Kisregények

KIRÁLY LAJOS

A KIS VADÓC
*
Cirmi, az „Ősmami” hozzánk kerülésének és első gyermekének, 
egy vörös-fehér csíkos kiscica rövid életének története
*

A Kis Vadóc a padon ülve sütkérezik a napon


*

ELŐSZÓ


Az ember az évek múlásával sok mindent átélhet. Örömöket és bánatokat , szépségeket és gonoszságokat egyaránt.
Gyermekkoromban megismerhettem a falusi élet szépségeit: a falusi emberek egymásrautaltságának a melegét; a mindenki mindenkinek köszönő természetességét; az öreg nénikék ház előtti padokon való ücsörgését és pletykálkodását; a muskátlis ablakok, a virágoktól tarkálló kertek tarka sokszínűségét; a kultúrházban vagy a kocsma udvarán megrendezett bálokban táncoló, egymáshoz simuló fiatalokra tapadó öregek kíváncsi, fürkésző tekintetét; a hazafelé tántorgó, motyogó részegek sasszézását és kurjongatását; az iskolaudvaron játszó gyerekek zsibongását; a vasárnapi misék méltóságát és az éneklő hívek ájtatos, zengő énekét; a temetések lélekharang kondító fájdalmát, a koporsókra dobbanva hulló föld zaját, a „Circum dederum ment” énekének szívszorongató érzését, a hozzátartozók velőtrázó sírását, jajgatását.
A falu volt a háziállatok tarka seregének csipogása, kukorékolása, hápogása, röfögése. Az este legeltetésből hazaballagó jámbor tehenek fejének imbolygása, hatalmas szájuk nyáladzása és kérődzése; a kitárt kapun hazafelé való sietése és bejelentkező köszönése , a „múúúúúúúúúúú”; tejtől duzzadó tőgyének megtisztítása, megmosdatása és a friss tej éles zizzenésének ütemes zenéje a sajtárban.
Aztán a leghűségesebb barátok: a kutyák és macskák békés egymás mellett élésének, vagy civakodásának mindennapi eseményei. Holdfényes éjszakákon a kutyák eszelős vonításai, vagy a macskák visító, jajgató, éneklő nászi dalai, miközben a békák kuruttyolása adott aláfestő zenét e különös éjszakai koncerthez.
A városba kerültem, hol emberek tülekedése, ideges rohanása, szitkozódása; a villamosokon, autóbuszokon való könyöklése, lökdösődése; zsebtolvajok ügyes munkálkodása; utcalányok gyerevelemszépfiúzása megdöbbentett. Ez is az Ember. Az Emberek a középiskolai , főiskolai barátaim is. A város a zaj, de a város a nagyobb tudás és lehetőség fellegvára is. Aztán az első munkahelyem a falun, majd a megyeszékhelyen és a fővárosban. Az első irodalmi élmények, sikerek, kitüntetések, könyvek, funkciók, felelősségek, külföldre utazások, szerelem, család, gyerekek, letelepedés. Hajsza a pénzért, a lakásért, a még többért…
Közben a falusi világban megélt emlékek egyre jobban töpörödtek, egyre ritkábban utazhattam haza. A város magához szorított. Egyre sápadtabb lettem, tüdőm megtelt füsttel és korommal…
Végül egy kis telket vásároltam, hol test- és lélek közelébe került a természet: a növények és az állatok. Felelevenedtek bennem a gyermekkor emlékei. Közel került hozzám a friss levegő, arcom ismét színes lett és a mindennapi hajsza és küzdelem letompult bennem a természet áldásos hatására. Rácsodálkozhattam a növények és állatok csodálatos világára. Fürödhettem a csillagos ég végtelen csöndjében, egyre több csillagzatot ismerhettem meg. Tüdőm és a lelkem az erdei és vadvirágok, valamint a kis házi kert és a gyümölcsösök virágainak illatával telítődött. Szívemben a tücsökzene áldott szimfóniája zenélt…
A félig házi, félig vadon élő macskákkal is megismerkedhettem. Megismerhettem nehéz, küzdelmes, öntörvényű, félénk, bizalmatlan, szeretetre vágyó világukat.
Sok embernek szereztem már örömöt, és ez boldogsággal tölt el. Ám az a boldogság, hogy egy kiszolgáltatott állatnak segíthetsz különös érzés. Különös érzés, mert háláját kifejezi azonnal, minden érdek nélkül. Szívből. Kifejezi egy halk nyávogással, mancsának felemelésével, boldog hunyorgásával, dorombolásával, öledbe kéredzkedésével, boldog mosakodásával, fára futkosásával, fűben és homokban hempergésével, gyermekeiért való küzdelmével, életért való küzdésével, a hozzád való ragaszkodással, a reménykedve utánad tekintéssel: „Ugye jöttök megint? Én csak egy állat vagyok, de nagyon szeretlek benneteket .” Igen, egy kis állat, akit az Isten szent ragaszkodással és hűséggel ajándékozott meg.
Ebben a történetben azokról a különös érzésekről írok, amelyek a gyermekkor után ismét visszatértek két emberben tisztán és önzetlenül.
Remélem, hogy aki egy kicsit is ismeri bármilyen állatnak a ragaszkodását, annak lelkében hasonló érzés kavarog, vagy ha eddig nem ismerte ezt az érzést, akkor elindítja benne a szent tűz lobogását és segíti az állatok boldogulását is e küzdelmes világban.
Ez a történet 2008-ban íródott, és csak most került rá sor, hogy a Kedves Olvasók megismerjék Cirmi, az „Ősmami” hozzánk kerülésének és az első cicagyermeke, a Kis Vadóc rövid életének történetét.

E történet mindkettőjük emlékére íródott!
Fogadják szeretettel!

Budapest, 2016 decembere

Király Lajos

*

A KIS VADÓC

I.

