mutattam be és műfordítás rejtelmeiről faggattam a Krúdy szalonban.
               15./ 2009. április 9: Fa Ede kanizsai költő Eszmélet/len kötetét mutattam be és beszélgettem                       a költővel életútjáról.
               16./ 2009. november 12: Vendégünk volt a Krúdy Szalonban Baranyi Ferenc Kossuth-díjas                         költő, műfordító, akit az életútjáról, költészetéről és a műfordítás titkairól faggattam.
               17./ 2010. február 11: Györgypál Katalin költő Röpte percek címmel megjelent új kötetét                           mutattam be.
               18./ 2010. április 15: Kanizsa Józseffel közösen mutattuk be a HÉVÍZ folyóiratot.
               19./ 2010. június 10: Emlékező est keretében mutattam be a „Tüskés Tiborra emlékezem”                           kötetemet a féléve elhunyt író, szerkesztő születésének 80. évfordulója alkalmából.
                      Az esten részt vett az író fia Tüskés Gábor irodalomtörténész, az MTA osztályvezetője.
                      Posztumuszként mutattam be Baktai Faragó József általam szerkesztett „Földbe sietett                         csillagok” című kötetét.
                      Az esten részt vett a költő özvegye és leánya is.
                20./ 2010. július 8: Kétnyelvű irodalmi estet szervezetem a nálam vendégeskedő Michel                             Cahour francia költő, filozófus általam fordított verseiből.
                21./ 2011. január 13: Bemutattam Góg János költőt, a „FÖVENY” irodalmi folyóirat                                szerkesztő-laptulajdonosát.
                22./ 2011. június 9: Bemutattam a 75 éves Lengyel Géza költőt, a csepeli Tamási Lajos                                Olvasó Munkás Klub elnökét.
                23./ 2012. február 11: A 80 éves Tárkányi Imre költő, színikritikus estjét szerveztem meg és                        beszélgettem vele életútjáról.
                24./ 2012.október 18: A 30 éves Krúdy Gyula Irodalmi Kört ünnepeltük. Ebből az                                      alkalomból készült el az általam szerkesztett „Három évtized” antológiánk, amelyről                            szóltam az ünnepi gondolatok között.
                       Ezen alkalomból tüntettük ki sokévi együttműködéséért és körünk támogatásáért Bús                          Balázs urat, Óbuda-Békásmegyer polgármesterét Krúdy ezüst emlékéremmel.
                       Az antológiánkból ünnepi műsort szerkesztettem.
                       A műsorban közreműködtek: fényesi Tóth János előadóművész, Hegedüs Valér                                    zongoraművész, Pető József operaénekes, Mendel György színművész, Székely                                    Mendel Melinda színművész, Tárkányi Imre költő.
                25./ 2012. november 8: Tálas Ernőt, a Stockholmi Királyi Opera tenorját Kanizsa Józseffel                        közösen faggattuk az „Énekes éltem” című könyve alapján. Az est során élőben „A                              capella” és felvételről hallhattuk Tálas Ernő szép énekeit.
                26./ 2013. február 14: Bemutattam Szénási Sándor István költőt, a Krúdy Kör prózai                                    szakosztályának a vezetőjét, aki egy verscsokrot adott elő.
                27./ 2013. október 17-én a Kéhli Vendéglő Nagytermében bemutattuk az általam                                          szerkesztett „Krúdytól-Krúdyról” antológiánkat, amelyből műsort szerkesztettem.
                       A műsorban felléptek::Keres Emil, Mendel György, Székely Mendel Melinda, fényesi                          Tóth János, Tálas Ernő és Enyedi Béla.
                       Keres Emil Kossuth-díjas színművész elmondotta a „Beszélgetés Krúdy Gyulával”                              című írásomat.
                 28./ 2013. november 14-én vendégünk volt Csukás István Kossuth-díjas író, költő,                                      meseíró. A vendégünket életútjáról Tárkányi Imre és jómagam faggattuk.
                 29./ 2014. június 12-én a 70 éves Kovács István József költő jubileumi estjét vezettem le                             és beszélgettem az alkotóval.
                        Az estről a Montázsmagazinban fényképes riport készült!
                 30./ 2014. szeptember 11-én vendégünk volt Weninger Endréné író, költő, a                                                 Montázsmagazin szerkesztője. Az estjét levezettem és beszélgettem vele életútjáról,                             költészetéről, terveiről.
                        Az estről videó felvételt készített Szabó László újságíró a hirek18.hu szerkesztője                                 (wwww.hir18.hu) A You Tube-on is megtalálható!
                        Az estről az általam készített fényképes riport olvasható a Montázsmagazinban is.
                  31./ 2014. október 9-én a 90 éves Antalfy István köszöntése a Krúdy körben, beszélgetés                           életútjáról.
                        Az est alkalmából a Krúdy emlékfal koszorúzása kapcsán megemlékező beszédet                                 tartottam Krúdy    Gyuláról.
                        Az estről videó felvételt készített Szabó László. A több mint 1 órás anyag látható a                               www.hirekl8.hu-n és a You Tube-on.
                        Az estről Kreischer Nelly is 7 darabból álló sorozatot készített, amely a Youtube-on                            látható.
                 32./ 2014. december 11-én rendeztünk meg a Kiskarácsony-Nagykarácsony című estünket.
                       Az esten mindenki elmondotta, hogy az év folyamán mi történt vele, ,hol szerepelt,                              könyvet adott-e ki, majd utána egy verset adott elő
                       Jómagam is elmondottam az 50 éves irodalmi pályafutásom jubileumi estjét, két                                  könyvem megjelenését, valamint Balázs fiamnál Fanni Olivia születését, aki a                                      harmadik kisunokám, valamint azt is, hogy Óbudán laknak.
                       Végül elmondottam Michel Cahour francia barátom által írt, általam lefordított
                       „A   csönd hangjai” című versciklust.
                       Az estről Kreischer Nelly videó felvételt készített, amely látható a Youtube-on.
                 33./ 2015. január 8-án a Krúdy Szalonban megszerveztem Tárkányi Imre szerzői estjét.
                 34./ 2015.. február 12-én bemutattam Németh Nyiba Sándort és életútjáról faggattam.
                 35./ 2016. május 12-én a Kéhli vendéglő Nagytermében a koszorúzás és kitüntetések                                   átadása után Hoffman katalinnal  közösen bemutattuk Sz. Kovács Péter fiatal író
                        Szindbád című, Krúdy művekből készült művének két adaptációját.
                 36./ 2016. október 13. Krúdy emlékest keretében a kitüntetések után  Hoffman Katalin,                              Szőlősi Dávid,   Tárkányi Imre két adaptációt és Ujvári Ferenc egy monológot adott                            elő  rendezésemben Sz. Kovács Péter Szindbád című művéből. Előtte bemutattam a                              szerzőt. Az estről videó készült.
                 37./ 2017. november 9-én  A 90 éves Lator László Kossuth-díjas költő műfordítói estjét rendeztem                             meg a Kéhli Vendéglő Krúdy Szalonjában.
                   38./ 2018. május 10-én bemutattam  Györgypál Katalin  költőt, prózaírót lapszerkesztőt. 

              15122. Zila Kávéház, Krisztina Cukrászda, „Kávéházi esték” sorozat (XVIII. ker.                                  Üllői út 452.)

                    1./ 2013. március 21-én Györgypál Katalin író, költő, lapszerkesztő „Egy nyáron át”                                 című kötetét mutattam be.
                        Az eseményről riport készült, valamint egy rövid videó összeállítás készült, amely                               megtekinthető a www.hir18.hu honlapon!
                    2./ 2013. június 20-án Ossik János estjének bevezetőjeként méltattam a szerző fordítói                             tevékenységét és May Károly munkásságát, amely látható és hallható a
                        www.hir18.hu   honlapon.
                    3./ 2013. augusztus 15-én bemutattam Kreischer Nelly és Dánielisz Éva költészetét.
                    4./ 2013.október 16-án a Kőbányai Írok Költők Egyesületét köszöntöttem.
                    5./ 2014. április 17-én bemutattam a Montázsmagazin általam szerkesztett „Lelkünk                                  ünnepnapjai” antológiáját. Műsort szerkesztettem és kiállítást szerveztem a                                            Montázsmagazinhoz kötődő festők, grafikusok és fotósok alkotásaiból. Beszélgettem                          Weninger Endréné szerkesztővel a lap tevékenységéről és a jövőbeni terveiről.
                         Az estről cikk és videó felvétel is készült, amelyek megjelentek a www.hír18.hu                                    honlapon, valamint a You tube-on! Fényképes interjú jelent meg a                                                          Montázsmagazinban is!
                     6./2014. május 15-én bemutattam Németh Nyiba Sándor költőt, zeneszerző, szerkesztőt,                           egykori olimpikont és levezettem műsorát.
                        Az estről interjú, valamint videó felvétel készült és megjelent a www.hír18.hu                                       honlapon és a You Tube-on!
                    7./ 2014. augusztus 21-én a hódmezővásárhelyi Fehér József költő, meseíró életútját és                             költészetét mutattam be.
                        Az estről interjú, valamint videó felvétel készült, amely megjelent a www.hir18.hu                               honlapon. Továbbá szerkesztett formában részletet adott le a Hódmezővásdárhelyi                               Televizió!
                     8./ 2014. szeptember 18-án a 90 éves Antalfy István költő jubileumi estjét vezettem le és                         munkásságáról, valamint jövőben terveiről faggattam.
                        Az estről több mint 1 órás videó felvételt készített Szabó László újságíró-szerkesztő,                           amely látható a You Tube-on és a 18. kerületi hirek internetes újságban.
                     9./ 2015. április 16-án Györgypál Katalin szerzői estjét szerveztem meg és beszélgettem                          a költővel.
                    10./ 2015. június 16-án a 90. éves Keres Emil önálló estje volt, a színész-költővel                                      beszélgettem
                    11./ 2015. július 18-án bemutattam Szabó László. Kávéházi esték című könyvét és                                     beszélgettem a Zila családdal, valamint a könyv szerzőjével. Az estről Videóelvétel                             készült.
                    12./ 2016. február 18-án bemutattam Szöllősi Dávid költőt, műfordítót, énekest.
                    13./ 2016. július 21-én bemutattam a 90. éves Tálas Ernőt, a stockholmi Király i opera                                tenorját, faggattam életéről. az estről felvétel készült.
                    14./ 2016. szeptember 15-én bemutattam Sz. Kovács Péter fiatal költőt, novellistát,                                      faggattam életéről, terveiről.
                    15./ 2016. október 20-án Góg János estjét moderáltam.
                    16./ 2017.február 16-án bemutattam Németh Nyiba Sándort.
                    17./ 2017. június 15-én megszerveztem  A 70 éves Tóth-Hekkel Arany születésnapi estjét és                                   bemutattam az általam szerkesztett "Hetvenkedő idő" című kötetét.
                    18./ 2018. április 18-án bemutattam Tárkányi Imrét.
                    19./ 2018. március 21-én bemutattam a 85 éves Szabados István festőművészt és                                          megnyitottam a kiállítását.
                    20./ 2018. augusztus 16-án bemutattam a 80 éves Regényi Ildikót.
                    21./ 2018. szeptember 20-án bemutattam Kreischer Nelly "Meztelenül" című                                               verseskötetét.

           15123. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XV. kerületi Eötvös Könyvtára (XV. kerület,                               Eötvös utca 8.)

                     1./ 2013. június 6-án bemutattam dr. Laczkó András írót, irodalomtörténész, szerkesztőt                           70. születésnapja alkalmából.
                     2./ 2013. november 7-én bemutattam Regényi Ildikó életútját.

            15124. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVI. kerületi Sashalmi Könyvtára (Sashalom, 
                        Veres  Péter u.53.)

                     1./ 2014. február 4-én bemutattam M. Jankó János költőt és életútját.
                     2./ 2014. március 6-án jubileumi születésnapja alkalmából beszélgettem Györgypál                                   Katalin életútjáról, költészetéről, lapszerkesztői munkásságáról. Összeállítást                                       mutattunk be verseiből és prózai műveiből.
                     3./ 2014. május 6-án beszélgettem Ossik János íróval, műfordítóval.
                          áttekintettük Karl May regényeinek fordításával kapcsolatos munkásságát és                                         jövőbeni terveit.
                     4./ 2014. június 5-én Kanizsa Józseffel elemeztük Kardos Ferenc nagykanizsai költő                                 irodalmi munkásságát és költészetét.
                     5./ 2014. augusztus 7-én korabeli zenei felvételekkel és élőben is előadott                                                   énekszámokkal színesítve bemutattam Tálas Ernő, a Stockholmi Király Opera                                      tenorja életét és művészetét.
                     6./ 2014. szeptember 4-én megrendeztem Tóth-Hekkel Arany első festménykiállítását,                               majd bemutattam az általam szerkesztett „Vándorutam piramisa” című első                                           verseskötetét.
                          Ezen alkalommal mutattam be Drotleff Zoltán költészetét, és versek hangzottak el a                             „Szeretet ösvényein” című kötetéből.
                     7./ 2014. október 2-án bemutattam a mély érzelmű Vitál Mária költészetét és faggattam                              a lélek belső forrongásairól, kitárulkozásairól, valamint távlati irodalmi terveiről.
                           Az estről fényképes interjú készült a hir18. Internetes újságban.
                     8./ 2014. november 6-án bemutattam Dombrádi István költő, faszobrász-restaurátor                                    költészetét.
                     9./  2015. július 2-án Szalki Bernát Attila műfordítóval beszélgettem és bemutattam                                      életútját.
                    10./ 2015. augusztus 6-án Tálas Ernővel beszélgettem.
                    11./ 2015. szeptember 3-án bemutattam Mester József Tamás az Arad melletti Pécskán
                           élő költőt.
                    12./ 2016. február 4-én  bemutattam Vermes György (Szeles György) költőt, műfordítót,                            haikuk és limerckek jó ismerőjét és művelőjét.
                    13./ 2016. május 5-én a 75 éves Lengyel Géza  költővel beszélgettem.
                    14./ 2016. október 6-án bemutattam a 80 éves Kő-Szabó Imre novellistát.
                    15./ 2017. február 2-án bemutattam  Ujvári Ferenc költőt.
                      16./ 2017. július 6-án  bemutattam a 65 éves Nguyen Hong Nam Piroska költőt, novellistát,                                           műfordítót.
                      17./ 2017. október 5-én bemutattam a 75 éves Kreischer Nelly költő élertútját és költészetét. 


        1513. CSEPELI MUNKÁSOTTHON TAMÁSI LAJOS OLVASÓ MUNKÁS KLUBJA
                  (Csepel, Árpád u. 1.)

                1./ 2012.június 12-én részt vettem Györgypál Katalin irodalmi munkásságának és                                     költészetének bemutatásában.