2005. február 27. Vasárnap. Kint a telken lassan éledezik a világ, még nincs tavasz A levegő hűvös, friss. A három hegy: a Pilis, a Vértes és a Budai hegyek találkozásánál lassan lengedezik a szél. Távolban az M1-es autópálya zaja: autók kerekeinek surrogása-zenélése, repedt kipufogók éktelen hangja, sebességet váltó motorok bőgése, teherautók platóján acélok csörömpölése, kamionok dübörgése...
Ám itt nyugodt minden. Ez az ébredő természet hangja. A madarak már zengik éneküket. Olykor egy távoli kutya ugatása hallik. A szomszédos telken, a kopasz szilvafa bokrok által körülölelt viseltes házikóból különös hangok hasítanak elő: macskák vinnyogása, eszeveszett sziszegése. Egy viaskodó macska hangja és egy másik állatias, harcos üvöltése, majd fiatal macskahangú sírás, jajgatás. Talán át kéne menni? Mit csinálnak ott?
Bizonyára a szokásos macskakomédia: verekednek egymással…
A szobában nagyon hideg van. A tél dermesztő lehelete befészkelte magát a falak és a bútorok közé. Be kéne fűteni, utána körbe nézni, hogy mit is kell tenni majd a továbbiakban. Ez fordult meg a házaspár agyában.
Újságpapír, gyújtós, kisebb és végül nagyobb fahasábok. A gyufa hangos sercenéssel föllobban, majd kis pillanat múlva lángot kap az újságpapír és a gyújtós. Mivel remek a huzat a kéményben, lángra kap az összes fa. A kályhában hangos robajjal táncol a vöröses-sárgás láng. Pattog a tűz, a férgek szétdurrannak a felforrósodott fában. Érezni lehet, amint a meleg a kályhától szétterjed az egész szobában. Olyan kellemes bent, hogy a házaspárnak nem nagyon akaródzik kimenni és terepszemlét tartani…
Rövidke melegedés után kimennek a kertbe. Minden csendes és nyugalmas. Kopaszon állnak a szőlősorok, a rozsdavörös és aranysárga szőlővesszők a drótokhoz kötözve, helyenként a szürkésfehér vesszők jelzik, hogy elfagytak. A szőlősorok között rozsdavörös levelek pihennek kisebb-nagyobb kupacokban. Helyenként barnássá, feketéssé rothasztva szomorkodnak a megolvadó hólétől, másutt meg vastag sorban, a málnabokrokban megakadt sárgás-barnás almafalevelek pihennek. A szomszéd telken barackfák, körtefák, szilvafák, cseresznyefák és őszibarack fák még alusszák téli álmukat.
Távolabb a kövér erdei talaj feketéllik, jelezve, hogy ősszel jó szántást végzett a munkával megbízott ifjú ember. A hó és a hideg porhanyóssá mállasztotta a földet. A vastagtörzsű jonatán almafa melletti részen már zöldellnek a málnavesszők, tövükben hosszú, nagyobb földdarabokkal, amelyeket kihasított az eke a talajból. A megmunkált föld elején már a fokhagymaszárak zöldellnek. Utána a téli körtefa árválkodik kopaszon, majd a mogyorófa bokor terebélyesedik és hintáznak rajta a hosszú, sárgás virágok. A friss telepítésű őszibarackfák, majd a sárga húsú őszibarackfa következnek, mellette a málnás kordon egészen a champion őszibarackfáig. Aztán az elválasztó füvesített járda jön, mely után mélyebb szinten folytatódik a föld, benne szilvafa, krizantémok, fekete szeder felkordonozva. Két szélén egy-egy friss telepítésű nagy szemű szilvafa. Majd újabb terasz két öreg és két fiatal őszibarackfával. A telek további része már füvesítve van, benne ringlószilvafa, germersdorfi cseresznyefa, papírhéjú diófa, friss telepítésű vérmogyoró bokrok, őszibarack és mandulafák, melyet az örökzöld sövény zár le néhány orgonabokorral díszítve.
Az út következik, jelezve a telek végét, ahol egy villanyoszlop feketéllik vasbeton oszlophoz erősítve. Az úton túl domb nyújtózkodik, egy-egy házzal és szántásokkal, réttel és gyümölcsösökkel tarkítva. A házaspártól jobbra elhanyagolt telek gazokkal, kórókkal, vadszederrel és vadrózsafákkal benőve. Mellette szintén gazdátlan telek, ahol valamikor házat építeni kívántak, de a férj halála miatt csak a pincerész készült el. A fű benőtte és olyan, mint egy omladozó bunker. A baloldalon egy háromszintes, sárga, villaszerű ház terpeszkedik, melyet a magas betonfalon elhelyezett zöldre festett drótkerítés vesz körül. Az udvarból egy alaszkai és egy farkaskutya tekint a szemlélődő házaspárra éhes, szomorú arccal…
Hűvös van. A házaspár visszafelé igyekszik a rozsdabarnára fagyott füvön a meleget adó téglaházba. Megnézik még a konyhát, hogy nem szökött-e be egér az ősszel, meg majd mit kell hozni, ha hosszabb ideig kint kívánnak maradni. A kamrát is kinyitják, ahol a szerszámok sorakoznak a falhoz támasztva. A polcokon pedig flakonok, ládák, szivattyúk, slagok, villanyvezetékek, szögek, kalapácsok, festékek állnak példás rendben. Még megnézik a faházikót, melyben fémhordók, vödrök és egy benzines rotációs kapa van elhelyezve, a polcokon pedig a permetezéshez szükséges vegyszerek. Látják azt is, hogy megeredt az ősszel elültetett orgonafa, mivel apró rügyek domborodnak az ágaikon. Fagymentesnek mutatkoznak a sárgabarackfák, a gumibarackfa, az őszibarackfa, a piros és fekete ribizke bokrok, valamint a mályvák…
A házaspár a telek szemléje után arra az elhatározásra jut, hogy 2-3 hétig nincs értelme kijönni, mert hideg időt jósoltak a meteorológusok, meg aztán csak fogyna a nehezen összegyűjtött drága tűzifa. A talaj is fagyott még és helyenként hófoltok is találhatók…
A szobában megebédelnek, isznak egy jó meleg teát. Kicsit még nézik a TV műsort, és fél óra múlva visszaindulnak Budapestre…

II.

Hamar eltelt három hét. Mikor a telekre érkezett a házaspár megállapítják, bár most is hideg, borongós az idő, ám egyre erőteljesebben ébredezik a világ. A fákon már növekednek a rügyek és a madarak is egyre önfeledtebb éneklésbe kezdenek. A rózsabokrokon megmaradt elég sok zöld levél, a tél ellenére. A két szép hatalmas zöld fenyő magasztosan áll az udvarban és halkan suhog. Az asztal mögötti sövény ágain már duzzadnak a rügyek. A pincetető gyepszőnyege már zöldül és az úton lévő fű is kezd barnás-zöldes, helyenként foltokban zöldes színt mutatni. A szőlő között is kikeltek a fokhagymák.
Megérkezés után elég pár pillanat, hogy azt érzékeljék: most már vitathatatlanul itt a tavasz. Számukra érdekes fejezetet nyit 2005. március 19, szombat délutánja.
Kinyitják a kiskert ajtót, majd a szoba és konyhaajtót. Mivel hűvös van, ezért gyorsan befűtenek a szobába. Behordják a csomagokat, a vizeket pedig a fedett teraszon lévő kis polcra rakják. A kis szoba hamar felmelegedik és barátságos meleg árad szét a levegőben…
A férjnek úgy tűnik, mintha keserves cicanyávogást hallana, amely sem felnőtt, sem kiscica hangra nem hasonlít. E szomorú hangot többször is hallani véli, de nem lát egy cicát sem…
Fél óra elteltével megjelenik egy szürke-fehér csíkos fiatal macska a fal melletti futórózsa bokrok között. Szól hozzá, de ő nyávogva hívogatja hátsó kertbe. A férfit kíváncsivá teszi. Hátrament és ekkor látja, hogy a konyhaablak melletti falnál ül a kis termetű anyacica és a két első lába között riadtan, összekuporodva egy kis öklömnyi vörös-fehér csíkos kiscica tekint feléje félénk, szomorú szemekkel.
Hívja a feleségét. A kiscica elfut és az öreg is. Az anyacica sírva-nyávogva visszajön. Enni kap. A kiscica nem jön. Nem tudják, hogy hol élhetnek és hova futhatott a kiscica, mintha a föld nyelte volna el…
Kis idő múlva az anyacica előjön és a kiscica is megjelenik a hátsó kertkapunál. Szólítgatják, de elfut. Nem látják sehol. A Nap egyre melegebben süt. Az anyacica maradt és ismét nyávogott. Ekkor látja a férj, hogy milyen sovány szegényke. Szemében fájdalom és az ételért való könyörgés tükröződik…
Eszébe jut, hogy február eleje táján egy hasonló cica, vagy ő a széken, később az ágy alatt próbált helyet keresni magának, de nem engedték. Olyan sovány volt, hogy nem is látszott a terhessége. Nagyon izgatott volt, eszeveszetten keresett egy biztonságosnak vélt helyet. Még sohasem látott fészket készítő macskát, pedig falun töltötte gyermekkorát…
Megnyugtatja magát, hogy télen a nyitott hely alkalmatlan kiscica szülésre, megfagytak volna a szegény kicsinyek, az anya pedig beteg lett volna. És mi lehetett a pár héttel ezelőtti viaskodás? Miért csak egy kicsinye van? Talán elrabolták a megvadult éhes macskák a többieket, mert nem volt semmi ennivaló? Micsoda küzdelem lehetett, hogy ez a szegény kis ártatlan vörös-fehér csíkos cica megmaradhatott? Hogyan és hová menekíthette őt? A félelmetes küzdelem és a menekülés benne él és ezért fél mindenkitől? Csak az anyjában bízhat és csak Ő az egyetlen menedéke?
A házaspár nagyon megsajnálja az anyacicát és a kicsinyét. Táplálni és védeni kell őket, hisz olyan ártatlanok és elesettek. Adnak enni az anyacicának. A bizalom és a barátság csak nehezen indul. Már nem fut el azonnal. A cica lassan-lassan feléjük közelit és tisztes távolságból figyeli őket. Közben keservesen nyávog, mintha valamije fájna vagy a kicsinyét hívná. Vagy talán a házaspárnak akarja elmesélni cicahangon a szomorú történetét, és könyörögve kér további segítségét? Talán köszönetet mond az emberségért?
Mikor eszik, akkor nyugtalanul mindig hátrafelé tekinget. Állandóan stresszben van, az étkezés után gyorsan elrohan. A házaspár lassan hátralopódzik és meglátja, hogy a ribizke bokornál az anyacica szoptatja a kicsinyét… Megnyugszanak, és a szobába mennek…

III.

A kellemesen meleg szobában enni kezd a házaspár. Egyszer csak hangos zajra figyelnek fel, amely a hátsó kertből hallatszik. Onnét, ahol az anyacicát és a kis vörös-fehér csíkos cicát hagyták pár perccel azelőtt. Visszarohannak és látják, hogy az anyacica egy nagy vörös macskával viaskodik. A kiscicát nem látták sehol sem. A vörös macskát mérgesen elkergették. Visszamentek a teraszra és kisvártatva ismét viaskodást hallottak: hörgő, megvadult, üvöltő, sziszegő hangpárbajt. Hátrafutottak és látták, hogy két nagy vörös macska elkergette az anyacicát. A két megvadult, éhes vörös macska a hátsó faház mögötti lemez közé akart bemenni bömbölve, üvöltve. Olyanok voltak, mint a bősz oroszlánok.
A házaspár elkergette őket és nagy köveket hajigáltak utánuk hangos szitkozódások kíséretében. A feleség a faházhoz támasztott lemezek előtt leguggolt és megnézte, hogy ott van-e a kiscica. Szegénykét látta, amint félénken tekinget kifelé. Ezt az eseményt a kiscica nagyon megjegyezhette, mert látta a feléje tekintő vöröses-szőkés nagyobb fejet és nagyobb szemeket. A félelem annyira beléívódott, hogy későbbiekben, amikor meglátta a tekintetét és vörösesszőke haját, mindig félt tőle és elfutott. Csak nagy nehezen barátkozott meg vele, akkor is először 7-8 méterre, majd 2-3 méterre közelítette meg. Közelebb csak nagyon későn merészkedett. A férjtől kevésbé félt…
Este lett. Az anyacica előjött, nyávogott. Enni kért. Kapott tejet és húsfélét. A kiscica nem jött. Az anyacica evett. Bánatos, fájdalmas, szomorú szemekkel nézte a házaspárt, de evett. A kiscicát a lemezek között sem találták. Este szomorúan beszélgetett a házaspár és találgatta a kiscica sorsát. Hol van? Hogyan védi meg magát? Tud-e pihenni? Eteti-e az anyja?
Másnap reggel megjelent az anyacica, nyávogott. Most már tudták, hogy ez a köszönése. Az ételt felkapta és elfutott. Mintha félne tőlük. Vagy talán az ennivalót a kiscicája mellett fogyasztja el és őt védi? Meg szoptatja is. Ez a helyzet két hétig tartott, de hiába várták a kiscicát. Nem látták. Sőt azt sem látták, hogy hova megy az anyacica. Átugrotta a kerítést és eltűnt. Mikor előkerült, akkor a feleség állandóan beszélt hozzá:
- Szólj a kiscicának, a gyerekednek, hogy jöjjön ide enni! Mi nem bántjuk! Szeretjük! Gyere a kiscicával!
Hiába várták a kiscicát. Nem jött és sehol sem találták, pedig nagyon sokat keresték a környező telkeken is. Az anyacicát etették és szomorúak voltak, mert már azt gondolták, hogy talán a kiscicát a nagy, kövér, elvadult vörös macskák megtámadták és megölték. Az anyacica állandóan szomorú volt. Alapvetően mindig szomorú volt. Bizonyára több kicsit szülhetett, de szülés közben megtámadták és csak a kis vörös-fehér csíkos cica maradt neki…
A házaspár március 20-án, vasárnap hazautazott…

IV.