        1514. MÁS BUDAPESTI, VIDÉKI ÉS KÜLHONI HELYSZÍNEK

                 1./ 1992. október 27-én a Rátkai Klubban mutattuk be a Krúdy Gyula Irodalmi Kör „Egy                         évtized” címmel megjelent antológiáját. A jubileumi estet én szerkesztettem. Az ünnepi                       esten olyan neves művészek és előadók szerepeltek, mint Keres Emil, Oszter Sándor,                           Sellei Zoltán, Dévai Nagy Kamilla és Linka Ágnes.
                      Az estről videó felvételem van!
                 2./ 2000. április 6-án a „HÉVÍZ” irodalmi folyóirat vendége volt a Krúdy Gyula Irodalmi                        Kör. Laczkó András főszerkesztő fogadott bennünket. A résztvevők: Kanizsa József                            titkár, Tárkányi Imre versszakosztály vezető, Szénási Sándor István prózai                                            szakosztályvezető, Sellei Zoltán előadóművész és jómagam voltunk.
                 3./ 2003. január 14-én a Budapesti Kamaraszínház Tivoli Színházában került sor a                                   „Művészetek találkozása” című rendezvényre, amelyet a Krúdy Gyula Irodalmi Kör és                         sógorom, Szendi Miklós a „Dominó-barokk” kft cégvezetője szervezett. Az esten a kör                       „Két évtized” című antológiáját mutattuk be, a műsort jómagam szerkesztettem.
                 4./2005. november 17-én a Budai várban lévő Café Comédiumban bemutattam Györgypál                      Katalin költőt és Tárkányi Imre költőt.
                 5./ 2008. október 18-19-én vezetésemmel a szlovákiai Szécsénykovácsiban (Krúdy őseinek                       szülőföldjén) Krúdy Emléknapok keretében koszorúztunk, majd műsort adtunk                                     Tárkányi Imrével és Szénási Sándor Istvánnal közösen.
                      Ezen alkalommal rendezett Koncz Eta festőművész kiállítását Tárkány Imre nyitotta                             meg. Továbbá sor került egy Krúdy Könyvtár megnyitására is.
                 6./ 2009. szeptember 29-én a Rátkai Klubban Fodor András emlékestet szerveztem. Az est                       moderátora voltam. Az esten részt vett az író özvegye Fodorné Mátis Sárika is. Az estre                       neves csapatot sikerült összetoborozni!
                      Az emlékbeszédet Jókai Anna Kossuth-díjas író tartotta. A műsorban szerepeltek:                                 Fenyves Mária Annunziáta költő; Hegedüs Valér zongoraművész; Kanizsa József                                 költő; Kubik Anna Érdemes Művész (később Kossuth-díjat kapott!); Lator László                                 Kossuth-díjas költő, műfordító (Fodor András Eötvös kollégista társa., szobatársa,                               barátja); Tálas Ernő, a Stockholmi királyi Opera tenorja; Tárkányi Imre költő és                                   Stancsics Erzsébet költő.
                      Az estről videó felvételem van!
                 7./  2014 május 20-án  Tóth-Hekkel Arany és Drotleff Zoltán költőket mutattam be az                              „Élhető világ” klubban
                 8./ 2014. október 10-én Tóth Hekkel Arany, a Krúdy Kör tagjának kiállítása, szerzői estje                         volt Seregélyesen.A költőt bemutattam szülőfalujában.
                      Kanizsa József, a Krúdy Kör titkára fényképes riportja olvasható a 18. kerületi hirek-                           ben valamint a You Tube-on. a költő-festő szülőfalujában, Seregélyesen rendezett                                irodalmi estről és festménykiállításról.
                 9./ 2015 november 23-án Budaörs: Emlékezés Krűdyra, Szabó László  "Kávéházi esték"                                     könyvbemutatója.
                 10./ 2015. december 1-jén  Pestszentlőrinc Nagykönyvtár, Szabó László: "Kávéházi  esték"                                   könyvbemutatója.
               

*

152. SAJÁT IRODALMI ESTEK, KÖNYVBEMUTATÓK ÉS JELENTŐS KRÚDY KÖRÖS RENDEZVÉNYEKEN VALÓ SZEREPLÉSEK

       1521. MŰVÉSZETBARÁTOK EGYESÜLETE

                 1./ 1987. április 22-én „Vallomások” címmel első alkalommal mutatkoztam Budapesten az                       eddig nyomtatásban megjelent és az új verseimből készített válogatással a                                             Művészetbarátok Egyesülete Mária utcai, akkori klubjában .
                 2./ 1988. március 30-án a „Mese a Csodakútról” címmel jelent meg a 2. kötetem, amelynek                       az ősbemutatója került megszervezésre a Művészetbarátok Egyesülete Mária utcai                               klubjában. Az egyesület főtitkára, Geröly Tibor mutatott be
                 3./ 1988. december 14 került bemutatásra a „Piros Táltos” címmel megjelent 3. kötetem az                       Egyesült Mária utcai klubjában.
                      Az est moderátora Gergely Mihály József Attila-díjas író volt, az Egyesület elnöke, aki                         szintén verseskötettel kezdte pályafutását.
                 4./ A „Rekviem” címmel megjelent   11. verseskötetemet 1994. március 30-án mutattuk be                       a TESZ székház I. emeleti termében.
                     A műsort Fenyves Mária Annunziáta állította össze, közreműködtek: Györgypál Katalin                       költő, Kalmus Péter gitárművész, Sellei Zoltán előadóművész, Tárkányi Imre költő és                         Végh Gusztáv színművész.
                     Kalmus Péter a „Horvátország, annó 1991” című versemet megzenésítve adta elő.
                     Az estről részemre Bíró Endre videó felvétel készített!
                  5./ 2005. október 19-én bemutatásra került a ”Profán imádság” című kötetem, amelyen                             Sellei Zoltán, Tárkányi Imre és jómagam adtuk elő a verseket.
                  6./ 2007. március 21-én a Művészetbarátok Egyesületben, a VII. kerületi Wesselényi utcai                       díszteremben a 60. évemet ünneplő jubileumi estemet rendeztük meg „Én álmodtam a                         csöndet” címmel. A saját verseken kívül először jelentem meg egy érdekes versordítás                         csokorral is.
                      A műsorban szerepeltek: Enyedi Béla daltulajdonos, (aki néhány megzenésített                                     versemet adta elő), Kanizsa József költő, Sellei Zoltán előadóművész (akit sajnos                                 gégerák miatt pár hónap múlva gyászoltunk), Simon M. Veronika festőművész (aki egy                       rólam készített portrét adott át), Stancsics Erzsébet költő, Tárkányi Imre költő és                                   jómagam. Ezen alkalomból eszperantó tanárom, dr. Jáki Ferenc professzor eszperantóul                       köszöntött.
                      Az estről ezen a napon az 59. születésnapját ünneplő Bíró Endre részemre videó                                   felvételt készített!

        1522. KRÚDY GYULA IRODALMI KÖR

          15221. Krúdy Gyula Irodalmi Kör Krúdy Szalonja (Óbuda, Mókus u. 22. Kéhli Vendéglő)

                  1./ 2005. október 13: Bemutattuk a 13. kötetemet, amely „Profán imádság” címmel jelent                         meg. Az esten közreműködtek: Enyedi Béla daltulajdonos, Kanizsa József költő,                                   Tárkányi Imre költő, Sellei Zoltán előadóművész.
                      Az estről Bíró Endre videó felvételt készített részemre!
                  2./ 2007. június 14: A Krúdy Szalonban „Én álmodtam a csöndet” címmel első ízben                               mutatkoztam be az irodalmi esten átfogóan műfordítói tevékenységemmel.
                  3./ 2011. június 9: Hemingway, a költő címmel a Nobel-díjas író halálának 50. évfordulója                       alkalmából egy csokrot mutattam be az író általam fordított verseiből.
                  4./ 2012. május 10: A Kéhli Vendéglő Nagytermében Kanizsa József „Fénnyel jöttem”                              valamint Király Lajos „Kanizsai emlékképek” és a „Hold és Szél” címmel megjelent                            válogatott kínai szerelmes és erotikus versfordításait tartalmazó kötete bemutatójára                            került sor.  Az est moderátora Gyimesi László volt.
                       A kötetbemutatón közreműködtek: Keres Emil Kossuth-díjas színművész, Székely                                Mendel Melinda színművész, Tálas Ernő operaénekes és Tárkányi Imre költő.
                   5./ 2014. november 13: A Kéhli Vendéglő Nagytermében került bemutatásra, Tárkányi                             Imre levezetésével az „50 éve az irodalmi pályán” című jubileumi estem, ahol a                                   NÉGY „E” fordításkötetem, és „HANGOK ÉS HANGULATOK” című, új verseket és                         prózai írásokat tartalmazó kötetem került bemutatásra.
                        A műsorban részt vettek: Balázsi Judit előadóművész; Keres Emil Kossuth-díjas                                   Érdemes Művész; Németh Nyiba sándor, költő, zeneszerző, egykori olimpikon;                                     Tárkányi Imre költő és jómagam.
                        Az esten került bemutatásra Elizabeth Barrett Browning angol költőnő általam                                     fordított Lord Walter felesége című erkölcsi tanmeseéje. A három hangra adaptált                                 műben Keres Emil Maude, Balázsi Judit Lady és Tárkányi Imre a Narrátor szerepét                             adta elő.
                        Az estről cikket írt és videó felvételt készített Szabó László, a hir18 főszerkesztője,                               amelyet bemutatott az általa szerkesztett lapban.
                        Az anyag látható a  http://hirek18.hu/kiraly_lajos.html linken, továbbá a Youtube-on                             és a Facebook-on is.
                        Kreischer Nelly szintén készített felvételt, amely 6 részben vágatlanul látható a                                     Youtube-on Krúdy Kör (2014.11.13) Király est 1/6 címszó alatt.


         15222. Zila Kávéház, Krisztina Cukrászda „Kávéházi esték” sorozata 
                     (XVIII:ker. Üllői út 452.)

                     1./ 2010. március 18: Bemutatásra került a „Szeress pokol s menny tüzével„
                          verseskötetem.
                     2./ 2011. június 16. „Hemingway, a költő” címmel versfordítói estem volt a Nobel-díjas                             író Magyarországon még nem ismert, általam fordított verseiből.
                          A verseket elmondották: fényesi tóth János, Kanizsa Jóusef, Tárkányi Imre és                                       Jómagam. Zenei közreműködők: Martyin Nicolette jassz énekes és zenekara:                                       Babinecz István gitár, Németh Mária brácsa.
                          Az estről DVD felvételem van!
                     3./ 2012. március 22: A „Hold és Szél” kínai szerelmes és erotikus versfordításaimat                                 tartalmazó válogatásomból, klasszikus kínai zenei aláfestéssel adtunk elő egy                                       csokrot.Közreműködtek: fényesi Tóth János költő, Hoffmann Katalin költő, Keres                               Emil Kossuth-díjas színművész, Simon M. Veronika előadó, Tárkányi Imre költő és                             jómagam.
                          Az estről részleteim vannak DVD-n!
                     4./ 2014. március 20: Bemutatásra kerültek „Az énekes madár”, valamint „A költő                                     lelke” című versesköteteim.
                          Közreműködtek: Lengyel Géza költő, Stancsics Erzsébet költő, Tárkányi Imre költő,                           Vaskó Andrea énekes, versmondő, Németh Nyiba Sándor énekes, valamint jómagam.
                          Az estről fényképes riport készül, megjelent a www.hir.18.hu-ban!
                     5./ 2015. március 19-én a "Változastok a csöndre" kötetem bemutatója
                     6./ 2016. február 19-én a "Meditációk" kötetem bemutatója
                     7./ 2017. március 16-án a 70. születésnapi estem megszervezése, jubileumi irodalmi est                            az "Új versek és versfordítások" valamint az "Emlékek, tájak, utazások"  címmű                                  köteteim alapján.
                     8./ 2018. március 21-én a "Rímek és dallamok" kötetem bemutatója.
            15223. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XV. kerületi Eötvös Könyvtára
                        (XV. ker. Eötvös utca 8.)

                      1./ 2009. szeptember 3: Kanizsa József költészetemről és legújabb versesköteteimről                               faggatott.
                      2./ 2011. január 6: Műfordítói estem másfél évezred költőinek műveiből.
                      3./ 2011. június 16:„Hemingway a költő” címmel műfordítói estem volt.
                      4./ 2012. március 1: A „Kanizsai emlékképek”, valamint a „Hold és Szél” műfordítás                                kötetem került bemutatásra.
                      5./ 2013. április 4: Bemutatásra került a „Gondolatok a lélekről és a világról” című                                    kötetem.
                           Közreműködtek: Hoffmann Katalin, Stancsics Erzsébet, Tárkányi Imre, Tálas Ernő                              és jómagam.

          15224. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVI. kerületi Sashalmi Könyvtára 
                      (Sashalom, Veres Péter u. 53.)
                      
                      1./ 2014. február 4-én a "Hold és szél" című kinai szerelmes és erotikus versfordításokat                            tartalmazó kötetemet mutattuk be
                      2./ 2015. október 1-én került bemutatásra a "Lélek hangjai" (Sons de l'Âme) című
                           kétnyelvű, Michel Cahour  francia költő verseinek fordításaiból való könyvem.
                           Vermes György beszélgetett velem.
                           Közreműködtek: M.Jankó János, Tárkányi Imre, Ujvári Ferenc, Vermes György,                                  Szöllősi Dávid és a szerző.  

                1523. CSEPELI MUNKÁSOTTHON TAMÁSI LAJOS OLVASÓ MUNKÁS KLUBJA                          (Csepel, Árpád u. 1.)

                       1./ 1989 március 7-én a „Piros Táltos” című kötetem bemutatásra került a Csepeli                                     Munkásotthon Tamási Lajos Olvasó Munkás Klubjában.
                            A verseket Sellei Zoltán előadóművész és jómagam adtuk elő. Az estet Csillag                                     Tibor költő, műfordító, a kötetem egyik lektora vezette le.
                            Az estről magnófelvételem van!
                       2./ 2006. szeptember 26-án került sor a „Profán imádság” és a „Zsengék” köteteim                                     bemutatójára a „Tamási Lajos” Olvasó Munkás Klubban.
                            Az estet Stancsics Erzsébet vezette le.
                       3./ 2010. március 9-én „A vers egy utazás” címmel műfordítói estem volt Csepelen.
                            A versmonásban közreműködtek: Lászki Erzsébet, Lengyel Géza, Papp Irén,                                         Stancsics Erzsébet, Tárkányi Imre és jómagam.
                            Énekelt Katona Mária, Papp Irén, Vaskó Andrea
                            Az estről DVD felvételem van!
                       4./ 2011. szeptember 13-án műfordítói estem volt Hemingway és Verne Gyula                                            verseiből.
                       5./ 2013. március 12-én bemutatásra került a „Gondolatok a lélekről és a világról”                                    címmel megjelent verseskötetem.
                            Közreműködtek: Hoffmann Katalin, Keres Emil Kossuth-díjas színművész, Lengyel                             Géza, Stancsics Erzsébet, Tárkányi Imre és jómagam.
                            Az estről DVD felvételem van.
                       6./ 2013. december 27-én részt vettem a Dalnok versenyen és versmondásban III.                                       helyezést értem el.
                       7./ 2014. január 14-én részt vettem a „Mesedélután” című esten, amelynek során az                                  „Énekes madár” című kötetemből adtam elő írásokat több klubtársammal együtt.
                       8./ 2014. március 25-én A költő lelke című kötetem került bemutatásra.
                       9./ 2015. március 10-én a "Hangok és hangulatok" valamint a "Változatok a csöndre"                               című kötetem került bemutatásra.
                            Közreműködtek: Csillag Lözsu,  Drégely István, Hoffmann Katalin, Kajtár Sándor,                               Katona Mária, Király Lajos, László Elemér, Lengyel Géza, Regényi Ildikó,                                           Tóth -Hekkel Arany és Vaskó Andrea.
                      10./ 2016. március 9-én a  "Lélek hangjai" (Sons de l'Âme) című  kétnyelvű, Michel                                     Cahour  francia költő verseinek fordításaiból való könyvem került bemutatásra.
                            Közreműködtek. Szöllősi Dávid, Hoffmann Katalin, Király Lajos, Lengyel Géza és                             Ujvári Ferenc.
                      11./ 2017. március 28-án 70. születésnapi könyvbemutatóm.
                   