Egy hét múlva, amikor kimentek a telekre, ismét csak az éhes anyacica jött enni bánatosan és szomorúan. A természet egyre zöldebb ruhát öltött magára. A rügyek lassan levetették védő burkaikat és feltűntek az apró kis levélkék. A fű is zöldebb lett, már alig lehetett látni barna foltokat. A házaspár néhány dolgot elvégzett a ház körül, a lombgereblyével pedig összegereblyézték az őszi leveleket az almafa és a diófa alatt, amelyet ősszel még nem fútt le a hideg szél a fákról…
Egész nap, a munka közben abban reménykedtek, hogy a kis vörös-fehér színű kiscica is előkerül, de csak az anyacica jött elő időközönként és nyávogással jelezte, hogy itt van. Az üdvözlés után mindig kapott jobbnál-jobb falatokat, hogy soványságán és éhségén enyhítsenek. Kapott kis meleg tejet is, mert azt remélték, hogy majd felerősödik és talán szoptatni tudja a remélhetően valahol rejtőzködő kicsinyét. Reménykedtek meg szomorúak voltak, mert kétségek közt vergődve nem is tudták, hogy egyáltalán látják-e még a kiscicát.
Hiába reménykedtek, a kiscica nem került elő. Hazautaztak és otthon többször beszélgettek a pöttömnyi, félénk, ártatlan kiscicáról. Közben munkával telt a hét és eljött Húsvét. Három napot terveztek, hogy kint lesznek. Alaposan felkészültek étellel és itallal…
A három nap gyorsan telt, de a házaspár csak az anyacicával találkozott… Most már biztosak voltak abban, hogy nincs a kiscica. Ezt az is alátámasztotta, hogy a nagy vörös macskák állandóan a környéken sündörögtek. Nagyon, nagyon gyűlölték a két gyilkos macskát. Állandóan kövekkel dobálták őket, sőt csúzlival is köveket záporoztak rájuk…
A húsvéti sonka finom volt. A napok lassacskán egyre kellemesebbek, enyhébbek lettek, azonban esténként be kellett fűteni a szobába. A madarak egyre jobban érezték: itt a tavasz! Szépen énekelték párhívogató éneküket. Az ibolyák nyiladoztak, az orgonafákon pedig egyre kövérebb fürtökben bimbóztak a virágok. A környéken már bontották rózsaszínű, selymes virágaikat a mandulafák…
A házaspár húsvét hétfőn elutazott rokonlátogatóba.

V.

Ismét eltelt egy hét és április 2-án délután a házaspár kiment a telekre. Csodálatos tavaszi idő volt. Úgy gondolták, hogy a párnákat, valamint a paplanokat majd célszerű lesz kirakni szellőztetni. Meg aztán a szekrényben lévő ruháknak sem árt majd a friss levegő. Ez lesz első és legfontosabb feladatuk, ha megérkeznek…
Az anyacica az autó megjelenése után azonnal előkerült és nyávogott. Kapott enni, aztán eltűnt. Előzetes tervüknek megfelelően a heverő tárolójában lévő régebbi paplanokat kirakták szellőzni a fedett teraszon lévő heverőre. A szekrényben lévő ruhákat pedig kiakasztották a lugasra levegőzni. Alig végeztek e ténykedéssel, amikor az anyacica visszajött és nyávogva köszönt.
Már nem félt tőlük és engedte magát simogatni is. Simogatással vigasztalták…
A feleség pedig beszélt hozzá:
- Nincs kiscicád? Szomorú vagy? Ne légy szomorú, mi szeretünk téged! Mennyit küzdöttél a kicsinyedért?… Nagyon jó anyacica vagy!… A gonosz, vörös macskák bántották a gyerekedet?… Egyél, hogy erős legyél, ha ismét megtámadnak azok az átkozott macskák! Küzdjél ellenük! Mi is elkergetjük őket!… Ha haza utazunk, akkor egyedül maradsz. Csak úgy lesz erőd, ha eszel! –
Az anyacica csak figyelt, mintha értené és aztán evett, csak evett. Már lassan, este lett, mikor elment…
A házaspár egész este tévézett és olykor ki-kinéztek az ajtó üvegén, hátha meglátják a visszatérő anyacicát…
A férjnek a vesék munkálkodása miatt éjjel ki kellett menni a WC-re, így előtte a kinti villanyt felkapcsolta. Meglepve vette észre, hogy az anyacica fekszik a heverőn lévő paplanon és a kiscica mellette. Összebújva aludtak. Szólt a feleségének, hogy jöjjön gyorsan. Itt van a kiscica! Nagyon örültek. Az asszony sírt örömében. Ez a szegény kiscica előkerült! ÉL! Boldogan aludt az anya és gyermeke. Hosszasan nézték őket. Egyszer csak felébredt a kiscica és elfutott…
Másnap reggel az anyacica kereste a kiscicát. Mindenütt szimatolt, bebújt a paplan alá és ott is kereste. Le és föl futkosott, nyávogott, még a szobába is bement és kereste a gyerekét. Fájdalmasan nyávogott, mert azt hitte, hogy a házaspár rejtette el a kicsinyét. Aztán bebújt a heverő alá, majd fölugrott rá, fejével eszeveszetten fúrta a paplant, közben keservesen nyávogott…azaz sírt…
Kellemes idő volt, igazi tavasz. A rózsák levelet bontottak. A fű már harsogó zöld volt. A barka sárgállott, az aranyeső sárgán virított. Az ibolyák kéklettek és a jácintok pedig kéken és rózsaszínben pompáztak…
A házaspár tavaszi örömét beárnyékolta az anyacica izgatott félelme, szomorúsága. A cica abbahagyta a keresést és elfutott. A férj kivitte a paplant a szárítókötélre szellőzni…
Kis idő múlva a szegény anyacica ismét visszajött a kiscicát keresni. Az pedig hirtelen megjelent a ház sarkánál!
A férj a heverőre ruhát tett a cicáknak, majd a heverő melletti asztal alá egy nagy ládát és azt is jól kibélelte ruhával. Szóval igazi macskaágyat készített.
Valóságos ünnep volt 2005. április 3. A cicáknak is új otthonuk lett! MINDKÉT CICÁÉ! Az örömet tovább csak az fokozta, hogy látták az anyacica boldogságát. Bár még zaklatott volt, de szemében egy csöppnyi, fájdalommal átszőtt öröm is csillogott.
Napközben zöldborsót vetett és dughagymát meg fokhagymát ültetett a házaspár. A munka után tettek egy sétát a zöld füves úton egészen a diófáig. Találkoztak a nagy sárga házban lévő szomszédokkal. Üdvözölték egymást. Közben a ragyogó tavaszi időben egyre több autó haladt el a dűlőúton, benne a dolgozni kívánó emberekkel. Az idő csodálatos volt a tavaszi munkák megkezdéséhez, a korai zöldségfélék vetéséhez.
A házaspár visszament a házhoz és megebédeltek. Megjelent az anyacica is, majd később a kiscica. Messzi távolból figyelte őket. Késő este a két cica a heverőre ment és ott aludtak. Az anyacica szoptatta a kiscicát. A házaspár elhatározta, hogy nevet ad a nekik. Az anya neve Cirmi lett, a kis vörös csíkosnak még nem tudtak nevet adni. Talán majd később…
Amikor kimentek a konyhába, a szobaajtó kinyitásakor már nem futottak el a cicák...
Éjjel, a szobaajtó üvegén át megfigyelték őket. A kiscica mászkált a heverőn, végül nagy óvatosan a ruhával kibélelt ládába ment és leheveredett. Később az anyja, Cirmi is odament. Összebújva aludt az anya és gyermeke. Reggel várták a reggelit. Kitettük a húst, a tejet és visszamentünk a szobába. Az ablakon keresztül figyeltük, miként evett a két cica…
Az anyacica nagyon megerősödött és a kiscica pedig csaknem a duplájára nőtt...
Április 4-én délelőtt a házaspár hazautazott, ám várta, hogy megint péntek legyen.