         1524. MÁS BUDAPESTI, VIDÉKI ÉS KÜLHONI HELYSZÍNEK

                   1./ Az „Aranytollú Reménymadár” címmel megjelent első verseskötetem első bemutatója                         Rákospalotán, a Növényolaj Kultúrházában a „Palotai Randevú” rendezvénysorozat                             keretében 1987. november 17-én.
                   2./ Az „Aranytollú Reménymadár” verseskötetem bemutatója Zalaegerszegen 1987.                                 november 19-én a MESZÖV Kultúrtermében, egykori kollégáim előtt.
                   3./ Az „Aranytollú Reménymadár” verseskötetem első író-olvasó találkozója 1987.                                   november 21-én Zalakomárban, melynek során a címadó verset népviseletbe öltözve                           mondotta el Bözsi néni, Sipos Gyuláné, akinél feleségemmel együtt albérletben                                     laktunk a Kossuth utca 21-ben.
                        A rendezvényt az ÁFÉSZ elnöke Péter János (egykori kollégám) és a Kultúrotthon                               közösen szervezte abban az ifjúsági klubban, amelynek hosszú évekig a vezetője                                   voltam. Az irodalmi találkozón egykori ÁFÉSZ-es kollégáim, ifjúsági klubtagjaim,                               Irodalmi Színpadi tagjaim és a falu lakói vettek részt. Telt ház volt!
                    4-6./ Az 1987-es év folyamán még Hatvanban, Nyíregyházán és Tiszaszalkán                                           mutatkoztam be.
                    5./ 1988- április 8-án, a „Költészet Napja” alkalmából mutattam be a „Mese a                                          Csodakútról” verseskötetemet a letenyei „Fáklya” Művelődési Házban.
                    6./ 1988. április 21-én Budapesten a SZÖVOSZ Székház kultúrtermében, a kollégáim                               előtt került bemutatásra a „Mese a Csodakútról” című verseskötetem. Az estet Barcs                             János költő, a mentorom és szerkesztőm vezette le.
                    7.-8./ 1988.április 30-án délelőtt Vízváron (itt jártam ki a 7.-8. osztályt) és délután                                   Bélaváron (ahol szüleim, húgom, barátaim éltek és itt töltöttem gyermekkoromat)                                 mutattam be a „Mese a Csodakútról” című kötetemet.
                    9.-16./ Az 1988-as év május-szeptember havában Tivadarban, Hodászon, Egerben,                                   Pacsán, Zalalövőn, Zalaegerszegen, Szegeden, Dombrádon, főként iskolaszövetkezeti                           fiatalok előtt mutattam be a „Mese a Csodakútról” című verseskötetemet.
                  17./ 1988.október 15-én Mezőkövesden mutattam be költészetemet.
                  18./ 1988. október 16-én Encsen részt vettem és Serfőző Simon, Fecske Csaba, Furmann                            Imre, Takács József költők társaságában szerepeltem az „Őszi Megyei Könyvhetek”                            nyitó gálaestjén.
                  19.-20./ 1989 tavaszán író-olvasó találkozón vettem részt Hatvanban, Tiszavasvárin                                    iskolaszövetkezeti fiatalok körében.
                  21-22./ 1989-ben az „Ünnepi Könyvhét alkalmából a Moszkva téren és a Vörösmarty                                  téren dedikáltam.
                  23./ 1989. október 14-én a „Fény és árnyék” című ötödik kötetem ősbemutatója volt                                    Zircen a „Hangulat” presszóban.
                  24./ 1989. október 27-én Mezőtúron részt vettem a „29. Őszi Megyei Könyvhetek                                       Országos Megnyitójának a gálaestén, ahol a Czine Mihály által lektorált „Fény és                                 árnyék” című kötetemből vett 3 verseimmel szerepeltem Jókai Anna, az Írószövetség                           alelnöke; Sántha Ferenc Kossuth-díjas író; Fodor András háromszoros József Attila-                             díjas költő és Köteles Pál társaságában.
                         Fodor András, mint somogyi-zalainak, a „Cséplés Buzsákon” című anyagát dedikálta                           részemre a közös szereplés emlékéül. A dedikált anyagot értékes ereklyeként őrzöm!
                  25./ Pélyen (Kocz Zsuzsa szülőfalujában) 1989. október 31-én irodalmi esten vettem, ahol                         az általános iskola fantasztikus irodalmi vénával és tudással megáldott vezetője olyan                           méltatást adott, mintha egy „tízszeres Kossuth-díjas költő” lett volna a vendégük.                                 Értékelését egyszer majd közkinccsé teszem.
                  26.-33./ 1989 hátralévő részében Tenken, Pécsszabolcson, Kecskeméten, Lentiben, Pákán,                         Üllésen, Forráskúton és Pusztmérgesen vettem részt író-olvasó találkozókon.
                  34.-48./ 1990-ben az ország különböző részein 15 író-olvasó találkozón vettem részt,                                 főként az iskolaszövetkezők körében.
                  49.-63./ 1991-ben 16 író-olvasó találkozón vettem részt Budapesten, Nyíregyházán,                                   Kántorjánosiban és Celldömölkön. Az Ünnepi Könyvhéten Budapesten dedikáltam.
                   64./ 1993. június 5-én a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XIII. kerületi Dagály utcai                                   könyvtárában Kőszegi Sándor festőművész kiállítására és „Örök hidak” címmel                                   irodalmi estemre került sor. A moderátor Fenyves Mária Annunziáta volt.
                   65./ 2005. május 26-án Kaiser László, az Írószövetség tagja, a Hungarovox Kiadó                                     vezetője Kanizsa Józsefet és engem mutatott be az Írószövetség klubjában.
                   66./ 2006. április 3-ám a Hild házban Fenyves Mária Annunziáta válogatásában verseket                            mutattam be a „Profán imádság” és a „Zsengék” című versesköteteimből
                   67./ 2007. október 3-án Hódmezővásárhelyen a Németh László könyvtárban a Krúdy                                   Gyula Irodalmi Kör fennállásának 25 éves évfordulója kapcsán Kanizsa Józseffel                                 közösön tájékoztatást adtunk a Körről és irodalmi esten mutattuk be költészetünket.
                   68./ 2008. március 17-én Kaposvárott a Toldi Gimnáziumban Kanizsa Józseffel és                                       Laczkó Andrással rendhagyó irodalmi órát tartottunk.
                   69.-71./ 2008. április 22-én a szlovéniai Lendván, Göntérházán az általános iskolában                                 rendhagyó irodalomórát és Muraszombaton a Művelődési Házban irodalmi estet                                   tartottunk Kanizsai Józseffel, valamint szlovéniai tagtársunkkal Varga József                                         professzorral közösen.
                          Az estről fényképes riportot közölt a Muraszombati újság és tudósítást adott a TV is!
                   72./ 2008. október 29-én Balatonlellén a Könyvtárban Kanizsa József és Laczkó András                             társaságában irodalmi estet tartottunk.
                   73./ 2008. december 2-án Kőbányán a Mádi utcai fegyházban Kiskarácsony estet                                         rendeztünk Dedik János és Kanizsa József társaságában.
                    74. 2009. április 23-án Balatonföldváron a városi könyvtárban
                          Költészetnapi rendezvényen szerepeltem Györgypál Katalin, Kanizsa József, Laczkó                           András és Tárkányi Imre társaságában.
                    75./ 2009.április 25-én Szóládon hasonló rendezvényen vettünk részt.
                    76./ 2009. május 8-án Pápán a Jókai Városi könyvtárban szerepelten Dömök Eliz,                                        Kanizsa József és M. Mester Katalin társaságában.
                    77./ 2009. május 9-én Kecskeméten az Erdei Ferenc Művedelődési Házban, a Bács-                                    Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Köre vendégeként közös esten szerepeltem                                  Antalfy Istvánnal, Györgypál Katalinnal és Kanizsa Józseffel.
                    78./ 2010. február 27-én Szentendrén társaimmal (Györgypál Katalin, Kanizsa József,                                Zászlós Levente szerepeltem a Magyar Jövő folyóirat estjén.
                    79./ 2010. március 29-én Kőbányán a Széchenyi István általános iskolában került                                        bemutatásra a Szeress pokol s menny tüzével című kötetem.
                    80./ 2010. június 26-án Szántódom részt vettem és előadást tartottam a Tüskés Tibor                                    emlékházának avatásakor.
                    81.-83./ 2010. október 4-5-én az Európai Kultúra Napja alkalmából Algyőn, Óföldeákon                            és Nagymágocson közösen szerepeltem Arany-Tóth Katalinnal, Fehér Józseffel, Góg                           Jánossal és Kanizsa Józseffel.
                    84./ 2010. október 17-én Krúdy emlékműsort adtunk a szlovákiai Szécsénykovácsiban.
                    85./ 2010. október 22-én a szlovéniai Göntérházán részt vettem Kanizsa Józseffel és                                     szerepeltünk Varga József író, költő 80.születésnapi ünnepségén. Részére Krúdy                                   emlékplakettet adtunk át.
                            Az eseményről a Muraszombati TV és újság tudósított!
                     86./ 2010. november 15-én Pestszentlőrinci TAMA Klubban műfordítói esten                                               mutatkoztam be.
                     87./ 2010. december 16-án Óbudán a Braunhaxler Társaság Ádventi ünnepségén vettünk                             részt Kanizsa Józseffel és szerepeltünk több versünkkel a műsorban.
                     88.-89./ 2011. január 20-án Nagykanizsán délelőtt a Rozgonyi utcai általános iskolában                              Kanizsa Józseffel rendhagyó irodalomórát tartottunk, majd délután a Kodály Zoltán                              Művelődési Házban a Magyar Kultúra Napja keretében, mint Nagykanizsáról                                        elszármazottak bemutattunk költészetünket.
                     90./ 2011. február 23-án Csongrádon a Galéria Teátrumban a „Faludy György” Irodalmi                            Műhely vendégeként bemutatkoztam Györgypál Katalin, Kanizsa József és Tárkányi                            Imre társaságában.
                     91./ 2011.április 12-én Szentmártonkátán a „Szabó Magda” könyvtárban Költészet napi                              műsort adtunk Kanizsa Józseffel és Tárkányi Imrével. Ebből az alkalomból                                          Rehorovics Anita festőművész kiállítására is sor került.
                     92./ 2011. április 15-én Keszhelyen a Városi Könyvtárban a Költészet Napja alkalmából                           Kanizsa Józseffel az általános iskolásoknak adtunk elő egy összeállítást                                                 gyerekverseinkből.
                     93./ 2011. április 17-én Kőbányán a Széchenyi általános iskolában bemutatásra került a                            „Még sok dolgom van a világban” című verseskötetem.
                     94./ 2011. május 4-én Kőbányán a KŐ-CAFÉ.ban bemutatásra került a „Még sok                                        dolgom van a világban” verseskötetem.
                           Az esten közreműködtek: Enyedi Béla, fényesi Tóth János, Simon M. Veronika,                                   Tálas Ernő és Tárkányi Imre.
                          Az estről videó felvételem van!
                     95./ 2011. augusztus 12-én Szegeden az Irodalmi Kávézóban szerepelten a Krúdy kör                               több tagjával.
                     96./ 2011.szeptember 7-én a Csillaghegyi Közösségi Házban Zászlós Leventét és engem                            mutatott be Gyimesi László költő, az Írószövetség tagja, egykori nagykanizsai                                      kollégista társam.
                     97./ 2011. szeptember 14-én Hódmezővásárhelyen a Kárász József Irodalmi Kör                                        vendége voltam Kanizsa Józseffel. És Tálas Ernővel.
                     98./ 2011. október 2-án Óbudán Kanizsa Józseffel, Tárkányi Imrével részt vettem és                                  szerepeltem az Óbudai Civil és Nemzetiségi Nap-on.
                     99./ 2011.október 7-én Óföldeákon az Európai Kultúra Napja rendezvényén vettem részt                             és szerepeltem Arany Tóth Katalinnal, Fehér Józseffel, Góg Jánossal, Haranghy                                   Gézával, Nick Ferenccel, Kanizsa Józseffel, Tárkányi Imrével, Tálas Ernővel.
                            Az est házigazdája Vass József volt.
                   100./ 2011. október 12-én Budapesten a Kinizsi Vinotékában műfordítói estem volt kínai                             szerelmes és erotikus versekből.
                   101./ 2011. október 15-én a félvidéki Szécsénykovácsi vendégeként társaimmal Krúdy                                emléktúrán vettem részt (Lőcse, Podolin) és megtekintettünk Késmárkon a Thököly                              síremlékét, valamint Hibbén Balassi Bálint síremlékét és mindkét helyen                                              koszorúztunk
                           Október 16-án szerepeltünk a Krúdy emlékműsorban, majd a Krúdy ősök                                              hagyományainak megőrzéséért és ápolásáért Krúdy érmet adtunk át Filip Józsefnek,                            Szécsénykovácsi polgármesterének.
                           A rendezvényen részt vett: Kanizsa József, Király Lajos, Körmendi Jánosné és                                      Szénási István Sándor.
                   102. / 2012. február 24-én a pestszentlőrinci TAMÁ-ban mutattam be műfordításaimból                             egy csokrot.
                   103./ 2012.március 30-án a Kőbányai Írók Újhegyi Közösségi Házában a műfordítói                                    munkásságomból adtam ízelítőt.
                   104./ 2012. április 3-án a Fáklya Klubban a 20 éves KLÁRIS folyóirat estjén vettem részt                             és szerepelten Krúdy Körös társaimmal.
                   105/ 2012. április 11-én délelőtt a Költészet Napja alkalmából Nagykanizsán a Műszaki                              Szakközépiskola és Kollégium Zsigmond Vilmos-tagintézményében rendhagyó                                    Irodalmi Órát tartottunk Kanizsa Józseffel a diákoknak.
                   106./ 2012. április 11-én délután Murakeresztúron a Költészet Napja alkalmából a                                         nagykanizsai Krúdy Körösökkel közösen szerepeltünk, Ezen alkalomból Kanizsa                                 József nyitotta meg Koncz Eta festménykiállítását.
                    107./ 2012. április 16-án Szentmártonkátán a Költészet Napja alkalmából Kanizsa                                         Józseffel és Tálas Ernővel szerepeltünk. Ezen alkalommal Kanizsa József                                             megnyitotta Eppinger Éva festőművész kiállítását.
                    108./ 2012. június 11-én Hódmezővásárhelyen az Ünnepi Könyvhéten Kanizsa Józseffel,                             Tálas Ernővel, valamint a helyi Krúdy Körösökkel közösen szerepeltünk.
                    109./ 2012. augusztus 10-én a Szegedi Irodalmi Kávézóban bemutattuk a Három évtized                             című Krúdy antológiát.
                    110./ 2012. október 13-án az Óbudai Kulturális Központban Kanizsa Józseffel, Zászlós                                Leventével részt vettünk és szerepeltünk az Óbudai Civil és Nemzetiségi Napon.
                    111./ 2012. október 21-én a felvidéki Szécsénykovácsiban részt vettem és műsort adtam                              Kanizsa Józseffel, Szénási Sándor Istvánnal, Tárkányi Imrével a Krúdy Nap                                          rendezvénysorozatában
                    112./ 2012. november 20-án több Krúdy Körös társammal részt vettem és szerepeltem a                              Kláris Antológia '12 bemutatóján.
                    113./ 2012. november 25-én Várpalotán (Krúdy nagymama városában) a Krúdy Gyula                                  Városi Könyvtárban bemutattuk a „Három évtized” című jubileumi Krúdy Körös                                  antológiát.
                    114./ 2012. december 19-én Nagykanizsán a Halis István Városi könyvtárban                                               megrendezett Kanizsa Antológia 13 bemutatóján Kanizsa Józseffel részt vettem és                               verset mondottunk.
                    115./ 2013. január 22-én Nagykanizsán, a Magyar Kultúra Napja napalkalmából részt                                  vettem Kanizsa Józseffel és Tálas Ernővel Krúdy Kör „Három évtized” címmel                                    megjelent antológiájának bemutatóján.
                             Ezen alkalommal került megnyitásra Székely Mendel Melinda szoborkiállítása is.
                    116./ 2013. február 27-én a békásmegyeri Őszike utcai nyugdíjas klubban mutattam be a                             „Gondolatok a lélekről és a világról” című kötetemet. A moderátor Zászlós Levente                              volt.
                    117./ 2013. május 12-én Krúdy Emléknap került megszervezésre Óbudán a Magyar                                       Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum színháztermében, melynek során                                         üdvözlő-és Krúdy emlékbeszédet tartottam.
                              Az estet Fenyves Mária Annunziáta állította össze.
                              Az esten közreműködtek: Barna István magánénekes, Hegedüs Szabolcs.zongora                                 művész, Keres Emil Kossuth-díjas színművész, Marót Nóra operaénekes, Pető                                     József operaénekes, Regényi Ildikó író, Tálas Ernő operaénekes, Tárkányi Imre                                   költő, Tóth Judit színművész.
            118./ 2013. május 26-án  Kanizsa Józseffel és  Tárkányi Imrével  részt vettem az Óbudai Civil                               és Nemzetiségi Napon. Verset mondottunk.
                    119./ 2013. június 3-án 11 órakor és 16 órakor a hódmezővásárhelyi Németh László Könyvtár                                  és a Kárász József Alapítvány vendége a Krúdy Gyula Irodalmi Kör és verset                                               mondottunk (Kanizsa József, Király Lajos. Tárkányi Imre, Tálas Ernő énekelt)
                    120./ 2013. augusztus 10-én la  Szegedi Városvédők Egyesülete, v. Szilágyi Árpád vendége a                                  Krúdy Gyula Irodalmi Kör és mindenki szerepelt.(Antalfy István, Arany Tóth Katalin,                                    Fehér József, Hajdrik József, Haranghy Géza, Harangi Gézáné, Kanizsa József, Király                                          Lajos, Kovács István József, Tatár Rózsa).
                    121./ 2013. augusztus 17-én a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Köre ágasegyházai                                  Írótáborában részt vett Király Lajos, Tárkányi Imre, Lengyel Géza és Szénási Sándor.    
                    122./ 2013. szeptember 25-én 17,30 óra: Művészetbarátok Egyesületében bemutattuk a                                            „Krúdytól-Krúdyról” antológiánkat.
                     123./ 2013. Október 3-4-én 14- én az: Európa Kultúra Napját ünnepeltük és szerepeltem a                                       Krúdy Kör tagjaival Hódmezővásárhelyen és Óföldeákon.
             124./ 2013.október 8-án  részt vettem és verset mondottam a csepeli Tamási Lajos Olvasó                               Munkás Klub antológia bemutatóján.
            125./ 2013. október 17-én : Festménykiállítást szerveztünk és bemutattuk a „Krúdytól-                                    Krúdyról” antológiánkat  az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Központi                                      Kiállítótermében. Rendező Fenyves Mária. Annunziáta volt.
           126./ 2013. október 20-án részt vettem 4 Krúdy Körös társammal (Fenyves Mária Annunziáta,                       Kanizsa József, Szénási Sándor István, Tárkányi Imre) és verset mondottunk a Krúdy                           Emléknap rendezvényen a  szlovákiai  Szécsénykovácsiban.
            127./ 2013. október 21-én: Óbudai Fő téren „Krúdy szobor” avatás volt. Kanizsa József és                              Király Lajos Bús Balázs polgármestertől a „Krúdy Emlékév Bronzplakettjét” vehették át.
                     128./  2013. november 19-én részt vettem és verset mondottam a  KLÁRIS ANTOLÓGIA'13                                 bemutatóján a Fáklya  Klubban.
            129./ 2013. október 25-én  koszorúzáson vettem részt és emlékbeszédet mondottam Kende                             Sándor budaörsi házának emléktáblájánál (Ifjúság u. 40).
            130./ 2014.március 2-án részt vettem az általam szerkesztett  „Lelkünk ünnepnapjai”                             Montázsmagazinos antológiának Kecskeméten a Szent Család Plebánia Közösségi                       Házában megrendezendő bemutatóján A krúdy körből részt vett még és                                       szerepelt  Antalfy István, Kanizsa József,  Kovács István József, Németh Nyiba                           Sándor, Szénási Sándor István és Tárkányi Imre.
            131./ 2014. április 1-jén  részt vettem a Költészet Napján az „Élhető világ” klubban                             és verset mondottam.
            132./  2014. május 17-én Krúdy Gyula emléktábla avatásán vettem részt  Kanizsa                                Józseffel, Németh Nyiba Sándorral és Szénási István  Sándorral Kunszentmiklóson,                      majd ünnepi műsort adtunk, verset mondottunk.
  133./ 2014. május 20-án a Kőbányai Írók és Költők Köre vendége volt  a Krúdy Gyula               Irodalmi Kör ,ahol verset mondottam társaimmal együtt.
  134./2014. május 25-én részvétel  és versmondás az Óbudai Civil és Nemzetiségi Napon.
  135./ 2014. június 2-án: a Krúdy Gyula Irodalmi Kör szerepelt Hódmezővásárhelyen a               Kárász József születésének 100. évfordulója alkalmából a Kárász József Irodalmi                Kör által szervezett ünnepségen, én is mondottam verseket..
   136./ 2014. augusztus 9-én: a Szegedi Irodalmi Kávézó vendége a Krúdy Gyula Irodalmi            Kör, ahol verseket mondottam.
   137./ 2014. október 3-4-én(péntek-szombat) Európai Kultúra Napja volt                                       Hódmezővásárhelyen és Óföldeákon, ahol verset mondottam társaimmal együtt.
   138./ 2014. október 20-án Krúdy emléknap a szlovákiai Szécsénykovácsiban, ahol                       műsort adtunk és én is mondottam verseket..:
   139./ 2014. november 18-án részt vettem és verset mondottasm a KLÁRIS                                   ANTOLÓGIA'14 bemutatóján a Fáklya Klubban.
   140./ 2014. november 24-én Emlékbeszéd és koszorúzás Kende Sándor író, a  Krúdy                   Gyula Irodalmi Kör alapítótagja budaörsi házának emléktáblájánál (Ifjúság u.40.)
   141. / 2014. december 17-én Kanizsa Józseffel részt vettem  Nagykanizsán a 15.                          Kanizsa Antológia bemutatóján
   142./ 2015. március 21-én részt vettem Kecskeméten a Montázsmagazin általam szerkesztett             „ÉLETUTAK” antológiájának bemutatóján., ahol "Montázsmagazinért-díjat" kaptam..
                     142./ 2015. március 25-én több társammal részt vettem Nagymágocson a Krúdy Kör                                    és a hódmezővásárhelyi  Kárász József Irodalmi Kör közös rendezvényén.
                     143./ 2015. április 17-én részt vettem Hódmezővásárhelyen a 40 éves kertvárosi                                             katolikus általános iskola ünnepségén a Krúdy Körrel, majd a városi könyvtárban                                 adtunk műsor a hódmezővásárhelyiekkel közösen.
                     144./ 2015. május 28-án Kanizsa Józseffel és Németh Nyiba Sándorral részt vettem a                                   nagykanizsai VOKE könyvnapi estjén és szerepeltünk.
                     145./ 2015. augusztus 7-én többen részt vettünk  Szegeden Szilágy Árpád József lovagi                                 rendezvényén és kerti partijá ,ahol verset mondottunk. Bemutattam az "Űrutazás"                                 című művemet Német nyiba Sándor elmondásában és Jean Michel Jarre háttér                                     zenéjével.
                     146./ 2015. október 18-án  több társammal (Németh Nyiba Sándor, Szénási Sándor                                       István, Tárkányi Imre)r észt vettem a Szécsénykovácsiban rendezett Krúdy napon                                 és verset mondottunk.
                     147./ 2015. október 21-én Nyíregyházán több tagtársunkkal Krúdy emlékestet adtunk a                                 megyei könyvtárban (Kanizsa József, Németh Nyiba Sándor, Szénási Sándor                                          István).
                     148./ 2016. március 18-án részt vettem Kecskeméten az általam szerkesztett "Csak a
                              szeretet örök" Montászmagazinos antológia bemutatóján.
                     149./ 2016 április 5-én részt vettem és verset mondottam a KLÁRIS kitüntetési                                   ünnepségén, az Élhető Világ Klub Költészet Napi estjén.
                   150./ 2016. április 8- án több társammal részt vettem 10-11 órakor                                                     Hódmezővásárhelyen a Kertvárosi Katolikus Általános Iskola rendhagyó                                 irodalmi óráin  és 16 órakor a Németh László Városi Könyvtárban Székely                               Mendel Melinda kiállításának a megnyitóján és a Költészet napi esten
 -                 151./ 2016. május 14-én Kunszentmiklóson Krúdy-emléktáblánál koszorúzás
                            volt 16 órakor, majd 16,30-kor Krúdy-esten mutatkozott be Kanizsa József,                               Király Lajos, Németh Nyiba Sándor és Szénási Sándor István
                     152./ 2016. május 28-án (szombaton)Arad-Pécskán Mester József Tamás                                             tagtársunk meghívására a Krúdy Kör irodalmi estet tartott, amelyen részt                                   vettem és verseket mondtam.
                    153./ 2016. október 7-én (Péntek) részt vettünk és szerepeltünk Földeákon a                                     Magyar Kultúra Lovagjainak Európai Kultúra Napján (Kanizsa József,                                     Németh Nyiba Sándor, Király Lajos, Tárkányi Imre).:
                    154./ 2016. október 11-én a  Krúdy Gyula Irodalmi Kör estjét szerveztük meg                                    Csepelen a Tamási Lajos Irodalmi Klubban, ahol 14 tagtársammal                                              mondottunk verseket. Előtte Kanizsa József és jómagam szóltunk a Krúdy                                Kör tevékenységéről.
                    155./ 2016. október 16-án Kanizsa József, Király Lajos, Lengyel Géza és Szénási                              Sándor István részt vett és verset mondott a szlovákiai Szécsénykovácsiban                              a Krúdy Napon.