VI.

Péntek délután, mikor az autóval megérkezett a házaspár kirakták a csomagokat és várták, hogy melyik macska jön előbb. –
A kis vörös cica jelent meg először a sárga rózsafa felőli oldalon. Kitették az ételt és távolról figyelték, hogy miként oldalazott félve, lassan, egyedül a tányérhoz. Később az anyacica, Cirmi is megérkezett és együtt falatoztak. Mikor közelebb akart menni a házaspár, a kiscica elfutott…
Napközben többször vissza-visszajöttek enni. A kiscica is, de mindig félve, bizalmatlanul. Este pedig mindketten a ládában telepedtek le és együtt aludtak. A kiscica nagyon éber volt és nehezen merte lehajtani a fejét. Reggelre nagyon meghitten, összebújva aludtak. A kiscica érezte anyjának védelmét és kicsit megnyugodott. –
A házaspár abban reménykedett, hogy a kiscicát majd egyszer ölébe veheti és megsimogathatja…
Reggel már a kiscica a lépcsőn ült és várta a reggelit. Mikor a házigazdái kiléptek a szobaajtón, elfutott, de később visszasomfordált és evett. Később Cirmi is megjött.
A háziasszony készített egy kis játékot a kiscicának, hogy magukhoz édesgessék. A játék egyszerű volt: alufóliából egy gombóc, azt összekötözte madzaggal, majd az egészet egy hosszú kék fonalra erősítette. Mindezt a rózsafa közelében helyezte el úgy, hogy a madzag végét mozgatni lehessen, amikor a kiscica arra járt /volt/, de ő nem látta a háziakat. Étkezés után későn jöttek haza, de csak a kiscica aludt otthon, egyedül (2005. április 9). A kis csíkoska nagyon ébren aludt, mert éjszaka egy kis sün mászkált az ételhez és a csontokat ropogtatta. Későn merészelt csak elaludni, már majdnem reggel volt. Éjjel, a háziak a szobából az üvegajtón keresztül sokszor meglesték, mert féltették a kiscicát és várták, hogy mikor jön haza a mama cica, a Cirmi…
Április 10-én, vasárnap reggel a kiscica egyedül evett, nagyon sokat, aztán gyorsan eltűnt…
Egyszer csak meglepve vette észre a házaspár, hogy a kiscica a szomszéd telken a fűben találkozott a nagy, vörös, félszemű macskával: – az Apjával! Látták, hogy a kiscica ott sündörgött az apja mellett és hízelgett neki, a farka úgy állt, mint a kard. Az apja olykor besomfordált enni, de elzavarták, amikor észrevették. Azt a gonoszságát, hogy üldözte korábban a kis macskacsemetét, meg az anyját, nem tudták neki megbocsátani…
A kiscicának később szokásává vált, hogy mindig a kiskapu felől jelent meg, amikor enni jött vagy inni. Onnét a fenyőfa alatt lévő hordóhoz, majd a kőasztal alá, aztán a rózsákhoz, végül a betonúton lévő tálcához vagy edényhez ment, ahol az ennivaló volt. Mikor jóllakott, akkor a kőasztalnál lévő padra ugrott és ott mosakodni kezdett, ám ha meglátta a háziakat, akkor mindig elfutott. Éppen ezért a házaspár elnevezte a cicát Kis Vadócnak…
Vasárnap este nehéz volt megválni az érdekes, félénk, Kis Vadóc cicától és a Cirmitől. A házaspár nagyon várta a következő hétvégét, hogy láthassák a cicákat. Különös és magával ragadó volt a gondoskodás öröme mindkettőjük számára. Elgondolták, hogy ebben a zaklatott, szeretethiányos világban milyen jóleső érzés gondoskodni két kiszolgáltatott állatról. Két élőlényről, akik szintén Isten teremtményei, akik ragaszkodásukkal, esetlenségükkel, félelemmel átszőtt szeretetükkel és hálás tekintetükkel próbálják viszonozni a gondoskodást.
Aztán az is eszükbe jutott, hogy falun, vidéken nőttek föl, állatok közelében, ahol macskák is voltak, de ennyire nem figyelték meg őket. Nem is róható fel nekik, hiszen gyermekek voltak és csak azt látták, hogy a cicák kölykeznek, nőnek, egeret fognak, dorombolnak, veszekednek. Ha túlélnek mindent, akkor megöregszenek, ha nem, akkor hurokban, vagy méregtől meg a kutyák karmai között pusztulnak el. Olykor több volt a macska, olykor kevesebb, attól függően, hogy hányat ellettek, kölykeztek és mennyi ennivaló jutott nekik a szegénység közepette…
Szeretetre méltóak, kedves állatok voltak, de azért a Bodri, a Bundás meg a Sajó kutyára mindig nagyobb figyelem és gondoskodás jutott…

VII.