16. LEXIKONOKBAN, ÉVKÖNYVEKBEN RÓLAM

    161. LEXIKONOK

            1./ KISLEXIKON (Váci Mihály Irodalmi Kör, 1997. 105 p.). 54. old.
            2./ KISLEXIKON (Váci Mihály Irodalmi Kör, Rím Könyvkiadó, Tokaj – 2003. 367 p.). 188-                    189. oldal.
            3./ WHO IS WHO MAGYARORSZÁGON (Magyarország vezető személyiségeinek életrajzi                  enciklopédiája. Hübners Who is Who Kiadó. Svájc. 2. KIADÁS, 2004. 1655 oldal.). 742.                   oldal.
            4./ Kortárs Magyar Írók 1945-1997 lexikona.

    162. ÉVKÖNYVEK

           1./ Művészetbarátok Könyve III. 1984-1993 (Művészetbarátok Egyesülete, 1994. 293 p.). 253.                 oldal.
           2./ Magyar Irodalom Évkönyve 1994 (Széphalom Könyvműhely, 1995. 298 p.). 57. oldal.
           3./ Magyar Irodalom Évkönyve 1995-1996 (Széphalom Könyvműhely, 1997. 359 p.). 78.                         oldal.
           4./ Magyar Irodalom Évkönyve 1997 (Széphalom Könyvműhely, 1998. 341 p.). 82. oldal.
           5./ Magyar Irodalom Évkönyve 1998 (Széphalom Könyvműhely, 1999. 401 p.). 79. oldal.
           6./ Magyar Irodalom Évkönyve 2000 (Széphalom Könyvműhely, 2001. 358.p.). 83. oldal.
           7./ Magyar Irodalom Évkönyve 2003 (Széphalom Könyvműhely, 2004. 391 p.). 114. oldal.
           8./ Magyar Irodalom Évkönyve 2004 (Széphalom Könyvműhely, 2005, 403 p.). 119. oldal.
           9./ Magyar Irodalom Évkönyve 2005 (Széphalom Könyvműhely, 2006, 435 p.). 128. oldal.
         10./ Magyar Irodalom Évkönyve 2007 (Széphalom Könyvműhely, 2008, 397 p.).                                         139-140.oldalon Király László, a Romániában élő magyar költő, író, műfordító adataival                       véletlenül összedolgozva.
                Király Lajos író, költő, műfordító (Nagykanizsa, 1947. március 13.) tényleges adatai:                           Helikon-aranyérem, 1965; BM Országos Irodalmi pályázat I. díj, 1970; Zala megyei                             irodalmi pályázat I. díj, 1972; Kulturális miniszteri dicséret, 1974; Független Alkotók                           Országos Szövetsége pályázata, Heves megyei MESZÖV különdíja, 1989; Móra Ferenc                       Könyvkiadó különdíja, 1990; Krúdy ezüstérem, 2002; Kláris különdíj, 2003; Magyar                           Kultúra Lovagja, 2005; Krúdy Emlékplakett, 2007; Kláris Nívódíj, 2007.
                2007-ben megjelent kötete: Hittem, amit tettem (önéletrajzi vallomások, válogatott írások,                   fényképek, reflexiók a szerző életének 60. évéből (Krúdy Gyula Irodalmi Kör kiadásában).
        11./ Magyar Irodalom Évkönyve 2008 (Széphalom Könyvműhely, 2009. 382 p.) 123. oldal.

   *


SZÖVETKEZETI ÉS ISKOLASZÖVETKEZETI BIBLIOGRÁFIÁM
1974-1995

*

1. HELYI, MEGYEI SZÖVETKEZETI LAPOK

   11. SZÖVETKEZETMOZGALMI, ÉRDEKKÉPVISELETI, GAZDÁLKODÁSI TÉMÁK

      1./ Király Lajos: Hagyomány az üdülés Zalakomárban (Tudósítás).
           ZALAI SZÖVETKEZETI ÉLET.(Felelős szerkesztő: Ferencz Győző) II. évfolyam 5. szám              (1974. május.) 6. oldal.
      2./ Király Lajos: Jövő évi kilátások (dr. Szilvasán Pál, a SZÖVOSZ közg. főosztályvezetőjének                Letenyén megtartott előadásának összegzése).
           ZALAI SZÖVETKEZETI ÉLET. II. évfolyam 12. szám (1974. december.) 11. oldal.
      3./ Király Lajos: A függetlenített belső ellenőrzés helyzete az ÁFÉSZ-eknél. (Elemzés és                          javaslatok).
           ZALAI SZÖVETKEZETI ÉLET. III. évfolyam 2. szám (1975. február.) 5. oldal.
      4./ Király Lajos: Ülésezett a MESZÖV Ifjúsági Bizottsága (Mint a bizottság titkára tudósítást                  adtam az ülésről). ZALAI SZÖVETKEZETI ÉLET. III. évfolyam 3. szám (1975. március) 6.              oldal.
      5./ Király Lajos: MESZÖV Ifjúsági Bizottsági ülés Letenyén (Tudósítás az ülésről).
           ZALAI SZÖVETKEZETI ÉLET. III. évfolyam 6. szám (1975. június.) 3. oldal.

   12. ISKOLASZÖVETKEZETI TÉMÁK

      1./Harsányi Béla: Iskolaszövetkezeti Szaktábor (8 fényképpel színesített tudósítás a Dombrádon            1987. augusztus 25-29.között megrendezett Szabolcs-Szatmár megyei iskolaszövetkezeti                    szaktáborról, amelynek egyik szakreferense Király Lajos, a SZÖVOSZ szövetkezetpolitikai                tanácsosa volt).
         SZABOLCS-SZATMÁRI SZÖVETKEZETEK. 1987. szeptember, 2. oldal.

2. ORSZÁGOS NAPI ÉS HETILAPOK, ORZSÁGOS SZÖVETKEZETI LAPOK, ORSZÁGOS SZAKSZERVEZETI LAPOK, ÉVKÖNYVEK

   21. ORSZÁGOS  NAPILAPOK

     211. MAGYAR HÍRLAP
             1./ Az iskolaszövetkezésről nem csak szövetkezőknek (Szerkesztette dr. Szép György,                              Igazságügyi Minisztérium. Írták: Király Lajos, SZÖVOSZ; Földi Katalin, Úttörőszövetség;                  Templom Józsefné, Művelődésügyi Minisztérium).
                 MAGYAR HÍRLAP melléklet. (1987. augusztus 28.) Király Lajos által írt részek:
                     - Az iskolai szövetkezet és az iskolai szövetkezeti csoport (1. oldal).
                     - Mi az iskolaszövetkezés lényege? (1-2.oldal).
                     - Az iskolaszövetkezés helyzete és története Mai keletű „találmány”- e?; Magyar                                    találmány-e? Mi a helyzet külföldön? (2-3.oldal).
                     - Gondolatok a jól működő iskolaszövetkezeti csoportokról (4-7.oldal).

  22. ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI LAPOK

      221. DIÁKSZÖVI (A Diákszövetkezők Lapja, Felelős szerkesztő: KIRÁLY LAJOS.)

             1./ Király Lajos: BEKÖSZÖNTŐ. (vezércikk), I. évfolyam (1992. december. Sikerült az                           ÁFÉSZ-ek II. Kongresszusára elkészíteni az első lapszámot, amelyet minden küldött                           megkapott. A kongresszuson részt vett 4 tanárelnök küldöttként és 4 diákelnök                                     meghívottként.) 1. szám 1. oldal.
             2./ Király Lajos: Gyerekszemmel a világról (Szöveges bevezető, valamint összeállítás a                            „Képek a Békéről” és „A mi szövetkeztünk” rajzpályázatokról). I. évfolyam 1. szám
                 8.oldal.
             3./ Király Lajos: Embléma pályázat ’87 (Szöveges bevezető és néhány érdekes embléma terv                   bemutatása). I. évf. 1. szám 10. oldal.
             4./ Király Lajos: A Diákkaptár mozgalom (Rövid történeti áttekintés az iskolaszövetkezés                         múltjáról. A Diákkaptár újság fakszimiléje és néhány diákkaptáros képeslap bemutatása).                     I. évf. 1. szám 11. old.
             5./ Király Lajos: Sikerek után, újak felé haladva (A kongresszusi iskolaszövetkezeti                                   felszólalásokról és a jövőbeni feladatokról). II. évfolyam (1993. május.) 1. szám                                   vezércikk.
             6./ Király Lajos: Jubiláló iskolaszövetkezeti csoportok (Történeti áttekintés a több éve-                               évtizede működő iskolaszövetkezeti csoportokról, melyek közül a legrégebbi a bicskei                        „Pajtás”). II. évfolyam 1. szám 12. oldal.
             7./ Király Lajos: Mások örömei bennünk is megsokszorozódnak (Vezércikk az                                           iskolaszövetkezők sikereiről), III. évfolyam (1994. február.), 1. szám vezércikk.
             8./ Király Lajos: Az iskolaszövetkezés életképessége akarat kérdése (vezércikk), IV.                                 évfolyam (1995. március) 1.szám vezércikk.
             9./ Király Lajos: Egy levél - és néhány gondolat (karcolat), IV. évfolyam 1. szám 11.oldal.
           10./ Király Lajos: Gondolatok és képek az országos versenyről (Iskolaszövetkezők országos                       versmondó és Népdal Versenye. Mátészalka, 1995. június 9-ll.), V. évfolyam 1. szám                           (1996. február) 3-6.oldal.

   222. KERESKEDELEM TECHNIKA
           (A SZÖVOSZ Szaklapja, 1986-tól: SZÖVETKEZETI KERESKEDELEM).

             1./ Szélesítjük az iskolaszövetkezetek szervezetét (Anonim a cikk, de szerzője Varga Józsefné, a SZÖVOSZ ifjúsági Bizottságának titkára, a rendezvény fő szervezője. Az írás tudósít a tanácskozásról, amely a Mátrafüredi Avar Szállóban került megrendezésre 1977 novemberében és áttekintette az iskolaszövetkezés helyzetét, meghatározta a további teendőket. Fényképet közöl az elnökségről, amelyen én is jelen vagyok, mint a KISZ KB e témával felelős referense. 1978. július 1-től már a SZÖVOSZ-ban dolgoztam és az iskolaszövetkezést én gondoztam 17 éven keresztül. A későbbi kutatásaimból kitűnt, hogy ez a II: Országos Iskolaszövetkezeti Tanácskozás volt, az elsőt még a FISZ-ek (Falusi Ifjúsági Szövetkezetek) korában szervezték 1961-ben.)
KERESKEDELEM TECHNIKA. 1978/1. szám 5. oldal.

             2./ Király Lajos: Élenjáró újítók kitüntetése (Két fényképpel színesített tudósítás a KPVSZ Székházában megszervezett díjátadó ünnepségről).
KERESKEDELEM TECHNIKA. 1982/2. szám 2. oldal.

             3./ K. L.: 30 éves a munkaverseny mozgalom (Történeti áttekintés és összegzés. Mivel vezércikk volt a főszerkesztő csak a monogramomat közölte a cikk alatt. Az anyag a munkaverseny mozgalom történeti áttekintését elemző kutatásom alapján készült.).
KEREKEDELM TECHNIKA. 1982/5. szám 1. oldal.

             4./ Király Lajos: A kultúra követei (Tudósítás a 2 hetes francia turnéról, amelyen az ALFÖLD néptánc együttessel – nyugati országban először, 35 évesen – vehettem részt, a munkám elismeréseként. Örültem azért is, mert beszélek franciául. Az együttes vezetője Góg János volt, aki ma sikeres költő, a Magyar Kultúra Lovagja és a Raszter Kiadó vezetője.).
KERESKEDELEM TECHNIKA. 1982/10. szám 40. oldal.

              5./ Király Lajos: III: Országos Iskolaszövetkezeti Tanácskozás (Rövid történeti áttekintés az iskolaszövetkezésről, fényképes beszámoló a Budapesten megrendezésre kerülő országos tanácskozás résztvevőiről és eseményeiről a szervező tollából).
KERESKEDELEM TECHNIKA. 1983/l. szám 18. oldal.
              6./ Király Lajos: Munkaverseny és gazdálkodás (Elemző cikk a gazdasági tevékenység hatékonysága és a munkaverseny közötti szoros kapcsolat fontosságáról).
SZÖVETKEZETI KERESKEDELEM. 1984/4. szám 16.oldal.

7./Király Lajos: Munkaverseny ’85: Előtérben a tartós teljesítmény (Összegző, elemző cikk).
SZÖVETKEZETI KERESKEDELEM. 1986/3. szám 31. oldal.

     223. SZÖVETKEZET (1990-től ÚJ SZÖVETKEZET, 1993. júliusától ÁFÉSZ MAGAZIN és a hetilapból kétheti lap lett.)

             1./ Király Lajos: A szocialista munkaverseny széleskörű mozgalom ((Elemző tanulmány).
SZÖVETKEZET. XXXII. évfolyam 26. szám (1979. június 27.) 3. oldal.

             2./ Király Lajos: Az Újítási Hónap előtt (Elemző tanulmány).
SZÖVETKEZET. XXXII. évfolyam 35. szám (1979. augusztus 29.) 3. oldal.

              3./ Király Lajos: A kongresszusi és felszabadulási munkaverseny tapasztalatairól (A már négy hónapja tartó verseny tapasztalatairól elemzés).
SZÖVETKEZET. XXXIII. Évfolyam 1. szám (1980. január 2) 3. oldal
.
              3./ Király Lajos: „Ida bíró” alapító tag (riport fényképpel az egykori, csengeri földmívesszövetkezet alapító tagjával, aki az országban az első női „bíró”, azaz később tanácselnök volt a községben. Azóta is csak „Ida bíró”-nak nevezték a településen és a megyében.
A Fogyasztási Szövetkezetek IX. kongresszusa tiszteletére rendezett országos, felmenő rendszerű szövetkezetpolitikai vetélkedő egyik feladata volt a még élő, idős szövetkezeti alapító tagok felkutatása. A Szabolcs-Szatmár megyei vetélkedő döntőjén, Csengeren találkoztam a nem mindennapi, energikus asszonnyal.).
SZÖVETKEZET. XXXV. évfolyam (1982. február 17) 5. oldal.
              4./ Király Lajos: Alapító tag Bükkaranyoson (Fényképes riport egy idős, 74 éves bükkaranyosi szövetkezeti alapító tagról, aki a SZÖVOSZ-ba jött el megmutatni régi dokumentumait. A Hangya Szövetkezet ügyvezető elnökének választották, az egykori, mindig politizáló vasmunkás ifjút, mint mondotta: „Ezt a nagypofájú Gyulát a Hangya Szövetkezet ügyvezetőjének tesszük, aztán belebukik és nem fog annyit okoskodni!”. Nem bukott bele, sikerre vitte a szövetkezetet. 1945-ben találkozott Erdei Ferenccel is Miskolcon, a Nemzeti Parasztpárt tagtoborzó gyűlésén. 1949-ben pedig küldöttként Budapesten részt vett a SZÖVOSZ I. országos Küldöttgyűlésen. Ez volt a SZÖVOSZ I. Kongresszusa.).
 SZÖVETKEZET. XXXV. évfolyam 42. szám (1982. október 20.) 5. oldal.

               5./ Király Lajos: A takarékszövetkezeti ügyintézők szakmai-politikai versenyének országos döntője (A játékvezető tudósítása).
SZÖVETKEZET. XXXVIII. évfolyam 2. szám (1985. január 9.) 3. oldal.

               6./ Irodalmi pályázat szövetkezeti tagok és dolgozók részére (A pályázatot a Móra Ifjúsági Könyvkiadó, a Könyvértékesítő Vállalat, a Heves megyei MESZÖV, a SZÖVETKEZET Szerkesztősége, valamint az Eger és Vidéke ÁFÉSZ hirdette.).
SZÖVETKEZET. XLI. évfolyam 12. szám (1988. március 23.) 2. oldal.
               7./ Irodalmi pályázat szövetkezeti tagok és dolgozók részére (Meghirdetők: SZÖVOSZ, Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Könyvértékesítő Vállalat, Szövetkezet Szerkesztősége, Heves megyei MESZÖV és az Egri ÁFÉSZ.).
SZÖVETKEZET. XLII. évfolyam 11. szám (1989. március 15.) 6. oldal.

               8./ A mozgalomban először. Megalakult a Független Szövetkezeti Alkotók Országos Egyesülete (Kiss Mihályné cikke az Egerben alakult Egyesületről, melyet Varga László, a MESZÖV tanácsosa szervezett meg!).
SZÖVETKEZET. XLII. Évfolyam 42. szám (1989. október 10.) 6. oldal.

    23. ORSZÁGOS SZAKSZERVEZETI LAPOK

       231. MÉRLEG (KPVDSZ Lapja)

               1./ Király Lajos: Az újítómozgalomról (összegzés a fogyasztási szövetkezetekről), 1980. június, 4. oldal

   24. ÉVKÖNYVEK

       241. Magyar Szövetkezeti Évkönyv 1988-1994 (Országos Szövetkezeti Tanács, 1994).
              1./ Király Lajos: Az iskolaszövetkezetekről (tanulmány), 268-272. oldal.

3./ SZÖVETKEZETTÖRTÉNETI ÍRÁSOK

              1./ Király Lajos: Gondolatok az ÁFOSZ-ról. I. rész (Szövetkezettörténeti írás egy részjegy fotójával a 75 éves munkásszövetkezetekről).
SZÖVETKEZET. XXXVII. évfolyam 15. szám (1985.április 11.) 4. oldal.
              2./ Király Lajos: Gondolatok az ÁFOSZ-ról. II. rész (Szövetkezettörténeti írás az ÁFOSZ egykori, Rákóczi út 42. szám alatti központjának fotójával).
SZÖVETKEZET. XXXVII. évfolyam 16. szám (1985. április 18.) 4. oldal.
              3./ Király Lajos: Gondolatok az ÁFOSZ-ról. III. befejező rész (Szövetkezettörténeti írás az ÁFEOSZ egykori szervezeti felépítésének fotójával).
SZÖVETKEZET. XXXVII. évfolyam 17. szám (1985. április 25.) 4. oldal.
              4./ Király Lajos: Jubileum Csongrádon (Tudósítás a 40 éves CSONGRÁD ÉS Vidéke ÁFÉSZ jubileumi rendezvényéről, mlynek szövetkezetpolitikusa Góg János volt!)).
SZÖVETKEZET. XXXIX. évf. 7. szám (1986. február 12.) 4. oldal

4./ISKOLASZÖVETKEZETI ÍRÁSOK, KUTATÁSOK

   41. RIPORTOK

         1./ Menyhárt Mészáros László: Jó utat iskolaszövetkezetek (Riport Kerényi Györggyel és Király Lajossal).
IFJÚKOMMUNISTA. XXVIII. évf., 1984/10. szám 35-37. oldal.
         2./ Münz András: KASSZA AZ ISKOLÁBAN. Diákszövetkezetek. Bolt a folyosón (Iskolaszövetkezeti kutatási anyagom felhasználásával készült történeti és szakmai áttekintés, Király Lajos nevének említésével.).
MAGYARORSZÁG. 1985.JÚLIUS 14, hátsó borítólap.
         3./ Ványi Béla: Merre tartanak a „Diák ÁFÉSZ-ek”? (Interjú Király Lajossal, mint a SZÖVOSZ Ifjúsági Bizottsága titkárával., az iskolaszövetkezeti szakreferenssel).
ÖTLET 84. 5. évfolyam 18. (201) szám (1984. november 29.) 12. oldal.
         4./ V.P.(Vincze Péter): Több joggal, több felelősséggel. Iskola az iskolaszövetkezet (Interjú Király Lajossal az iskolaszövetkezetekről).
SZÖVETKEZET. XXXIX. évfolyam 22. szám (1986. május 28.) 4. oldal.