A házaspár április l6-án, szombaton délben kiment a telekre. Megérkezésük után röviddel előjött a kiscica. A ház melletti téglarakás felől érkezett. Ott volt az alufólia gombóc és nagyon figyelte, amint az a kék madzagon függött. Kirakták neki az ételt. Óvatosan közelített. Evett, de állandóan idegesen tekingetett mindenfelé. Meglátta a házigazdákat, elfutott. Ám lassan, figyelve visszasomfordált. Tőlük 3 méterre volt. Az anyacica is jött később enni. A házaspár kint dolgozott a kertben és közben a macskákat is figyelte…
Késő délután látták, hogy a kiscica a rózsafa mellett ült és bámulta az alufólia gombócot. A madzag vége a teraszon volt. Óvatosan mozgatni kezdte a férj, a kiscica kapdosni kezdte. A félelmét elfelejtette és a játékos kiscica bújt elő belőle. Több percen keresztül önfeledten játszott, majd egyszer csak véletlenül észrevette a házigazdát és az udvaron lévő kőasztal alá futott…
Este a madzagot behozták a teraszra és felkötötték a fogasra, hogy a kiscica elérje a játékszerét. Már másfél-két méterre megközelítette a háziakat a Kis Vadóc. Az anyacica evett és nyugtalan figyelemmel a kiscica is. Az etetéskor mindig „lopták” a távolságot…
Vacsora után az anyacica bement az asztal alatti ládába és a kiscica pedig először a heverő alá bújt, majd a fejét kidugva körülnézett, majd ő is a ládába ment. Ekkor tőlük másfél méterre volt. Figyelt, de nem futott el.
A villanyt nem kapcsolták fel, nézték a cicákat. A férfi felkelt a székből, a kiscica megijedt és a heverő alá futott. Megmozgatta a madzagot és a kiscica a heverő és a rajta lévő ponyva alól kikapkodott a mancsával. Egyre kijjebb húzta az alufólia gombócot és a cica követte. Közben rövidítette a madzagot és a cica már a széken ülő házigazda lábainál játszott. A felesége a másik széken ült. Nem is figyelte őket a kiscica. Belefeledkezett a játékba. Olykor a férfi nadrágjába is belekapott A házigazda mozgatta, hintáztatta, csúszkáltatta a játékot, majd óvatosan megsimogatta a kis kedves, vadóc cica hátát. –
Nagy öröm volt számára, hogy a Kis Vadócot sikerült megsimogatnia. Érezte a kis csontjait. Soványka volt. Játék közben a cica megszagolta a cipőjét, és feleségéét is. Átadta neki a madzagot, a cica a heverő alá futott, de a játékkal ő is kicsalogatta a kiscicát. Felejthetetlen élmény volt…
Már késő este volt, mikor a szobába ment a házaspár. Olykor-olykor a szoba ablakán kilesve nézték a cicákat, amint ettek, majd a heverőre, utána pedig a ládába mentek aludni…
A háziak, amikor éjjel kimentek, óvatosan nyitották ki a szoba ajtaját. A kiscica nem futott el, csak a heverő alá bújt. Ám visszasomfordált, amikor a szobába visszamentek…
Hajnalban hallották, hogy a kiscica rohangászik: az alufóliás játékkal hancúrozott.
2005.április 17, vasárnap. Reggel a cicák már várták az ételt. Az evés után az anyacica nyávogott: kérte a háziasszonyt, hogy simogassa meg. Később az ölébe kéredzkedett és dorombolva élezte karmait a combjain. Kénytelen volt bemenni a szobába és felvenni még egy nadrágot, így nem érezte, amikor az anyacica az ölében ülve, dorombolva élezte körmeit…
Délben a Kis Vadóc és az anyacica sem jött, mint máskor szoktak. A háziak a kerítésen kívül, a szőlők mellett láttak egy hatalmas kutyát. Bizonyára észrevették a cicák és elfutottak a búvóhelyükre, amit még most sem tudtak a gazdák, hogy hol is lehet. Kövekkel megdobálták a kutyát, csúzlival is többször rálőttek. Gyűlölhette őket a kutya.
A cicák nem mentek haza…
A háziasszony füvet vágott, a házigazda pedig permetezte a gyümölcsfákat. Egész nap kellemes idő volt, csak az nyugtalanította őket, hogy mi lehet a cicákkal? Ez kicsit szomorúvá tette őket.
Eljött a vasárnap este is, ám egész éjjel egyik macska sem jött haza… Gondolkodtak, hogy hol is lehetnek? Talán a szomszédnak a padlásán? Ám ott is van kutya, illetve már elszökött és kóborol. Elég sűrűen kiszöknek egy másik szomszéd kutyái is: a farkaskutya meg az alaszkai. Egy távolabbi véreb is elég gyakran kóborol éjjel…
A háziak április 18-án, hétfőn reggel haza készülődtek. A cicák nem jöttek elő…

VIII.

Egész héten eszükbe jutottak a cicák, mi is lehet velük? Csak nem kapták el őket a kóborló kutyák? A Kis Vadóc is nagyon ügyes, a fára is mászik, az anyja tanította a menekülésre, meg állandóan bizalmatlan és éber…
Április 23-án, szombaton dél körül értek ki a telekre és nagyon várták, hogy jelentkeznek-e a macskák? Nem jöttek. Kirakták a csomagokat, kiszellőztették a szobát meg a konyhát, a hátsó kertben is körbenéztek, de egyik macska sem volt sehol. Jó egy óra múlva megjelent a kisajtónál a vöröske, a Kis Vadóc és feléjük bámult. A házaspár a teraszon lévő asztalnál állt és örömmel nézte az előkerült kiscicát. A jobboldali kerítésen túl két vörös macska, a félszemű, meg a nála kisebb figyelte a magas fűből a háziakat…
Elkergették őket. A kiscica is elrohant a pince melletti tuják közé. Cirmi, az anyacica csak nem jött…
Kirakták az ételt és éjjel csak a kiscica jött haza, ám ébren aludt, mert a sünikék is jöttek enni. Ropogtatták a csirkecsontokat és megitták a tejet is…
Április 24, vasárnap.Reggel vijjogásra ébredt a házaspár. Két vércse jelent meg és az udvar felett körözött. Aztán az egyik a kiskertajtó oszlopára telepedett és vijjogott. A kiscica figyelte a terasz lépcsőjéről és egyre közelebb ment hozzá. A feleség elkergette a vércsét, a másik a szilvafáról a villanyoszlopra repült. Két riasztó sallangot tettek ki: egyet a fenyőfára, egyet az aranyeső bokorra. Féltették a Kis Vadócot, mert a kíváncsisága és tapasztalatlansága miatt könnyen a vércsék karmai közé kerülhetett volna.
Adtak a kiscicának enni. Az öreg cica is megjelent egy kisegérrel a szájában és odaadta vöröskének, hogy játsszon vele. Az egér még élt. A kiscica nem ette meg azonnal, kicsit még pofozgatta. A gazdák mikor kiléptek a teraszról, a Kis Vadóc a heverő alá futott. Belestek a heverő alá, és ekkor a kiscica elrohant az udvaron levő asztalig és onnét figyelte őket. Amikor látta, hogy ételt kap, akkor mindig lassan, körültekintően ment az étel felé, de állandóan figyelt…
Egyre jobban nőtt, már játszott is az anyjával és egyre többször mászott a fákra.Karmait anyjával együtt a terasz előtti kis orgonafa törzsén edzette, ezért be is kellett tekerni műanyag zsákkal, mert már tiszta rojt volt…

IX.