   42. ISKOLASZÖVETKEZETI TÖRTÉNET, TALÁLKOZÓK, VERSENYEK,                                  PÁLYÁZATOK

         1./ Tanácskozás az iskolaszövetkezetekről (Tudósítás Gyöngyösön, az AVAR szállóbban megtartott iskolaszövetkezést áttekintő tanácskozásról és tapasztalatcseréről, amelyen Király Lajos, a KISZ KB munkatársa is részt vett.).
SZÖVETKEZET. XXX. évfolyam 43. szám (1977. október 26) 1. oldal.
         2./ Király B István: (Király Lajos helyett tévedésből!) Szövetkezetek a tanintézetekben (Tanulmány a magyar iskolaszövetkezetekről nemzetközi történeti áttekintéssel).
Ifjúsági Szemle. 1981/4. szám 76-85.oldal.
         3./ Király Lajos: Iskolaszövetkezeti Nap Szolnok megyében (Tudósítás a Tiszafüreden 300 fő részvételével megtartott megyei Iskolaszövetkezeti Napról, amelynek során tapasztalatcsere és sportversenyek zajlottak le. A rendezvény fő védnöke Gazdag Sándor, a Tiszafüred és Vidéke ÁFÉSZ, aki tagja a megye és a SZÖVOSZ Ifjúsági Bizottságának.).
SZÖVETKEZET. XXXV. évfolyam 27. szám (1982. július 2.) 3. oldal.
         4./ K.L.: Országos Ifjúsági Bizottsági tanfolyam (Tudósítás Király Lajos monogramjával, mivel a tanfolyam szervezője és egyik előadója Király Lajos volt).
SZÖVETKEZET. XXXV. évfolyam 38. szám (1982. szeptember 22.) 3. oldal.
         5./ Király Lajos: Iskolaszövetkezet Hatvanban (Tudósítás iskolaszövetkezeti díjátadásról). SZÖVETKEZET. XXXV. évfolyam 46. szám (1982. november 17.) 4. oldal.
         6./ Király Lajos: Ülést tartott a SZÖVOSZ Ifjúsági Bizottsága (Tudósítás az ülésen résztvevőkről és a napirendek tárgyalásáról).
SZÖVETKEZET. XXXV. évfolyam 50. szám (1982. december 15.) 5. oldal.
         7./ Király Lajos: Az iskolaszövetkezetekről (Elemző vezércikk).
SZÖVETKEZET. XXXVI. évfolyam 39. szám (1983. szeptember 28.) címoldal.
         8./ FELHÍVÁS a „Képek a békéről” gyermekrajz és festménypályázatra (A témát az iskolaszövetkezők részére, a brit fogyasztási szövetkezet által meghirdetett nemzetközi pályázathoz való csatlakozás jegyében Király Lajos alakította ki az Országos Béketanáccsal együttműködve). SZÖVETKEZET. XXXVI. évfolyam 49.szám (1983. december 7.) 3. oldal.
         9/ Király Lajos: A lengyel iskolaszövetkezetekről (tanulmány).
SZÖVETKEZET. XXXVIII. évfolyam 4. szám (1985. január 23.) 5. oldal.
       10./ Király Lajos: Iskolaszövetkezés a világban (tanulmány).
SZÖVETKEZET. XXXVIII. évfolyam 5.szám. (1985. január 30.) 3. oldal.
       11./ Az OSZT (Országos Szövetkezeti Tanács) Iskolaszövetkezeti Koordinációs Bizottsága (tudósítás az alakuló ülésről és a tagokról. Király Lajos lett a bizottság titkára).
SZÖVETKEZET. XXXVIII. évfolyam 31. szám (1985. június 31.) 3. oldal.
       12./ Király Lajos: Ülést tartott az OSZT Iskolaszövetkezeti Koordinációs Bizottsága (Tudósítás az ülés résztvevőiről és témáiról).
SZÖVETKEZET. XXXIX. évf. 8. szám (1986. február 19.) 2. oldal.
       13./ Király Lajos: Iskolai takarékszövetkezeti csoport Hevesen (Tudósítás az ország harmadik iskolai takarékszövetkezeti csoportjának alakuló közgyűléséről).
SZÖVETKEZET. XXXIX. évfolyam 9. szám (1986. február 26.) 6. oldal.
       14./ FELHÍVÁS az iskolaszövetkezeti könyvterjesztés és olvasómozgalom fejlesztésére (Az Országos Tanács Iskolaszövetkezeti Bizottságának titkára, Király Lajos kezdeményezte a versenyt).
SZÖVETKEZET. XXXIX. évfolyam 14. szám (1986. április 2.) 2. oldal.
       15./ Balogh Jolán: Díjkiosztás, kiállítás „A mi szövetkezetünk” (Címoldal fotóval a SZÖVOSZ-ban megrendezett gyermekrajz és festmény kiállításról és a díjátadásról, melyet Király Lajos szervezte és rendezte), Krétával ecsettel címmel összeállítás az újság 6. oldalán. a díjazott alkotásokból).
SZÖVETKEZET. XXXIX. évfolyam 26. szám (1986.június 25.). címoldal és a 6. oldal.
       16./ Balogh Jolán: Magasabb osztályba léptek! Iskolaszövetkezetek első országos találkozója Szolnokon (Fényképes tudósítás a találkozó eseményeiről, hozzászólásairól, résztvevőiről. Méltatta Király Lajosnak az iskolaszövetkezésben végzett szervezői, rendezői tevékenységét.). SZÖVETKEZET. XXXIX. évfolyam 27. szám (1986. július 2.) 6. oldal.
       17./ Balogh Jolán: Öntevékenységből társadalmi ügy. (Még egyszer a szolnoki országos találkozóról fényképes riport Király Lajossal, a SZÖVOSZ főtanácsosával; dr. Szilvasán Pállal, a SZÖVOSZ elnökhelyettesével; Friss Péterrel, az Úttörőszövetség titkárával; Templom Józsefnével, a Művelődésügyi Minisztérium főmunkatársával.).
SZÖVETKEZET. XXXIX. évf. 28. szám (1986. július 9.) 3. oldal
       18./ Király Lajos: Számtalan tanuló, tanulságos számok. Fejlődő iskolaszövetkezetek. (Elemzés az iskolaszövetkezetek versenye alapján).
SZÖVETKEZET. XXXIX. évf. 41.szám (1986. október 8.) 6. oldal.
       19/ Király Lajos: Iskolaszövetkezeti tapasztalatok (Tolna megyei iskolaszövetkezeti tanácskozásról tudósítás).
 SZÖVETKEZET. XL. évfolyam 16. szám (1987. április 15.) 10. oldal.
        20./ Szoboszlai Jenő: Díjat szüreteltek (A tudósítás a dombóvári „Molnár György” általános iskola szövetkezeti csoportja részére történő díjátadásról szól. Az elismerést Király Lajos, a SZÖVOSZ munkatársa, az Iskolaszövetkezeti Szakbizottság titkára adta át.).
SZÖVETKEZET, XL. évfolyam 49. szám (1987. december 2.). 6. oldal.
         21./ Balogh Jolán: Jutalom a legjobbaknak. Iskolaszövetkezeti emblémapályázat (Király Lajos által kigondolt és szervezett verseny országos díjátadásáról képes tudósítás).
SZÖVETKEZET. XLI. Évfolyam 7. szám (1988. február 17.) 6. old.
         22./ FELHIVÁS az iskolaszövetkezés és az eszperantó címmel (Király Lajos, aki maga is eszperantista, az eszperantóul tanuló iskolaszövetkezők részére szervezett versenyt az Országos Szövetkezeti Tanács és a Magyar Eszperantó Szövetség közös, szövetkezeti bizottságával együttműködve. Együttműködő dr. Pál József OSZT titkár, aki a szövetkezeti eszperantista mozgalom kezdeményezője és vezetője.).
SZÖVETKEZET. XLI. évfolyam 10. szám (1988. március 9.) 2. o.
         23./ FELHÍVÁS a Kiváló Iskolaszövetkezeti csoport versenyre (Király Lajos által mentorált iskolaszövetkezeti mozgalom legjobbjainak megismerése, tapasztalataik ismertetése, díjazása). SZÖVETKEZET. XLI. évfolyam 16. szám (1988. április 20.) 6. oldal.
         24./ Király Lajos: Fejlődő iskolaszövetkezetek (Tudósítás az OSZT Iskolaszövetkezeti Koordinációs Bizottsága üléséről).
SZÖVETKEZET. XLI. évf. 25.szám (1988. június 22.) 2. oldal.
         25./ Az iskolaszövetkezés és az eszperantó pályázat díjátadásáról (Anonim tudósítás fényképpel a Király Lajos által menedzselt verseny országos díjátadásáról.).
SZÖVETKEZET. XLI. évfolyam (1988. december 14.) 6.oldal.
         26./ Király Lajos: Köszöntés az „élőkhöz” (A szerző. Az ÁFEOSZ Iskolaszövetkezeti Szakbizottságának titkára elemzi az iskolaszövetkezeti csoportok csaknem felére csökkenését, amelyben a Szövetkezeti törvény elkészítésének hosszas tili-toli játszmája, gazdálkodószervezetekhez hasonló szabályozás ráerőszakolása, a szövetkezetek vagyonnevesítése, a MESZÖV-ek szétzilálása, egy több mint 15 éve sikeres pedagógus gárda egy részének nyugdíjba vonulása, az oktatási rendszer válsága és a segítő ifjúsági szervezetek (Úttörő, KISZ) szétrobbantása jelentősen hozzájárult. Köszönet illeti a még működő 238 csoportot, a működtető Áfész-eket, a lelkes pedagógusokat. Most is vannak olyan szövetkezetek, amelyek 3-8 csoportot működtetnek. A továbbfejlesztéshez jó segítség a létrehozott „Diákszövi” alapítvány, a propagandához és ismeretterjesztéshez a „DIÁKSZÖVI” újság.).
ÚJ SZÖVETKEZET. 45. évfolyam. 20. szám (1992. szeptember 23.) 11. oldal.
         27./ Iskolaszövetkezeti tanácskozás és díjátadás képei (6 színes fotó a rendezvényről, amelyen látható Király Lajos, mint főszervező Zs. Szőke Zoltán ÁFEOSZ titkár mellett.).
ÚJ SZÖVETKEZET. 45. évfolyam 24. szám (1992. november 18.). címoldal.
         28./ Balogh Jolán: Hogyan tovább iskolaszövetkezetek? Tanácskozott a szakbizottság (Tudósítás az ülésről, amelyen többek között Király Lajos, a szakbizottság titkára tájékoztatást adott a „Diákszövi” Alapítvány helyzetéről és a fogyasztási szövetkezetek kongresszusa alkalmából megjelenő „Diákszövi” újságról).
ÚJ SZÖVETKEZET. 45. évfolyam 10. szám (1993. május 6.) 21. o.
         29./ Balogh Jolán: Ülést tartott az iskolaszövetkezeti szakbizottság (Tudósítás az ülésről, a bizottság összetételéről, többek között az ÁFEOSZ elnökségi ülésének azon döntéséről, hogy a bizottság elnökének ismét Szombati Attilát, a mátészalkai ÁFÉSZ elnökét, és titkárának Király Lajost, a SZÖVOSZ tanácsosát tette. A bizottság tárgyalt a „Diákszövi” alapítványról és az 1993.évi Nívódíj pályázati felhívásról.).
ÚJ SZÖVETKEZET. 46. évfolyam (1993. május 12) 8. oldal.
         30./ Balogh Jolán: Átadták az iskolaszövetkezeti díjakat. Gyermekünnep az ÁFEOSZ Székházban (Öt színes fotóval és 2 gyermekfestménnyel tarkított tudósítás az iskolaszövetkezeti Nívódíj, az irodalmi, valamint rajz- és festménypályázat díjátadásáról. A cikkíró elismeréssel nyilatkozott Király Lajosról, aki a pályázatok ötletgazdája és kivitelezője.).
ÁFÉSZ MAGAZIN. 46. évf 26.szám (1993. december 22). 12. oldal.
          31./ B.J.(Balogh Jolán): ISMÉT LESZ ORSZÁGOS ISKOLASZÖVEKEZETI TÁBOR! (A cikkíró tudósítást adott az Iskolaszövetkezeti Szakbizottság és a Diákszövi alapítvány együttes üléséről, ahol Király Lajos tájékoztatást adott az alapítvány helyzetéről és a Mezőkövesden tervezett országos iskolaszövetkezeti tábor programjáról, ahol első ízben lesz iskolaszövetkezeti vetélkedő).
ÁFÉSZ MAGAZIN. 47. évfolyam 10. szám (1994. május 12) 19. o.
          32./ - balogh - (Balogh Jolán): Országos Iskolaszövetkezeti Találkozó Mezőkövesden.
„AZ ÚT KEZDETÉN TARTUNK” (Fényképes tudósítás a találkozóról és vetélkedőről. Király Lajos főszervező elősegítette, hogy a Krúdy Gyula Irodalmi Kör (a meghívó szerint a találkozó egyik védnöke), köztük Sellei Zoltán előadóművész, Györgypál Katalin, Kanizsa József, Király Lajos, Tárkányi Imre költők és Cseh Károly mezőkövesdi költő közreműködésével színvonalas irodalmi műsorban és kulturális programokban részesülhessenek a résztvevők. Az ÁFEOSZ elnöke elismeréssel nyilatkozott a programról.).
ÚJ SZÖVETKEZET. 47. évfolyam 14-15. szám (1994. július 21). 29. oldal és a hátsó borítón pillanatképek a találkozóról 6 színes fotón.
         33./ VERSENYFELHÍVÁS. Iskolaszövetkezők versmondó és népdal versenye. (Kísérletként első ízben került e verseny meghirdetésre. Tulajdonképpen egy „iskolaszövetkezeti Ki Mit Tud?” versmondásban és népdal éneklésben. Mint iskolaszövetkezeti mentor én találtam ki, mert a művészet közel áll hozzám. Ez volt az ÁFEOSZ-ban meghirdetett utolsó nagy feladatom, mert 1995. július 14-én, 18 év után más területre mentem dolgozni. Biztosítási üzletkötő lettem és ezt végeztem 2007. március 13-ig.).
ÚJ SZÖVETKEZET. 48. évfolyam 4. szám (1995. február 16.) 19. oldal.

43.KÉZIKÖNYVEK, TALÁLKOZÓK JEGYZŐKÖNYVEI, CÍMJEGYZÉK

     431. AZ ISKOLASZÖVETKEZÉS FEJLŐDÉSE ÉS FŐBB ADATAI. 
III: Országos Iskolaszövetkezeti Tanácskozás, Budapest. 1982. október 22.
(Az anyagot Király Lajos, a SZÖVOSZ munkatársa állította össze a tanácskozás résztvevői és a MESZÖV-ek, valamint az Úttörőszövetség, a KISZ KB és a Művelődési Minisztérium részére. A kiadvány tartalmazza Király Lajos: Az iskolaszövetkezetek kialakulása, működése hazánkban és továbbfejlődésük irányai című iskolaszövetkezet történeti kutatásának összegzését, amellyel a SZÖVÖSZ „Alkotó Ifjúság” pályázatán III. díjat nyert. A kiadvány adatokat közöl az iskolaszövetkezetekről és néhány jól működő csoport tevékenységéről.). SZÖVOSZ Szövetkezetpolitikai Főosztálya (kézirat gyanánt).

     432. III. ORSZÁGOS ISKOLASZÖVETKEZETI TANÁCSKOZÁS, 1982. október 22. (Rövidített jegyzőkönyv és néhány hasznos segédlet. Az kiadvány tartalmazza a tanácskozás menetét, hozzászólásait, a díjazott iskolaszövetkezeteket és pályamunkájukat. Továbbá szerepelnek a könyvben Király Lajos által elkészített, kérdés-felelet formájában hasznos tudnivalók, valamint az alakítandó csoportok indításához szükséges „Működési szabályzat” minta is.) FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA (SZÖVOSZ) Elnökségi Főosztálya. Összeállította: Király Lajos. Készült 1500 példányban.

      433. ISKOLASZÖVETKEZETEK PEST MEGYÉBEN (Tapasztalatok, módszerek, rendeletek. Az anyag Pest megyei szövetkezeti, iskolaszövetkezeti, pedagógiai szakemberek tapasztalatait összegzi; iskolaszövetkezeti cikkekről bibliográfiát ad; megjelenteti a Minisztertanács 16/1986.(V. 16) számú, iskolaszövetkezésről szóló rendeletét; mintaszabályzatot készít. Bemutatja az iskolaszövetkezés főbb országos és Pest megyei adatait.). SEGÍTÜNK 2. Kiadó: Fogyasztási Szövetkezetek Pest megyei Szövetsége és a Pest megyei Pedagógiai Intézet. Lektorálta: Király Lajos.