Május - augusztus közötti időszak azzal telt el, hogy a házaspár figyelte a természet változását is. Virágoztak a cseresznye, megy, alma, szilva, körte, barackfák. A szőlőrügyből levélke hajtás, szőlővirág, zöld szőlő lett. A gyümölcsfák is hozták gyümölcseiket.
Először a piros színű gyümölcsök lettek: eper, málna, ribizke, cseresznye, megy. Következtek a sárga gyümölcsök: sárgabarack, majd az őszibarack június végétől szeptemberig, aztán a korai körték, a tüskekörte…
A növények közül az újhagyma, fokhagyma, retek, zöldborsó, zöldbab, majd a spárgatök és a cukkini, az uborka és a paradicsom, meg a paprika. a sárgarépa és a fehérrépa kihajtása, fejlődése következett.
A madarak egyre díszesebb serege énekelt, dalolt, trillázott, csicsergett, csivitelt. Voltak zajos seregélyek is, amelyek egész nyáron és ősszel dézsmálták nagy csapatokban a termést. Akit kiválasztottak, annak nem kellett szüretelni se gyümölcsöt, se szőlőt…
Egész nyáron sündörögtek a sünök, a kutyasün halkan ugatva, a disznósün pedig szuszogva-röfögve kúszott, osont a fűben és olyan volt, mintha egy ember lopakodott volna az éjszakai csendben...
Nőtt a fű, kaszálni-vágni kellett 3-4 alkalommal. Közte egyre színesebb margaréták, pitypangok, vasfüvek, táskafüvek és gazfélék élték életüket…
A nappalok és az éjszakák egyre melegebbek, fülledtebbek lettek. Reggelente harmattól csillogott a fű. Éjszakánként milliárdnyi csillag ragyogott az éj bársony sötétjében és a házaspár felfedezhette az ismerős csillagokat; a Nagymedvét és a Kismedvét, a Nyilast, az Esthajnal csillagot, a Vénuszt. A Tejút opálos füstje borította be az égboltot. A természet ősi nyugalma áradt szét a testükben és a lelkükben. Láthatták a csillagos ég végtelen vibrálását, közöttük apró kis fénylő-kúszó pontokat; az egyre sűrűbben suhanó repülőket. Csodás pillanatok voltak ezek. Lelkük fürdött a nyugalom tengerében…
A természet változása közben változott a Kis Vadóc is. A háziak örömmel látták egy kis lény fejlődését, életét, aki testvérei közül csak egyedül maradt meg. Megvédte őt Cirmi, a kis vékonyka anyacica.
A Kis Vadóc lassan már akkora lett, mint az anyja. A házaspár örömmel vette észre, hogy mikor a kiscica látta anyját az almafára mászni, akkor ő is egy lendülettel felrohant a fa törzsén, körmét abba belemélyítve. Mikor felért, az egyik ágon ő kuksolt, a másikon pedig az anyja.
Ha Cirmi, az anyja a tetőre mászott a barackfán keresztül, akkor ő is követte egy darabig a fán. Ám felmérte a helyzetet és a fáról nem ugrott a tetőre, mert lezuhant volna. A házaspár figyelte a Kis Vadócot, amint az egyik elágazásból tágra nyílt szemmel nézte őket. Többször is le-és föl futkosott a kiscica, és esténként olykor akár egy órát ott kuksolt, figyelt.
Gyakran mászott az almafára is. Aztán azt is látták, amint kergette az egereket, vagy játszott a megfogott szöcskékkel és sáskákkal, majd ropogtatva ette meg őket. Látták, miként fürdött, hempergett a meleg fűben és porban. Látták, hogy milyen higiénikus állat és milyen szórakoztató. Állandóan tisztálkodott alul, fölül. A kis pofáját állandóan mosdatta…

X.

A macskák előhívták a házaspár emlékeinek labirintusaiból a gyermekkort, amikor a ház körül rengeteg cica élt és kordában tartották az egereket, illetve azok napjai meg voltak számlálva. A macskák hányszor osontak be nyári éjszakákon a nyitott ablakon és a lábukhoz telepedtek az ágyon, vagy arra ébredtek, hogy a cica érdes smirgli nyelvével mosdatja a hajukat.
Megfigyelték, hogy a cica a mosakodáskor először az arcát mosdatja, aztán ha mondod : „ Füleden felül kiscicám!” – akkor a füle fölött mosakodik. Persze, mert így szokta meg. Aztán akrobatikus mozdulattal alul is tisztogatja magát és olykor megáll, rád néz: „Na, ezt csináld utánam!”…
A férjnek eszébe jutott apja tréfája is, aki tudta, hogy a macska az S betűt utálja, retteg tőle, ezért ilyen mondatokat mondott: „MiSSSSka, SSSzereted a SSSSűlt SSSSonkát?!” Vagy: „SSSSamu, hova oSSSSonSSSSSSSZ?”. Ekkor természetesen elfutott a macska, mert azt hitte, hogy azt mondták neki, hogy:„SSSSSICCCC!”. Máskor meg a macska fülébe súgta, fújta:” MiSSSSka , SSSSSSSzereted a PPPPPufajkát?” .Persze, hogy megrázza a fejét, hogy :NEM!...
De félre e csíntevésekkel és emlékekkel! Mindezt a Kis Vadóc hozta elő. Nagyon megkedvelték ezt a jobb sorsra érdemes kiscicát és vékonyka anyját, a Cirmit...
Gyermekkorukban rengeteg macska élt körülöttük. Itt pedig a félig vadon, félig háziasan élő macskák életébe láthattak bele, akik ki vannak téve az emberek és az állatok gonoszságainak is. Láthatták ragaszkodásukat és megtanulhatták, megfigyelhették a macskaszokásokat és a macskák nyelvét is.

XI.

A házaspár mindig örömmel és kíváncsisággal ment a telekre. A két cica a szívükhöz nőtt. Várták a Kis Vadóc nyájas kis pofáját, a somfordálását, a félénkségét, elővigyázatosságát és a túlságos tartózkodását. Mikor reggel az ételt adták neki, már nem zavartatta magát a kiscica. Ha csendben maradtak és nem néztek a szemébe, akkor az étel kirakásakor melléjük ment, sőt a férj még meg is simogathatta a kis fejecskéjét.
A feleségtől még mindig félt. A vöröses szőke haj és a szeme riasztotta, mert benne élt az emlék, amikor üldözték és ő szeretetből és féltésből lehajolt és benézett a lemezek közé. A macskákkal való viaskodás után ezt rögzítette a Kis Vadóc az agyában és nem azt, hogy féltik és szeretik őt.
Az augusztusi napok nagyon melegek voltak, a Nap perzselt. A házaspár a terasz előtt felállította a napernyőt, így egy kis hűs volt. Délutánonként pedig a kis befüggönyözött szobában pihentek, a cicák pedig az árnyékba vonultak…
A szobába a régi, öreg franciaágy helyett egy új, szétnyitható heverőt vettek. A régi heverő matracos részét nyögve, cipekedve csúsztatva átvitték a szomszéd, félig romos házába, meg egy régi szivacsot is. Azt gondolták, hogy a környék cicái majd pihenhetnek majd rajtuk. A többi deszkát a pinceajtónál és a kis faházban hasznosították...

XII.