       434. AZ ÚT KEZDETÉN (Az 1994. évi mezőkövesdi országos iskolaszövetkezeti találkozóra készült a színes borítójú és belső színes gyermekrajzokat is tartalmazó kiadvány. Tartalmazza az elmúlt évi nívódíj, rajz és festmény, valamint irodalmi pályázatok nyerteseit; a győztes irodalmi műveket, színes és fekete-fehér grafikákat, festményeket. A könyvet Király Lajos a „DIÁKSZÖVI” Alapítvány titkára, a „DIÁKSZÖVI” újság szerkesztője állította össze.). „DIÁKSZÖVI” Alapítvány kiadványa, Budapest. 1994.
*

5. IDEGEN NYELVŰ KIADVÁNYOK

    51. KOOPERATIVOJ KONTAKTOJ (a TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo – Fiatal Eszperantisták Világszövetsége), valamint az UEA (Universala Esperanto Asocio – Egyetemes Eszperantó Szövetség) kéthavonta megjelenő lapja.
         511. Lajos Király, Hungario: Lernejaj kooperativoj en Hungario (Király Lajos, Magyarország: Iskolaszövetkezetek Magyarországon. Eszperantó nyelven.). 84. szám (1984. évi 2. szám.) 12-13. oldal. Megjegyzés: a szerző a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsa Ifjúsági Bizottsága titkára.

    52. KOOPERATIVA STELO
(A Békés megyei Tanács Kulturális Osztálya, valamint a Békés megyei MESZÖV támogatásával, a Szövetkezeti Eszperantó Bizottság megbízásából kiadja a Magyar Eszperantó Szövetség.)
          521. Lajos Király: Lernejkooperado en la Mondo (Király Lajos: Iskolaszövetkezés a világban. Eszperantó nyelven.). 5. évfolyam, 1985/1. szám 23-24. oldal.
          522. Lajos Király: Pri la lernejkooperata movado en Hungario (Király Lajos: Az iskolaszövetkezeti mozgalom Magyarországon. Eszperantó nyelven.). 6. évfolyam, 1986/2.szám 6.oldal.

    53. MAGYAR SZÖVETKEZÉS
 (Közösen adta ki az OSZT, a SZÖVOSZ, a TOT és az OKISZ csak idegen nyelven: angolul, franciául, spanyolul és oroszul. Kapták a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége (SZNSZ) tagországai és a Magyarországon működő külképviseletek. Főszerkesztő: Gulyás Pál.).
 XXVII. ÉVFOLYAM. 1984/2. SZÁM. 32-33. oldal.

        531. HUNGRAIAN CO-OPERATION (angolul)
                Lajos Király: School Cooperatives
        532. COOPÉRATION EN HONGRIE (franciául)
                Lajos Király: Les coopératives scolaires
         533. COOPERACIÓN EN HUNGRIA (spanyolul)
                Lajos Király: Cooperativas en las escuelas
         534..VENGERSZKAJA KOOPERACIJA (oroszul fonetikusan, az eredeti oroszul van szedve!)
                Lajos Kiraj: Skolnüje kooperativü

  54. POLISH CO-OPERATIVE REVIEW
        541. IV. International Cooperative-Esperanto Conference (A IV. Nemzetközi Szövetkezeti Eszperantó Konferencia került megrendezésre Varsóban 1987. július 27-28.-án. A rendezvény megszervezését segítette, hogy ekkor került sor a 72. Eszperantó Világkogresszusra is. Mindkét eseményen részt vett Király Lajos és a lengyel tudósítás közölte fényképét, amint magyar eszperantisták körében hallgatja az előadást. Több iskolaszövetkezeti tanárelnökkel közösen az iskolaszövetkezeti eszperantistákat képviselte.)
1988. évi 1. szám 14-15.oldal.

 6. VIDEOFILMEK

Az iskolaszövetkezésről Király Lajos megbízása és forgatókönyve alapján az MTI VIDEO iskolaszövetkezeti történeti kezdéssel, az ÁFÉSZ-ekben, valamint a takarékszövetkezetekben az országban működő, legjobb iskolaszövetkezeti csoportok bemutatásával, riportokkal, filmet készített.

    61. MINT CSEPPBEN A TENGER (videó film magyar, angol, francia, német, orosz, valamint eszperantó nyelven)


*

IFJÚSÁGPOLITIKAI BIBLIOGRÁFIÁM
1971-1986
*


1. MEGYEI LAPOK, KIADVÁNYOK ÉS SZÖVETKEZETILAPOK

11. MEGYEI LAPOK, KIADVÁNYOK

      1./ Buni Géza: Közös tanács – önálló kultúrmunka főcím alatt: Bázis az ifjúság (A cikkíró a Zalai Hírlap kulturális rovatának vezetője. Neki nyilatkozott, a KISZ szervezetünkről és az ifjúsági klubvezetői munkámról Tibol Gelencsér József, a Kultúrotthon igazgatója a nevemet is említve).
ZALAI HÍRLAP. 1971. november 14., 7. oldal.
      2./ Király Lajos: Bemutatjuk a zalakomári Ságvári ifjúsági klubot (Tanulmány).
KLUBVEZETŐK FÓRUMA (A Zala megyei Klubtanács kiadványa) 1972.évi 2.szám 20-23.oldal
      3./ Lukács József: NEGYVENNYOLCAN (A cikkíró a zalakomári ifjúsági klubban készített fényképes riportot, amelyben a fiatalok és magam is nyilatkoztam a KISZ szervezetünk, valamint az ifjúsági klubunk munkájáról. A riport során feleségemről is szól a riporter: „Királyné tréfásan említi, hogy jobb, ha ő is feladatokat vállal, mert legalább többször láthatja a férjét.”)
ZALAI HÍRLAP. 1972. május 20.
      4./ Lukács József: Ma este a televízióban: a VIT- vetélkedő zalai „ötösfogata” (A berlini VIT-re való kijutásért a többfordulós rádiós és TV-s vetélkedő Zala megyei csapatának tagjaival készített, így velem is, fényképes riportot az újságíró.).
ZALAI HÍRLAP. 1973. május 17, 7. oldal.

12. MEGYEI SZÖVETKEZETI LAPOK

  121. ARCOK, RIPORTOK

          1./ Király Lajos: Fiatalok a közéletben. SZEKERES ÁGNES. (Riport fényképpel)
               ZALAI SZÖVETKEZETI ÉLET. III. évfolyam 3. szám (1975. március.) 11. oldal.
          2./ T.J.(Tóth József): Fiatalok a közéletben. KIRÁLY LAJOS. (Riport fényképpel).
               ZALAI SZÖVETKEZETI ÉLET. III. évfolyam 5. szám (1975. május .) 9. oldal.
          3./ Király Lajos: Fiatalok a közéletben. BUNDICS ILONA (Riport fényképpel).
               ZALAI SZÖVETKEZETI ÉLET. III. évfolyam 6. szám (1975. június.) 9. oldal.
          4./ Király Lajos: Fiatalok a közéletben. PINTÉR IMRE (Riport fényképpel).
               ZALAI SZÖVETKEZETI ÉLET. III. évfolyam 7. szám (1975. július.) 9. oldal.

   122. MUNKAMÓDSZEREK ÉS KÖZÖSSÉGI HÍREK

          1./ Rövid híradás az 1972. február 27-én Balatonmagyaródon megtartott körzeti faluvetélkedőről. Részlet a hírből: „a legérdekesebb műsorszámot az Ember című oratórium előadása jelentette. Ugyanis helyi költő, Király Lajos művéről volt szó.”.
ZALAI HÍRLAP. 1972. február 28?!
         2./ Tudósítás a Zalai Hírlapból: „Humoristák klubja” – Zalakomárban főcímmel (Részlet: „Február 27-én helyi bemutatókat tartottak a zalakomári közös közigazgatási területhez tartozó községek művészeti csoportjai, s azóta lelkesen készülnek a március 26-i körzeti versenyre. A helyi bemutatón nagy sikert aratott a közönség körében Király Lajos pedagógus (! Helyesen közgazdász) vezette irodalmi színpad az Ember című oratóriummal…Érdekes színfoltja volt a bemutatónak, hogy azon fellépett a Zalakomárban alakult „humoristák klubja” is, amelynek műsora versenyen kívül zajlott ugyan, de kitűnő szórakoztatást nyújtott a közönségnek.” – Megjegyzés: a klub vezetője Király Lajos volt.).
ZALAI HÍRLAP. 1972. március 20
         3./ (- e. –ő): Megalakult a Mezőgazdasági Ifjúsági Tanács (A cikk szerzője Bőle Dezső, a SZÖVOSZ mozgalmi osztályának vezetője, a SZÖVOSZ Ifjúsági bizottságának titkára, későbbi kollégám és elődöm az ifjúsági munkában. Tudósításában arról írt, hogy Szolnokon megalakult a KISZ KB 55 tagú rétegbizottsága, a Mezőgazdasági Ifjúsági tanács (MIT), amely a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a fogyasztási és értékesítő szövetkezetekben dolgozó, valamint a falun élő fiatalok tevékenységét elemzi és segíti.
A rétegtanácsban az ÁFÉSZ-eket képviseli: Erős Izabella Kisbérről, Fábián Jánosné Dombóvárról, Holdinger Teréz Zircről, Király Lajos Zalakomárról, Márkus Katalin Jánosházáról, Pál Ágnes Bonyhádról, valamint Bőle Dezső a SZÖVOSZ-ból.)
SZÖVETKEZET. XXXV. évfolyam 23. szám (1972. június 7.) 2. o.
         4./ Király Lajos: Megemlékezés, vetélkedővel (Tudósítás zalakomári KISZ rendezvényről.).
Zalai Hírlap, 1974. május 4.
         5./ Király Lajos: Jelentős eredmények Zalakomárban. (Ifjúsági parlament a fogyasztási szövetkezetekben. Tudósítás.).
Zalai Hírlap, 1974. május 14.
         6./ Király Lajos: Ifjúsági Bizottságok és KISZ-csoportok az ÁFÉSZ-eknél I. (Szervezési és működési javaslatok).
ZALAI SZÖVETKEZETI ÉLET. III. évfolyam 1. szám (1975. január.) 5. oldal.
         7./ Király Lajos: KISZ-csoportok az ÁFÉSZ-eknél. II. (Szervezési és működési javaslatok).
ZALAI SZÖVETKEZETI ÉLET. III. évfolyam 2. szám (1975. február.) 5. oldal.
         8./ Király Lajos: Az Ifjúsági Bizottságok szövetkezeti kapcsolatai III. (Szervezési és működési javaslatok).
ZALAI SZÖVETKEZETI ÉLET. III. évfolyam 4. szám (1975. április.) 9. oldal.
         9./ Király Lajos: Az ifjúsági bizottság kapcsolata a KISZ- és úttörőszervezetekkel IV. (Szervezési és működési javaslatok).
ZALAI SZÖVETKEZETI ÉLET. III. évfolyam 5. szám (1975. május.) 8. oldal.
        10./ Király Lajos: IFI-HÍREK. U.o. 9.oldal.
        11./ Hangyási Józsefné: Kétezer résztvevője volt az ifjúsági találkozónak (A cikkíró fényképekkel színesítve tudósít a Soltvadkerten, a Vadkerti tónál 1977. augusztus 28-án megrendezett Bács-Kiskun megyei ÁFÉSZ-ek fiataljainak II. megyei találkozójáról. A találkozón és az ÁFÉSZ KISZ titkárok tapasztalatcseréjén részt vettem és hozzá is szóltam (az egyik fénykép ezt rögzíti), mint a KISZ KB ÁFÉSZ-es referense. Nagyon hasznos volt a szellemi és sportversenyekkel, koncerttel, tanácskozással színesített rendezvény. Ez adta az ötletet a későbbi, az ÁFÉSZ-ekben dolgozó fiatalok országos találkozójának a megszervezésére.)
SZÖVETKEZETI ÉLET. (Bács-Kiskun megyei mezőgazdasági, ipari és fogyasztási szövetkezetek lapja) 1977. szeptember, 1-2.oldal.

  123. ELEMZÉSEK

         1./ Király Lajos: Zalai ÁFÉSZ-ek és az ifjúsági törvény I. (Elemzés és módszertan).
ZALAI SZÖVETKEZETI ÉLET. III. évfolyam 8. szám (1975. augusztus.) 8. oldal.
         2./ Király Lajos: Zalai ÁFÉSZ-ek és az ifjúsági törvény II. (Elemzés és módszertan).
ZALAI SZÖVETKEZETI ÉLET. III. évfolyam 9. szám (1975. szeptember.) 8. oldal.

2. ORSZÁGOS LAPOK

    21. ORSZÁGOS NAPILAPOK, HETILAPOK

          1./ A magyar és szovjet fiatalok barátságának képes krónikájából (3 fénykép közül a másodikon a berlini VIT-en apró emléktárgyat adok át, másik két leány társaságában, egy üzbég népviseletbe öltözött leánynak. Képaláírás: „1973. Magyar és szovjet küldöttek a berlini VIT-en”.). NÉPSZABADSÁG. FIATALOK rovat. 1975. augusztus 9., szombat, 10. oldal.
           2./ Autógram a VIT-en. A fotót készítette: Friedmann Endre.
NŐK LAPJA.1973 július

     22. IFJÚSÁGI LAPOK

           1./ Sáfrán István: Hogyan tovább? (Az újságíró többek között velem is készített riportot az Egerváron 1972. február 6 és 12. között megtartott Zala megyei KISZ titkárok továbbképzésén. Megmutattam neki a fotókkal, cikkekkel, írásokkal illusztrált KISZ és Klubnaplónkat, amelyhez tevékenységünk mottójául Baranyi Ferenc költő Mert hősök voltak című verséből vettük az idézetet: „Nektek győzni dicsőség volt, nekünk győzni kötelesség.” Az újságíró ezzel a mottóval kezdte a cikkét. Megjegyzés: Akkor ki gondolta volna, hogy 15 év múlva Baranyi Ferenc lesz az első kötetem, az Aranytollú Remény-Madár egyik lektora?!).
MAGYAR IFJÚSÁG. 1972. február 25.
            2./ DACBÓL KISZ-TITKÁR (Riportot készítettek velem a KISZ VIII. kongresszusán, ahol küldött voltam és a rétegtanácskozáson is felszólaltam. Az interjúban szóltam a kongresszus hangulatáról, a zalakomári KISZ alapszervezetemről és az ifjúsági programjainkról, s arról hogy miért is lettem KISZ titkár. A riportot név nélkül Konczek József készítette SORSOK ÉS VALLOMÁSOK főcím alatt. Ő az Ifjúkommunista rovatvezetője volt és utána a hozzám írt, 1972-ben kelt levelében kért módszertani anyagot. Jelenleg többkötetes író, költő).
IFJÚSÁGI FÓRUM. II. évfolyam. 1972 1-2. szám 8-9. oldal.
            3./ Borbély Gábor, a KISZ KB titkára: BARÁTSÁG! DRUZSBA! (A KB titkár köszöntőt írt a 2. oldalon az 1975-ben Keszthelyen megrendezett I. Magyar-Szovjet Barátságfesztivál alkalmából és a 3. oldalon 6 fénykép mutatta be a barátság egy-egy pillanatát. Az egyik fotón a NÉPSZABADSÁG-ban is bemutatott berlini VIT-es (Világifjúsági Találkozó) képen vagyok látható.) IFJÚKOMMUNISTA. 1975/7. szám (1975. július) 3. oldal.
            4./ Király Lajos: A termelőszövetkezeti KISZ-tag ifjúvezetőkről.
IFJÚVEZETŐ. 1977/1. szám 24-25. oldal.