Jött szeptember, a meleg nyárutó és a hűvösebb éjszakák. A cicák kint aludtak hol az ágyon, hol pedig az asztal alatti ládában elkészített fekvőhelyen. Az asztalterítő eltakarta őket és ott szerettek pihenni. Nagy étvágyuk volt, állandóan enni szerettek volna. Egyrészt nőttek mind a ketten a Cirmi pedig még most is szoptatta esetenként a Kis Vadócot. A Cirmi pedig azért evett, mert állandóan attól félt, hogy kevés lesz majd az ennivaló, meg aztán kellett az erő az őszi és a téli időszakra...
Az anyacica tanította vadászni a Kis Vadócot és gyakran játékosan birkóztak. A kis cica tanulta a vadászfortélyokat és fogásokat, valamint a birkózáshoz és túléléshez szükséges cseleket.
Öröm volt látni az anya és gyermeke, a leánya boldog együttlétét. Cirmi nagyon jó hangulatban volt. Ez volt az első szülése és csaknem minden idejét a megmentett, egyetlen gyermekének áldozta.
Amikor a házaspár a telken volt, akkor állandóan a környékünkön volt a mama cica és nyávogva enni kért. Sokszor a konyhaajtó előtt állt, amikor a háziasszony valami ételt készített. Mindig kapott valami finom falatot…
Cirmi csak a gyermekének élt, ám többször megkörnyékezték a hím macskák, de sorra elűzte őket, mert valami baja lehetett: olykor hátulról vérzett. A házigazda megtapogatta az oldalát és ekkor érezte, hogy a bordájával is valami gond lehetett. Talán a szüléskor védekezett és akkor sérült meg a bordája, vagy nyáron egy gonosz ember megrúghatta vagy megütötte. Ez utóbbi könnyen lehetett, mert nagyon barátságos volt és közel ment az emberekhez egy kis ennivalóért, vagy simogatásért, amikor a házaspár nem volt kint a telken.
A háziak nagyon megszerették Cirmit és a Kis Vadócot. Örültek azért is mert segíthettek két kis kiszolgáltatott lényen. Cirmit a hősiességért szerették, a Kis Vadócot pedig a kedves kis pofácskájáért. Messziről mindig hálásan tekintett feléjük és megsimogatni csak véletlenül lehetett, amikor reggelente enni jött. Várt a küszöbön, vagy ült a teraszon lévő szőnyegen. Ha a háziak későbben keltek fel, akkor már vagy a Cirmi vagy a Kis Vadóc nyávogásával jelezte, hogy enni kér.
Az étkezés után jött a mosakodás. A Kis Vadóc gyakran ült a rózsabokrokkal körülvett kerti asztal mögötti padon és ott napozott vagy mosakodott, olykor pedig macskaszokáshoz híven szunyókált…

XIII.

A házaspár október 1-jén, szombaton szüretelt. Ragyogó, meleg ősz volt. Igazi vénasszonyok nyara. A Kis Vadóc 2-3 méter távolságból figyelte őket, és amikor elmentek a kis kerek préstől, akkor körbeszaglászta azt és a kék ládában összegyűlt mustot. A must körüli darazsakkal kergetőzött, ami elég veszélyes játék volt...
A háziak örültek annak, hogy a Cirmi megerősödött, a Kis Vadóc pedig már akkora lett, mint az anyja és jó húsos, szemlátomást erőtől duzzadó volt. A szüret végeztével elrakták az eszközöket. Mindent bezártak. Adtak a cicáknak enni és hazamentek Budapestre. Hazafelé utazva már a következő hétvégét tervezték…
A hét gyorsan, munkával telt és a házaspár már pénteken délután kiment a telekre. Mikor megérkeztek, akkor Cirmi kisvártatva megérkezett és nyávogással üdvözölte őket. Kellemes idő volt. Adtak enni a mama cicának és utána a paplanokat kitették szellőzni a teraszon lévő heverőre. Lassan jön a hűvösebb idő és szükség lesz rá, mert a szoba fűtés után gyorsan kihűl és könnyen megfázhat az ember. Várták a Kis Vadócot. Sokáig nem jött. Alkonyattájt jött csak elő, ivott vizet és tejet…
Rengeteg folyadékot ivott és megdöbbentek, mert csonttá fogyva látták viszont a cicát. Próbálták megfogni, hogy segítsenek rajta, de elfutott. Sokáig hívták, de nem jött.
A feleség átment a szomszéd romos házhoz és ott a régi francia ágy matracán látta gubbasztani a Kis Vadócot, csak nézett bánatosan és nem futott el. Közel ment hozzá, ekkor kifutott a cica a szabadba. Soványsága ellenére elég fürge volt. Csak estefelé jött elő.
A házaspár kint ült a teraszon az asztal mellett és beszélgettek és egyszerre csak megjelent a barackfánál a Kis Vadóc. Rájuk se hederítve, magát nem zavartatva ment az asztal alatti fekhelyhez. Ledöbbentek. Nem félt tőlük. Elsétált mellettük! Lefeküdt és aludni kezdett. Enni semmit sem akart. Éjjelre kiraktak egy kis tejet is és azt látták, hogy a Kis Vadóc elég gyakran felkelt és sokat ivott, majd visszafeküdt.
A házaspár sokat beszélgetett, aggódtak, mert láttuk, hogy a Kis Vadóccal valami történhetett. Nehezen aludtak el...

XIV.

Reggel, amikor felkelt a házaspár azt látta, hogy a Kis Vadóc sovány testtel issza, issza és issza a tejet, majd amikor elfogyott, akkor fel akart ugrani a betonmedencén lévő tetőre, de leesett. Ismét fel akart ugrani és ismét lesett. Szédült és gyenge volt. Alsó teste csupa ragacs volt volt, hasmenés gyötörte. A házaspár döbbenten figyelte. Szeme zavaros, bánatos és fájdalmas volt. Mintha a fény kiszállni akarna belőle…
A Kis Vadóc mitől is fogyhatott csont sovánnyá egy hét alatt? Talán megmérgezték? Nem hányt. Pedig sok tejet ivott. Az bizonyára segítette volna. Vagy megmérgezték vagy talán mérgezett egeret evett? Vagy mérgezett vizet ivott? Ezek a gondolatok cikáztak agyukban és a kis beteg , mérgezett cicát kézbe akarták venni, hogy orvoshoz vigyék. Az utolsó erejét is megfeszítve kiszaladt a kertajtón és a mandulafa tövében megállt, és pihegett…
A férj szép lassan megközelítette a cicát és az meg se moccant. Csak ült a fa mellett szótlanul. A szemét bánatosan a férfire emelte mintha azt mondotta volna: „Nagyon szeretlek benneteket! Ti sokat segítettek nekem. Beteg vagyok. Nagyon beteg. Most meghalok. Olyan szép volt élni!”…
A házigazda mellé jött a felesége és nézték a cicát, akinek szemei tovább sugározták a gondolatokat. „ Nehéz és szép életem volt. A Cirmi mami mindig velem volt. Nem tudom most hol van? Talán egeret fog nekem? Mondjátok meg, hogy szeretem és simogassátok meg helyettem!”…
A férj megsimogatta kis sovány, gyötört testét. Érezte erősödő csontját és szép bársonyos szőrét...
Egy zsákot hozott a felesége, hogy elvigyék az orvoshoz, és beszéltek hozzá:
- Gyere kis cicuka! Gyere Kis Vadóc! Meggyógyítunk!– mondotta együtt a házaspár. Ám a cica utolsó erejét megfeszítve elszaladt a bozóton át a szomszédos telkek felé és eltűnt…
Rövid idő múlva a harmadik telken lévő kutyák vad ugatása verte föl a csöndet, majd egy kiscica éles sírása, jajgatása hallatszott. Aztán csönd, halálos csönd következett. Akár a temetőben…
A Kis Vadócot nem látták soha többé!...


Cirmi, az „Ősmami” fiatalon és öregen


Összes oldalmegjelenítés