 23, ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI LAP

   231. ARCOK, RIPORTOK

           1./ Király Lajos: Egy fiatal áfész-elnök pályakezdése (Darázs Józsefről fényképes interjú).
SZÖVETKEZET. XXXII. évf. 15. szám (1979. április 11.) 4. oldal.

    232. MUNKAMÓDSZEREK ÉS KÖZÖSSÉGEK

           1./ Az Alkotó Ifjúság pályázat nyertesei (Második alkalommal került sor az országos értékelésre. Iskolaszövetkezeti tanulmányomért III. díjat kaptam).
SZÖVETKEZET. XXXIV. évfolyam 19. szám (1981.május 13.) 2. oldal.
           2./ Kovai Iván: Vetélkedő a kongresszus tiszteletére. A döntő napja (10 megye, Budapest és a SKÁLA-COOP csapata vett részt a döntőn. A vetélkedő forgatókönyvét Király Lajos állította össze, aki az egyik játékvezető is volt egyben. A döntő zsűrijében a SZÖVOSZ, az MSZMP KB, a KISZ KB, az Állami Ifjúsági Bizottság, a KPVDSZ vezetői vettek részt. A megyei csapatok tablóiból és anyagaiból szövetkezettörténeti kiállítás készült. A versenyt a Szolnok megyei csapat nyerte. Az országos versenynek nagy haszna volt, hogy tanultak a versenyzők, felkészítők és drukkerek egyaránt.).
SZÖVETKEZET. XXXIV. évfolyam 45. szám (1981. november 14. – Kongresszusi szám) 9. oldal.
          3./ FELHÍVÁS a Fogyasztási Szövetkezetek országos „Alkotó Ifjúság” Kiállítására és Konferenciájára. (Az anyagot, mint a SZÖVOSZ Ifjúsági Bizottsága titkára készítettem el.).
SZÖVETKEZET. XXXVI. évfolyam 29. szám (1983. július 20.) 5. oldal.
          4./ Király Lajos: Az „Alkotó Ifjúság” konferenciája és kiállítása (Fényképes tudósítás az országos eseményről, a díjazottak listájával.).
SZÖVETKEZET. XXXVI. évfolyam 51. szám (1983. december 21.) 6. oldal.
          5./ Király Lajos: Az „Alkotó Ifjúság” pályázatról (elemző tanulmány).
SZÖVETKEZET. XXXVII. évfolyam 7. szám (1984. február 15.) 4. oldal.

  233. IFJÚSÁGPOLITIKA, IFJÚSÁGI VETÉLKEDŐK, TALÁLKOZÓK

         1./ Fiatalok fóruma (Tudósítás a SZÖVOSZ 21 tagú Ifjúsági Bizottságának a kongresszus óta tartott első üléséről, amely a mátrafüredi AVAR Szállóban került megrendezésre. Az ülésen Király Lajos, a KISZ KB munkatársa szólt az ÁFÉSZ fiatalok tervezett országos találkozójáról, amely nyáron kerül megrendezésre).
SZÖVETKEZET. XXX. évfolyam 15.szám (1977. április 13.) 1. old.
         2./ Király Lajos: Szövetkezeti fiatalok országos tapasztalatcseréje (Tudósítás Szarvason, a Nemzetközi Szövetkezeti Nap keretében szervezett mezőgazdasági és fogyasztási szövetkezeti dolgozó, tag és KISZ fiatalok találkozójáról, ahol részt vett Gyenesei István a KISZ KB mezőgazdasági és falusi osztályának vezetője).
SZÖVETKEZET. XXX. évf. 31. szám (1977. augusztus 3) 3. oldal.
         3./ Napirenden nők és fiatalok (Tudósítás a SZÖVOSZ Nőbizottsága és Ifjúsági Bizottsága együttes üléséről, ahol részt vett Király Lajos a KISZ KB munkatársa.).
SZÖVETKEZET. XXXI. évfolyam 19.szám (1978. május 10) 1. oldal.
         4./ TUDJA-E? (A Szövetkezet Szerkesztőségével megállapodva, név nélkül, a fogyasztási szövetkezeti fiatalok részére meghirdetett Országos Szövetkezetpolitikai Vetélkedőn résztvevőknek háttéranyagként a lapban több héten át szövetkezettörténeti, iskolaszövetkezeti, önkormányzati, gazdálkodási érdekességekből információkat állítottam össze, amely minden lapszám második oldalán található. Az első sorozat 1981. augusztus 5-én jelent meg. Az információ közkinccsé tételének az is célja volt, hogy minden szövetkezeti olvasó, tag és dolgozó tanuljon.). SZÖVETKEZET. XXXIV. évfolyam:
-31. szám, 1981. augusztus 5 – 4 téma;
-32. szám, 1981. augusztus 12 – 4 téma;
-33. szám, 1981. augusztus 19 – 5 téma;
-34. szám, 1981. augusztus 26. – 4 téma;
-35. szám, 1981. szeptember 2. – 5 téma;
-36. szám, 1981. szeptember 9. – 5 téma;
-37. szám, 1981. szeptember 16. – 5 téma;
-38. szám, 1981. szeptember 23. – 5 téma;
-39. szám, 1981. szeptember 30. – 4 téma;
-40. szám, 1981. október 7. – 10 téma;
-41. szám, 1981. október 14. – 6 téma;
-42. szám, 1981. október 21. – 5 téma;
-43. szám, 1981. október 29. – 4 téma;
-44. szám, 1981. november 4. – 3 téma.
14 héten át 69 témában kaphattak információt a versenyre készülők. Munkámat és a kongresszusi vetélkedő lebonyolítását pénzjutalommal ismerte el a vezetés.
A nagy sikerre való tekintettel a Kongresszus után folytattam az információk közlését, mert az olvasókat érdekelték a témák és sokat tanultak ők is.

-48. szám, 1981. december 2. – 4 téma;
-49. szám, 1981. december 9. – 4 téma;
-50. szám, 1981. december 16. –3 téma;
-51. szám, 1981. december 23. – 5 téma;
-52. szám, 1981. december 30. – 2 téma.

SZÖVETKEZET. XXXV. évfolyam
-1. szám, 1982. január 6. – 3 téma;
-2. szám, 1982. január 13. – 3 téma;
-3. szám, 1982. január 20. – 2 téma;
-4. szám, 1982. január 27. – 8 téma;
-5. szám, 1982. február 3. – 3 téma;
-6. szám, 1982. február 10. – 2 téma;
-7. szám, 1982. február 17. – 3 téma;
-8. szám, 1982. február 24. – 5 téma.
-9. szám, 1982. március 3. – 4 téma;
-10. szám, 1982. március 10. – 4 téma;
-11. szám, 1982. március 17. – 3 téma;
-13. szám, 1982. március 31. – 2 téma;
-14. szám, 1982. április 7. – 2 téma.
A 15. számban (1982. április 14.) Lipták Sándor névaláírással, a VOSZK igazgatója, az egykori SZÖVOSZ elnökhelyettes a CENROSZAJUZ ösztöndíjasokról, a szövetkezetek 3 éves tervéről, és a MOSZK – Magyar Országos Szövetkezeti Központ (a SZÖVOSZ – a Szövetkezetek Országos Szövetsége elődje) megszűnése (1949) utáni első, Szabolcs megyei Küldöttgyűlésről szólt. Ezt követően megszűnt a „TUDJA-E?”sorozat.
*
A széleskörű érdeklődésnek számító „TUDJA_E?” sorozat keretében Király Lajos a szövetkezeti kutatásaiból 32 héten át, 133 témában, lexikonszerűen több száz információt adott át az újság olvasóinak és a fogyasztási szövetkezetekben dolgozó több mint 80000 alkalmazottnak és több mint 4 milliós szövetkezeti (ÁFÉSZ, takarék – és lakásszövetkezet) tagságnak.
          5./ Király Lajos: SZÖVETKEZETPOLITIKAI VETÉLKEDŐ. „Szövpol láz” az országos döntőn. (Hat fényképpel színesített tudósítás az I. Országos Szövetkezetpolitikai Vetélkedő döntőjéről, amely a Fogyasztási Szövetkezetek IX. Kongresszusa tiszteletére került megrendezésre, amelynek fő célja volt: „Játszva, vetélkedve tanulni”. A felmenő rendszerű vetélkedőn 15.000 fiatal vett részt. Az országos döntő játékvezetője e cikk szerzője. Érdekes színfolttal kezdődött a rendezvény. A Hungária együttes népszerű „Limbó hintó” zenéjéhez szöveget írtam „Szövpol hintó” címmel, amelyet Korda György sok zenéjének szerzője, Vukán György hangszerelt stúdiójában. A cikk egyik fotója pedig kortörténeti dokumentum, ugyanis a Pest megyei csapat tagja volt Bencze József, a sülysápi ÁFÉSZ egykori szövetkezetpolitikusa és munkavédelmi felelőse, aki 2008-ban az Országos Rendőrfőkapitány. A versenyt Szolnok megye csapata nyerte.)
SZÖVETKEZETI KERESKEDELEM, 1983.
           6./ Tanácskozás a fiatalokról (Tájékoztató a SZÖVOSZ Ifjúsági Bizottsága üléséről, ahol a téma az ifjúságpolitika, a pályakezdők patronálása és az ifjúsági versenyformák helyzete volt.).
SZÖVETKEZET. XXXVI. évfolyam 26. szám (1983. június 29.) 5. oldal.
           7./ Király Lajos: Ülésezett a SZÖVOSZ Ifjúsági Bizottsága (Tájékoztató az ülésről).
SZÖVETKEZET. XXXVI. évfolyam 42. szám (1983. október 19.) 3. oldal.
            8./. Király Lajos: Az ifjúsági parlamentek elé (vezércikk a 40.000 példányszámú lapban!).
SZÖVETKEZET. XXXVII. évfolyam 9. szám (1984.február 29.) 1. oldal.
            9./ Ülésezett a SZÖVOSZ Ifjúsági Bizottsága (tudósítás).
SZÖVETKEZET. XXXVIII. évfolyam 9. szám (1985.március 7.) 5. oldal.
           10/ FELHÍVÁS a fogyasztási szövetkezetek és vállalataik fiataljainak szövetkezetpolitikai vetélkedőjére (A SZÖVOSZ Ifjúsági Bizottsági titkáraként találtam ki a rendszert, amelyet az Országos Tanács elfogadott és meghirdetett).
SZÖVETKEZET. XXXIX. évfolyam 6.szám (1986. február 5.) 2. oldal.
           11./ Király Lajos: Vidám percek, parázs vitákkal. Országos szövetkezetpolitikai vetélkedő (19 csapat részvételével, s a cikk szerzőjének játékvezetésével zajlott le Budatétényben, a SZÖVOSZ Továbbképző Intézetben a Fogyasztási Szövetkezetek X. kongresszusa tiszteletére meghirdetett III: Országos Szövetkezetpolitkai vetélkedő döntője. A vetékedő kapcsán „Kongresszustól-kongresszusig” címmel kiállítás nyílott a versenyző csapatok által készített megyei tablókból és a szövetkezeti relikviákból.).
SZÖVETKEZET. XXXIX. évfolyam 44. szám (1986. október 29.) 6. oldal.

  24. ORSZÁGOS SZAKSZERVEZETI LAP

       l./ Szécsényi fiatalok. A parlament megvitatta (Tudósítás. Részt vettem és felszólaltam a                          Szécsényi Egyesült ÁFÉSZ ifjúsági parlamentjén, ahol a PALÓC Áruház igazgatója Balla                    Jánosné, a SZÖVOSZ Ifjúsági Bizottságának elnöke.).
           MÉRLEG. 1982. január. 4. oldal.

3. VÉDNÖKSÉGI ÍRÁSOK, RIPORTOK, TANÁCSKOZÁSOKON HOZZÁSZÓLÁSOK

   31. GALAMBJAINK (A Magyar Galambtenyésztők Szövetségének hivatalos folyóirata).
       1./ Király Lajos: Beszélgetés egy fiatal tenyésztővel (riport), XXI. évfolyam 4. szám (1979.                     április) 7. oldal.
 
   32. MÉRLEG (KPVDSZ lapja)
        1./ Fiatalok a húsprogramért (A cikket anonim Király Lajos, KISZ KB húsprogram védnökségi                koordinációs bizottsága titkára írta összegezve az állami és szövetkezeti kereskedelem                          fiataljainak e téren elért eredményeit.). 1978. február 6. oldal.

   33. SZÖVETKEZET (A fogyasztási szövetkezeti mozgalom lapja)
         1./ Király Lajos: Fiatalok a húsprogramért (elemzés). XXXI. Évfolyam 30. szám (1978. július                 26) 5. oldal.

    34. TEJIPARI HÍRLAP (A tejipari vállaltok Trösztjének lapja)
         1./ Tanácskoztak az ipar szocialista brigádvezetői. (Király Lajos, a KISZ KB munkatársa                            hozzászólása a fiatalok védnökségi munkájáról az iskolatej akció elterjesztésében).
               V. évfolyam 3. szám (1978. március) 2. oldal.

    35. VÁGÓÁLLAT ÉS HÚSTERMELÉS (Az Állatforgalmi és Húsipari Tröszt, valamint a MÉM AGROINFORM Közös lapja, kéthavonta).
          1./Király Lajos: Védnökségi munka egy állami gazdaságban és egy húsipari vállalatnál                            (Kiskunhalasi ÁG, Szolnok megyei Húsipari Vállalat), 1978/6. szám 39-42. oldal.

      36. ZALAI SZÖVETKEZETI ÉLET (Zala megyei ipari, fogyasztási és mezőgazdasági               szövetkezetek havonta megjelenő lapja. Főszerkesztő: Ferencz Győző).
           1./ Király Lajos: Fiatalok a húsprogramért. (Elemzés és tudósítás a védnökségben élenjáró                       zalai KISZ szervezetekről). III. évfolyam 7. szám (1975. július) 5. oldal.

4. KÉZIKÖNYVEK, TALÁLKOZÓK JEGYZŐKÖNYVEI

      41. Tejipari szocialista brigádvezetők XI. országos tanácskozása, Aggtelek, 1978. március 1. (A KISZ KB képviseletében részt vettem a tanácskozáson és felszólaltam.). Magyar Hirdető, zalaegerszegi nyomda, 1978. 89 p. Király Lajos, a KISZ KB Mezőgazdasági és Falusi Osztálya munkatársának hozzászólása, 69. oldal.
      42. ÁFÉSZ-fiatalok I. országos tanácskozása rövidített jegyzőkönyve, 1972. december 5-6. Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, 1973. 151 p. 5000 példány. Király Lajos (Zala megye) felszólalása. 71. oldal.
      43. A Magyar Galambtenyésztők Szövetsége Országos Galambkiállításának katalógusa, Budapest, 1977. december 9-11. Fővárosi Nyomdaipari Vállalat, 1977. 123 p. 5000 példány.
      44.A Fogyasztási Szövetkezetek Országos Ifjúsági Parlamentjének rövidített jegyzőkönyve, Budapest, 1982. április 14. Összeállította: SZÖVOSZ Szövetkezetpolitikai Főosztálya (Király Lajos Ifjúsági Bizottsági titkár) 103 p. 4000 példány.

*Összes oldalmegjelenítés